บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล 
• งานประเพณีและงานเทศกาลต่างๆประเทศเนปาล

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
• งานเทศกาลต่างๆ ประเทศเนปาล
• มีคำกล่าวกับประเทศเนปาลว่าสิ่งก่อสร้างในทุกย่างก้าวของเนปาลนั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และในทุกๆ วัน เนปาลจะมีเทศกาลต่างๆ เป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตชาวเนปาล นอกจากนั้นงานเทศกาลเหล่านี้ยังถือเป็นโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเนปาลอีกด้วย
• เทศกาลทางศาสนานั้นจะจัดให้เป็นไปตามปฏิทินทางจันทรคติ ส่วนงานเทศกาลประจำปีจะมีกำหนดวันที่ตายตัว ไม่ว่าที่ไหนและเมือไหร่เมื่อมาถึงเนปาล แน่ใจได้เลยว่าจะต้องพบงานเทศกาลอย่างน้อย 1-2 งาน เทศกาลที่สำคัญและน่าสนใจต่างๆ ในเนปาลมีดังต่อไปนี้
• นววรรษ (Navarsha) จัดขึ้นราวเดือนเมษายน เป็นเทศกาลฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวเนปาล มักตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ซึ่งก็คือวันแรกของงานไพสัข ปูรณิมาวันนี้ถือเป็นวันหยุดแห่งชาติ ผู้คนจะทำพิธีฉลองกันอย่าง เอิกเกริกและมีการแสดงที่ยิ่งใหญ่ ในเทศกาลยังมีการทำพิธีพิสเกต ยาตรา (Bisket Jatra)
• ไพสัข ปูรณิมา หรือวันวิสาขบูชา (Baisakh Poorima) จัดขึ้นราวเดือนเมษายนในฐานะที่ประเทศเนปาลเป็นสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้คนต่างฉลองพิธีนี้ด้วยการแสดงความเคารพต่อพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวะยัมภูนาถ โพธินาถ และลุมพินี
• มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา (Red Machchhendranath Rath Jatra) จัดขึ้นราวเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเขตปะฏัน โดยจะมีการทำรถลากแห่งเทพที่รู้จักกันในชื่อว่า พุงเตียว (Boto Dekhaune) หรือมัจเฉนทรนาถแดงขึ้นที่ผุลฉอกวี
• ทุมชี (Dumji) เทศกาลนี้มีการฉลองกันตามถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวเซอร์ปา ในเดือนกรกฎาคมที่อยู่เขตกรุงกาฐมาณฑุและที่เหลัมพูนั้นจะเข้าร่วมฉลองการเต้นรำในวันนี้ด้วย
• คยะ ยาตรา หรือเทศกาลวัว (Gai Jatra or Cow Festival) จัดขึ้นราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นงานเฉลิมฉลองที่กินเวลาถึง 8 วัน โดยจุดเด่นของงานนี้คือการเต้นรำการร้องเพลง การเล่นตลก และการละเล่นใดๆ ก็ตามที่สร้างความเบิกบานใจ
• วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ (Birthday of His Majesty the king) วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ คยาเนนทรา พีร์ พิกรม ชาห์ เทพ ในวันที่ 7 กรกฎาคม โดยมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศ
• กฤษณะสตามิ (Krishnastami) จัดราวเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม เป็นวันประสูติของพระกฤษณะ (Lord Krishami) ในวันนี้จะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองที่วัดกฤษณะในเมืองปะฏันและที่ฉางคุ นารายัณ
• อินทรา ยาตรา (Indra Jatra) จัดราวเดือนสิงหาคมหรือกันยายน เป็นงานเทศกาลของพระอินทร์ จะมีการจัดพิธีที่หุบเขากาฐมาณฑุเป็นเวลานาน 8 วัน โดยมีการนำรถลากแห่งกุมารี (Kumari) ซึ่งเป็นเทพแห่งการดำรงชีวิต (Living Goddess) เดินขบวนผ่านถนนสำคัญในกรุงกาฐมาณฑุ มีจุดเด่นตรงเสียงกลองอันกึ้งก้องและลีลาการตบเท้าของเต้นระบำหน้ากากในตอนเย็นของทุกๆ วัน
