บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
• วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณี ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา

วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา

วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา

วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณี กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดกัลณียา
• วัดกัลณียา โคลัมโบ ศรีลังกา
• วัดกัลณียา ชื่อเต็มว่า เกลานียาราชมหาวิหาร ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่า ในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น
• ตำนานวัดกัลณียา สมัยพระราชากาลานิทิสาครองเมืองอยู่ พระอนุชาอุททิยา เกิดมีจิตพิสมัยพระราชินีซึ่งเป็นพระเชษฐนีหรือพี่สะใภ้ จนถึงขั้นลักลอบเป็นชู้กัน พอเรื่องทราบถึงพระราชกานิทิสา อุททิยาผู้น้องจึงต้องหลบหนีออกจากเมือง แต่ด้วยความรักและความคิดถึงต่อพระราชินี อุททิยาจึงแอบกลับเข้าเมืองอีกโดยปลอมเป็นพระเข้าไปอยู่ในวัดเกลานียาแห่งนี้ วันหนึ่งพระในวัดได้รับนิมนต์เข้าวังเพื่อรับพระราชทานปัจจัยจากพระราชาและพระประยูร ญาติเป็นการทำบุญ อุททิยา จึงเขียนสาส์นรักฝากพระรูปหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ด้วยไปส่งให้พระราชินี ซึ่งเวลาส่งสาสน์รักถึงกันตามธรรมเนียมนั้นจะไม่ยื่นให้กับมือโดยตรงแต่จะวางไว้แทบเท้าของสตรีผู้นั้นแทน บังเอิญพระรูปนั้นจะประหม่าหรือกลัวมากเกินไป มือจึงสั่นผิดปกติเวลา หยิบจดหมายวางลงที่พระบาทของพระราชินี จนพระราชาสังเกตเห็นและจับได้ เมื่อเปิดออกดูรู้ข้อความก็ทรงพิโรธประกอบกับลายมือที่ปรากฏในสาสน์รักนั้น คล้ายคลึงกับลายมือของพระที่นำสาสน์มาก จึงทรงตัดสินประหารชีวิตพระ โทษประหารที่ถือว่าให้เกียรติสูงสุดแก่จำเลยตามหลัก “อภัย” หรือ Apaya ของชาวสิงหลสมัยนั้น คือเอาลงต้มในหม้อน้ำมันขนาดใหญ่ที่กำลังเดือดพล่านให้ตายทั้งเป็น ส่วนพระราชินีให้สำเร็จโทษโดยการมัดตัว แล้วนำไปถ่วงน้ำในแม่น้ำที่อยู่ใกล้ ๆ
• การ “ฆ่าพระ” ถือว่าเป็นบาปหนักมาก ยิ่งประหารชีวิตพระที่บริสุทธิ์และเคราะห์ร้ายเพราะยอมส่งสาสน์ให้เพื่อน โดยวิธีต้มให้ตายทั้งเป็นในน้ำมันเดือดๆ อย่างทารุณแบบนี้เทพสมุทรหจึงพิโรธมาก จึงบันดาลให้เกิดคลื่นยักษ์ขนาดภูเขาลูกย่อม ๆ โหมกระหน่ำชายฝั่งด้านตะวันตกของเกาะซึ่งเป็นแถบที่ตั้งเมืองกัลยาณี กวาดเอาบ้านเรือนราษฎรลงทะเลเป็นพื้นที่มหาศาลและยังโหมกระหน่ำขึ้นไปบนฝั่งเรื่อยๆ จนเกือบถึงตัวเมืองกัลญาณีอยู่แล้ว บรรดาโหราจารย์ทั้งหลายจึงรีบจับยามดูและเข้าไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพร้อมกับแนะหนทางแก้ไข ซึ่งมีอยู่ทางเดียวคือต้องเซ่นบูชาเทพสมุทรให้คลายพิโรธด้วยชีวิตสาวบริสุทธิ์ที่พระองค์รักที่สุด มีค่าที่สุดและใกล้ชิดกับพระองค์ที่สุด นั่นคือ พระธิดาของพระองค์เอง ปรากฏว่ายังไม่พอล้างบาปเพราะ “ยมะราชจุรุโว” หรือ พญายมบาล ก็โผล่ขึ้นมาจากอเวจี ช่วยเทพสมุทรลงโทษราชากาลานิทิสสาอีก ตามตำนานบอกว่าทรงบันดาลแยกแผ่นดินให้ไฟนรกพวยพุ่งขึ้นมาเผา ส่วนพระธิดานั้น ถูกพระบิดาจับลอยแพรออกสู่มหาสมุทรตามยถากรรม จึงไปถึงทางใต้ของเกาะ ตอนนั้นเจ้าหญิงสลบไปแล้วด้วยความหิวโหยและคลื่นซัดแพไปติดอยู่ที่ชายหาดเมืองกิรินท์ ผลสุดท้ายเจ้าหญิงก็ได้รับความช่วยเหลือและกลายเป็นชายาของ “คาวันทิสสา” เจ้าเมืองกิรินท์ มีโอรสองค์หนึ่งซึ่งต่อมากลายเป็นวีรกษัตริย์ของชาวสิงหลนั่นเอง
