บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• งานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆประเทศเนปาล

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
• งานเทศกาลต่างๆ ประเทศเนปาล
• มีคำกล่าวกับประเทศเนปาลว่าสิ่งก่อสร้างในทุกย่างก้าวของเนปาลนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในทุกๆ วัน เนปาลจะมีเทศกาลต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวเนปาล นอกจากนั้นงานเทศกาลเหล่านี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเนปาลอีกด้วย
• เทศกาลทางศาสนานั้นจะจัดให้เป็นไปตามปฏิทินทางจันทรคติ ส่วนงานเทศกาลประจำปีจะมีกำหนดวันที่ตายตัว ไม่ว่าที่ไหนและเมือไหร่เมื่อมาถึงเนปาล แน่ใจได้เลยว่าจะต้องพบงานเทศกาลอย่างน้อย 1-2 งาน เทศกาลที่สำคัญและน่าสนใจต่างๆ ในเนปาลมีดังต่อไปนี้
• นววรรษ (Navarsha) จัดขึ้นราวเดือนเมษายน เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวเนปาล มักตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ซึ่งก็คือวันแรกของงานไพสัข ปูรณิมาวันนี้ถือเป็นวันหยุดแห่งชาติ ผู้คนจะทำพิธีฉลองกันอย่าง เอิกเกริกและมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลยังมีการทำพิธีพิสเกต ยาตรา (Bisket Jatra)
• ไพสัข ปูรณิมา หรือวันวิสาขบูชา (Baisakh Poorima) จัดขึ้นราวเดือนเมษายนในฐานะที่ประเทศเนปาลเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้คนต่างฉลองพิธีนี้ด้วยการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวะยัมภูนาถ โพธินาถ และลุมพินี
• มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา (Red Machchhendranath Rath Jatra) จัดขึ้นราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตปะฏัน โดยจะมีการทำรถลากแห่งเทพที่รู้จักกันในชื่อว่า พุงเตียว (Boto Dekhaune) หรือมัจเฉนทรนาถแดงขึ้นที่ผุลฉอกวี
• ทุมชี (Dumji) เทศกาลนี้มีการฉลองกันตามถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเซอร์ปา ในเดือนกรกฎาคมที่อยู่เขตกรุงกาฐมาณฑุและที่เหลัมพูนั้นจะเข้าร่วมฉลองการเต้นรำในวันนี้ด้วย
• คยะ ยาตรา หรือเทศกาลวัว (Gai Jatra or Cow Festival) จัดขึ้นราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นงานเฉลิมฉลองที่กินเวลาถึง 8 วัน โดยจุดเด่นของงานนี้คือการเต้นรำการร้องเพลง การเล่นตลก และการละเล่นใดๆ ก็ตามที่สร้างความเบิกบานใจ
• วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (Birthday of His Majesty the king) วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ คยาเนนทรา พีร์ พิกรม ชาห์ เทพ ในวันที่ 7 กรกฎาคม โดยมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ
• กฤษณะสตามิ (Krishnastami) จัดราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นวันประสูติของพระกฤษณะ (Lord Krishami) ในวันนี้จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองที่วัดกฤษณะในเมืองปะฏันและที่ฉางคุ นารายัณ
• อินทรา ยาตรา (Indra Jatra) จัดราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน เป็นงานเทศกาลของพระอินทร์ จะมีการจัดพิธีที่หุบเขากาฐมาณฑุเป็นเวลานาน 8 วัน โดยมีการนำรถลากแห่งกุมารี (Kumari) ซึ่งเป็นเทพแห่งการดำรงชีวิต (Living Goddess) เดินขบวนผ่านถนนสำคัญในกรุงกาฐมาณฑุ มีจุดเด่นตรงเสียงกลองอันกึ้งก้องและลีลาการตบเท้าของเต้นระบำหน้ากากในตอนเย็นของทุกๆ วัน
• ทัศอิน หรือทรุคา บูชา (Dashain or Durga Puja) จัดราวเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม เทศกาลทัศอินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากที่สุดของชาวเนปาล และนับช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของประชาชนทั้งประเทศตลอดเทศกาล
