บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศกัมพูชา
• ศัพย์ควรรู้ก่อนเที่ยวนครวัด ศิวลึงค์ โยนี ปราสาทหิน

เสานางเรียง

ปราสาท

ภาพสลัก

รูปนางอัปสรา

นาควาสุกรีที่ปราสาทนครวัด

โคนนทิที่ปราสาทบันทายสรี

นางอัปสรหรือนางอัปสราที่ปราสาทนครวัด
• ศัพย์ควรรู้ก่อนเที่ยวปราสาท
• นาค หมายถึง งูที่มีขนาดใหญ่ ในตำนานเล่ากันไว้ว่า ฝ่ายปฐมกษัตริย์ของขอม ถือกำเนิดจากธิดาพญานาคที่ได้สมสู่กับพราหมณ์อินเดีย ในภายหลังพญานาคจึงได้เป็นผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรขอมและรักษาศาสนสถานด้วย
• นาควาสุกรี หมายถึง นาคที่มีเศียรถึง 7 เศียร แล้วยังมีพิษร้ายแรงมาก มีความสำคัญในการกวนเกษียรสมุทร พญานาควาสุกรีจะต้องถูกนำมาพันรอบเขามันทระ เพื่อให้เหล่าเทวดาฉุดทางส่วนหัว และเหล่าอสูรช่วยฉุดทางหาง
• อนันตนาคราช ตามตำนานในหลักฐานคัมภีร์ปุราณะ ได้มีการกล่าวไว้ว่า อนันตนาคราชเป็นโอรสองค์ใหญ่ของพรามณ์กศยปกับนางกัทรุ และเป็นพี่น้องร่วมบิดากับพญาครุฑ อนันตนาคราชเป็นพาหนะของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ โดยอยู่ในลักษณะขดเป็นแท่นบัลลังก์ เพื่อให้พระนารายณ์บรรทม ด้วยลักษณะเช่นนี้เองเป็นที่มาของพระนารายณ์บรรทมสินธุ์
• นาคมุจลินทร์ นาคที่มี 5 เศียร หมายถึง นาคที่ได้อาศัยอยู่บริเวณสระมุจลินทร์ ในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเวลา 45 วัน และได้ทรงนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ภายใต้ต้นจิกบริเวณริมสระน้ำ ในขณะนั้นจู่ๆได้เกิดฝนตกหนัก แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อนก็เกิดขึ้น เพราะได้มีพญานาคเลื้อยขึ้นมาจากสระน้ำ เมื่อขึ้นจากสระน้ำได้แล้วก็ทำการแผ่พังพาน เพื่อต้องการปกคลุมพระวรกายของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้โดนฝน ด้วยลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปปางนาคปรก
• ครุฑ เป็นพาหนะของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นเจ้าแห่งนกทั้งหลาย มีลักษณะคือ มีปีก หัว เล็บ และปากเหมือนอินทรีย์ แต่ลักษณะของร่างกาย แขน ขา เหมือนมนุษย์ มีกายสีทอง ปีกสีแดง หน้าขาว อีกทั้งเป็นโอรสของพรามณ์กศยปกับนางวินตา
• เรื่องพญาครุฑกับพญาต้องเป็นศัตรูกัน