• จุดที่ตั้งเตาต้มพระภิกษุ มีการสร้างสถูปไว้ให้ผู้คนได้เซ่นไหว้บูชา จนกระทั่งถึงสมัยโปรตุเกสเข้ามายึดครองสถูปองค์นั้นจึงถูกทำลายทิ้งไป แต่ต่อมาก็สร้างขึ้นใหม่ ส่วนวิหารของวัดกัลยาณีหลังเก่าก็ถูกทำลายไปเช่นกันในตอนต้นศตวรรษที่ 13 โดยกองกำลังต่างชาติคือพวกมาฆะแห่งกาลิงคะหรือชาวเผาทมิฬจากภาคใต้สุดของอินเดียที่เข้าครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของเกาะซีลอน ราชอาณาจักรสิงหลจึงสูญไปตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั่งถึงสมัยกษัตริย์วิชัยยะพาหุที่ 3 คือเมื่อ 771 ปีที่ผ่านมา (ครองราชย์ปีค.ศ.1232-1236) และกษัตริย์ปรักรามาพาหุที่ 2 (ค.ศ. 1236-1270) ผู้เป็นโอรส จึงสามารถขับไล่พวกทมิฬออกไปได้และสร้างอาณาจักรขึ้นใหม่ วัดเกลานียา จึงได้รับการสร้างขึ้นใหม่เป็นวิหารที่ใหญ่และสำคัญที่สุดทางพุทธศาสนาในกรุงโคลัมโบ
• ทวารบาลวัดกัลณียา ก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดชั้นในของวัดกัลณียานั้น ต้องผ่านทวารบาลหรือผู้พิทักษ์ประตูทางเข้า ทวารบาลของลังกาในยุคแรกจะเป็นรูปหม้อน้ำซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ เรียกว่า ปูรณฆฏะ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอมราวดีในอินเดีย แต่ต่อมาในยุคที่สอง ทวารบาลได้เปลี่ยนเป็นรูปคนแคระ 2 คน คนหนึ่งใส่หมวกรูปดอกบัวเรียก “ปัทมนิธิ” อีกคนหนึ่งใส่หมวกรูปสังข์เรียก “สังขนิธิ” ตามตำนานเล่าว่า คนแคระเป็นบริวารของท้าวกุเวร เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ในยุคต่อมาทวารบาลได้เปลี่ยนเป็น มนุษยนาค คือเป็นรูปคนและมีนาคแผ่พังพานอยู่เบื้องหลังและในยุคหลังได้มีการผสมผสานทวารบาลของทุกยุคเข้ามารวมกันเป็นรูปพญานาคในร่างมนุษย์ ถือหม้อน้ำ และมีบริวารเป็นคนแคระ
• ทางด้านข้างวิหารทางทิศใต้นั้น มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เป็น 1 ใน 13 ต้นที่แยกหน่อมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อนุราธปุระ มีชาวพุทธมารดน้ำบูชากันมิขาดสาย ภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ มีผ้าม่านผ้าโปร่งบางกั้นพระประธานของโบสถ์ไว้อีกชั้นหนึ่ง
• จิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียา
• ภายในห้องวิหารของวัดกัลณียานั้น มีจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงาม ทั้งในเรื่องการใช้สี การจัดวางเรื่องราว องค์ประกอบภาพ ตลอดจนฝีมือในการวาด เนื้อหาของจิตรกรรมฝาผนังวัดกัลณียานั้นเป็นเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก และตำนานต่างๆ ได้แก่
1.ภาพเจ้าชายทันตกุมาร กับเจ้าหญิงเหมมาลา อัญเชิญพระทันตธาตุ(พระเขี้ยวแก้ว)จากอินเดียมาลังกา
2.ภาพพระสังฆมิตตาเถรีนำต้นพระศรีมหาโพธิ์มาลังกา พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะทรงลุยน้ำไปรับที่เรือ
3.ภาพพระพุทธโฆษาจารย์นำคัมภีร์ใบลานวิสุทธิมรรคที่ท่านรจนาแล้ว 3 ชุดถวายพระสังฆราชสิงหล
4.ภาพพระเจ้ากิตติศรีราชสิงหะทรงแต่งตั้งพระเวลิวิตะ ศรี สรณังกร เป็นพระสังฆราชนายกสยามนิกาย
5.ภาพพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะโปรดเกล้าฯ ให้ช้างเกลี่ยพื้นที่ในพระราชอุทยานมหาเมฆ ก่อนที่จะสร้างเป็นวัดมหาวิหาร
6.ภาพพระมหินทเถระพร้อมด้วยหมู่สงฆ์เดินทางเข้าเมืองอนุราธปุระ ตามคำอาราธนาของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา
วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณี กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดกัลณียา
วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณี กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดกัลณียา หรือ วัดกัลยาณ

