สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• โปรแกรมทัวร์ 2557
• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โทร. 0 2969 3664
• น.ส.ช่อทิพย์ ชินหาด (น้องเล็ก) โทรศัพท์ 089-457 9494 E-mail : oceansmile1@gmail.com
• นายพีร์นิธิ ปัททุม (น้องโอม) โทรศัพท์ 081-371 5558 E-mail : ohmguide@live.com
• น.ส.เด่นนภา บุญเดช (น้องไผ่) โทรศัพท์ 086-702 1611 E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• น.ส.กุลณัชญา ปัญญาพรชัย (น้องใบเตย) โทรศ
ัพท์ 088-006 7178 E-mail : baitoey2529@gmail.com
• น.ส.วรรณวิสา ฤทธิ์สกุลวงษ์ (น้องแจน) โทรศัพท์ 089–891 1570 E-mail : jan_oceansmile@hotmail.com
• โปรแกรมทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ประเทศจีน
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์คุนหมิง ทิเบต
ทัวร์เซี่ยงไฮ้
ทัวร์สิบสองปันนา
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า - ลาว - เวียดนาม - กัมพูชา
ทัวร์พม่า 6 วัน
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2558
• วันที่ 11 - 15 เมษายน 2558
ทัวร์หลวงพระบาง
• LAO-2 : หลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทร์ (QV)
• วันที่ 31 ธันวาคม - 3 มกราคม 2558
• วันที่ 12 - 15 เมษายน 2558
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2558
• วันที่ 4 - 6 เมษายน 2558
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์
ทัวร์เวียดนามเจาะลึก
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
• โปรแกรมทัวร์ อินเดีย - ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย พุทธคยา
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล
ทัวร์อินเดีย 8 วัน
ทัวร์อินเดีย บินตรง
• INDIA-807 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2558
• วันที่ 21 - 28 มีนาคม 2558
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ภูฏาน
• PU-541 : ทัวร์ภูฏาน โชว์ระบำภูฏาน เมืองพาโร วัดทักซัง เมืองทิมพู เมืองปูนาคา เมืองวังดี (B3)
• วันที่ 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2558
• วันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคม 2558
• โปรแกรมทัวร์อื่นๆ
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• วันที่..เดือนตุลาคม-พฤษภาคม 2558
ทัวร์น่าน
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี
• รวมโปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
• TAK-1 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนมิถุนายน-กันยายน : หน้าฝน)
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนตุลาคม-พฤษภาคม : หน้าหนาว)
• โปรแกรมทัวร์ภาคอีสาน
• โปรแกรมทัวร์ภาคใต้
• โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า
• MM-29 : พม่า ยะไข่ อาระกัน ซิตตะเว่ มะรัคอู
• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม - กัมพูชา
• KHM-2 : นครวัด นครธม บันทายสรี ล่องโตนเลสาบ พนมเปญ
• KHM-4 : นครวัด นครธม บันทายสรี ล่องโตนเลสาบ พนมเปญ เวียดนาม โฮจิมินห์
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดีย
• โปรแกรมทัวร์ประเทศภูฏาน - เนปาล
• โปรแกรมทัวร์ บาหลี - บุโรพุทโธ
• โปรแกรมทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง แชงกรีล่า
• MU-642 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวีโหมว แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• เส้นทาง ทิเบต นครลาซา ดินแดนหลังคาโลก
• Tibet-19 : คุนหมิง ทิเบต ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok รถไฟสายหลังคาโลก
• Tibet-762 : ซีอาน ทิเบต ลาซา สุสานจิ๋นซี วัดลามะ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok
• เส้นทาง เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฉงชิ่ง ซีอาน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ กุ้ยหลิน ซัวเถา
• เส้นทาง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาบิ้น
• รายการทัวร์ประเทศเกาหลี
• โปรแกรมทัวร์ มาเลเซีย
• โปรแกรมทัวร์ ศรีลังกา
• รายการทัวร์์ประเทศญี่ปุ่น
• รายการทัวร์์ประเทศอียิปต์
• โปรแกรมทัวร์ประเทศตุรกี
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอิหร่าน
• โปรแกรมทัวร์ประเทศโมร็อกโก
• รายการทัวร์์ยุโรป
"ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวจากททท. ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายนะครับ"บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์