บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
• บันทึกการเดินทาง...เที่ยวตุรกี...เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน : พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเจีย

เดินทางสู่เมืองคัปปาโดเจีย

เที่ยวชมนครใต้ดิน

นครใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย

นครใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย

นครใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย

นครใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย

นครใต้ดิน เมืองคัปปาโดเจีย
เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน
รูปเมืองคัปปาโดเจีย
เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน
รูปเมืองคัปปาโดเจีย
• เมืองคัปปาโดเจีย (Cappadocia ) : นครใต้ดิน
• เมืองคัปปาโดเจีย เป็นบริเวณที่อยู่ระหว่างทะเลดำกับภูเขาเทารุส มีความสำคัญมาแต่โบราณกาลเพราะเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเส้นทางค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ทอดยาวจากตุรกีไปจนประเทศจีน เป็นพื้นที่พิเศษที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 ล้านปีมาแล้ว ทำให้ลาวาที่พ่นออกมาและเถ้าถ่านจำนวนมหาศาล กระจายไปทั่วบริเวณทับถมเป็นแผ่นดินชั้นใหม่ขึ้นมา จากนั้นกระแสน้ำ ลม ฝน แดด และหิมะ ได้ร่วมด้วยช่วยกันกัดเซาะกร่อนกินแผ่นดินภูเขาไฟไปเรื่อยๆ นับแสนนับล้านปี จนเกิดเป็นภูมิประเทศประหลาดแปลกตาน่าพิศวง ที่เต็มไปด้วยหินรูปแท่งกรวย (คว่ำ) ปล่อง กระโจม โดม และอีกสารพัดรูปทรง ดูประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย จนชนพื้นเมืองเรียกขานกันว่า “ปล่องไฟนางฟ้า” (Fairy Chimney)
• ผู้ที่เรียกชื่อคัปปาโดเจียเป็นคนแรกคือ ฮาลี คานาโซส ต่อมาเปอร์เซียเรียกชื่อเมืองว่า คัตปาตุกา (Katpatuka) แปลว่า ดินแดนแห่งม้าแสนสวย จนปัจจุบันกลับมาเรียกเป็นคัปปาโดเจียเหมือนเดิม
• ในช่วงราวศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตกาล คัปปาโดเจียตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรโรมัน ผู้คนแถบนี้ล้วนต่างเคารพบูชาในเทพเจ้าของกรีกและโรมัน กระทั่งประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 1 “เซนต์ปอล” ได้เดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในแถบนี้ แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะปฏิเสธและไล่กำจัดทำลายล้างผู้ที่นับถือคริสต์ต้องหลบซ่อนการรังควานของพวกโรมันด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์โถงห้อง เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมา ที่สำคัญคือ พวกเขาได้ขุดเจาะบริเวณเกอเรเม่ทำเป็นโบสถ์ถ้ำขึ้นมาเป็นจำนวนมาก
• ครั้นพอถึงคริสต์ศตวรรษที่ 5-6 เมื่อโรมันยอมรับในศาสนาคริสต์ ทำให้โบสถ์ถ้ำต่างๆ ในเกอเรเม่ได้รับการปรับแต่ง โบสถ์หลายแห่งมีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปนักบุญและเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เพิ่มเตม โดยเฉพาะช่วงกลางยุคไบแชนไทน์ในศตวรรษที่ 9-10 ที่ถือเป็นยุคทองของศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเจีย เนื่องจากบ้านเมืองสงบร่มเย็น โบสถ์ถ้ำจำนวนมากได้รับการบูรณะตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงามในรูปแบบศิลปะไบแชนไทน์เป็นเอกลัษณ์เฉพาะตัว
• แต่ต่อมาอาณาจักรไบแชนไทน์ถูกพวกเติร์กยึดครองแล้วสถาปนาอาณาจักรออตโตมันขึ้น ดินแดนอนาโตเลียเปลี่ยนผู้ปกครองและพลเมืองอีกครั้งเป็นชาวเติร์กที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำให้โบสถ์ ถ้ำ (คริสต์) แห่งคัปปาโดเจียหมดความสำคัญลงทันที หลังการสถาปนาสาธารรัฐตุรกี ในปี ค.ศ. 1923 ชุมชนคริสต์ในคัปปาโดเจียและที่อื่นๆ ในประเทศต้องอพยพนอกจากจากจะถูกทิ้งร้างแล้วยังถูกทำลายไปบางส่วน เพราะขัดต่อหลักความเชื่อในศานาอิสลามที่ห้ามมีรูปเคารพ
• ปี ค.ศ. 1924 มีการร่างสนธิสัญญาโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งเป็นสนธิสัญญาเพื่อประกาศอิสรภาพของตุรกี ชาวกรีกได้อพยพออกจากบริเวณนี้ และชาวตุรกีบอลข่านย้ายเข้ามาอยู่แทน และยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีในปี ค.ศ. 1985
• โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ โบสถ์คริสต์ในภูเขาและถ้ำ กำแพงถ้ำ ที่เป็นโบสถ์มรูปเขียนเรื่องราวของพระเยซูและเรื่องราวของคัมภีร์พระคริสต์ คริสต์ศาสนิกชนจากปาเลสไตน์สร้างโบสถ์นี้ไว้ในราวศตวรรษที่ 8-9 นอกจากโบสถ์แล้ว ยังมีคาราวานซาราย (Karavan Sarayi, Kervansaray หรือ Caravanserai) ซึ่งเป็นที่พำนักสำหรับกองคาราวานอยู่ทั่วไป แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้มีการเดินทางไปมาตั้งแต่อดีต ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของเซลจุกยังมีปรากฎให้เห็น
เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน
รูปเมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย
นครใต้ดินไคมัคลึ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เมืองคัปปาโดเจีย
รูปนครใต้ดินไคมัคลึ
• นครใต้ดินไคมัคลึ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli)
• นครใต้ดินไคมัคลึ เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู ในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเจียในอดีต โดยทั้งจากชาวอาหรับจากทางตะวันออกที่ต้องการเข้ามายึดครองดินแดนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการค้า และชาวโรมันจากทางตะวันตกด้วยเหตุผลเดียวกัน รวมทั้งต้องการที่จะหยุดยั้งการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในดินแดนแถบนี้ด้วย
• นครใต้ดินไคมัคลึมีชั้นล่างที่ลึกที่สุด ลึกถึง 85 เมตรทีเดียว เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส และด้วยการออกแบบที่ดี มีทางออกฉุกเฉินที่เป็นทางระบายอากาศไปในตัว ทำให้อากาศถ่ายเท
นครใต้ดินไคมัคลึ (Underground City of Derinkuyu or Kaymakli) เมืองคัปปาโดเจีย
รูปนครใต้ดินไคมัคลึ

