บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ซินเจียง คาซัคสถาน 
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ เมมฟิส ซัคคาร่า พีระมิดขั้นบันได
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
ฟาโรห์รามเสสที่2
• อารยธรรมอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีถิ่นกำเนิดในดินแดนใกล้เคียงกับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
• อารยธรรมอียิปต์ เป็นอารยธรรมที่รู้จักกันอย่างกว้างขว้างและมีผลต่อพัฒนาการทางความคิดในหลายๆ ด้าน เนื่องจากมีมรดกทางสถาปัตยกรรม เช่น ปิรามิดและแนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาอีกด้วย
• อียิปต์โบราณ
• อียิปต์โบราณ
ตั้งอยู่ระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออก โลกตะวันตกคือดินแดนที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนโลกตะวันออก ได้แก่ ดินแดนเมโสโปเตเมียและดินแดนในแถบลุ่มแม้น้ำสินธุ ทิศเหนือของอียิปต์จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลทรายซาฮารา ทะเลทรายลิเบีย และทะเลทรายนูเบียทางทิศตะวันออก ถัดไปคือ ทะเลแดง ทิศใต้จรดประเทศนูเบียหรือซูดานในปัจจุบัน อียิปต์เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่บนสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ แม่น้ำไนล์มีลักษณะที่ต่างไปจากแม่น้ำอื่นๆ คือ ทอดตัวไหลจากภูเขาทางตอนใต้ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือ มีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวอียิปต์โบราณ มีนคือเส้นทางคมนาคมสายหลักและเป็นเสมือนเข็มทิศในการเดินทาง โดยใช้ร่วมกับทิศทางการขึ้นและตกของดาวอาทิตย์ ชาวอียิปต์แบ่งช่วงแม่น้ำไนล์เป็น 2 ช่วง คือ ต้นน้ำทางตอนใต้เรียกว่า “อียิปต์บน” (Upper Egypt) และปลายแม่น้ำในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางเหนือว่า “อียิปต์ล่าง” (Lower Egypt)
• อารยธรรมอียิปต์โบราณ
• ประมาณ 3,150 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าเมเนส (Menes) หรือนาเมอร์ (Narmer) สามารถรวบรวมเมืองต่างๆ ทั้งในอียิปต์บนและอียิปต์ล่างเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน และตั้งเมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวง ประวัติศาสตร์ของอียิปต์ยุคราชวงศ์จึงเริ่มต้นขึ้น ประวัติศาสตร์ของอียิปต์อาจแบ่งออกได้เป็น 4 ยุค ดังนี้
• ยุคราชวงศ์เริ่มแรก อยู่ในช่วง 3100-2686 ปีก่อนคริสตกาล โดยเริ่มตั้งแต่พระเจ้าเมเนส รวบรวมเมืองต่างๆ ได้ทั้งในอียิปต์ล้างและอียิปต์บนเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน และเข้าสู่ราชวงศ์ที่ 1 และ 2 ยุคนี้เป็นยุคการสร้างอียิปต์ให้มีความเป็นปึกแผ่นเข็มแข็ง
