บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• ช่องแคบบอสฟอรัส : ล่องเรือช่องแคบสองทวีป
• บันทึกการเดินทาง...เที่ยวตุรกี...ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป

ช่องแคบบอสฟอรัส อิสตันบลู

นครอิสตันบูล ตุรกี

ท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี
ท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส
• ช่องแคบบอสฟอรัส
• ช่องแคบบอสฟอรัส ถือเป็นหนึ่งในช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก เป็นพรมแดนธรรมชาติที่แบ่งอิสตันบูลออกจากยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมต่อกับทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea Of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 ก.ม. ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 ก.ม. ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่
• นอกจากความสวยงามแล้วช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจะกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้และไม่เคยปรากฏว่า กรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี่เอง
• ในปีค.ศ.1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัส ซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ซึ่งวันนี้ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอิสตันบูลที่นักทอ่งเที่ยวไม่ควรพลาด
• สำหรับจุดที่น่าสนใจของช่องแคบบอสฟอรัสคือสะพานข้ามช่องแคบที่มีอยู่สองสะพานด้วยกัน สะพานแรกสะพานบอสฟอรัส เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1970 เพื่อเชื่อมสองทวีปเข้าด้วยกัน ส่วนอีกสะพานหนึ่งคือสะพานสุลต่านเมห์เมตผู้พิชิต ที่สร้างในปี ค.ศ. 1988 ตั้งอยู่ในบริเวณส่วนที่แคบที่สุดของช่องแคบแห่งนี้
ท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปท่าเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
• ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus
• มาถึงอิสตันบูลทั้งทีหากไม่ได้นั่งเรือล่องบอสฟอรัสก็เหมือนมาไม่ถึงอิสตันบูล ช่องแคบที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างยุโรปและเอเชียนี้เชื่อมระหว่างทะเลมาร์มาราและทะเลดำ มีความยาว 32 กิโลเมตร ชื่อบอสฟอรัส มาจากเทพปกรณัม Bous แปลว่าแม่วัวในภาษากรีกโบราณ poros หมายถึงทางข้าม‘Bosphorus’ จึงมีความหมายว่าทางแม่วัวข้าม แม่วัวเคยเป็นหญิงงามที่มีชื่อว่า ไอโอ (Io) ซึ่งซุส ราชาแห่งเทพเจ้ามีสัมพันธ์ด้วย เมื่อเฮรา มเหสีของซุสรู้เรื่อง ซุสจึงกลบเกลื่อนด้วยการสาปไอโอให้เป็นแม่วัว แต่เฮราผู้ชาญฉลาดได้ให้แมลงดูดเลือดต่อยไอโอที่สะโพกแล้วไล่เธอออกไปจากช่องแคบ
• เมื่อก่อนการข้ามช่องแคบบอสฟอรัสจากฝั่งยุโรปสู่ฝั่งเอเชียต้องใช้เรือเท่านั้น และถ้าแม่น้ำเป็นน้ำแข็งก็ข้ามไปไม่ได้ แต่เมื่อถึงปลายปี ค.ศ. 1973 สะพานบอสฟอรัสซึ่งได้กลายมาเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นอันดับสี่ของโลก สร้างเสร็จสมบูรณ์ การคมนาคมข้ามแดนจึงเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้น แต่หลังเปิดใช้ก็เกิดปัญหารถติดบนสะพานอย่างหนัก จึงต้องสร้างสะพานแห่งที่สอง คือ สะพานฟาติห์ และแห่งที่สามกำลังร่างแบบกันอยู่
• ถึงอย่างไรเรือก็ยังเป็นทางเลือกที่นิยมอยู่ ทั้งสำหรับชีวิตประจำวันของชาวอิสตันบูลและสำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาไม่ขาดสาย เรือล่องบอสฟอรัสมีทั้งแบบเรือโดยสารที่จอดตามท่าต่างๆ และแบบเหมาลำ
• เส้นทางยอดนิยมเป็นเรือเฟอร์รี่จากท่าเรือเอมิโนนูไป อนาโดลู คาวาอือ เรือจอดป้ายแรกที่เบชีคตัสหรือพิพิธภัณฑ์เรือ (ฝั่งยุโรป) ผ่านพระราชวัง โดลมาบาเช ถัดมาคือพระราชวังชีราอาน เคยเป็นที่ประทับของสุลต่านอับดุลอาซิซ ถูกไฟไหม้ในทศวรรษ 1920 ปัจจุบันเป็นโรงแรมชีราอาน โฮเตล เคมปินสกี้ อันเลิศหรู ตรงข้ามกันเป็นฝั่งเอเชียที่เรียกว่า เฟติ อาห์เมต ปาซา ยาลึ เรียงรายไปด้วยเรือนไม้ฤดูร้อน และสถานทูต
ต่างชาติในยุคออตโตมัน
• ใต้สะพานบอสฟอรัสฝั่งยุโรปเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสีสัน ทั้งหอศิลป์ บาร์ ร้านอาหารมีระดับ บริเวณนี้ในอดีตเป็นหมู่บ้านออร์ตาเคอย์ ถัดมาคือ เบย์เลอร์เบยี ซารายึ ตำหนักเล็กขนาด 30 ห้อง ของสุลต่านอับดุล
อาซิซ จากนั้นเรือจะล่องสู่ย่านชานเมืองที่สงบและมีเสน่ห์แบบโบราณ อย่าง คานลึจา ที่มีโยเกิร์ตอร่อยขึ้นชื่อ อาร์นาวูตเคอย์ (หมู่บ้านอัลบาเนีย) และอานาโคลูฮีซารึ (ปราสาทอนาโตเลีย) ที่อยู่บนฝั่งเอเชีย ส่วนที่อยู่เยื้องกันบนฝั่งยุโรปเป็น รูเมลีฮีซารึ (ปราสาทเธรซ หรือปราสาทเครื่องตัดคอ) ที่สร้างโดยสุลต่านเมห์เมต
ผู้พิชิต ปราสาททั้งสองดูงามแปลกตาและไม่ค่อยน่ากลัว แต่ในอดีตคือเคยใช้เป็นที่บัญชาการและติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ในการตัดความ ช่วยเหลือที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลจะได้รับ เพื่อจะปิดล้อมกรุงในปี ค.ศ. 1453
• เมื่อเรือลอดใต้สะพานลอดช่องแคบแห่งที่สอง (สะพานฟาติห์) เสียงอึกทึกในตัวเมืองจะแผ่วลง เหลือแต่เสียงหวูดเรือประมงเล็กๆ ที่กลับจากหาปลาตอนกลางวัน และเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียและโรมาเนียที่แล่นเข้าออกช่องแคบบอส ฟอรัสและดาร์ดาแนลส์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพอดีตที่รัสเซียถือเอาช่องแคบตุรกีเป็นกุญแจปิดล็อก ประตูหลังบ้านของตน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ช่องแคบสองทวีป
รูปเรือล่องช่องแคบบอสฟอรัส

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตุรกี
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์