บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฎาน
• ภาษาภูฏาน ภาษาซงคา ภาษาในประเทศภูฏาน

• ภาษาภูฏาน ภาษาซงคา ภาษาในประเทศภูฏาน
• “ภาษาซงคา” เป็นภาษาประจำชาติของภูฏาน อยู่ในตระกูลจีน-ทิเบต สาขาทิเบต-พม่า ใกล้เคียงกับภาษาสิกขิมและภาษาอื่นๆของชาวภูฏาน ระบบเสียงใกล้เคียงกับภาษาทิเบตสมัยใหม่ เทียบได้กับความแตกต่างระหว่างภาษาสเปนกับภาษาอิตาลี พระในทิเบตและภูฏาน เรียนภาษาทิเบตโบราณเพื่อการอ่านคัมภีร์พุทธศาสนา
• คำว่า ซงคาหมายถึง ภาษา (คา) ที่พูดในวัดที่มีลักษณะเป็นป้อมปราการ (ซอง) ภาษานี้แพร่เข้ามาในภูฏานเมื่อราว พ.ศ. 2200 โดย ชับดรุง งาวัง นัมกเยล ในอดีต ซงคา เป็นแต่เพียงภาษาพูด ส่วนภาษาเขียนนั้นเรียกว่า เชอกี แปลว่า "ภาษาทางศาสนา" หมายถึง อักษรทิเบตโบราณที่ใช้กันทั้งในภูฏาน เนปาลตอนบน สิกขิม ดาลัคห์ ทิเบต และมองโกเลียน เป็นภาษาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนับจากศตวรรษที่ 8 เป้นต้นมา และเป็นภาษาที่พวกพระใช้สร้างสรรค์วรรณดดีขึ้นมาเป็นจำนวนมา
• ต่อมา ภาษาซงคาเพิ่งจะกลายมาเป็นภาษาเขียนเมื่อราว 40 ปีก่อน โดยทางการภูกานได้ทุ่มเทความพยายามในการสร้างหลักเกณฑ์อันเป็นมาตรฐานขึ้นในปี ค.ศ. 1960 ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายและจริงจัง ปัญหาสำคัญในการเรียนภาษาซงคาและภาษาเชอกีคือ การสะกดคำที่มีหลักเกณฑ์ซับซ้อนมากถึงขนาดที่ต้องอาศัยการท่องจำเข้าช่วย ซงคาเป็นภาษาคำโดด มีวรรณยุกต์สองเสียง โดยต้องอาศัยเสียงของอักษรแต่ละตัวเป็นตัวเน้นน้ำหนัก
• คำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนกัน แต่วรรณยุกต์ต่างกัน เวลาเขียนจะมีปัญหาในการแยกความแตกต่าง ดังนั้น จึงต้องแก้ไขด้วยการเติมอุปสรรคและปัจจัยเข้าไป แต่ไม่ต้องออกเสียง หรือเพิ่มอักษรใส่ข้างบนหรือข้างล่าง ซึ่งวิธีหลังนี้อาจทำให้พยัญชนะที่อยู่ติดกันเปลี่ยนเสียงไปเลยก็เป็นได้ การเรียนภาษาซงคา จึงต้องอาศัยความจำเป็นหลัก เช่น คำศัพท์ที่ออกเสียงว่า ลา (la) เวลาเขียน จึงเขียนได้ทั้ง lha, bla, la หรือ lags ขึ้นอยู่กับความหมายว่าจะเป็น เทพเจ้า พลังชีวิต ช่องเขา หรือ ใช่ ชื่อบุคคลเมื่อเขียนด้วยอักษรละติด อย่างเช่น Rinzin Wangchuk จะออกเสียงตรงตามนั้น แต่ในภาษาซงคาจะเขียนเป็น Rigs dzin dband phyug เป็นต้น
• ภาษาซงคาและภาษาถิ่นอื่นๆเป็นภาษาแม่ของภูฏานตะวันตก มีผู้พูดภาษานี้ในเมืองกาลิมปงของอินเดียที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของภูฏาน แต่ปัจจุบันอยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตก ภาษาซองคาเป็นภาษาที่ใช้ในโรงเรียน เป็นภาษากลางในภูฏานตอนใต้และตะวันออกที่ไม่ได้ใช้ภาษานี้เป็นภาษาแม่ เขียนด้วยอักษรทิเบต หนังสือพิมพ์ด้วยอักษรทิเบตแบบอูคันซึ่งเป็นแบบเดียวที่ใช้พิมพ์ภาษาทิเบต
• ปัจจุบัน องค์กรพัฒนาภาษาซงคาของทางการภูฏานกำลังพยายามวางหลักเกณฑ์ในการสะกดคำให้เป็นมาตรฐาน ตลอดจนจัดพิมพ์ตำราและพจนานุกรมขึ้นอีกหลายเล่ม นอกจากนี้ ภาพยนตร์และเพลงก็มีบทบาทอย่างมากในการเผยแพร่ภาษาซงคาของภูฏานออกไป

• คำศัพท์ที่ควรรู้ในภาษาภูฏาน

• คูซูซังโป kousouzangpo แปลว่า สวัสดี
• คัดรินเซ Kardinche แปลว่า ขอบคุณ
• ซอง dzong แปลว่า ป้อม
• ซงดา dzongda แปลว่า หัวหน้าป้อม
• ซงคา dzongkha แปลว่า ภาษาราชการภูฏาน
• คัดรินเซ Kardinche แปลว่า ขอบคุณ
• ซงขัก dzongkhag แปลว่า เขตปกครอง/มณฑล
• กัง Gang แปลว่า ภูเขา ยอดเขา
• กัป Gup แปลว่า หัวหน้าหมู่บ้าน
• เกลง Gelong แปลว่า พระลามะที่ผ่านพิธี
• กมเซ็น gomchen แปลว่า พระบ้าน สามารถแต่งงานได้
• กมปา gompa แปลว่า อาราม
• เอมาดัตซึ hemadatsi แปลว่า อาหารภูฏาน
• กับเนะ kabne แปลว่า ผ้าพาดบ่าในงานพิธีผู้ชาย