• ยุคราชวงศ์เก่า อยู่ในช่วง 2686-2181 ก่อนคริสตกาล โดยเริ่มจากราชวงศ์ที่ 3 อียิปต์ประสบความวุ่นวายทางการเมือง มีการย้ายเมืองหลวงไปตามเมืองต่างๆ แต่หลังจากนั้นก็มีราชวงศ์อียิปต์ปกครองต่อมาอีก 2 ราชวงศ์ คือ ราชวงษ์ที่ 9 และ 10 ในยุคนี้อียิปต์มีฟาโรห์ปกครองเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ที่ 3 ถึงราชวงศ์ที่ 6 ราชวงศ์ที่โดดเด่นในสมัยนี้คือ ราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งมีการสร้างปิรามิดที่ยิ่งใหญ่มากมายโดยเฉพาะมหาปิรามิดของฟาโรห์คูฟูที่เมืองเซห์ ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ 2,500 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่ง และการสร้างสรรค์ความเจริญในยุคนี้ได้เป็นรากฐานและแบบแผนของความเจริญของอียิปต์ในสมัยราชวงศ์ต่อๆ มา
• ยุคราชวงศ์กลาง อยู่ในช่วง 2,040-1,782 ปีก่อนคริสตกาล ระหว่างราชวงศ์ที่ 11-13 ฟาโรห์ที่มีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับอียิปต์ในยุคนี้คือ อเมนเนมเฮตที่หนึ่ง (Amenemhet I) จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอียิปต์ด้านเศรษฐกิจ สถาปัตยกรรม การสร้างคลองติดต่อไปถึงทะเลแดง การสร้างเขื่อนกั้นน้ำ วรรณคดีทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรอง ยุคนี้เป็นช่วงเดียวกันกับอารยธรรมบาบิโลนของพระเจ้าฮัมมูราบี แต่ความรุ่งเรืองของอียิปต์ก็หยุดชะงักลงจากการรุกรานของกลุ่มชนปศุสัตว์เร่ร่อนคือ พวกฮิกโซส (Hyksos) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดครองซีเรีย ปาเลสไตน์ และเอเชียไมเนอร์ได้แล้ว เพราะพวกฮิกโซสมีความเก่งกาจในการรบกว่าชาวอียิปต์ ทำให้สามารถครอบครองอียิปต์ไว้ได้ตั้งแต่ 1,670-1,570 ปีก่อนคริสตกาล แต่เนื่องด้วยอียิปต์มีความเจริญที่เหนือกว่า พวกฮิกโซสจึงเป็นฝ่ายรับความเจริญไปจากอียิปต์ จึงทำให้อารยธรรมอียิปต์ไม่ขาดความต่อเนื่องแต่อย่างใด
• ยุคราชวงศ์ใหม่ อยู่ในช่วง 1,570-332 ก่อนคริสตกาล ระหว่างราชวงศ์ที่ 18-31 เมื่อ ชาวอียิปต์ได้ก่อกบฏและมีชัยเหนือชาวฮิกโซส จึงเริ่มราชวงศ์ที่ 18 และขยายอำนาจการปกครองไปยังดินแดนซีเรีย ปาเลสไตน์และฟินิเซีย เพาะมีอาณาเขตกว้างมากขึ้น สมัยนี้จึงได้รับการขนานนามว่า “สมัยจักรพรรดิ” (Empire) แต่ในช่วงหลังๆ อำนาจการปกครองจากส่วนกลางค่อยลดลง เหล่าขุนนางที่ปกครองเมืองที่หางไกลก็เริ่มแข็งขืนต่ออำนาจมากขึ้นจนถึงประมาณ 700 ปีก่อนคริสตกาล อียิปต์ก็พ่ายแพ้ต่อชาวอัสซีเรียน และเมื่ออาณาจักรเปอร์เซียได้เข้ายึดครองเมโสโปเตเมีย อียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซีย และประมาณ 332 ปีก่อนคริสตกาล ดินแดนอารยธรรมทั้งเมโสโปเตเมีย เปอร์เซีย และอียิปต์ก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
• อารยธรรมของอียิปต์ ได้สร้างมรกดมากมายหลายด้านแก่โลก การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆของชาวอียิปต์โบราณนอกจากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากความโหดร้ายของธรรมชาติ ยังได้รับแรงผลักดันจากความคิดความเชื่อทางศาสนาและชีวิตหลังความตายอีกด้วย ชาวอียิปต์ยอมรับนับถือเทพเจ้ามากมาย ในแต่ละชุมชนมีวัดหรือวิหารศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนา บูชาเทพเจ้าและดวงวิญญาณของฟาโรห์ ชาวอียิปต์นับถือเทพแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาใน จระเข้ ฮิปโปโปเตมัส แมว แมลงเต่าทอง