บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
• บันทึกการเดินทาง...เที่ยวตุรกี...วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
• วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม ตุรกี เป็นวิหารที่ตั้งอยู่บนเชิงเขา

เมืองเพอร์กามุม

เมืองเพอร์กามุม

เมืองเพอร์กามุม

เมืองเพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม
เมืองเพอร์กามุม ประเทศตุรกี
รูปเมืองเพอร์กามุม ประเทศตุรกี
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
• เมืองเพอร์กามุม (Pergamum) หรือ เบอร์กามา (Bergama)
• เมืองเพอร์กามุม (Pergamum) ตุรกี อยู่ห่างจากอิสมีร์ไปทางเหนือราว 105 กิโลเมตร หลักฐานการค้าพบไม่ปรากฎแน่ชัด เนื่องจากเมืองนี้มีทะเลจึงไม่ถูกรุกรานในการล่าอนาณิคมช่วงแรกของกรีก แพร์กามุมเริ่มมีความสำคัญช่วง300 ปีก่อนคริสต์กาลเป็นต้นมา
• ชื่อเพอร์กามุม ปรากฎครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พาดพิงถึงไลชิมาคุส (Lysimachous) ผู้เป็นทหารของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ ไลชิมาคุสทิ้งทรัพย์สมบัติของกษตริย์อเล็กซานเดอร์ไว้ 5,000 ตะลันต์ (1 ตะลันต์ –Talent เท่ากับ 7,500 เหรียญสหรัฐฯ) โดยให้อยู่ในความดูแลของฟิเลทาเรียส (Philetarios) เมื่อไลชิมาคุสตาย ฟิเลทาเรียสยึดสมบัติและตั้งตัวเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฟิเลทาเรียสปกครองเพอร์กามุมนาน 156 ปี หลังจากนั้น เป็นยุคของหลานชายของฟิเลทาเรียส คือ ยูเมเนสที่ 1 (Eumened I, 263-241 ปีก่อนคริสตกาล) และอัตตาลุสที่ 1 (Attalus l, 241-197 ปีก่อนคริสตกาล) ในยุคของอัตตาลุส เพอร์กามุมเป็นพันธมิตรกับโรมัน
• ถัดมาเป็นยุคของยูเมเนสที่ 2 (Eumene ll) พระองค์ได้สร้างหอสมุดแท่นบูชาเทพซีอุส ยุคนี้มีนายแพทย์กาเลน ผู้ประพันธุ์งานเขียนด้านการแพทย์กว่า 500 ชิ้น นายแพทย์กาเลนทำงานให้อัชเคลปิโอน (Asclepion) ซึ่งเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วย
• ยูเมเนสที่ 2 เป็นผู้คลั่งไคล้ในการสะสมหนังสือ ยุคนั้นเพอร์กามุมมีหนังสืออยู่ในหอสมุดมากมาย จนนครอเล็กซานเดรียแห่งอียิปต์วิตกว่าจะเกินหน้าเกินตา จึงมีการห้ามส่งกระดาษปาปิรัสจากลุ่มน้ำไนล กษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แก้ไขโดยให้กลุ่มคนคิดค้นวัสดุเพื่อใช้บันทึกจากหนังสัตว์
• เมื่อยูเมเนสที่ 2 สวรรคต เป็นยุคของอัตตาลุสที่ 2 (159-138 ปีก่อนคริสตกาล) และอัตตาลุสที่ 3 (138-133 ปีก่อนคริสตกาล) จากนั้น อาณาจักรก็ตกเป็นของโรมันในปี 129 ก่อนคริสตกาล
• เมื่อหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรียโดนเพลิงไหม้จนเสียหาย มาร์กแอนโทนีได้นำหนังสือจากเพอร์กามุมไปทดแทนไว้ที่อียิปต์ ต่อมา เมื่อได้รับอิทธิพลจากศาสนาคริสต์ มีการสร้างวิหารเซราพิส (Serapis) ขึ้นมาใหม่แบบบาซิลิกา (Basilika อาคารรูปแบบหนึ่งของโรมัน มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านสกัดของอาคารด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านมีมุขผนังโค้ง ทำให้ด้านกว้างเป็นเส้นโค้ง เสาในบาซิลิกาแบ่งบริเวณห้องเป็น 3 ส่วน คือ ห้องโถง และเฉลียงสองฟาก)
• ในศตวรรษที่ 8 อาหรับทำลายเมือง ต่อมาในยุคออตโตมันมีการสร้างสุเหร่า ตลาด และโรงอาบน้ำ ส่วนโบราณสถานที่ยังคงอยู่ได้ แก่ อะโครโปลิส อัชเคลปิโอน และวิหารแดง