• ซอง dzong แปลว่า ป้อม
• ซองดา dzongda แปลว่า หัวหน้าป้อม
• ซองขัก dzongkhag แปลว่า เขตปกครอง มณฑล
• กัง gang แปลว่า ภูเขา ยอดเขา
• กงคัง gongkhag gup แปลว่า วิหารบูชาเทพ
• โกมา goma แปลว่า เข็มกลัด
• เจเค็มโป je khenpo แปลว่า สมเด็จพระสังฆราช
• โก go แปลว่า ชุดของผู้ชายภูฏาน
• กีร่า kira แปลว่า ชุดของผู้หญิงภูฏาน
• เกรา kera แปลว่า เข็มขัดทอจากผ้า
• ซัม cham แปลว่า ระบำทางศาสนา
• ซังคัง changkhang แปลว่า ร้านขายเครื่องดื่ม
• เซอซัม choesham แปลว่า ห้องพระภายในบ้าน
• ซอร์เต็น chorten แปลว่า สถูปหรือเจดีย์
• ชู chu แปลว่า แม่น้ำ
• ดาโชะ dasho แปลว่า ฐานันดรศักดิ์พระราชทาน
• โดมา doma แปลว่า หมากพลู
• โดมา doma แปลว่า หมากพลู
• ดรุ๊กยุล druk yul แปลว่า แผ่นดินมังกรสายฟ้า
• ดรุ๊กปะ drukpa แปลว่า ชาวภูฏาน

• ลา La แปลว่า ช่องเขา
• ลัสโซลา la/lasso la doma แปลว่า ช่องเขา
• ลามะ lama แปลว่า อาจารย์ทางศาสนา
• โลเป็น lopon แปลว่า ผู้รู้
• ลินโป lyonpo แปลว่า รัฐมนตรี
• มณฑล mandala แปลว่า แผนภูมิจำลองของจักรวาลในนัยทางศาสนา
• ญิงมาปะ nyingmapa แปลว่า นิกายสำคัญของพุทธศาสนามหายาน
• เปมา ลิงปะ pema lingpa แปลว่า ผู้นำคนสำคัญของนิกายญิงมาปะ
• พระบรมศาสนุวงศ์ที่เป็นชาย จะเรียกนำหน้าพระนามว่า ดาโชะ ถ้าเป็นหญิงจะใช้คำว่า อาชิ
• รัฐมนตรีเรียกว่า เลินปอ รัฐมนตรีช่วยว่าการและข้าราชการระดับสูง รวมถึงผู้พิพากษา เรียกว่า ดาโซะ
• ชายสามัญธรรมดาและครูอาจารย์เรียกว่า โลเป็น หรือ อปา หรือ อัป แล้วตามด้วยชื่อ ภรรยาของข้าราชการและสตรีที่แต่งงานแล้วจะเรียกว่า อัม
• เด็กผู้หญิงเรียกว่า บุม หรือ บูโม เด็กผู้ชายเรียก อโล
• ผู้สูงอายุ อั๊กเย คือ พ่อเฒ่า อังเยา คือ แม่เฒ่า
• โดมา doma แปลว่า หมากพลู
• ดรุ๊กยุล druk yul แปลว่า แผ่นดินมังกรสายฟ้า
• ราชู rachu แปลว่า ผ้าพาดไหล่ของผู้หญิง
• รินโปเซ rinphche แปลว่า คำยกย่องพระลามะ
• ชาคยาทูปา sakya thupa แปลว่า พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า
• ชังเก sangye แปลว่า พระพุทธเจ้า
• ชาชปปะ sharchopas แปลว่า คนตะวันออกที่ชาวภูฏานเรียก
• เชดรา shedra แปลว่า โรงเรียนสงฆ์
• กมเด gomde แปลว่า ศูนย์ฝึกวิปัสสนาสมาธิ
• ทังกา thangka แปลว่า ภาพวาดบนผืนผ้าหรือพระบฎ
• ทงเดรล thondroel แปลว่า เป็นภาพพระบฎผืนใหญ่มหึมา
• เตอโก toego แปลว่า เสื้อแขนยาวของผู้หญิงหรือเสื้อเชิ้ตผู้ชาย
• ตรุลกู trulku แปลว่า นิรมาณกายซึ่งกลับชาติมาเกิดของลามะ สามารถแต่งงานมีครอบครัวได้
• ตอร์มา/ต้ม torma แปลว่า ขนมที่ทำจากแป้ง
• ดรุ๊กยุล druk yul แปลว่า แผ่นดินมังกรสายฟ้า
• โชะ tsho แปลว่า ทะเลสาบ
• ซงคัง tshongkhang แปลว่า ร้านค้า
• อุตซึ utse แปลว่า หอคอยกลางป้อม
• อานิ ani แปลว่า แม่ชี
• อาชิ ashi แปลว่า เจ้าหญิง
ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 
ภูฏาน
• ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า ประเทศที่อยู่อ้อมกอดหิมาลัย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ภูฏาน ดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง"สวรรค์บนพื้นพิภพ"
ราชวงศ์ภูฎาน
• ราชวงศ์ภูฎาน เจ้าชายจิกมี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "เจ้าชายจิกมี่" กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของภูฏาน
ภูฏาน
• ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ผมเดินทางมาถึงเมืองพาโร ก็โชคดีที่เขามีการจัดงานระบำหน้ากาก ซึ่งงานระบำหน้ากากที่พาโรซอง ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่ง
ทาชิโชซอง ทิมพูซอง