และในเวลาต่อมาการบูชาสัตว์ได้เปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ และเป็นคนโดยสมบูรณ์ เช่นการนับถือดวงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ และเทพเจ้าที่สำคัญที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ซึ่งชาวอียิปต์ให้ความนับถือ คือ โอซิริส (Osiris) ถือว่าเป็นเทพเจ้าที่มีความอมตะ เป็นประมุขแห่งเทพเจ้าทั้งหลาย และเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และความตาย เทพเจ้าเร (Re) เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้ประทานชีวิต
• นอกจากนั้นแล้วยังนิยมบูชาพระเครื่องและตะกรุดเป็นเครื่องรางของขลัง จึงกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หยั่งรากลึกและเจริญเติบโตอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของคนอียิปต์อย่างแท้จริง ความเชื่อที่โดดเด่นพิเศษของชาวอียิปต์อีกประการหนึ่ง คือ ความเชื่อในโลกหน้าหรือความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตาย ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญยิ่งในการก่อสร้างปิรามิดและการทำมัมมี่
• ชาวอียิปต์เชื่อว่า วิญญาณเป็นอมตะ เรียกว่า Ka มาจากเทพสูงสุดเป็นคนสร้างวิญญาณให้มนุษย์ เพราะว่าวิญญาณเป็นอมตะจึงต้องสร้างปิรามิดเพื่อเก็บมัมมี่ เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายกลับมาสู่ร่างเดิมได้ การสร้างปิรามิดในยุคแรกนั้น เป็นเนินหลุมฝังธรรมดา เรียกว่า “มาสตาบา” (Mastabas) แปลว่า ม้านั่ง ในภาษาอารบิก ภายในลึกลงไปใต้ดินจะมีห้องหลายห้องสำหรับไว้เก็บศพหรือมัมมี่และสิ่งของผู้ตาย ถัดมาจึงทำเป็นปิรามิดขนาดใหญ่มีทั้งรูปแบบที่เป็นปิรามิดแบบขั้นบันได ต่อจากนั้นมีการสร้างปิรามิดที่มีด้านแต่ละด้านเรียบลาดเทลงมายังฐานสี่เหลี่ยม เรียกว่า “ปิรามิดหลวง” (Royal Pyramids) เช่น ปิรามิด 3 องค์แห่งเมืองกีซา และระยะหลังนอกจากการสร้างปิรามิดแล้วยังมีการสร้างวิหารสำหรับบูชาเทพเจ้า เช่นในยุคราชวงศ์กลางมีการเน้นเรื่องเทพเจ้ามากขึ้น จึงมีการสร้างวิหารถวายเทพเจ้า ส่วนมัมมี่ของฟาโรห์ก็มีการเก็บไว้ในภูเขาหิน หรือที่เรียกว่า “หุบเขากษัตริย์” ต่อมาในยุคราชวงศ์ใหม่มีการสร้างวิหารขึ้นอีก 2 แห่ง คือ วิหารสำหรับทำพิธีพระศพของฟาโรห์วิหารถวายเทพเจ้า เช่นวิหารของพระนางฮัทเซพสุต (Queen Hatshepsut) และวิหารคาร์นัค (Karnak)

• การสร้างปีรามิดของชาวอียิปต์สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายและความเป็นอมตะของวิญญาณ ถ้าตายแล้วจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปและยังมีความเกี่ยวข้องกับร่างเดิมอยู่ จึงมีแนวความคิดในการรักษาร่างเดิมไว้ โดยการทำมัมมี่ นอกจากความเชื่อในเทพเจ้าและการหมกมุ่นอยู่กับโลกหลังความตายแล้ว ยังปรากฏว่า มีพัฒนาการความคิดทางด้านปรัชญาแฝงอยู่ในความเชื่อของชาวอียิปต์ เช่นในหนังสือของผู้ตาย (The Book of Dead) ซึ่งเป็นหนังสือทางศาสนาและพิธีกรรมที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวอียิปต์มากที่สุด
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่ 2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
