บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน
• สถานที่ท่องเที่ยว อ.เชียงกลาง จ.น่าน

เส้นทางสู่ อ.เชียงกลาง

เชียงกลาง น่าน

เชียงกลาง น่าน

เชียงกลาง น่าน

อำเภอเชียงกลาง
วัดหนองแดง ตำบลเปือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐ โดยชาวไทลื้อร่วมกับไทพวน องค์พระประธานสร้างโดยครูบาสิทธิการ พระวิหารบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ และบูรณะต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ภายในวัดมีลานกว้างร่มรื่น ช่อฟ้าพระอุโบสถสลักรูปนกหัสดีลิงค์ (เป็นนกในวรรณคดีมีจะงอยปากยาวคล้ายงวงช้าง) ซึ่งชาวไทลื้อเชื่อว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงจากสวรรค์ เชิงชายประดับไม้ฉลุลายน้ำหยาด ซึ่งเป็นลวดลายเฉพาะของชาวไทลื้อ องค์พระประดิษฐานบนฐานชุกชี เรียกว่า นาคบัลลังก์ จากความเชื่อที่ว่านาคเป็นเครื่องหมายแห่งความสง่างาม ความดี และเป็นอารักษ์แห่งพระพุทธศาสนา วัดหนองแดงได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม (ภาคเหนือ) รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๗
การเดินทาง จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๐ ถึงที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง เลยที่ว่าการอำเภอฯ ไป ๒ กิโลเมตรจนถึงสี่แยกรัชดา และเห็นป้อมตำรวจบ้านรัชดาให้เลี้ยวซ้ายไป ๑ กิโลเมตร
น้ำตกตาดม่าน ตั้งอยู่บ้านวังทอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระพุทธบาท ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 11 กิโลเมตร มีทางรถยนต์ซึ่งเป็นถนนคอนกรีต สภาพน้ำตก มีลักษณะเป็นชั้นหิน สลับซับซ้อนลดหลั่นเป็นชั้น ๆ เป็นจำนวน 6 ชั้น บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 30 เมตร มีแอ่งน้ำ ที่เหมาะแก่การแหวกว่ายเล่นน้ำชั้นที่ 2 มีความสูงประมาณ 50 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก สำหรับน้ำตกทั้ง 6 ชั้น มีชื่อเรียกกันตั้งแต่อดีตดังนี้ ตาดม่าน ผาคันไถ ผาหัวช้าง ผาจ้อม ตาดลิง และตาดหมอก (ห้วยหก)
พระพุทธบาทจำลอง (พระบาทตากผ้า) ตั้งอยู่บ้านเหล่า หมู่ที่ 8 ตำบลพระพุทธบาท ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานเก่าแก่เป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะราษฎรตำบลเชียงคนและตำบลพระพุทธบาท มีขาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร เดิมทำมาจากไม้ประดู่ มีอายุประมาณ 200 ปีเศษ
แก่งสะม้าเก้าบั้ง ตั้งอยู่บ้านตึ๊ด หมู่ที่ 10 ตำบลพระพุทธบาท ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 11 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นโขดหิน ลานหินขวางกั้นลำน้ำน่าน ลดหลั่นกันไปถึง 9 ขั้น มีระยะทางยาวถึง 3 กิโลเมตร มีชื่อที่ใช้เรียกกันมาแต่อดีต ดังนี้ 1. แก่งพลายเหล้า 2. แก่งคด 3.แก่งเสือเต้น 4. แก่งผาวัว 5. แก่งสองห้อง 6. แก่งเตา 7. แก่งลืมรอย 8. แก่งผาเสียม และ 9. แก่งผานาง สองฟากฝั่งลำน้ำน่านมีลักษณะเป็นภูเขา และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน ตั้งแคมฟ์ค้างแรม สำหรับผู้นิยมการผจญภัย การเดินทางไปได้ 2 ทาง คือ ทางรถยนต์ สามารถนำรถไปจอดไว้ที่จุดพักแก่งพลายเหล้าแล้วเดินทางต่อ และ ล่องแพ ทางลำน้ำน่านไปหยุดพักตรงจุดพัก
พระธาตุดอนแก้ว ตั้งอยู่บริเวณบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลพระธาตุ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นโบราณสถานที่เคารพนับถือเก่าแก่ ของชาวบ้านอำเภอเชียงกลาง โดยเฉพาะราษฎรตำบลเปือและพระธาตุ
ไร่จุฑามาส ริสอร์ท ตั้งอยู่บ้านน้ำอ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเปือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นที่พักของเอกชน (สวยครับ) โทร. 054-797-044


วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง

วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง

วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง

วัดหนองแดง อ.เชียงกลาง
• สถานที่ท่องเที่ยว อ.สองแคว จ.น่าน

อ.สองแคว 
ถ้ำเวียงแก อยู่ที่บ้านเวียงแก หมู่ที่ 1 ตำบลนาไร่หลวง ห่างอำเภอประมาณ 9 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย สามารถนำรถไปถึงได้ ถึงหน้าถ้ำ ปากถ้ำอยู่ระดับเดียวกับพื้นดิน ลักษณะปากถ้ำกว้างและค่อยๆ แคบเข้าไปข้างใน ช่องถ้ำค่อยๆ สูงขึ้นไปประมาณ 1.50 ม.อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้สวยงาม เหมาะสำหรับการชมวิว ถ่ายรูป
น้ำตกห้วยตาด อยู่ที่บ้านใหม่ หมูที่ 4 ตำบลนาไร่หลวง ห่างจากอำเภอประมาณ 4 กม. ถนนลาดยาง 1.5 กม. และเดินทางอีก 2.5 ม. สูง 12 ม. เป็นน้ำตกชั้นเดียว มีโขดหินสลับรับน้ำตกอย่างสวยงาม มีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นน้ำได้ มีน้ำตลอดปี
น้ำตกห้วยหาด อยู่ที่บ้านยอด หมู่ที่ 2 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 19 กม. ถนนลาดยางตลอดสายเดินเท้าเข้าไป 400 ม. น้ำตกกว้าง 6 ม. สูง 12 ม. เป็นน้ำตกสองชั้น มีโขดหินเป็นชั้นเล็กๆ ซ้อนกันอย่างสวยงาม มีแอ่งน้ำสำหรับลงเล่นได้ มีน้ำตลอดปี ถ้ำหลวง อยู่ที่บ้านสะเกิน หมู่ที่ 1 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 33 กม. ถนนลาดยาง 30 กม. ลูกรัง 3 กม. รถยนต์สามารถ เข้าถึงหน้าถ้ำ ใช้เส้นทางสายท่าวังผา-เชียงคำ (ทางหลวงหมายเลข 1148) ระหว่างเดินทาง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ เป็นภูเขา สลับซับซ้อน ได้อย่างสวยงาม มีจุดพักสำหรับชมวิว ถ่ายรูป เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีหินงอกย้อยสวยงาม ปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 20 ม. ถ้ำลึกเข้าไป 400 ม. เป็นที่อยู่อาศัยของค้างค้าวจำนวนมาก
ถ้ำพระ อยู่บ้านสะเกิน หมู่ที่ 1 ตำบลยอด ห่างจากอำเภอประมาณ 32 กม. ถนนลาดยาง 30 กม. ลูกรัง 2 กม. รถยนต์สามารถ เข้าไปถึงหน้าถ้ำ ลักษณะถ้ำพระปากถ้ำอยู่สูงจากพื้นดิน 10 ม. เป็นถ้ำกว้าง ลึกเข้าไปข้างใน 50 กม. มีหินงอกย้อยสวยงาม เป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุ
จุดผ่อนปรนการค้าขายชายแดนไทย-ลาว อยู่บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 ตำบลชนแดน ห่างจากอำเภอประมาณ 25 กม. ถนนลาดยาง 11 กม. ลูกรัง 14 กม. อยู่ห่างจากเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว 4 กม. สามารถเข้าไปเที่ยว สปป.ลาวได้ โดยติดต่อขอบัตรผ่านแดนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสองแคว เปิดให้ทำการค้าขายทุกวันที่ 5,10,15,20,25,30 ของทุกเดือน

น่าน จังหวัดน่าน โรงแรมน่าน ดอยภูคา ดอยเสมอดาว เที่ยวน่าน ทัวร์น่าน
แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง
• น่าน จังหวัดน่าน น่าน เดิมมีชื่อว่า “นันทบุรี” หรือ “วรนคร” เป็นเมืองชายแดนแห่งล้านนาตะวันออก มีความเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย มีเจ้าผู้ครองนคร ๖๔ พระองค์
• ดอยภูคา อุทยานแห่งชาติดอยภูคา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดน่าน มี ต้นชมพูภูคา เต่าร้างยักษ์ (เต่าร้างน่านเจ้า) พบที่เดียวในโลก รวมทั้งวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ทะเลหมอก
• วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) วัดภูมินทร์ วัดที่สวยงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
• ดอยเสมอดาว ผาชู้ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีสถานที่สวยงามมากมาย อาทิ เสาดินและคอกเสือ จุดชมวิวผาชู้ จุดชมวิวดอยเสมอดาวและผาหัวสิงห์ แก่งหลวงและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
• วัดพระธาตุช้างค้ำ เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. ๑๙๓๙ สำหรับทำพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
• วัดหนองบัว บ้านหนองบัว วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้
• วัดมิ่งเมือง มีองค์พระประธาน “หลวงพ่อพระศรีมิ่งเมือง” เป็นศิลปะเชียงแสน มีอายุ 400 กว่าปี และเป็นสถานที่ตั้งศาลหลักเมืองของจังหวัดน่าน
• วัดหนองแดง สถาปัตยกรรมไทยลื้อ สถาปัตยกรรม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร จิตรกรรมฝาผนัง ด้านหลังของฐานชุกชีเป็นลักษณะพิเศษของงานสถาปัตยกรรมพื้นบ้านแบบไทลื้อ
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดน่าน 
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์