• ทัศอิน หรือทรุคา บูชา (Dashain or Durga Puja) จัดราวเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม เทศกาลทัศอินนี้เป็นเทศกาลที่มีความสำคัญมากที่สุดของชาวเนปาล และนับช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของประชาชนทั้งประเทศตลอดเทศกาล
• ติหาร์ หรือทีปวลี (Tihar or Deeoawali) จัดราวเดือนตุลาคมหรือเดือนพฤษจิกายน รู้จักกันในชื่อว่า เทศกาลแห่งแสงสว่าง (Festival of Light) มีการเฉลิมเป็นเวลา 5 วัน ตามบ้านเรือนจะมีการจุดไฟสว่างในตอนกลางคืนและมีการทำขนมหวานชนิดพิเศษหลากหลายชนิด
• วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หลังจากนั้นมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญตามระบอบประชาธิปไตยแห่งราชอาณาจักรเนปาลขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษจิกายน พ.ศ. 2533 จึงถือเอาวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญของเนปาล
• วิภาหะ ปัญจมี (Vibhaha Panchami) จัดขึ้นราวเดือนพฤษจิกายนหรือเดือนธันวาคมเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงของชนักปุร์ (ทางด้านตะวันออกของเขตเตไร) พิธีเฉลิมฉลองจัดขึ้นเพื่อลำรึกถึงการแต่งงานของพระรามและนางสีดาซึ่งเป็นเทพเจ้าฮินดูที่ผู้คนให้ความเคารพมากที่สุดคู่หนึ่ง เทศกาลนี้ดึงดูดนักแสวงบุญนับพันคนจากอินเดียให้มาที่วัดชนักกี เมืองชนักปุร์
• โลสาร์ (Lhosar) เทศกาลของชาวเซอร์ปาที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ มีการร้องเพลงพื้นบ้านและการเต้นรำ สามารถชมการเต้นรำนี้ได้ที่ขุมพล เหลัมพู และเมืองทางตอนเหนืออื่นๆ ของประเทศเนปาล และที่โพธินาถ กรุงกาฐมาณฑุอีกด้วย
• ปฤถวี ชยันติ (Prithvi Jayanti) เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียตริแด่องค์พระมหากษัตริย์ปฤถวี นารายัณ ชาห์มหาราช กษัตริย์ผู้ก่อตั้งประเทศเนปาลยุคใหม่ มีการเฉลิมฉลองด้วยพิธีที่มีสีสันหน้าประตูสิงหะ ดูร์บาร์ในกรุงกาฐมาณฑุในวันที่ 10 พฤษจิกายน
• วันประชาธิปไตยแห่งชาติ (National Democracy Day) มีชื่อรียกอย่างเป็นทางการว่า ราสตริยา ประชาตันตระ ทิวา (Rastriya Prajatantra Divas) หรือวันประชาธิปไตยแห่งชาติ เพื่อลำรึกถึงการปฏิวัติของประชาชนในปีพ.ศ. 2493-2494 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ของปี
• มหาศิวะราตรี (Maha Shivaratri) จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลศิวราตรีหรือค่ำคืนแห่งพระศิวะนั้นมีขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมนาคม เป็นเทศกาลที่มีการเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความเคารพต่อพระศิวะที่วัดวัดปศุปฏินาถ โดยมีการจัดพิธีทางด้านศาสนาผู้คนมากมายจากทั่วทั้งเนปาลและอินเดียมารวมตัวกันที่วัดเพื่อทำการกราบไหว้พระศิวะ
• โคเท ยาตรา (Ghode Jatra) จัดราวเดือนมีนาคมหรือเมษายน รู้จักกันในชื่อของเทศกาลม้าซึ่งเป็นเทศกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดเทศกาลหนึ่งของกรุงกาฐมาณฑุ ในวันนี้จะมีการแข่งม้าและกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ตุลทิเล ในส่วนอื่นๆ ของเมืองจะมีการแห่เทพเจ้าบนเสรี่ยง หรือขาด (Khat) โดยมีการเล่นดนตรีพื้นเมืองด้วย