ฟาโรห์รามเสสที่2
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
ของฝากที่เมืองเมมฟิส
ของฝากที่เมืองเมมฟิส
ของฝากที่เมืองเมมฟิส
ของฝากที่เมืองเมมฟิส
สฟิงส์ยักษ์ เมืองเมมฟิส
สฟิงส์ยักษ์ เมืองเมมฟิส
• เมมฟิส พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองหลวงเก่าเมมฟิส
• เมมฟิส [Memphis] เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เมื่อฟาโรห์นาเมอร์หรือมีนีส[Menes] ต้นราชวงศ์แห่งอาณาจักรเก่า ได้รวบรวมอาณาจักร Uper Egypt (อยู่ทางใต้ของอียิปต์) และ Lower Egypt (อยู่ทางเหนือของอียิปต์) รวมเป็นหนึ่งเดียวได้ ราว 3100 BC เมมฟิส[Memphis] เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเก่า จวบจนถึงฟาโรห์อาห์โมส [Ahmose I]ในยุคเริ่มต้นอาณาจักรใหม่ ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองธีปส์[Thebes] หรือเมืองลักซอร์ [Luxor]ในปัจจุบัน แต่เมมฟิสก็ยังเป็นเมืองหลักสำคัญ ในหลายยุคหลายสมัย เรื่อยมา
• ปัจุบันเมมฟิส[Memphis] ไม่เหลือร่องรอยของเมืองรุ่งเรืองให้เห็น มีแต่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ขุดพบในเมืองและบริเวณใกล้เคียง ให้ไปเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เป็นอาคารกึ่งเปิด และกลางแจ้ง วัตถุสำคัญที่จัดแสดงเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Rameses II ที่ไม่สมบูรณ์เต็มองค์ มีความยาวจากมงกุฎถึงเข่า 11 เมตร นอนอยู่ในอาคาร (สันนิษฐานว่าถ้ารูปปั้นสมบูรณ์เต็มองค์จะมีความสูงราว 13-14 เมตร) ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงวัตถุอื่นๆ อีกหลายชิ้น ส่วนภายนอกอาคารมีการจัดแสดงรูปสลักและวัตถุชิ้นใหญ่ๆอีกหลายชิ้นอยู่กลางแจ้ง ซึ่งส่วนมากจะทำขึ้นในยุคของ ฟาโรห์รามเซสที่2 [Rameses II] ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ Rameses II เป็นฟาโรห์ ที่ยิ่งใหญ่ครองราชย์ยาวนาน 69 ปี (นานที่สุด มากกว่าฟาโรห์ทุกองค์ ) มีพระชนมายุถึง 90 ปี จึงสามารถแผ่พระราชอำนาจ ครอบคลุมทั่วถึงในอาณาจักร มีการสร้างสิ่งที่แสดงพระเกียรติ์มากมาย ในยุคสมัยของพระองค์ แม้แมมฟิสจะไม่ได้เป็นเมืองหลวงแต่ก็เป็นเมืองหลักสำคัญที่พระองค์ให้ความสำคัญ จึงมีวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ที่ขุดพบหลายชิ้น
• อีกสิ่งสำคัญที่จัดแสดงอยู่กลางแจ้งของ พิพิธภัณฑ์แมมฟิส คือสฟิงค์ ขนาดใหญ่ สลักจากหินอาลาบาสเตอร์ สูง 8 เมตร น้ำหนักราว 8 ตัน แม้เที่ยบไม่ได้กับสฟิงค์หินที่หมอบเฝ้าอยู่ที่มหาปิรามิดแห่งกีซ่า แต่ก็เป็นสฟิงค์ที่สลักจากหินมีค่าอย่างหินอลาบาสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด
สฟิงส์ยักษ์ เมืองเมมฟิส
สฟิงส์ยักษ์ เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
พิพิธภัณฑ์ฟาโรห์รามเสสที่2
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
สฟิงส์เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส
• อิมโฮเทป (Imhotep) เทพเจ้าที่กำเนิดจากสามัญชน