• ติหาร์ หรือทีปวลี (Tihar or Deeoawali) จัดราวเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤษจิกายน รู้จักกันในชื่อว่า เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of Light) มีการเฉลิมเป็นเวลา 5 วัน ตามบ้านเรือนจะมีการจุดไฟสว่างในตอนกลางคืนและมีการทำขนมหวานชนิดพิเศษหลากหลายชนิด
• วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หลังจากนั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแห่งราชอาณาจักรเนปาลขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน พ.ศ. 2533 จึงถือเอาวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญของเนปาล
• วิภาหะ ปัญจมี (Vibhaha Panchami) จัดขึ้นราวเดือนพฤษจิกายนหรือเดือนธันวาคมเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของชนักปุร์ (ทางด้านตะวันออกของเขตเตไร) พิธีเฉลิมฉลองจัดขึ้นเพื่อลำรึกถึงการแต่งงานของพระรามและนางสีดาซึ่งเป็นเทพเจ้าฮินดูที่ผู้คนให้ความเคารพมากที่สุดคู่หนึ่ง เทศกาลนี้ดึงดูดนักแสวงบุญนับพันคนจากอินเดียให้มาที่วัดชนักกี เมืองชนักปุร์
• โลสาร์ (Lhosar) เทศกาลของชาวเซอร์ปาที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการร้องเพลงพื้นบ้านและการเต้นรำ สามารถชมการเต้นรำนี้ได้ที่ขุมพล เหลัมพู และเมืองทางตอนเหนืออื่นๆ ของประเทศเนปาล และที่โพธินาถ กรุงกาฐมาณฑุอีกด้วย
• ปฤถวี ชยันติ (Prithvi Jayanti) เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียตริแด่องค์พระมหากษัตริย์ปฤถวี นารายัณ ชาห์มหาราช กษัตริย์ผู้ก่อตั้งประเทศเนปาลยุคใหม่ มีการเฉลิมฉลองด้วยพิธีที่มีสีสันหน้าประตูสิงหะ ดูร์บาร์ในกรุงกาฐมาณฑุในวันที่ 10 พฤษจิกายน
• วันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democracy Day) มีชื่อรียกอย่างเป็นทางการว่า ราสตริยา ประชาตันตระ ทิวา (Rastriya Prajatantra Divas) หรือวันประชาธิปไตยแห่งชาติ เพื่อลำรึกถึงการปฏิวัติของประชาชนในปีพ.ศ. 2493-2494 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ของปี
• มหาศิวะราตรี (Maha Shivaratri) จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลศิวราตรีหรือค่ำคืนแห่งพระศิวะนั้นมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมนาคม เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความเคารพต่อพระศิวะที่วัดวัดปศุปฏินาถ โดยมีการจัดพิธีทางด้านศาสนาผู้คนมากมายจากทั่วทั้งเนปาลและอินเดียมารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำการกราบไหว้พระศิวะ
• โคเท ยาตรา (Ghode Jatra) จัดราวเดือนมีนาคมหรือเมษายน รู้จักกันในชื่อของเทศกาลม้าซึ่งเป็นเทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดเทศกาลหนึ่งของกรุงกาฐมาณฑุ ในวันนี้จะมีการแข่งม้าและกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ตุลทิเล ในส่วนอื่นๆ ของเมืองจะมีการแห่เทพเจ้าบนเสรี่ยง หรือขาด (Khat) โดยมีการเล่นดนตรีพื้นเมืองด้วย
• เตช (Teej) จัดขึ้นราวเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน เตชเป็นเทศกาลสำหรับผู้หญิงฮินดูในวันนี้จะแต่งตัวงดงามในชุดสาหรีสีแดงซึ่งเป็นชุดแต่งงาน แล้วพวกเธอก็จะรวมตัวกันที่วัดพระศิวะเพื่อทำการสวดภาวนาขอให้สมหวังกับชีวิตหากเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะสวดอ้อนวอนขอให้ชีวิตคู่ที่มีความสุข ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็จะสวดอ้อนวอนให้ได้สามีที่ดี นอกจากนี้ยังมีการเต้นรำ การร้องเพลงพื้นเมือง และกินเจในวันนี้ด้วย
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)