บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฎาน
• ตองสา (Tongsa) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์วังชุก

• เมืองตองสา (Tongsa) แหล่งกำเนิดของราชวงศ์วังชุก
• ตองสา แปลว่า หมู่บ้านใหม่ อยู่ในภูฏานตอนกลาง ตั้งอยู่บนความสูง 2,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในอดีต ตองสาเปรียบเสมือนเมืองหลวงอีกแห่งหนึ่งของภูฏาน ด้วยป้อมปราการแห่งนี้ปกครองโดยเจ้าเมืองผู้สืบทอดมาเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์วังชุกในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์วังชุกทุกคน จะได้ครองตำแหน่งผู้ปกครองเขตตองสา ซึ่งเรียกว่า โชเสะ เป็นลอป (Choetse Penlop)
• ตามประวัติกล่าวว่า พระลามะงากิ วังชุก (Ngagi Wangchuck) ในระหว่าง ค.ศ.1517-1554 ซึ่งเป็นปู่ทวดของซับดรุง งาวัง นัมเกล ได้สร้างวัดเล็กๆ ขึ้นที่หุบเขาแห่งนี้เมื่อปี ค.ศ. 1543 โดยได้สร้างวัดเป็นรูปร่างขึ้นมาได้ก็เพราะเกิดจากการนั่งวิปัสนากรรมฐานของท่าน ได้เห็นลำแสงเลยเดินไปตามนั้น ซึ่งท่านถือเป็นนิมิตหมายในการสร้างวัดตรงที่ลำแสงนั้นหยุดนิ่ง
• ต่อมา ในปีค.ศ. 1647 ซับดรุง งาวัง นัมเกลได้เล็งเห็นการขยายอิทธิพลมาฝั่งตะวันออกของประเทศ จึงสร้างซองขึ้นในที่ที่บรรพบุรุษของท่านได้สร้างวัดไว้ จากนั้นมีการต่อเติมขยับขยายในหลายยุคหลายสมัย และยังได้รับการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหม่ในรัชสมัยขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ชุก

• ตองสา เป็นเมืองกำเนิดของพระราชวงศ์วังชุก
• ซึ่งเริ่มจากปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์วังชุก (ค.ศ. 1907-1926) เดิมเป็นเจ้าเมืองตองสามาก่อน กษัตริย์ภูฏานถึงสองพระองค์ทรงเป็นเจ้าเมืองปกครองเมืองนี้จนเป็นธรรมเนียมว่า มกุฏราชกุมารของภูฏาน จะต้องได้รับตำแหนงเจ้าเมืองตองสาก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์จะมพำนักที่เมืองตองสาในฤดูหนาว และย้ายไปอยู่ที่เมืองบุมทังในฤดูร้อน เดิมทีเมืองนี้มีชาวทิเบตอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมาก แต่นานวันเข้าชาวทิเบตก็ถูกกลืนด้วยวัฒนธรรมภูฏาน จนกระทั่งในที่สุด ก็ไม่เหลือร่องรอยของชาวทิเบตในเมืองนี้อีกเลย
• หลังจากที่ท่านซับดรุง มรณภาพในปี ค.ศ. 1651 บ้านเมืองระส่ำระสายอีกครั้ง มีสงครามกลางเมืองแย่งชิงความเป็นใหญ่ ครั้นพอถึงปลายศตวรรษที่ 19 อำนาจการปกครองแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายใหญ่ๆ ฝ่ายหนึ่งมีผู้ว่าราชการปาโร (Paro Penlop) ครอบครองพื้นที่ซีกตะวันตก ในขณะที่ผู้ว่าการตองสา (Tongsa Penlop) ชื่อว่า จิกมี นัมเกล (Jigme Namgyel) ครอบครองพื้นที่ภาคกลางตลอดจนซีกตะวันออกของประเทศ
• เนื่องด้วยอุกเยน วังชุก (Ugyen Wangchuck) ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตองสาสืบต่อจากจิกมี นัมเกล ผู้เป็นบิดา อีกทั้งอุกเยน วังชุก สามารถรวบรวมอาณาจักรภูฏานเข้าเป็นปึกแผ่นเดียวกันอีกครั้ง ดังนั้น ในวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1907 จึงได้รับเลือกเป็นเอกฉันท์ให้เป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งประเทศภูฏาน ซึ่งตามธรรมเนียมข้างต้น มกุฏราชกุมารแห่งราชวงศ์วังชุกทุกพระองค์จะทรงดำรงพระยศเป็น “ผู้ว่าการตองสา” (Tongsa Penlop) ควบคู่ไปอีกหนึ่งตำแหน่ง
• ในศตวรรษที่ 19 ที่นี่เป็นราชธานีของภูฏาน เพราะความสำคัญและอำนาจที่เป็นลปแห่งตงซามีอยู่อย่างล้นเหลือเหนือเขตภาคตะวันออก ภาคกลาง และที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ในภาคใต้ ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 มีเป็นลปท่านหนึ่งสั่งสมอิทธิพลจนเรืองอำนาจยิ่งกว่าเป็นลปท่านใดในแผ่นดิน นั่นคือ ท่านจิกมี นัมเกล บิดาของท่านอูเก็น วังชุก ซึ่งขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏานในสมัยต่อมา
