สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โทร. 0 2969 3664
• น.ส.ช่อทิพย์ ชินหาด (น้องเล็ก) โทรศัพท์ 089-457 9494 E-mail : oceansmile1@gmail.com
• น.ส.เด่นนภา บุญเดช (น้องไผ่) โทรศัพท์ 086-702 1611 E-mail : dennapa_pai@hotmail.com

• นางสาวนริศรา จิจันดา (น้องแท็กซี่) โทรศัพท์ : 099-571-9822 E-mail : tax81oceansmile@gmail.com
• น.ส.ซัลมาร์ เปี่ยมบุญ (น้องซัลมาร์) โทรศัพท์ 099-247-5824 E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ ประเทศจีน
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะ หมู่บ้านทิเบต
• วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
• วันที่ 1 - 6 มีนาคม 2561
ทัวร์จางเจียเจี้ย
• XI-AN-541 : ซีอาน ลั่วหยาง สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์ราชวงศ์ถัง
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์ฮาร์บิ้น
• CA-641 : ฮาร์บิ้น เกาะพระอาทิตย์ สกีเอ้อร์หลงซาน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม กายกรรมปักกิ่ง
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์สะพานจีน-พม่าหลงเจียง
• TG-652 : สะพานจีน-พม่าหลงเจียง คุนหมิง ต้าหลี่ เถิงชง หมู่บ้านแปะก๊วย อุทยานภูเขาไฟ
• วันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2560
• วันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2560
ทัวร์ทิเบต
• Tibet-51 : ทิเบต รถไฟหลังคาโลก ลาซา วังโปตาลา นอร์บุหลินฆา วัดโจคัง วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok หลานโจว
• วันที่ 10 - 16 เมษายน 2561
• วันที่ 27 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2561
• TG-874 : ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง คังติ้ง ตันปา หมู่บ้านทิเบต เฉิงตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 27 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
• วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2561
ทัวร์คานาสือ
• CANAT-9 : ทัวร์คานาสือ ซินเจียง อูรูมูฉี ทูรูฟาน ทะเลทรายโกบี ทะเลสาบคานาสือ ธารน้ำห้าสี โชว์ระบำซินเจียง
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2561
• วันที่ 15 - 22 กันยายน 2561
• โปรแกรมทัวร์ ภูฏาน ศรีลังกา เนปาล
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์เนปาล
ทัวร์ศรีลังกา
• โปรแกรมทัวร์ อินเดีย
ทัวร์อินเดีย เนปาล
ทัวร์อินเดีย เนปาล ทัชมาฮาล
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล
ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ
ทัวร์อินเดีย เนปาล
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์อินเดียการบินไทย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทัวร์แคชเมียร์
ทัวร์เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
ทัวร์สิกขิม
ทัวร์โอริสสา
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา บาหลี
ทัวร์พุกาม มัณฑะเลย์
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์ ซาปา
ทัวร์พม่า
• MM-19 : เจาะลึกพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล (6 วัน)
• วันที่ 9 - 14 ธันวาคม 2560
• วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม 2561
ทัวร์ฮานอย ฮาลองเบย์
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2560
• วันที่ 30 ธันวาคม - 1 มกราคม 2561
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดผาส้วม
• วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2560
• วันที่ 29 ธันวาคม - 2 มกราคม 2561
ซาปา เดียนเบียนฟู
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์น้ำตกเต๋อเทียน
• โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนตุลาคม-พฤษภาคม : หน้าหนาว)
• รวมโปรแกรมทัวร์
• โปรแกรมทัวร์ในประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
• TAK-1 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนมิถุนายน-กันยายน : หน้าฝน)
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย (เดือนตุลาคม-พฤษภาคม : หน้าหนาว)
• โปรแกรมทัวร์ภาคอีสาน
• โปรแกรมทัวร์ภาคใต้
• โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ
• โปรแกรมทัวร์ประเทศลาว
• โปรแกรมทัวร์ประเทศพม่า
• MM-29 : พม่า ยะไข่ อาระกัน ซิตตะเว่ มะรัคอู
• โปรแกรมทัวร์ประเทศเวียดนาม - กัมพูชา
• KHM-4 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องโตนเลสาบ พนมเปญ (FD)
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอินเดีย
• โปรแกรมทัวร์ประเทศภูฏาน - เนปาล
• โปรแกรมทัวร์ บาหลี - บุโรพุทโธ
• โปรแกรมทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง แชงกรีล่า
• MU-642 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอวีโหมว แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
• เส้นทาง ทิเบต นครลาซา ดินแดนหลังคาโลก
• Tibet-762 : ซีอาน ทิเบต ลาซา สุสานจิ๋นซี วัดลามะ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซรา ทะเลสาบ Yamdrok
• เส้นทาง เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ฉงชิ่ง ซีอาน อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย
• TG-874 : ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง คังติ้ง ตันปา หมู่บ้านทิเบต เฉิงตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ กุ้ยหลิน ซัวเถา
• เส้นทาง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาบิ้น
• โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน
• TW-02 : ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
• โปรแกรมทัวร์ประเทศเกาหลี
• โปรแกรมทัวร์ประเทศมาเลเซีย
• โปรแกรมทัวร์ประเทศศรีลังกา
• โปรแกรมทัวร์ประเทศญี่ปุ่น
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอียิปต์
• โปรแกรมทัวร์ประเทศตุรกี
• โปรแกรมทัวร์ประเทศอิหร่าน
• โปรแกรมทัวร์ประเทศโมร็อกโก
• รายการทัวร์ยุโรป
"ใช้บริการบริษัททัวร์นำเที่ยวที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวจากททท. ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายนะครับ"

บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์