บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฎาน
• ตองสา (Tongsa) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์วังชุก

• เมืองตองสา (Tongsa) แหล่งกำเนิดของราชวงศ์วังชุก
• ตองสา แปลว่า หมู่บ้านใหม่ อยู่ในภูฏานตอนกลาง ตั้งอยู่บนความสูง 2,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในอดีต ตองสาเปรียบเสมือนเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของภูฏาน ด้วยป้อมปราการแห่งนี้ปกครองโดยเจ้าเมืองผู้สืบทอดมาเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วังชุกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์วังชุกทุกคน จะได้ครองตำแหน่งผู้ปกครองเขตตองสา ซึ่งเรียกว่า โชเสะ เป็นลอป (Choetse Penlop)
• ตามประวัติกล่าวว่า พระลามะงากิ วังชุก (Ngagi Wangchuck) ในระหว่าง ค.ศ.1517-1554 ซึ่งเป็นปู่ทวดของซับดรุง งาวัง นัมเกล ได้สร้างวัดเล็กๆ ขึ้นที่หุบเขาแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1543 โดยได้สร้างวัดเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ก็เพราะเกิดจากการนั่งวิปัสนากรรมฐานของท่าน ได้เห็นลำแสงเลยเดินไปตามนั้น ซึ่งท่านถือเป็นนิมิตหมายในการสร้างวัดตรงที่ลำแสงนั้นหยุดนิ่ง
• ต่อมา ในปีค.ศ. 1647 ซับดรุง งาวัง นัมเกลได้เล็งเห็นการขยายอิทธิพลมาฝั่งตะวันออกของประเทศ จึงสร้างซองขึ้นในที่ที่บรรพบุรุษของท่านได้สร้างวัดไว้ จากนั้นมีการต่อเติมขยับขยายในหลายยุคหลายสมัย และยังได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหม่ในรัชสมัยขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชุก

• ตองสา เป็นเมืองกำเนิดของพระราชวงศ์วังชุก
• ซึ่งเริ่มจากปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์วังชุก (ค.ศ. 1907-1926) เดิมเป็นเจ้าเมืองตองสามาก่อน กษัตริย์ภูฏานถึงสองพระองค์ทรงเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้จนเป็นธรรมเนียมว่า มกุฏราชกุมารของภูฏาน จะต้องได้รับตำแหนงเจ้าเมืองตองสาก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์จะมพำนักที่เมืองตองสาในฤดูหนาว และย้ายไปอยู่ที่เมืองบุมทังในฤดูร้อน เดิมทีเมืองนี้มีชาวทิเบตอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่นานวันเข้าชาวทิเบตก็ถูกกลืนด้วยวัฒนธรรมภูฏาน จนกระทั่งในที่สุด ก็ไม่เหลือร่องรอยของชาวทิเบตในเมืองนี้อีกเลย
• หลังจากที่ท่านซับดรุง มรณภาพในปี ค.ศ. 1651 บ้านเมืองระส่ำระสายอีกครั้ง มีสงครามกลางเมืองแย่งชิงความเป็นใหญ่ ครั้นพอถึงปลายศตวรรษที่ 19 อำนาจการปกครองแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ ฝ่ายหนึ่งมีผู้ว่าราชการปาโร (Paro Penlop) ครอบครองพื้นที่ซีกตะวันตก ในขณะที่ผู้ว่าการตองสา (Tongsa Penlop) ชื่อว่า จิกมี นัมเกล (Jigme Namgyel) ครอบครองพื้นที่ภาคกลางตลอดจนซีกตะวันออกของประเทศ
• เนื่องด้วยอุกเยน วังชุก (Ugyen Wangchuck) ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตองสาสืบต่อจากจิกมี นัมเกล ผู้เป็นบิดา อีกทั้งอุกเยน วังชุก สามารถรวบรวมอาณาจักรภูฏานเข้าเป็นปึกแผ่นเดียวกันอีกครั้ง ดังนั้น ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1907 จึงได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์ให้เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน ซึ่งตามธรรมเนียมข้างต้น มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์วังชุกทุกพระองค์จะทรงดำรงพระยศเป็น “ผู้ว่าการตองสา” (Tongsa Penlop) ควบคู่ไปอีกหนึ่งตำแหน่ง
• ในศตวรรษที่ 19 ที่นี่เป็นราชธานีของภูฏาน เพราะความสำคัญและอำนาจที่เป็นลปแห่งตงซามีอยู่อย่างล้นเหลือเหนือเขตภาคตะวันออก ภาคกลาง และที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ในภาคใต้ ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มีเป็นลปท่านหนึ่งสั่งสมอิทธิพลจนเรืองอำนาจยิ่งกว่าเป็นลปท่านใดในแผ่นดิน นั่นคือ ท่านจิกมี นัมเกล บิดาของท่านอูเก็น วังชุก ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏานในสมัยต่อมา