เรื่องมีอยู่ว่า “นางวินตาได้วิวาทกับนางกัทรุ มเหสีฝ่ายขวาของพรามณ์กศยป ผลออกมาสุดท้ายนางกัทรุก็เป็นฝ่ายชนะ นางวินตาต้องตกเป็นทาสของนางกัทรุ ทางด้านพญานาค (อนันตนาคราช) ซึ่งเป็นบุตรของนางกัทรุ จึงได้ปรารถนาน้ำอมฤต เพื่อเป็นค่าไถ่ถอนความป็นอิสระ ดังนั้นจึงให้พญาครุฑซึ่งเป็นลูกของนางวินตาไปขโมยน้ำอมฤตจากเทวดา แต่ด้วยเหตุบังเอิญพระอินทร์เข้ามาเห็นพอดี จึงรีบออกติดตามเพื่อเอาน้ำอมฤตกลับคืนมา การสู้รบครั้งนี้ทำให้พระอินทร์เป็นฝ่ายแพ้ จึงต้องเล่าเรื่องราวให้พระวิษณุ และให้พระวิษณุลงมาปราพญาครุฑ แต่การสู้รบระหว่างพระวิษณุกับพญาครุฑ ไม่สามารถหาผู้ชนะได้เลย สุดท้ายต้องให้ทำสัมพันธไมตรีร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขว่าทุกสถานที่ที่พระวิษณุประทับต้องมีพญาครุฑอยู่สูงกว่า แต่เมื่อเวลาพระวิษณุไปไหนก็ให้พระวิษณุอยู่สูงกว่า นั้นหมายถึงว่าพระวิษณุต้องขี่ครุฑ (ทรงครุฑ)
• มกร (มะ-กะ-ระ) หมายถึง สัตว์ที่มีอยู่ในเทพนิยาย มีรูปร่างคล้ายคลึงกับจระเข้ ส่วนมากจะพบในศิลปะเขมรและอินเดีย
• หน้ากาลหรือเกียรติมุข หมายถึง สัตว์ที่มีอยู่ในเทพนิยาย เชื่อกันว่าสามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ ในตำนานได้เล่าว่า ยักษ์ชลันธร ซึ่งเป็นยักษ์ที่เกิดมาจากดวงตาที่ 3 ของพระศิวะ และยังได้รับพระจากพระศิวะอีกด้วย จึงมีอิทธิฤทธิ์มากมาย สามารถไปท้าต่อสู้กับเทวดา ภายหลังเทวดาให้ไปท้าพระศิวะ ยักษ์ชลันธรก็ไปท้าพระศิวะออกมาต่อสู้ โดยหากว่าตนเป็นผู้ชนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ครอบครองพระนางอุมาเทววี (มเหสีของพระศิวะ) เมื่อสิ้นคำกล่าวเช่นนี้ ทางฝ่ายพระศิวะทรงกริ้วอย่างมาก ทำให้เกิดยักษ์ที่มีลักษณะผอมโซ กระเด็นมาจากขนง ชื่อว่า “เกียรติมุข” ตรงเข้าไปเพื่อจับชลันธรกิน เมื่อพระอิศวรเห็นเช่นนี้จึงรีบเข้าไปห้ามไว้ ในขณะเดียวกันตัวเกียรติมุขที่มีความหิวอยู่ เลยกัดแขน ขา และลำตัวของตัวเองจนหมดสิ้น เหลือเพียงแต่ส่วนหัวเท่านั้น หลังจากนั้นพระอิศวรจึงได้มอบหมายหน้าที่ให้เฝ้าประตูวัง ด้วยสาเหตุนี้เองจึงมีความนิยมแกะตัวเกียรติมุขไว้บริเวณหน้าบันและทับหลัง โดยเรียกว่าเจ้ายักษ์เกียรติมุขว่า “หน้ากาล”
• นางอัปสรหรือนางอัปสรา คือนางฟ้าซึ่งกำเนิดในระหว่างการกวนน้ำอมฤตในเกษียรสมุทร ซึ่งมีจำนวนมากมายถึง 35 ล้านคู่ นางฟ้าทั้งหมดจะมีหน้าที่ปรนนิบัติพวกเหล่าเทวดาและยักษ์ที่อยู่ในสวรรค์
• โคนนทิ เป็นพาหนะประจำกายของพระอิศวรหรือพระศิวะ
• องค์ประกอบของปราสาทหิน