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเพอร์กามุม
• วิหารอะโครโปลิส (Acropolis) อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ซึ่งผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้
• อัซเคลปิโอน(Aesklepion) สร้างเพื่อถวายแด่อัซเคลปิโอสผู้เป็นเทพแห่งการแพทย์กาเลน ผู้ทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการแข่งขันการต่อสู้ ภายในยังมีซากหลงเหลือของวิหารแดงอันใหญ่โตมโหรฬาร
• วิหารแดง คึซึลอัฟลู (Kiziln Avlu หรือ Red Basilica) วิหารแดงภายในอัชเคลปิโลน ประมาณว่าสร้างในศตวรรษที่ 10 เพื่อถวายแด่เทพเซราพิส
• พิพิธภัณฑ์โบราณคด (Arkeoloji Muzesi) เปิดเมื่อปี ค.ศ. 1936 จัดแสดงวัตถุโบราณที่พบในเพอร์กามัมและบริเวณใกล้เคียง นอกจากรูปปั้นเทพเจ้าแล้วยังมีเครื่องประดับ ตะเกียง พรม และ คิลิม
• เมืองเซลจุก (Selcuk) 
• เดิมเป็นเมืองกสิกรรม พืชที่เพาะปลูกได้แก่ ฝ้าย ยาสูบ แอบเปิ้ล และมะเดื่อ แต่ปัจจุบัน เป็นที่รู้จักในฐานะเมืองท่องเที่ยว แม้ว่าจะยังคงมีการเพาะปลูกอยู่ก็ตาม
• เซลจุกเป็นเมืองผ่านไปยังเมืองเอเฟสหรือเอเฟซุส ถ้าเดินทางโดยรถยนต์ ควรแวะเที่ยวเมืองเซลจุกก่อนเพื่อเดินทางต่อไปยังเมือเอเฟซุส
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเซลจุก
• ภูเขาอยาโซลุก (Ayasoluk) เป็นที่ตั้งของวิหารเซนต์จอห์น เล่ากันว่า ขณะเซ็นจอห์น ได้มาที่เอเฟสในช่วงบั้นปลายของชีวิตและเขียนหนังสือ “เอเฟซัส” ซึ่งปรากฎในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ในปัจจุบัน
• ในศตวรรษที่ 4 มีการสร้างสุสานแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นสุสานของเซนต์จอห์น และกษัตริย์จัสตินเนียนได้สร้างโบสถ์ทับไว้ ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวทำให้วิหารพังลง จนกระทั่งไม่นานมานี้จึงมีการบูรณะปฏิสังขรณ์
• ที่เชิงเขามีสุเหร่าอิซาเบย์ (Isabay Camii) สร้างในปี ค.ศ. 1307 โดยกษัตริย์แห่งไอดีน เป็นสถาปัตยกรรมแบบปลายเซลจุก-ต้นออตโตมัน ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโบสถ์เซนต์จอห์นเป็นวิหารของเทพีอาร์ทีมิส (Artemis)
• พิพิธภัณฑ์เอเฟซุส (Efes Muzesi หรือ Ephesus Museum) จัดแสดงโบราณวัตถุโรมัน ประเภทรูปปั้น กระเบื้องโมเสก รูปปั้นที่ขึ้นชื่อคือ เทพีอาร์ทีมิสที่มีเต้าถันหลายเต้า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ อยุ่ใกล้กับแหล่งข้อมูลนักท่องเที่ยว
เวลาทำการ 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
• เมืองอิซมีร์ (Izmir หรือ Izmir)
• เมืองอิซมีร์ เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของตุรกี ด้านการค้าเป็นที่ 2 รองจากอิสตันบูล เมืองมีภูเขาอยู่เบื้องหลัง ทะเลอยู่ด้านหน้า ฤดูร้อนมีลมตะวันตกพัดผ่านช่วยให้ไม่อบอ้าว ส่วนฤดูหนาว ยาวนานไม่เกิน 3 เดือน
• ในอดีตคนรู้จักอิซมีร์ในชื่อของ “สมีร์นา” (Smyrna) ชื่อนี้ได้มาจากชื่อเทพธิดากรีก “ไมรีนา” (Myrina) สมีร์นาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมช่วง 3,000-1,000 ปีก่อนคริสตกาล และในราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ตรงกับ ยุคไอออนนิก กวีโฮเมอร์เคยพำนักอยู่ที่นี่
• อิซมีร์อยู่ใต้การปกครองของออตโตมันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1415 และปีค.ศ. 1535 สุลต่านสุไลมานผู้ยิ่งใหญ่ได้ทำสนธิสัญญาการค้ากับฝรั่งเศสทำให้ชาวยุโรปแห่เข้ามาทำการค้า ส่งผลให้อิซมีร์กลายเป็นเมืองท่าสำคัญในพริบตา อาคารบ้านเรือนที่สร้างในยุคนั้นเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไปทางยุโรป
• ในปี ค.ศ. 1923 เกิดอัคคีภัยครั้งใหญ่ในอิซมีร์ บ้านเรือนที่ปรากฎในปัจจุบันเป็นสิ่งปลูกสร้างใหม่ สัญลักษณ์ของเมืองคือ หอนาฬิกาซึ่งตั้งอยู่ที่จุตรัสโคนัก (Kanak)
• สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในอิซมีร์
• จัตุรัสโคนักและตลาดกลางเมือง เป็นศูนย์กลางของเมืองชื่อโคนักได้มาจากชื่อที่ทำการรัฐบาลสมัยออตโตมัน จัตุรัสนี้มีหอนาฬิกา ซึ่งสร้างขึ้นสมัยสุลต่านอับดุลฮามิทที่ 2 ในปี ค.ศ. 1901 ตลาดกลางเมืองอยู่ด้านขวา นักช้อปปิ้งไม่ควรพลาดถนนอนาฟาร์ทาลาร์ (Anafartalar) Caddesi)
• พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (Izmir Arkeoloji Muzesi หรือ Izmir Archeological Museum) อยู่ทางทิศใต้ของจัตุรัสโคนัก จัดแสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในเอเฟซุส เพอร์กามุม มิเลท ชั้นที่เป็นทางเข้าจัดแสดงรูปปั้นกรีก โรมัน และอียิปต์ ชั้นล่างจัดแสดงหีบศพ จุดสนใจหลักของพิพิธภัณฑ์คือลวดลายบนผนังของสุสานแห่งเบเลวี (Belevi) อยู่ทางตอนใต้ของอิซมีร์ และรูปสลักของไพโซดอนและเดเมเตอร์ สร้างขึ้นราวปีค.ศ. 200
• ป้อมคาดีเฟคาเล (Kadifekale) ตั้งอยู่บนยอดเขาไม่ไกลจากตัวเมือง มีผ้าทอพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ เช่น พรมพื้นเมืองตุรกี
• ตลาดอะกอรา (Agora) สร้างในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช แล้วเกิดแผ่นดินไหว ต่อมามีการสร้างใหม่ในสมัยกษัตริย์มาร์คุส ออเรลิอุส ลักษณะเป็นแบบตลาดโรมัน
• เมืองคูซาดาซี (Kusadasi)
• คูซาดาซี แปลว่า “เกาะนก” ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของตุรกี ติดกับชายฝั่งทะเลอีเจียน เป็นท่าเรือสำคัญ เรือที่ล่องทะเลอีเจียนจอดที่คูซาดาซึเพื่อให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองเอเฟซุส นอกจากนี้ ยังเป็นเมืองตากอากาศและเล่นกีฬาทางน้ำที่นิยมแพร่หลาย ทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่ออีกด้วย
• คูซาดาซี เป็นท่าเรือธรรมชาติที่ใช้มาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล หลังจากที่ตกเป็นของออตโตมัน มหาเสนาบดีโอคุซ เมห์เหม็ด พาซา (Okuz Mehmed Pasa) ผู้เป็นวิเชียร์แห่งสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 และสุลต่านออสมันที่ 2 ได้สร้างสุเหร่าคาไลชิ (Kaleici) และโรงอาบน้ำ ตลอดจนกำแพงเมืองที่พักสำหรับกองคาราวาน (Karavan Sarayi) เพื่อให้คูซาตาซึเป็นเมืองท่าที่เหมาะในการทำการค้าระหว่างยุโรปและแอฟริกา
• คูซาตาซึเพิ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวเมื่อปี ค.ศ. 1980 มีปราสาทสมัยศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่บนเกาะในอ่าวใกล้เมือง เมืองโบราณพรีเอเน (Priene) และมิเลทุส (Miletus) ทางตอนใต้ อุทยานแห่งชาติดีเล็ก (Dilek National Park) และสวนสนุกทางน้ำ (Adaland Aquapark)
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
วิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม
รูปวิหารอะโครโปลิส เมืองเพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม

วิหารอะโครโปลิส เพอร์กามุม
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์