• ดินแดนอียิปต์โบราณ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของฟาโรห์ มัมมี่ แม่น้ำไนล์ ชีวิตหลังความตาย รวมทั้งเรื่องราวอันน่าสนใจของเทพเจ้ามากมายหลายร้อยองค์ ซึ่งมีทั้งเทพเจ้าที่เป็นสัตว์ เทพเจ้าที่มีร่างเป็นมนุษย์แต่มีศรีษะเป็นสัตว์ หรือจะเป็นเทพเจ้าที่มีร่างและศรีษะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นโอซิริส ไอซิส ฮอรัส อานูบิส อย่างไรก็ตาม มีเทพเจ้าของอียิปต์โบราณอยู่ 2 องค์ซึ่งไม่ได้มาจากจินตนาการและพฤติกรรมของสัตว์ใดๆทั้งสิ้นแต่มาจากบุคคลธรรมดาสามัญ ซึ่งถูกชาวอียิปต์โบราณในยุคหลังยกย่องบูชาในฐานะของเทพเจ้า ซึ่งเทพเจ้าทั้งสององค์นี้คือ อิมโฮเทป และอเมนโฮเทป
• อิมโฮเทป เป็นชนชั้นสามัญโดยกำเนิด ตำแหน่งของเขาที่ถูกจารึกไว้มีหลายตำแหน่ง เช่น อัครมหาเสนาบดีหลวง ผู้ปกครองคฤหาสน์ สมาชิกแห่งชนชั้นสูง และผู้ดูแลช่างก่ออิฐและช่างสีนอกจากนั้นตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆยังมีอีกมากมาย เช่นสถาปนิก แพทย์ นักประพันธ์ และนักบวชแห่งเทพปทาห์ ในฐานะนักบวชแห่งเทพปทาห์มีตำนานกล่าวว่า อิมโฮเทปเป็นบุตรของเทพปทาห์ โดยมีพระมารดาเป็นมนุษย์นามว่า ครีดูอังค์
• อิมโฮเทป ก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองโดยไต่เต้ามาจากนักบวช จนได้ดำรงตำแหน่งนักบวชชั้นสูง แต่เขาก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ เขายังศึกษาหาความรู้ด้านอื่นๆไปด้วย เช่นเรื่องของการแพทย์ การประพันธ์ และความรู้ทั่วๆไป อิมโฮเทปยังไม่ได้รับการนับถือเป็นเทพเจ้าในตอนที่ยังมีชีวิต แต่เขาได้รับการเคารพบูชาเป็นเทพเจ้าแห่งการแพทย์ในสมัยที่ ฟาโรห์ปโตเลมี เข้าปกครองประมาณปี 300 BC และเนื่องด้วยชื่อเสียงของอิมโฮเทปที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ทำให้อิมโฮเทปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทพ ธอธ ซึ่งเป็นเทพแห่งการเรียนรู้และความฉลาดอีกด้วย
• ผลงานเด่นๆของอิมโฮเทปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือพีรามิดขั้นบันไดของฟาโรห์ดโจเซอร์ ซึ่งอิมโฮเทปได้ดัดแปลงถึง 4 ครั้งกว่าจะมาเป็นพีรามิดขั้นบันได 6 ขั้นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน
พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป เมืองเมมฟิส
พิพิธภัณฑ์อิมโฮเทป
ร้านของฝากอียิปต์
ร้านของฝากอียิปต์
สวนอินทผาลัม เมืองเมมฟิส อียิปต์
สวนอินทผาลัม เมืองเมมฟิส อียิปต์
• ซัคคาร่า (Saqqara) พีรามิดขั้นบันได
• พีรามิดขั้นบันไดเมืองซัคคาร่า (Saqqara) เป็นปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุด
• สถานที่ตั้ง : เมืองซัคคาร่า
• ผู้ที่สร้าง : ฟาโรห์โจเซอร์ แต่ผู้ออกแบบก่อสร้างคืออิมโฮเทป
• ปีที่สร้าง : ประมาณ 4,600 – 5,000 ปีมาแล้วครับ
• ค่าเข้าชม : 50 ปอนด์ (ประมาณ 300 บาท)
พีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
• การฝังศพในสมัยก่อน
• ในสมัยก่อนการฝังศพ นิยมขุดหลุมลึกๆแล้วจะก่อทำเนินดินสูงๆ รวมทั้งเอาข้าวของเครื่องใช้ไปฝังกับผู้ตายด้วย เพราะเชื่อว่าผู้ตายจะได้นำเอาข้าวของเครื่องใช้ได้ไปใช้ในโลกหน้า ต่อมาได้มีคุณหมอนักออกแบบ ได้ออกแบบหลุมศพใหม่ขึ้นมา ซึ่งกลายมาเป็นปิรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่และยังเป็นต้นฉบับในการสร้างปิรามิดให้กับฟาโรห์ในรุ่นหลังครับ