ปราสาทบันทายสรี

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ

หน้าบันที่ปราสาทบันทายสรี
• ปรางค์ประธาน : เป็นปรางค์องค์กลางที่มีขนาดสูงใหญ่ และมีห้องที่มีชื่อว่า “ห้องครรภคฤหะ” ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปเคารพสูงสุด ภายในห้องนี้เมื่อในครั้งอดีตผู้ที่จะเข้ามาได้ คือ กษัตริย์และนักบวชเพียงเท่านั้น
• มุขกระสัน : เป็นลักษณะของทางเดิน ที่ได้ทำหลังคามุงเชื่อมระหว่างตัวอาคารทั้งสองอาคาร มณฑป : เป็นปราสาทที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ โดยมากมักจะก่อสร้างติดกับปรางค์องค์พระประธาน ทางด้านทิศตะวันออก บริเวณภายในมณฑปจะมีห้องโถง เพราะจะเป็นทางที่ใช้เข้าไปยังห้องครรคฤหะ และยังได้มีการตั้งรูปที่เคารพที่มีความสำคัญรองลงมาเมื่อครั้งอดีตบรรดาชาวบ้านทั้งหลายสามารถเดินเข้ามาสักการะบริเวณมณฑปส่วนนี้ได้
• เสานางเรียง : เป็นเสาหินที่ได้สร้างบริเวณทางเดิน ที่จะเข้าไปยังตัวปราสาท มีลักษณะเป็นเสาหินแท่งยาว และมีการแกะสลักบริเวณยอดเสาออกแบบให้คล้ายคลึงกับดอกบัวตูมและประดับไฟเพื่อความสวยงามในยามค่ำคืน
• โคปุระ : เป็นกำแพงล้อมรอบตัวปราสาท ซึ่งได้ทำช่องเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก มีชื่อเรียกคือ โคปุระ ทำไว้ทั้งหมด 4 ทิศ โดยอาจทำเป็นแบบซุ้มประตู หรืออาจเป็นแค่ลานยกพื้นและช่องสำหรับใช้เข้าออกส่วนอาณาบริเวณ
• หน้าบัน : เป็นส่วนที่อยู่เชื่อมต่อกับเสา ซึ่งจะติดอยู่กับทับหลังหรือผนัง ส่วนลวดลายที่มีอยู่บนหน้าบันนั้นสามารถใช้เป็นส่วนที่ต้องการจะแยกตามยุคสมัยของศิลปะนั้นได้เช่นกัน
• ทับหลัง : เป็นแผ่นหินที่มีการแกะสลักไว้ลวดลายสวยงาม โดยแผ่นหินจะมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งจะวางไว้บริเวณเหนือขอบประตู โดยส่วนมากลวดลายต่างๆที่ปรากฎอยู่นั้นสามารถช่วยบ่งบอกให้ได้รู้ว่าเป็นศิลปะของยุคสมัยใดได้บ้างเป็นอย่างดี
• ระเบียงคด : เป็นเฉลียงทางเดิน ได้สร้างตามแนวกำแพงเพื่อล้อมรอบปราสาทและสร้างหลังคาหุ้ม โดยมีการเชื่อมต่อกันเป็นแนวตลอดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งอาจมีบางแห่งที่มีลักษณะกั้นให้เป็นห้องๆ
• ชานชาลา : เป็นลานกว้างที่อยู่บริเวณด้านหน้าของปราสาท โดยให้พื้นที่ตรงกับบริเวณช่องประตูที่เข้าไปยังปราสาท ซึ่งส่วนมากจะสลักลวดลายให้เป็นรูปดอกบัวบานอย่างงดงาม
• เรือนยอด : เป็นส่วนบนขององค์ปรางค์ โดยส่วนมากแล้วจะแกะสลักลวดลายให้มีลักษณะกลีบซ้อนกัน ซึ่งเรียกว่า “กลีบขนุน”
• เสาประดับกรอบประตู : เป็นที่รองรับทับหลัง ซึ่งมีลักษณะรูปร่างเป็นเสากลม และมีลวดลายสวยงามเป็นพรรณพฤกษาประดับไว้
• บราลี : เป็นแท่นหินที่ผ่านการแกะกลึง ให้มีลักษณะเป็นปล้องปลายแหลมมน โดยให้เรียงเป็นแบบแนวยาว เพื่อนำไปใช้ประดับบริเวณสันกลางของหลังอาคาร และส่วนของหลังคาระเบียงคด
• ลูกมะหวด : เป็นลูกกรงของบริเวณช่องหน้าต่างหรือช่องระเบียง ซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะรูปทรงกระบอก และได้ผ่านการแกะกลึงเป็นปล้อง