• ทาชิโชซอง ทิมพูซอง ทาชิโชซอง เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงาม เป็นที่ทำการของรัฐบาล ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูง
ทัวร์ภูฎาน
• ทัวร์ภูฎาน เตรียมตัวเที่ยวภูฏาน ภูฏานเปิดรับนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คน ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด
วัดชันกังคา
• วัดชันกังคา เมมโมเรียลชอร์เตน วัดชันกังคาเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู พระลามะทิเบตเป็นผู้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองทิมพู
วัดทักซัง
• วัดทักซัง วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด
วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน
• วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในประเทศภูฏานเพียงแห่งเดียวและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่
ระบำหน้ากากภูฏาน
• ระบำหน้ากากภูฏาน ระบำภูฏานจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ระบำหน้ากาก ซึ่งเป็นระบำเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ส่วนอีกอย่างเป็นระบำเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวภูฏาน
พูนาคา
• พูนาคา วัดชิมิลาคัง คนภูฏานเชื่อว่าเมื่อพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ครอง ก็จะมาแสวงบุญที่นี่ เพราะเชื่อว่าวัดชิมิลาคังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
พาโร
• พาโร ประตูสู่ประเทศภูฏาน เมืองพาโรเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินภูฏานซึ่งมีเพียงสนามบินเดียว เครื่องที่จะมาลงจอดได้ก็มีแต่สายการบินดรุ๊กแอร์เพียงสายเดียว
วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู
• วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู วัดคิชูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212
ทิมพู
• ทิมพู เมืองหลวงประเทศภูฏาน ทิมพูหรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏาน ทิมพูเป็นเมืองที่เจริญที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง
จุดชมวิวโดชูล่า
• จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สร้างขึ้นเป็นปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา
ปูนาคา
• ปูนาคา ปูนาคาซอง ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม ที่นี่เคยใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาว
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ป้อมตาซองนี้เคยเป็นที่คุมขังอูเก็น วังชุก (ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ภูฏาน)
วังดีซอง
• วังดี วังดีซอง วังดีซอง ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน วังดีโปดรังซองสร้าง ในปี ค.ศ.1638
โรงแรมภูฏาน
• โรงแรมภูฏาน ร้านอาหารภูฏาน ภูฏาน เป็นประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารทุกมื้อ อาหารภูฏานนิยมเน้นข้าวและผักเป็นอาหารหลัก
ภาษาภูฏาน
• ภาษาภูฏาน ภาษาภูฏานหรือภาษาซงคา เป็นภาษาประจำชาติของภูฏาน คูซูซังโป=สวัสดี คัดรินเซ=ขอบคุณ ดรุ๊กยุล=แผ่นดินมังกรสายฟ้า
ของฝากภูฏาน
• ของฝากภูฏาน การแต่งกายภูฏาน รัฐบาลรณรงค์ให้ชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดประจำวัน ชุดผู้ชาย เรียกว่า “โค” ชุดผู้หญิง เรียกว่า “คีร่า”
• ศาสนาพุทธในภูฏาน พุทธศาสนาตันตรยาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ
สายการบินภูฏาน
• สายการบินภูฏาน สายการบินดรุ๊กแอร์ Drukair การเดินทางไปภูฏาน มีสายการบินเดียวที่บินจากรุงเทพฯ ไปภูฏาน เป็นสายการบินแห่งชาติภูฏาน
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน
• ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)