• ซัคคาร่า : เมืองแห่งสุสาน
• ซัคคาร่า เมืองแห่งสุสาน เพราะว่าที่เมืองนี้มีสุสานของฟาโรห์ทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งอยู่ในสมัยอาณาจักรเก่า และสุสานคนสำคัญอื่นๆอีกมากมาย ปัจจุบันหลงเหลือก็แต่ปิรามิดขั้นบันไดให้ได้ชม
พีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
เที่ยวเที่ยวพีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
• พีระมิดขั้นบันได
• เริ่มแรกพีรามิดของฟาโรห์ดโจเซอร์ เป็นเพียงพีรามิดแบบธรรมดาๆ มี 4 ขั้น แต่อิมโฮเทปมีจุดประสงค์เพื่อให้ฟาโรห์ดโจเซอร์ใช้เป็นทางเสด็จสู่สรวงสวรรค์ในรุ่งอรุณเพื่อไปกับเทพเ้จ้ารา
• ด้านใต้ขององค์พีรามิดเองก็ยังเต็มไปด้วยปล่องมากมายถึง 11 ปล่อง รวมทั้งอุโมงค์ทางเดินอันสลับซับซ้อนอีกมากมาย บริเวณพีรามิดของฟาโรห์ดโจเซอร์ก็ไม่ได้มีแต่องค์พีรามิดเพียงอย่างเดียว รอบๆ องค์พีรามิดยังรายล้อมไปด้วยวิหาร แท่นบูชา ปะรำพิธี เฉลียงทางเดิน ห้องเก็บของและห้องโถง ซึ่งสอดรับและเอื้อประโยชน์หน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว
• เศษรูปปั้นจากเมืองซักคาร่า ชิ้นหนึ่งชี้หลักฐานว่าอิมโฮเทปได้รับสิทธิพิเศษในการจารึกชื่อของตัวเองเอาไว้เคียงข้างฟาโรห์ดโจเซอร์ ซึ่งแสดงว่าอิมโฮเทปมีความสำคัญทางด้านจิตใจต่อชาวเมืองเป็นอย่างมาก เมื่อมาถึงช่วงยุคปลายประมาณปี 600 BC รูปปั้นของอิมโฮเทปไม่ว่าจะทำจากทองสัมฤทธิ์หรือแม้กระทั่งรูปปั้นเล็กๆ รวมทั้งเครื่องรางของอิมโฮเทปล้วนแล้วแต่ออกมาให้เห็นจนเป็นเรื่องปกติ ซึ่งรูปปั้นส่วนมากของอิมโฮเทปที่เราคุ้นเคยและเห็นบ่อยก็คือรูปของชายที่นั่งบนเก้าอี้ ศรีษะโล้นไม่มีผม และถือม้วนกระดาษปาปิรุสอยู่บนตัก
• การบูชาอิมโฮเทปในฐานะเทพเจ้าขึ้นถึงสูงสุดในยุคปลายและยุคกรีก-โรมัน มีแท่นบูชามากมายสร้างเพื่อุทิศให้แด่อิมโฮเทปที่เมืองซักคาร่า เกาะฟิเล และเมืองธีปส์ บริเวณวิหารประกอบพิธีศพของฟาโรห์หญิงฮัตเซปซุต ที่เดียร์เอล-บาหรีย์ และวิหารแห่งเทพีฮาเทอร์ที่เดียร์ เอล-เมดินา มีผู้มาแสวงบุญในยุคหลังๆมากมายที่ต้องการให้อิมโฮเทปในฐานะเทพเจ้าช่วยรักษาโรคให้ พวกเขาจะนำอวัยวะจำลองเช่นพวกแขนขา หรืออวัยวะที่พวกเขารู้สึกเจ็บป่วยมาวางไว้ และหวังว่าอิมโฮเทปและเทพเจ้าทั้งหลายจะช่วยรักษาให้หายได
เที่ยวพีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
วิหารพีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
พีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
เที่ยวพีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
วิหารพีระมิดขั้นบันได เมืองซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
พีระมิดขั้นบันได
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารที่พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารที่พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารที่พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารที่พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