• บ้านเกิดของท่านจิกมี นัมเกลอยู่ที่กูร์เต (ปัจจุบันคือเขตปกครองฮุนซี) แต่ตัวท่านมารุ่งเรืองจนมีบารมีเป็นที่ยอมรับอยู่ที่ตองสาซอง ไม่ช้าก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทอันโดดเด่นในระดับประเทศ ภายหลังท่านอูเก็นวังชุกผู้เป็นบุตรชายได้ขึ้นสืบทอดตำแหน่งเป็นลปแห่งตองสาต่อจากท่าน ทำให้เกิดมีธรรมเนียมตามมาว่า เจ้าฟ้ามกุฏราชกุมารแห่งภูฏานจะต้องขึ้นเฉลิมพระยศเป็นโซเซ เป็นลปสืบมานับจากนั้น (หมายถึง ตำแหน่งเป็นลปแห่งตองสา แต่เรียกว่าโซเซตามชื่อทางศาสนาของป้อม)

• ตองสาซอง (Tongsa Dzong) หรือ โชเสะซอง (Choetse Dzong)
• ได้รับการยกย่องว่าเป็นซองที่น่าประทับใจมากที่สุด ในอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง เหนือแม่น้ำแมงเด กล่าวกันว่า สูงกว่าก้อนเมฆของภูฏานเสียอีก ตองสาซองเป็นทั้งป้อมปราการทหาร พระราชวัง และวัด โดยภายในประกอบไปด้วยวัดถึง 23 แห่ง มีพระประมาณ 200 กว่ารูป
• ตองสาซอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2187 โดยท่าน Chhogyel Mingyur Tenpa คนของท่านซับดรุง นาวัง นัมเกล ซึ่งส่งมาให้สร้างเมืองทางทิศตะวันออก ผู้ปกครองตองสาคนต่อมาได้ก่อสร้างขยายเพิ่มเติม จนมีขนาดที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
• หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1897 ทางการได้บูรณะตองสาซองขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชกาลพระเจ้าอูเก็น วังชุก (รัชกาลที่ 1 แห่งภูฏาน) ในขณะที่วิหารเซ็นเรชิกนั้นมาบูรณะกันในรัชกาลที่พระเจ้าจิกมี วังชุก (รัชกาลที่ 2 ของภูฏาน) เมื่อปี ค.ศ.1927 และซ่อมใหญ่อีกครั้งในปี ค.ศ.1999 ด้วยความช่วยเหลือจากออสเตรียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และประกอบพิธีสมโภชไปเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2004
• ตองสาซองประกอบด้วยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ มีวิหารและหอบูชามากถึง 25 หลัง ที่สำคัญคือ หอบูชาเทพยมานตกะ หอบูชาเทพจักรสัมวระ และหอบูชาเทพกาฬจักร นอกจากนี้ยังมีพระเมตไตรยกับวิหารเจดีย์อีกสองหลัง หลังแรกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1771 ภายในประดิษฐานพระเมตไตรยองค์ใหญ่ปั้นขึ้นจากดินเหนียว ตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอูเก็น วังชุก ส่วนวิหารเจดีย์นั้นสร้างทับตำแหน่งวัดหลังแรกสุด ภายในมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่านงากี วังชุก และมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพ 16 อรหันต์กับภาพพระอักโษภยพุทธเจ้า
• ตองสาซองในทุกวันนี้ยังเป็นทั้งศูนย์กลางการบริหารของเขตตองสา และเป็นทั้งวัดหลักประจำเขต ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ 23 แห่ง องค์ประธานในโบสถ์หลักคือ พระสณีอริยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าในอนาคต) ซึ่ง Maitreya Temple นี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1771 ส่วนอัฐิของพระลามะงากิ วังชุก ได้เก็บไว้ใน Temple of Chourtens ซึ่งตั้งอยู่ส่วนปลายสุดของซอง อันเป็นตำแหน่งที่พระลามะงากิ วังชุก ได้ก่อตั้งวัดเล็กๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก วัดที่สำคัญที่สุดคือวัดแห่งพระศรีอารยเมตไตรย์ นอกจากนี้ ภายในบริเวณซองยังมีโรงพิมพ์เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งยังใช้วิธีการพิมพ์แบบดั้งเดิมด้วยบล๊อกไม้
• ตาซอง (หอสังเกตุการณ์) ตั้งอยู่บนไหล่เขาทางด้านตะวันออกของตองสาซอง ซึ่งตาซองแห่งนี้ ในอดีตเคยใช้สอดส่องดูข้าศึกที่จะเข้ามารุกราน เป็นหอทรงแคบ มีปีกยื่นออกจากตัวหอหลักเป็นรูปตัว V เป็นวัดเล็กๆ ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1977 สร้างถวายอุทิศแด่เทพกษัตริย์ เคซาร์ (Gesor) ผู้เป็นเทพนักรบและวีรบุรุษในตำนานของภูฏาน ทางการได้ร่วมมือกับทางออสเตรียบูรณะหอบูชาหลังนี้ขึ้นใหม่และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 2008

ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 
ภูฏาน
• ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า ประเทศที่อยู่อ้อมกอดหิมาลัย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ภูฏาน ดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง"สวรรค์บนพื้นพิภพ"
ราชวงศ์ภูฎาน