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา

วัดกัลณียา ประเทศศรีลังกา
• วัดสีมามาลากา : วัดกลางน้ำ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
• วัดกลางน้ำตั้งอยู่กลางทะเลสาป ประกอบด้วยโบสถ์ 3 หลัง หลังแรก ประดิษฐานต้นโพธิ์ หลังที่สอง ประดิษฐานพระพุทธรูป หลังที่สาม เป็นที่เก็บคัมภีร์พระไตรปิฎก

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดกัลณียา

วัดกลางน้ำ ศรีลังกา

วัดกลางน้ำ ศรีลังกา

วัดกลางน้ำ ศรีลังกา
วัดสีมามาลากา : วัดกลางน้ำ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดกลางน้ำ
วัดสีมามาลากา : วัดกลางน้ำ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดกลางน้ำ
นกน้ำที่วัดกลางน้ำ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
นกน้ำที่วัดกลางน้ำ
• วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ศรีลังกา

วัดคงคาราม ศรีลังกา

วัดคงคาราม ศรีลังกา

วัดคงคาราม ศรีลังกา
วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดคงคาราม
พระพุทธรูปแบบวัชระยาน วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
พระพุทธรูปแบบวัชระยาน วัดคงคาราม
วัดคงคาราม โคลัมโบ ศรีลังกา
: วัดคงคารามซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ และ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและ ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ที่วัดนี้ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา
พระพุทธรูปแบบตันตระยาน วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
พระพุทธรูปแบบตันตระยาน
พระเกศาธาตุในแก้ว วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดคงคาราม
วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดคงคาราม
วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดคงคาราม
วัดคงคาราม กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา
วัดคงคาราม

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา

วัดคงคาราม ประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา
• ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายไข่มุก หรือลูกแพร์ สำหรับคนไทย ศรีลังกาเป็นเหมือนญาติสนิท ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
ศรีลังกา
• ตอนที่ 1 ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
วัดพระเขี้ยวแก้ว
• วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดดาลดา มัลลิกาวะ)
ทัวร์ศรีลังกา
• ตอนที่ 2 ทัวร์ศรีลังกา โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ของฝากจากศรีลังกา
• ของฝากจากศรีลังกา ร้านขายของที่ระลึกศรีลังกามีมากมาย เช่น พวงกุญแจ แม็กเน็ท หน้ากาก ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ ใบชา อัญมณีต่างๆ
เที่ยวศรีลังกา
• ตอนที่ 3 เที่ยวศรีลังกา ถ้ำดัมบุลลา เมืองแคนดี้ ระบำศรีลังกา ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ระบำศรีลังกา
• ระบำศรีลังกา เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆ ไปได้ยาก ลีลาท่วงท่าของระบำสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา
• ตอนที่ 4 ประเทศศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์