• บ้านเกิดของท่านจิกมี นัมเกลอยู่ที่กูร์เต (ปัจจุบันคือเขตปกครองฮุนซี) แต่ตัวท่านมารุ่งเรืองจนมีบารมีเป็นที่ยอมรับอยู่ที่ตองสาซอง ไม่ช้าก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทอันโดดเด่นในระดับประเทศ ภายหลังท่านอูเก็นวังชุกผู้เป็นบุตรชายได้ขึ้นสืบทอดตำแหน่งเป็นลปแห่งตองสาต่อจากท่าน ทำให้เกิดมีธรรมเนียมตามมาว่า เจ้าฟ้ามกุฏราชกุมารแห่งภูฏานจะต้องขึ้นเฉลิมพระยศเป็นโซเซ เป็นลปสืบมานับจากนั้น (หมายถึง ตำแหน่งเป็นลปแห่งตองสา แต่เรียกว่าโซเซตามชื่อทางศาสนาของป้อม)

• ตองสาซอง (Tongsa Dzong) หรือ โชเสะซอง (Choetse Dzong)
• ได้รับการยกย่องว่าเป็นซองที่น่าประทับใจมากที่สุด ในอาณาจักรภูฏาน ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง เหนือแม่น้ำแมงเด กล่าวกันว่า สูงกว่าก้อนเมฆของภูฏานเสียอีก ตองสาซองเป็นทั้งป้อมปราการทหาร พระราชวัง และวัด โดยภายในประกอบไปด้วยวัดถึง 23 แห่ง มีพระประมาณ 200 กว่ารูป
• ตองสาซอง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2187 โดยท่าน Chhogyel Mingyur Tenpa คนของท่านซับดรุง นาวัง นัมเกล ซึ่งส่งมาให้สร้างเมืองทางทิศตะวันออก ผู้ปกครองตองสาคนต่อมาได้ก่อสร้างขยายเพิ่มเติม จนมีขนาดที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน
• หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1897 ทางการได้บูรณะตองสาซองขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยเฉพาะในรัชกาลพระเจ้าอูเก็น วังชุก (รัชกาลที่ 1 แห่งภูฏาน) ในขณะที่วิหารเซ็นเรชิกนั้นมาบูรณะกันในรัชกาลที่พระเจ้าจิกมี วังชุก (รัชกาลที่ 2 ของภูฏาน) เมื่อปี ค.ศ.1927 และซ่อมใหญ่อีกครั้งในปี ค.ศ.1999 ด้วยความช่วยเหลือจากออสเตรียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และประกอบพิธีสมโภชไปเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.2004
• ตองสาซองประกอบด้วยสถาปัตยกรรมชั้นเลิศ มีวิหารและหอบูชามากถึง 25 หลัง ที่สำคัญคือ หอบูชาเทพยมานตกะ หอบูชาเทพจักรสัมวระ และหอบูชาเทพกาฬจักร นอกจากนี้ยังมีพระเมตไตรยกับวิหารเจดีย์อีกสองหลัง หลังแรกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1771 ภายในประดิษฐานพระเมตไตรยองค์ใหญ่ปั้นขึ้นจากดินเหนียว ตามพระราชบัญชาของพระเจ้าอูเก็น วังชุก ส่วนวิหารเจดีย์นั้นสร้างทับตำแหน่งวัดหลังแรกสุด ภายในมีเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่านงากี วังชุก และมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพ 16 อรหันต์กับภาพพระอักโษภยพุทธเจ้า
• ตองสาซองในทุกวันนี้ยังเป็นทั้งศูนย์กลางการบริหารของเขตตองสา และเป็นทั้งวัดหลักประจำเขต ซึ่งประกอบด้วยโบสถ์ 23 แห่ง องค์ประธานในโบสถ์หลักคือ พระสณีอริยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าในอนาคต) ซึ่ง Maitreya Temple นี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1771 ส่วนอัฐิของพระลามะงากิ วังชุก ได้เก็บไว้ใน Temple of Chourtens ซึ่งตั้งอยู่ส่วนปลายสุดของซอง อันเป็นตำแหน่งที่พระลามะงากิ วังชุก ได้ก่อตั้งวัดเล็กๆ ขึ้นเป็นครั้งแรก วัดที่สำคัญที่สุดคือวัดแห่งพระศรีอารยเมตไตรย์ นอกจากนี้ ภายในบริเวณซองยังมีโรงพิมพ์เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งยังใช้วิธีการพิมพ์แบบดั้งเดิมด้วยบล๊อกไม้
• ตาซอง (หอสังเกตุการณ์) ตั้งอยู่บนไหล่เขาทางด้านตะวันออกของตองสาซอง ซึ่งตาซองแห่งนี้ ในอดีตเคยใช้สอดส่องดูข้าศึกที่จะเข้ามารุกราน เป็นหอทรงแคบ มีปีกยื่นออกจากตัวหอหลักเป็นรูปตัว V เป็นวัดเล็กๆ ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1977 สร้างถวายอุทิศแด่เทพกษัตริย์ เคซาร์ (Gesor) ผู้เป็นเทพนักรบและวีรบุรุษในตำนานของภูฏาน ทางการได้ร่วมมือกับทางออสเตรียบูรณะหอบูชาหลังนี้ขึ้นใหม่และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 2008

ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 
ภูฏาน
• ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า ประเทศที่อยู่อ้อมกอดหิมาลัย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ภูฏาน ดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง"สวรรค์บนพื้นพิภพ"
ราชวงศ์ภูฎาน
• ราชวงศ์ภูฎาน เจ้าชายจิกมี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "เจ้าชายจิกมี่" กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของภูฏาน
ภูฏาน
• ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ผมเดินทางมาถึงเมืองพาโร ก็โชคดีที่เขามีการจัดงานระบำหน้ากาก ซึ่งงานระบำหน้ากากที่พาโรซอง ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่ง
ทาชิโชซอง ทิมพูซอง
• ทาชิโชซอง ทิมพูซอง ทาชิโชซอง เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงาม เป็นที่ทำการของรัฐบาล ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูง
ทัวร์ภูฎาน
• ทัวร์ภูฎาน เตรียมตัวเที่ยวภูฏาน ภูฏานเปิดรับนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คน ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด
วัดชันกังคา
• วัดชันกังคา เมมโมเรียลชอร์เตน วัดชันกังคาเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู พระลามะทิเบตเป็นผู้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองทิมพู
วัดทักซัง
• วัดทักซัง วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด
วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน
• วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในประเทศภูฏานเพียงแห่งเดียวและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่
ระบำหน้ากากภูฏาน
• ระบำหน้ากากภูฏาน ระบำภูฏานจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ระบำหน้ากาก ซึ่งเป็นระบำเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ส่วนอีกอย่างเป็นระบำเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวภูฏาน
พูนาคา
• พูนาคา วัดชิมิลาคัง คนภูฏานเชื่อว่าเมื่อพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ครอง ก็จะมาแสวงบุญที่นี่ เพราะเชื่อว่าวัดชิมิลาคังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
พาโร
• พาโร ประตูสู่ประเทศภูฏาน เมืองพาโรเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินภูฏานซึ่งมีเพียงสนามบินเดียว เครื่องที่จะมาลงจอดได้ก็มีแต่สายการบินดรุ๊กแอร์เพียงสายเดียว
วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู
• วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู วัดคิชูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212
ทิมพู
• ทิมพู เมืองหลวงประเทศภูฏาน ทิมพูหรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏาน ทิมพูเป็นเมืองที่เจริญที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง
จุดชมวิวโดชูล่า
• จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สร้างขึ้นเป็นปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา
ปูนาคา
• ปูนาคา ปูนาคาซอง ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม ที่นี่เคยใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาว
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ป้อมตาซองนี้เคยเป็นที่คุมขังอูเก็น วังชุก (ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ภูฏาน)
วังดีซอง
• วังดี วังดีซอง วังดีซอง ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน วังดีโปดรังซองสร้าง ในปี ค.ศ.1638
โรงแรมภูฏาน
• โรงแรมภูฏาน ร้านอาหารภูฏาน ภูฏาน เป็นประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารทุกมื้อ อาหารภูฏานนิยมเน้นข้าวและผักเป็นอาหารหลัก
ภาษาภูฏาน
• ภาษาภูฏาน ภาษาภูฏานหรือภาษาซงคา เป็นภาษาประจำชาติของภูฏาน คูซูซังโป=สวัสดี คัดรินเซ=ขอบคุณ ดรุ๊กยุล=แผ่นดินมังกรสายฟ้า
ของฝากภูฏาน
• ของฝากภูฏาน การแต่งกายภูฏาน รัฐบาลรณรงค์ให้ชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดประจำวัน ชุดผู้ชาย เรียกว่า “โค” ชุดผู้หญิง เรียกว่า “คีร่า”
• ศาสนาพุทธในภูฏาน พุทธศาสนาตันตรยาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ
สายการบินภูฏาน
• สายการบินภูฏาน สายการบินดรุ๊กแอร์ Drukair การเดินทางไปภูฏาน มีสายการบินเดียวที่บินจากรุงเทพฯ ไปภูฏาน เป็นสายการบินแห่งชาติภูฏาน
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน
• ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)