• ราชวงศ์ภูฎาน เจ้าชายจิกมี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "เจ้าชายจิกมี่" กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของภูฏาน
ภูฏาน
• ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ผมเดินทางมาถึงเมืองพาโร ก็โชคดีที่เขามีการจัดงานระบำหน้ากาก ซึ่งงานระบำหน้ากากที่พาโรซอง ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่ง
ทาชิโชซอง ทิมพูซอง
• ทาชิโชซอง ทิมพูซอง ทาชิโชซอง เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงาม เป็นที่ทำการของรัฐบาล ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูง
ทัวร์ภูฎาน
• ทัวร์ภูฎาน เตรียมตัวเที่ยวภูฏาน ภูฏานเปิดรับนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คน ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด
วัดชันกังคา
• วัดชันกังคา เมมโมเรียลชอร์เตน วัดชันกังคาเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู พระลามะทิเบตเป็นผู้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองทิมพู
วัดทักซัง
• วัดทักซัง วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด
วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน
• วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในประเทศภูฏานเพียงแห่งเดียวและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่
ระบำหน้ากากภูฏาน
• ระบำหน้ากากภูฏาน ระบำภูฏานจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ระบำหน้ากาก ซึ่งเป็นระบำเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ส่วนอีกอย่างเป็นระบำเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวภูฏาน
พูนาคา
• พูนาคา วัดชิมิลาคัง คนภูฏานเชื่อว่าเมื่อพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ครอง ก็จะมาแสวงบุญที่นี่ เพราะเชื่อว่าวัดชิมิลาคังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
พาโร
• พาโร ประตูสู่ประเทศภูฏาน เมืองพาโรเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินภูฏานซึ่งมีเพียงสนามบินเดียว เครื่องที่จะมาลงจอดได้ก็มีแต่สายการบินดรุ๊กแอร์เพียงสายเดียว
วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู
• วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู วัดคิชูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212
ทิมพู
• ทิมพู เมืองหลวงประเทศภูฏาน ทิมพูหรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏาน ทิมพูเป็นเมืองที่เจริญที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง
จุดชมวิวโดชูล่า
• จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สร้างขึ้นเป็นปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา
ปูนาคา
• ปูนาคา ปูนาคาซอง ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม ที่นี่เคยใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาว
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ป้อมตาซองนี้เคยเป็นที่คุมขังอูเก็น วังชุก (ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ภูฏาน)
วังดีซอง
• วังดี วังดีซอง วังดีซอง ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน วังดีโปดรังซองสร้าง ในปี ค.ศ.1638
โรงแรมภูฏาน
• โรงแรมภูฏาน ร้านอาหารภูฏาน ภูฏาน เป็นประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารทุกมื้อ อาหารภูฏานนิยมเน้นข้าวและผักเป็นอาหารหลัก
ภาษาภูฏาน
• ภาษาภูฏาน ภาษาภูฏานหรือภาษาซงคา เป็นภาษาประจำชาติของภูฏาน คูซูซังโป=สวัสดี คัดรินเซ=ขอบคุณ ดรุ๊กยุล=แผ่นดินมังกรสายฟ้า
ของฝากภูฏาน
• ของฝากภูฏาน การแต่งกายภูฏาน รัฐบาลรณรงค์ให้ชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดประจำวัน ชุดผู้ชาย เรียกว่า “โค” ชุดผู้หญิง เรียกว่า “คีร่า”
• ศาสนาพุทธในภูฏาน พุทธศาสนาตันตรยาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ
สายการบินภูฏาน
• สายการบินภูฏาน สายการบินดรุ๊กแอร์ Drukair การเดินทางไปภูฏาน มีสายการบินเดียวที่บินจากรุงเทพฯ ไปภูฏาน เป็นสายการบินแห่งชาติภูฏาน
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน
• ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)