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

สัญลักษณ์มรดกโลก

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ (Goreme)
• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
• โบสถ์เซนต์บาร์บารา ภายในเจาะเป็นโพรงเพดานโค้ง มีรูปของเซนต์บาร์บาราและพระเยซูเป็นภาพประธานของโบสถ์ เซนต์บาร์บารา เป็นโบสถ์ในยุคแรกๆ ดังนั้น ภาพจึงเป็นสีแดงโมโนโทน ที่ช่างนำยางมาจากเปลือกไม้มาเขียนลงบนผนังหรือเพดานถ้ำ ก่อนจะฉาบทับบางๆ ด้วยปูน (เทคนิคการเขียนสีแบบนี้มีมาก่อนเทคนิคปูนเปียกหรือเฟรสโก ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมากที่สุดในเกอเรเม่)
• นอกจากนี้ยังมี โบสถ์มังกร (ชื่อพื้นเมืองคือ Yilani Kilise) ภายในโดดเด่นไปด้วยภาพของเซนต์เทโดออร์และเซนต์จอห์นบนหลังม้ากำลังต่อสู้กับมังกร สื่อสัญลักษณ์ถึงการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้าย, โบสถ์แอปเปิ้ล ตั้งชื่อตามที่มีต้นแอปเปิ้ลปลูกไว้ด้านหน้าโบสถ์ ส่วนภาพเขียนเฟรสโกภายในโบสถ์ที่มีรูปหลักคือ พระแม่มารีและพระเยซูถูกตรึงกางเขนก็มีรูปต้นแอปเป้ลอยู่ด้วยเช่นกัน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย
รูปพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

เมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย

ของฝากเมืองคัปปาโดเจีย
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์