ทับหลัง

หน้าบัน

ทับหลัง

ทับหลัง
• ความหมายของคำศัพท์ต่างๆ
• ปราสาท : คืออาคารที่ก่อสร้างมาจากหิน อิฐ ทราย และศิลาแลง โดยมีลักษณะเป็นผังรูปสี่เหลี่ยม ส่วนหลังคาจะมีลักษณะเป็นชั้นซ้อนขึ้นไป
• ธม : แปลว่า ใหญ่
• บันทาย : หมายถึง ปราสาทหรือป้อม
• มุขลึงค์ : คือลึงค์ที่มีการตกแต่งด้วยศีรษะของมนุษย์ หรือในบางครั้งอาจมีพักตร์ของพระศิวะรวมอยู่ด้วย
• ศิวลึงค์ : คือเครื่องหมายองค์กำเนิดของเพศชาย และยังเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ ซึ่งมีความหมายถึงพลังการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยส่วนมากกษัตริย์ที่มีความนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายจะให้ความนิยมในการสร้างศิวลึงค์ไว้ในบริเวณต่างๆเพื่อเป็นการบูชา
• ฐานโยนี : คือฐานที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับศิวลึงค์ ซึ่งหมายถึงอวัยวะเพศหญิง นั่นก็คือ ชายาพระอิศวร
• ท่อโสมสูตร : คือท่อที่ได้มีการต่อให้ออกมาจากบริเวณที่เป็นส่วนกลางของปรางค์ประธาน โดยประดิษฐานศิวลึงค์หรืออาจรูปเทพเจ้า จากนั้นก็มีน้ำไหลออกมาจากท่อบรรดาราษฎรก็สามารถนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปใช้ได้
• คัมภีร์ปุราณะ : คือคัมภีร์ที่ได้มีการอธิบายถึงการกำเนิดจักรวาลและสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาล แล้วยังรวบรวมเหล่าเทพที่มีอยู่ในจักรวาลอีกด้วย
• อโรคยาศาล : คืออาคารที่ได้ทำการก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
• เขาไกรลาศ : คือที่ประทับของพระศิวะ โดยอยู่ในบริเวณอาณาเขตของเขาพระสุเมรุ
• เขาพระสุเมรุ : คือแกนของจักรวาล และยังเป็นสถานที่อยุ่ของเหล่เทวดา ซึ่งมีความเชื่อทางศาสนาพุทธและพราหมณ์
• เขาโควรรธนะ : คือภูเขาที่พระกฤษณะได้ยกขึ้นไป เพราะต้องการจะใช้บังฝนที่ทางฝ่ายพระอินทร์ได้บันดาลให้ตกลงมา
เขมร นครวัด ภาษาเขมร กัมพูชา
• ข้อมูลท่องเที่ยว เขมร นครวัด นครธม 
นครวัด เขมร นครวัด นครธม
• นครวัด เขมร นครวัด นครธม เก็บรูปท่องเที่ยวนครวัด นครธม เสียมเรียบ ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ความอลังการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ อยากแนะนำว่าน่าจะลองไปเที่ยวดูกัน
ปราสาทบันทายสรี
• ปราสาทบันทายสรี ปราสาทแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 1510 ก่อสร้างด้วยหินทรายสีชมพู มีความงามทางด้านลวดลายเป็นเลิศ สร้างเพื่อบูชาพระศิวะ
นครวัด เที่ยวนครวัด
• นครวัด เที่ยวนครวัด ปราสาทนครวัด ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พ.ศ. 1650 – 1693 จุดประสงค์เพื่อสร้างอุทิศถวายแก่พระวิษณุเทพในศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์
พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน
• พนมกุเลน ปราสาทพนมกุเลน ต้นกำเนิดของแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี สร้างก่อนนครวัด ชม ศิวลึงค์ใต้น้ำ ฐานโยนีใต้น้ำ จำนวนมาก และ รูปพระนารายณ์ใต้น้ำ
นครธม ปราสาทนครธม
• นครธม ปราสาทนครธม สร้างในปีพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พ.ศ. 1720-1780 เป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรขอมโบราณมั่งคั่งและรุ่งเรืองที่สุด
ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร
• ระบำอัปสรา ช้อปปิ้งของฝากเขมร ระบำอัปสรา ศิลปะแห่งเขมร แนะนำแหล่งช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึกที่ ตลาดปซาจ๊ะ (PSA JA MARKET)
ปราสาทตาพรหม
• ปราสาทตาพรหม สร้างในปลายปีพุทธศตวรรษที่ 18 (พ.ศ. 1729) รัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทตาพรหม จัดได้ว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา
ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา
• ภาษาเขมร ภาษากัมพูชา สวัสดี ซัวซไดย, ขอบคุณ ออกุน, ลาก่อน เรียนซันเฮย, ห้องน้ำ ต๊บตึ๊ก, อร่อย ชงัล, ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ
• ข้อมูลท่องเที่ยวกัมพูชา
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)