• เตช (Teej) จัดขึ้นราวเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายน เตชเป็นเทศกาลสำหรับผู้หญิงฮินดูในวันนี้จะแต่งตัวงดงามในชุดสาหรีสีแดงซึ่งเป็นชุดแต่งงาน แล้วพวกเธอก็จะรวมตัวกันที่วัดพระศิวะเพื่อทำการสวดภาวนาขอให้สมหวังกับชีวิตหากเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็จะสวดอ้อนวอนขอให้ชีวิตคู่ที่มีความสุข ส่วนผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานก็จะสวดอ้อนวอนให้ได้สามีที่ดี นอกจากนี้ยังมีการเต้นรำ การร้องเพลงพื้นเมือง และกินเจในวันนี้ด้วย
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน
เทศกาลแห่เทพพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง ราถ ยาตรา เมืองปาทัน

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว

เทศกาลแห่เทพพุงเตียว
เนปาล ทัวร์เนปาล ประเทศเนปาล เที่ยวเนปาล ภาษาเนปาล
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
เนปาล
• เนปาล ประเทศเนปาล ประเทศเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาหิมาลัย ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและมีภาษามากถึง 70 ภาษา
จัตุรัสกาฐมาณฑุ
• จัตุรัสกาฐมาณฑุ อารยะธรรมความรุ่งเรือง จัตุรัสกาฐมาณฑุ ดูร์บาร์ เมืองที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล (มรดกโลก)
ท่องเที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล กรุงกาฐมาณฑุ เมืองที่ตั้งอยู่บนความสูง 1,336 เมตร เป็นที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ถึง 3 เมือง คือ กรุงกาฐมาณฑุ เมืองปาทัน และเมืองปักตะปูร์
เมืองปักตะปูร์
• เมืองปักตะปูร์ อัญมณีแห่งเนปาล ปักตะปูร์หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลาง มีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (มรดกโลก)
เที่ยวเนปาล
• เที่ยวเนปาล โพธินาถหรือพุทธนาถ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล บนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า (Wisdom Eyes) ทั้งสี่ทิศ (มรดกโลก)
เมืองปาทาน
• เที่ยวเนปาล เมืองปาทัน เมืองแห่งความงาม (City of Beauty) สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองปาทันเป็นเมืองแห่งศิลปะ โดยเฉพาะศูนย์กลางงานหัตถศิลป์ของชาวทิเบต (มรดกโลก)
พุทธสถานเนปาล
• สถูปสวะยัมภูนาถ (Swayambhunath) หรือวัดลิง เป็นเจดีย์ของชาวพุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก กล่าวกันว่าน่าจะมีอายุถึง 2,000 ปีเลยทีเดียว (มรดกโลก)
ภูเขาหิมาลัย
• ยอดเขาเอเวอร์เรสต์ ยอดเขาหิมาลัย สำหรับการเที่ยวเนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้นั่งเครื่องบินเล็กชมยอดเขาเอเวอร์เรสต์ (8,848 เมตร) ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
ทัวร์เนปาล
• ทัวร์เนปาล เมืองโปขรา เมืองโปขราเมืองแห่งอ้อมกอดหิมาลัยที่อยู่ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุประมาณ 200 กิโลเมตร จัดว่าเป็นเมืองธรรมชาติที่สวยงามที่สุด
โรงแรมเนปาล
• อาหารเนปาล โรงแรมเนปาล เนปาล เมืองแห่งการท่องเที่ยว มีอาหารหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหารฝรั่ง เอเชีย จีน และโรงแรมมีตั้งแต่เกรสเฮ้าท์ถึงระดับโรงแรม 5 ดาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศเนปาล
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนปาลที่ไม่ควรพลาด
• เที่ยวเนปาล กาฐมาณฑุ โปขระ ปะฎัน ปักตะปูร์
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)