สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน
• โปรแกรมทัวร์
• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โทร. 0 2969 3664
• น.ส.ช่อทิพย์ ชินหาด (น้องเล็ก) โทรศัพท์ 089-457 9494 E-mail : oceansmile1@gmail.com
• นายพีร์นิธิ ปัททุม (น้องโอม) โทรศัพท์ 081-371 5558 E-mail : ohmguide@live.com
• น.ส.เด่นนภา บุญเดช (น้องไผ่) โทรศัพท์ 086-702 1611 E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• น.ส.กุลณัชญา ปัญญาพรชัย (น้องใบเตย) โทรศ
ัพท์ 088-006 7178 E-mail : baitoey2529@gmail.com
• น.ส.วรรณวิสา ฤทธิ์สกุลวงษ์ (น้องแจน) โทรศัพท์ 089–891 1570 E-mail : jan_oceansmile@hotmail.com
• นางสาวนริศรา จิจันดา (น้องแท็กซี่) โทรศัพท์ : 099-571-9822 E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• น.ส.ซัลมาร์ เปี่ยมบุญ (น้องซัลมาร์) โทรศัพท์ 099-247-5824 E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ประเทศจีน
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ทิเบต
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
• CA-642 : ปักกิ่ง ซานซี อู่ไถซาน ต้าถง ถ้ำหยุนกัง อารามลอยฟ้า พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง
• วันที่ 15 - 20 กรกฏาคม 2559
• วันที่ 11 - 16 สิงหาคม 2559
ทัวร์คานาสือ
จิ่วจ้ายโกว หวงหลง
ทัวร์เต๋อชิง
จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
ทัวร์ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น
ทัวร์ซัวเถา
ทัวร์เส้นทางสายแพรไหม
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า - ลาว - เวียดนาม - กัมพูชา
ทัวร์ฮานอย ซาปา
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• วันที่ 11 - 15 สิงหาคม 2559
• วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2559
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2559
• วันที่ 1 - 3 กรกฏาคม 2559
ทัวร์ซาปา ดาลัด
• โปรแกรมทัวร์ อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 22 - 29 ต.ค., 4 - 11 ธ.ค. 59
• วันที่ 25 ธันวาคม - 1 มกราคม 2560
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย เนปาล
ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัชมาฮาล พุทธคยา
• INDIA-984 : ทัวร์อินเดีย เดลี ทัชมาฮาล เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี (AI)
• วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2559
• วันที่ 30 ธันวาคม - 8 มกราคม 2560
ทัวร์ราชสถาน
อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล
• INDIA-981 : อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล พุทธคยา ราชคฤห์ พาราณสี กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี เดลี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 15 - 24 ตุลาคม 2559
• วันที่ 24 ธันวาคม - 2 มกราคม 2560
• โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน - ศรีลังกา - บาหลี - เนปาล
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
• โปรแกรมจอยทัวร์ เกาหลี - ญี่ปุน
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์เกาหลี
ทัวร์โตเกียว
ทัวร์ฮอกไกโด
• โปรแกรมจอยทัวร์ ไต้หวัน - จีน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
• โปรแกรมจอยทัวร์ยุโรป
ทัวร์โมรอคโค
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์โมรอคโค สเปน
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์แอฟริกาใต้
•VCE-EK002 : ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศษ เวนิส มิลาน ยอดเขาจุงเฟรา ลูเซิร์น ปารีส หอไอเฟล
• วันที่ 5-12, 12-19, 19-26 ก.ค.
• วันที่ 8-15, 9-16, 24-31 ส.ค.
• โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์น่าน
ทัวร์ทีลอซู
• TAK-1 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนมิถุนายน-กันยายน : หน้าฝน)
ทัวร์ดอกบัวตอง แม่ฮ่องสอน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี
• รวมโปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
• TAK-1
• TAK-2
• MHN-1
• MHN-14
• MHN-8
• MHN-9
• CHR-4
• NAN-2
• NAN-4
• NAN-8
• โปรแกรมทัวร์ภาคอีสาน
• PHD-1
• PHR-9
• Esan-1
• โปรแกรมทัวร์ภาคใต้
• KRB-2
• SML-4
• STL-2
• PHK 1
• โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว
• LAO-1
 • LAO-2
• LAO-8
• LAO-10
• LAO-546
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า
• MM-12
• MM-2
• MM-541
• MM-9
• MM-19
• MM-29
: พม่า ยะไข่ อาระกัน ซิตตะเว่ มะรัคอู
• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม - กัมพูชา
• VN-01
• VN-02
• VN-03
• VN-04
• VN-05
• VN-431
• VN-541
• VN-542
• TOT-1
• VN-19
• VN-761
• VN-981
• KHM-1
• KHM-2
• KHM-4
: นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ พนมเปญ (FD)
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดีย
• INDIA-767
• INDIA-877
• INDIA-807
• INDIA-879
• INDIA-907
• INDIA-981
• INDIA-984
• INDIA-987
• INDIA-403
• INDIA-503
• INDIA-406
• INDIA-706
• INDIA-652
• INDIA-761
• INDIA-871
• INDIA-872
• ID-14
• ID-19
• ASSAM-1
• SIK-651
• SIK-981
• INDIA-901
• INDIA-101
• โปรแกรมทัวร์ประเทศภูฏาน - เนปาล
• PU-431
• PU-541
• Nepal-9
• Nepal-431
• Nepal-19
• Nepal-29
• PU-761
• PU-871
• SIK-11
• SIK-12
• โปรแกรมทัวร์ บาหลี - บุโรพุทโธ
• Bali-431
• Bali-432
• Bali-433
• Bali-541
• Bali 542
• โปรแกรมทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง แชงกรีล่า
• TOT-18
• KU-544
• MU-641
• MU-642
: คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวีโหมว แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• TG-651
• MU-651
• MU-652
• MU-654
• MU-655
• MU-659
• MU-753
• MU-764
• MU-872
• เส้นทาง ทิเบต นครลาซา ดินแดนหลังคาโลก
• Tibet-02
• Tibet-651
• Tibet-761
• Tibet-871
• Tibet-981
• Tibet-19
• Tibet-762
: ซีอาน ทิเบต ลาซา สุสานจิ๋นซี วัดลามะ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok
• เส้นทาง เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฉงชิ่ง ซีอาน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย
• CZ-641
• FD-641
• OX-641
• FD-CH1
• FD-CH2
• FD-CH4
• FD-CH5
• TG-659
• TG-769
• TG-876
• TG-879
• XI-AN-541
• XI-AN-542
• XI-AN-652
• WU-431
• WU-541
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ กุ้ยหลิน ซัวเถา
• CANAT-9
• TG-658
• CZ-659
• ZH-641
• GL-651
• เส้นทาง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาบิ้น
• CHI-641
• FD-642
• KOR-641
• KOR-644
• KOR-645
• CA-641
• โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
• TW-01
• TW-02
: ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
• โปรแกรมทัวร์ประเทศเกาหลี
• KOR-19
• KOR-29
• โปรแกรมทัวร์ประเทศมาเลเซีย
• ML-431
• โปรแกรมทัวร์ประเทศศรีลังกา
• SR-541
• SR-641
• โปรแกรมทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
• SA-02
• SA-03
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอียิปต์
• ET-631
• โปรแกรมทัวร์ประเทศตุรกี
• TK-01
• TK-02
• TK-04
• TK-06
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอิหร่าน
• IR-861
• โปรแกรมทัวร์ประเทศโมร็อกโก
• MOR-851
• MOR-961
• MOR-104
• MOR-105
• รายการทัวร์ยุโรป
• EU-1
"ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวจากททท. ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายนะครับ"บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์