เที่ยวพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
วิหารพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดขั้นบันได ซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
เที่ยวพีระมิดซัคคาร่า
พีระมิดซัคคาร่า
เที่ยวพีระมิดซัคคาร่า
อียิปต์ ประเทศอียิปต์ ทัวร์อียิปต์ เที่ยวอียิปต์
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศอียิปต์
อียิปต์
• อียิปต์ ประเทศอียิปต์ สิ่งแรกที่เรานึกถึงประเทศอียิปต์ เราจะนึกถึง พีระมิดและฟาโรห์ ข้อมูลท่องเที่ยวอียิปต์และสถานที่ท่องเที่ยวประเทศอียิปต์มาฝาก
อเล็กซานเดรีย
• อเล็กซานเดรีย เมืองไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เมืองแห่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เมืองแห่งตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตราและมาร์ค แอนโทนี
อารยธรรมอียิปต์
• อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเมมฟิส เมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ พีระมิดขั้นบันได ฟาโรห์รามเสสที่2
วิหารคาร์นัค
• มหาวิหารคาร์นัค มหาวิหารสี่พันปีแห่งเมืองลักซอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของเทพเจ้าอะมอนรา (สุริยะเทพ) และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อของอียิปต์โบราณ
ทัวร์อียิปต์
• ทัวร์อียิปต์ พีระมิดกีซ่า มหาพีระมิดกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ พีระมิดคูฟูหรือมหาพีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดคาเฟรและพีระมิดเมนคูเร สฟิงซ์ยักษ์เมืองกีซ่า
หุบเขากษัตริย์
• หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ หุบเขาแห่งสุสานที่ฝังหลุมศพของกษัตริย์และราชวงศ์ในราชของอียิปต์โบราณ รวมทั้งเป็นสถานที่ขุดพบสุสานและพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ก้องโลก
เที่ยวอียิปต์
• เที่ยวอียิปต์ สถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์ ไคโร พีระมิดแห่งกีซ่า พีระมิดขั้นบันได เมืองอเล็กซานเดรีย วิหารอาบูซิมเบล วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู หุบเขากษัตริย์ สุสานฟาโรห์ มหาวิหารคาร์นัค เมืองลักซอร์
วิหารอาบูซิมเบล
• วิหารอาบูซิมเบล วิหารที่สวยงามที่สุดของอียิปต์โบราณ อยู่เมืองอัสวาน (ภาคใต้ของอียิปต์) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramses II) สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 3260 ปีมาแล้ว
ของฝากจากอียิปต์
• ของฝากจากอียิปต์ แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ตลาดข่าน ของฝากจากอียิปต์ รูปวาดกระดาษปาปิรุส น้ำหอม พีระมิดจำลอง ฟาโรห์ เครื่องเซรามิค หนังสือ ผลไม้ ของกินต่างๆ
วิหารเอ็ดฟู
• วิหารคอมออมโบ วิหารเอ็ดฟู วิหารคอมออมโบ สร้างเพื่อถวายแด่เทพเจ้า 2 องค์ คือเทพโซเบ็กและเทพฮอรัส วิหารเอ็ดฟู เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอียิปต์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)