บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ : บ้านพระแม่มารี
• บันทึกการเดินทาง...เที่ยวตุรกี...วิหารเทพีอาร์เทมิส สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ : บ้านพระแม่มารี

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส
วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
รูปวิหารเทพีอาร์เทมิส
• วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) : 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
• วิหารเทพีอาร์เทมิส ตุรกี เป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เลียบแบบศิลปะแบบกรีกโบราณ สร้างเพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมีส หรือเทพเจ้าอารเตมิซ (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีก) ผู้มาจากสวรรค์ ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากหายนะและภัยพิบัติได้ อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝั่งแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ คือประเทศตุรกี ในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีก จัดเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่รู้จักว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคเก่า
• วิหารเทพีอาร์เทมิสนี้มีเนื้อที่ถึง 54,720 ตารางฟุต ตัวอาคารมีความกว้างถึง 400 ฟุต บริเวณโดยรอบวัดแห่งนี้กิน เนื้อที่เกือบ 2 เอเคอร์ และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบตัวอาคารมากกว่า 100 เสาหิน แต่ละเสาหินมีเส้นผ่านศุนย์กลาง 6 ฟุต ความสูง 60 ฟุต หลังคาปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่า อาร์ทิมีส หรืออีกชื่อหนึ่ง ว่าไดอาน่า เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ชาวเอฟซุสเคารพและนับถือเป็นขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก จนพวกเขายกให้เป็นเทพธิดาประจำเมือง พร้อมทั้งสร้างวิหารเทพธิดาอาร์ทีมิสหลังแรกให้เมือ่ประมาณ 700 ปีก่อนคริสกาล ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณนอกเมืองเอเฟซุสเส้นทางจากเซลจุกไปเมืองคูซาดาซึ (Kushadasi) ประชาชนจะนำสิ่งของมาสักการะบูชา ส่วนมากเป็นสิ่งของมีค่ามากมาย
• หลังจากวิหารหลังแรกถูกทำลายและมีการสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ราว 570 ปีก่อนคริสตกาล เป็นวิหารหินอ่อนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เวลาสร้างถึง 120 ปี โดยสถาปนิกในยุคนั้นออกแบบให้เลือกสร้างบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหวที่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสมัยนั้น
• ต่อมาวิหารถูก ฮีโรสตราตัส (Herotratus) เผาทำลาย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 256 ปี ก่อนคริสตกาล เพียงเพื่อต้องการให้ชื่อของตัวเองเป็นอมตะเท่านั้น ชาวเติร์กในยุคนั้นเชื่อว่า การที่เทพธิดาอาร์ทีมิสผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถรักษาวิหารไว้ได้ นักประวัติศาสตร์กรีก ในยุคนั้น ได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเพราะวันที่วิหารโดนเผานั้น ตรงกับวันประสูติของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาเซโดเนีย เทพธิดาจึงมีภารกิจต้องไปจัดการให้การประสูติของพระองค์
• หลังจากนั้นชาวเมืองเอเฟซุสได้พยายามสร้างวิหารขึ้นใหม่ให้สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิม แต่ ในปี 330 ก่อนคริสตกาล ช่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกทัพเข้าสู่อนาโตเลียและได้เสด็จมายังเอเฟซุส ได้เสนอแนะว่า พระองค์จะช่วยสร้างวิหารหลังนี้ต่อให้เสร็จ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากชาวเมืองเอเฟซุสไปว่า “มันไม่เหมาะที่เทพจะสร้างวิหารให้กับเทพด้วยกัน”
• ต่อมาวิหารเทพีอาร์เทมิส ได้ถูกทำลายลงอีกครั้งโดยชาวกอธ (Goth) ในปี ค.ศ. 262 โดยไม่มีการบูรณะหรือสร้างวิหารอาร์ทีมิสขึ้นใหม่ เพราะชาวเมืองในยุคต่อมาได้หันมานับถือคริสต์แทนการนับถือเทพ นับเป็นการปิดฉากการก่อสร้างวิหารเทพธิดาอาร์ทีมิสลงอย่างถาวร เหลือแต่ซากปรักหักพังเก็บไว้ชมอยู่ในกรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี
• ดินแดนแถบนี้หลังจากที่พวกกรีกหมดอำนาจลง,ยังมีพวกเปอเชียกับพวกมาเซโดเนีย(ยุคของอเล็กซานดรา) แล้วก็พวกโรมันเข้ามาครอบครอง.แต่ละชนชาติดังกล่าวให้ความเคารพและเพิ่มพูนสิ่งประดับประดาแก่วิหารของเทพอารเตมิซเรื่อยมา(มีโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากที่นี่ที่เป็นของยุคต่างๆในพิพิธภัณฑ์ของเมืองเอเฟซุส) เมื่อคริสต์ศาสนาเข้ามีอิทธิพลเหนือระบบเทพเจ้าหลายองค์(polytheism) วิหารนี้ถูกทำลาย เสาหินและหินก้อนใหญ่
ถูกนำไปสร้างวหารเซนต์โซเฟียที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลกับวัดของเซนต์จอห์นที่เมืองเซลสุค ใกล้เมืองเอเฟซุส
วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
รูปวิหารเทพีอาร์เทมิส
รูปพระแม่มารี บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
รูปพระแม่มารี บ้านพระแม่มารี
• บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
• สถานที่ศักดิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาที่มักมีผู้มาอธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังมีไม้เท้าและเฝือกที่ผู้มาแสวงบุญทิ้งไว้เป็นสิ่งยืนยัน ชาวกรีกออร์โธดอกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดทุกวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค์ รวมถึงพิธีสวดบูชาที่เรียกว่า พานาเกีย
• บ้านพระแม่มารีถูกค้นพบค่อนข้างปาฏิหารย์ คือพบโดยแม่ชีชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) แม่ชีแอนนาป่วยหนักเป็นโรคประหลาด ไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้ แต่เธอกลับนิมิตเห็นบ้านของพระแม่มารี และเธอได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในที่สุดในปี ค.ศ. 1891 แรกที่พบนั้น บ้านหลังนี้ หลังคาพังลงมาและมีรูปเคารพของพระแม่มารีอยู่ใกล้ๆ
• ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปเคารพาของพระแม่มารี แต่ห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปและด้านนอกของบ้านพระแม่มารีมีก๊อกสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็นกำแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ที่มีราวเหล็กที่เต็มไปด้วยเศษผ้าและกระดาษนับร้อยชิ้น ที่สมัยก่อนคนจะนำผ้าฝ้ายผืนเล็กๆ มาผูกไว้แล้วอธิษฐาน
บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
รูปบ้านพระแม่มารี
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพระแม่มารี
คำอธิษฐานขอพรที่บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
คำอธิษฐานขอพรที่บ้านพระแม่มารี

เส้นทางไปบ้านพระแม่มารี

เส้นทางไปบ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-321 : ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์
สระมรกต พิตต้าวิลเลจ หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่

• กรุ๊ป 8 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-436 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องเรือยอร์ช กระบี่ ไหว้พระธาตุเมืองนคร ขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
NKS-324 : นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เกาะเต่า ไอ้ไข่วัดเจดีย์ วัดยางใหญ่ เกาะนางยวน ดำน้ำดูปะการัง
• พักเกาะสมุย 2 คืน ออกเดินทางทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์