บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
• โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
โคลัมโบ
โคลัมโบ ศรีลังกา
เที่ยวโคลัมโบ
โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
นครโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
• นครโคลัมโบ ชื่อมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
• โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลัมโบว่า “โคลอมบา”
• ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและอังกฤษได้มาก่อสร้างอาคารและจัดวางผังเมืองให้โคลัมโบ ทำให้กรุงโคลัมโบมีบรรยากาศคล้ายกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมืองโคลัมโบ และสองข้างถนนนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ ลักษณะตัวอาคารคล้ายกับอาคารในประเทศอังกฤษ
• โคลัมโบเป็นเมืองที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ทำให้ในสมัยโบราณจึงมีพวกพ่อค้าจากต่างประเทศ เช่น อาหรับ สเปน โปรตุเกส มาขึ้นบกที่โคลัมโบ เพื่อมาทำธุรกิจค้าขายกับประเทศศรีลังกา สินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการมากในสมัยที่ชาวสิงหลยังไม่ได้ปลูกชา ได้แก่ เครื่องเทศ โดยเฉพาะกานพลู เป็นเครื่องเทศที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดอันดับหนึ่งของต่างประเทศ
• พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงโคลัมโบ
• พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงโคลัมโบ เป็นสถานที่สำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษามรดกทางวัฒนธรรม โบราณวัตถุจากเมืองต่างๆ ทั่วอาณาจักรศรีลังกา พระพุทธรูปเก่าแก่ ทวารบาลศิล อัฒจันทนร์ศิลาอันเลื่องชื่อจากอดีตราชธานี
• ที่ตั้ง : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโคลัมโบ เป็นตัวอาคารสไตล์อิตาเลียนสีขาว 2 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านใต้สุดของ สวนวิหารมหาเทวี ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2420 โดยเซอร์วิลเลียม เฮนรี เกรกอรี่ (เจ้าของรูปปั้นหน้าพิพิธภัณฑ์) ผู้สำเร็จราชการแห่งซีลอนในอดีต เป็นผู้ก่อตั้ง
• ในปีพ.ศ.2520-พ.ศ.2542 มีการต่อเติมอาคาร ปรับปรุงการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์หลายรอง จนกระทั่ง พิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในศรีลังกา ได้ขยับฐานะเป็นพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ จำนวนสิ่งของที่จัดวางแสดงเริ่มแรกมีเพียง 800 ชิ้น
• จนกระทั่งปีพ .ศ.2529 ศรีลังกาจึงได้ขยายให้มีการจัดแสดงทั้งด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ธรรมชาติ ทำให้จำนวนสิ่งของที่นำมาจัดแสดงเพิ่มขึ้น ต่อมา จึงต้องจัดสร้างอาคารพิธิภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแยกออกมาเป็นเอกเทศทางด้านหลัง
• การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นสองชั้น ชั้นล่างแบ่งเป็นห้องจัดแสดง 10 ห้องโดยชั้นล่าง แบ่งเป็นการจัดแสดงตามาวัตถุตามยุคสมัย เช่น สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเกาะลังกา สมัยคลาสสิค คือ ยุคอนุราธปุระ และโปโลนนารุวะ จนถึงยุคแคนดีเป็นราชธานี ยุคสมัยอาณานิคม จนถึงสมัยเอกราช ส่วนชั้นสองแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 14 ห้อง จัดแสดงโบราณวัตถุมีค่า เครื่องราชกกุธภัฑณ์ของพระเจ้าศรีวิกรมราชสิงห์ พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเมืองแคนดี เครื่องใช้ เครื่องประดับงาช้างแกะสลัก เงินตราสมัยต่างๆ ภาพเขียนสไตล์ลังกา ซึ่งรวมถึงภาพเขียนชิ้นสำคัญจากภูเขาสิคีริยา คัมภีร์ใบลาน หน้ากากไม้ เครื่องดนตรี และเครื่องแต่งกาย
• ในส่วนห้องแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญของศรีลังกา คือ พระพุทธรูปนั่งองค์ใหญ่จากโตลุวิละ เป็นพระพุทธรูปศิลาสลักที่มีอายุเก่าแก่และมีสภาพที่สมบูรณ์ รวมถึงรูปหล่อสำริดพระโพธิสัตว์อวตาลโลกิเตศวร สมัยพุทธศตวรรษที่ 9
: เปิด เวลา 09.00 – 17.00 น.(ตามเวลาท้องถิ่น) หยุดวันศุกร์และวันนักขัตฤกษ์
: ค่าเข้าชม : ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 รูปี (ประมาณ 155 บาท) เด็ก 300 รูปี ประมาณ 93 บาท
: ห้ามถ่ายรูปภายในพิพิธภัฑณ์ ยกเว้นเสียค่าธรรมเนียมพิเศษ
นครโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

โคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
• การเดินทางสู่ประเทศศรีลังกา
SRI LANKAN AIRLINES
SRI LANKAN AIRLINES
อาหารบนเครื่อง SRI LANKAN AIRLINES
อาหารบนเครื่อง SRI LANKAN AIRLINES
สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
สนามบินดารานายเก ศรีลังกา
สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
สนามบินดารานายเก ศรีลังกา
สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
สนามบินดารานายเก ศรีลังกา
รอแลกเงินที่สนามบินดารานายเก ประเทศศรีลังกา
รอแลกเงินที่สนามบินดารานายเก

เครื่องบินศรีลังกา

อาหารบนเครื่อง

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา
ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา
• ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายไข่มุก หรือลูกแพร์ สำหรับคนไทย ศรีลังกาเป็นเหมือนญาติสนิท ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
ศรีลังกา
• ตอนที่ 1 ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
วัดพระเขี้ยวแก้ว
• วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดดาลดา มัลลิกาวะ)
ทัวร์ศรีลังกา
• ตอนที่ 2 ทัวร์ศรีลังกา โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ของฝากจากศรีลังกา
• ของฝากจากศรีลังกา ร้านขายของที่ระลึกศรีลังกามีมากมาย เช่น พวงกุญแจ แม็กเน็ท หน้ากาก ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ ใบชา อัญมณีต่างๆ
เที่ยวศรีลังกา
• ตอนที่ 3 เที่ยวศรีลังกา ถ้ำดัมบุลลา เมืองแคนดี้ ระบำศรีลังกา ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ระบำศรีลังกา
• ระบำศรีลังกา เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆ ไปได้ยาก ลีลาท่วงท่าของระบำสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา
• ตอนที่ 4 ประเทศศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์