บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซูบริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด   :   www.oceansmile.com
23/121 ซอยนวมินทร์ 161  ถนนนวมินทร์  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230

โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
 แฟ็กซ์ 0-2944 0825, 0-2969 3680
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ...กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• แสดงข้อมูลสำหรับพิมพ์ คลิ๊กที่นี่
[NAN-436] : CHILL CHILL NAN
พิษณุโลก
ไหว้พระพุทธชินราช อุตรดิตถ์ ลับแล แพร่ พระธาตุช่อแฮ
น่าน ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ พระธาตุแช่แห้ง ดอยภูคา
(พักโรงแรมน่าน 3 คืน)

พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

เสาดินนาน้อย

รายละเอียดโปรแกรม

ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว

วัดช้างค้ำ

กระซิบรักน่าน

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดหนองบัว

ดอยภูคา

ดอยภูคา

พิพิธภัณฑ์น่าน

วัดหนองแดง
• รางวัล Thailand Tourism Awards และรางวัลต่างๆจากกรมการท่องเที่ยว

รางวัลกินรีทอง

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน

รางวัลบริษัททัวร์มาตรฐาน
• โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ไหว้พระพุทธชินราช - อุตรดิตถ์ ลับแล - แพร่ พระธาตุช่อแฮ - น่าน
06.00 น.   พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยต้อนรับ
06.30 น.   ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงสู่จังหวัดพิษณุโลก
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพภูฟ้าไทย จ.พิษณุโลก (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นำท่านถ่ายรูป ซุ้มประตูเมืองลับแล จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล สถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมืองลับแล วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล นำท่านถ่ายรูปกันต่อที่ ตลาดสดเทศบาลศรีนพมาศ ถ่ายรูปกับภาพวาดบนกำแพงแบบเก๋ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ นำท่านนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาลเพื่อเป็นสิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ อ.นาน้อย จ.น่าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย...(พักรีสอร์ทที่นาน้อย ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สอง : ดอยเสมอดาว เสาดินนาน้อย งาช้างดำ วัดช้างค้ำ วัดภูมินทร์ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุเขาน้อย
05.30 น.   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ ดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา) จากนั้นนำท่านชม เสาดินนาน้อย ปฎิมากรรมธรรมชาติของหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้มที่มีรูปทรงต่างๆ นำท่านเดินทางกลับที่พัก บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ ที่ วัดพระธาตุแช่แห้ง เพื่อเป็นสิริมงคล
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน ชม งาช้างดำ งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก (ปิดวันจันทร์และอังคารครับ) ให้ท่าน ถ่ายรูปกับซุ้มลีลาวดี แวะถ่ายรูปเก๋ๆกับ ร้านไอศครีมสเวนเซ่นส์ จากนั้นนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดพระธาตุช้างค้ำ นำท่านนมัสการ พระพุทธมหาพรหมอุดมศักยมุนี พระประธานจตุรทิศ และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนำท่านนมัสการศาลหลักเมืองน่าน ที่ วัดมิ่งเมือง ชมวิวทิวทัศน์นามเย็นที่ วัดพระธาตุเขาน้อย และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารสุริยา (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักโรงแรมในเมืองน่าน ห้องละ 2 ท่าน)
วันที่สาม : วัดหนองบัว วัดศรีมงคล วัดภูเก็ต อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ร้านกาแฟตูบนาไทลื้อ

07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) หลังอาหารเที่ยวชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา นำท่านชม วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395 ด้านหลังวัดมีจุดชมวิวมองเห็นทุ่งนาและเทือกเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน มีร้านกาแฟฮักน่านและสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ และเที่ยวชม วัดภูเก็ต ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มีลานชมวิวที่เราสามารถมองเห็นวิวทุ่งนาได้กว้างไกลสุดสายตา
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหารครัวเรณู (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา พันธุ์ไม้มหัศจรรย์ ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาว และ ต้นเต่าร้างยักษ์ เดินทางเข้าที่พัก จากนั้นแวะถ่ายรูปกับบรรยากาศทุ่งนาที่ ร้านกาแฟตูบนาไทลื้อ แวะซื้อของฝาก ผ้าทอลำดวน
19.00 น.   บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 8) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......(พักรีสอร์ท อ.ปัว ห้องละ 2 ท่าน)

วันที่สี่ : พิธีสืบชะตาวัดหนองแดง หอศิลป์ริมน่าน - สนามบินน่าน
07.00 น.   บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง พร้อมจัดพิธีสืบชะตาแบบชาวล้านนาให้กับสมาชิกโดยเจ้าอาวาสวัดหนองแดง นำท่านเที่ยวชม หอศิลป์ริมน่าน เป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านเป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน
12.30 น.   บริการอาหารกลางวันร้านอาหารในตัวเมืองน่าน (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง เที่ยวเพิ่มเติมในเมืองน่าน
15.30 น.   ส่งสมาชิกทุกท่านที่ สนามบินน่าน
• สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยรถ
13.30 น.   นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นกันตามอิสระ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชม.)
24.00 น.   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
• อัตราค่าบริการ
จำนวน
กรุ๊ป 6-7 ท่าน
กรุ๊ป 8 ท่าน
กรุ๊ป 9 ท่าน
พักเดี่ยว
ราคาท่านละ
8,590.-บาท
7,590.-บาท
7,290.-บาท
1,800.-บาท
• ท่านสามารถเที่ยวแบบ ไปรถ-กลับเครื่อง / ไปรถ-กลับรถ หรือ ไปเครื่อง-กลับรถได้นะครับ
• กรณีเป็นชาวต่างชาติ ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชมนะครับ
• ค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2.ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน แอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5.ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
• สิ่งที่ควรนำติดตัว : กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย
• การสำรองที่นั่ง
1.แจ้งชื่อ นามสกุล, อายุ เบอร์โทร/แฟกซ์ เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
2.วางมัดจำท่านละ 2,000.-บาทโดยผ่านบัญชี ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
• บนจุดชมวิวดอยเสมอดาว อากาศหนาวและลมพัดแรง ควรเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะครับ
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์