บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศภูฎาน
• ปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
• บันทึกการเดินทางเที่ยวภูฏาน 
• ปูนาคาซอง หรือ ป้อมพูนาคา (Punakha) อดีตราชธานีของภูฏาน
• ผมเดินทางมาถึงเมืองปูนาคาในตอนบ่าย ภาพที่เห็นคือแม่น้ำสองสายที่ไหลมาบรรจบกันและมีป้อมตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสาย เป็นป้อมที่สวยงามมากๆ ป้อมแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้มาหลายครั้ง ถูกน้ำท่วมใหญ่ๆและถูกแผ่นดินไหวแต่ตัวป้อมก็ได้รับการบูรณะโดยไม่ได้โยกย้ายแต่ประการใด
• ปูนาคาซอง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพระราชวัง เป็นที่ทำงานส่วนราชการในฤดูหนาว ซึ่งในช่วงหน้าหนาวเมืองทิมพูจะหนาวมากเพราะอยู่บนที่สูงกว่า ดังนั้นพอย่างเข้าฤดูหนาวหน่วยงานราชการและสำนักพระราชวังก็ย้ายมาอยู่ภายในป้อมแห่งนี้
• หลังจากเดินข้ามสะพานก็สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวป้อมได้เลย ภายในป้อมเองก็สามารถถ่ายรูปได้ ยกเว้นพระพุทธรูป การแต่งกายก็ต้องแต่งกายแบบเรียบร้อยเพื่อให้ความเคารพกับสถานที่ ปูนาคาซองน่าจะเป็นป้อมที่สวยงามที่สุดในบรรดาป้อมของภูฏานนะครับ...Mr.โจ้
ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง
ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

เที่ยวปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซองหรือป้อมพูนาค
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซองหรือป้อมพูนาคา
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน 1
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน 2

• เมืองปูนาคา (Punakha) อดีตราชธานีของภูฏาน
• ปูนาคา (Punakha) : ในสมัยโบราณปูนาคามีฐานะเป็นเพียงป้อมที่มีความสูง 1,350 เมตร จากนั้นจึงมีการสร้างโรงเรียนมัธยมปลายขึ้นแห่งหนึ่ง แล้วหมู่บ้านก็เติบโตขึ้นในกลางทศวรรษ 1980 ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี
• ซับดรุงงาวัง นัมเกลสร้างปูนาคาซองขึ้นในปี ค.ศ. 1637 แต่ละแวกนี้ก็มีวัดที่ท่านงากี รินเซ็นได้มาสร้างไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1328 ตั้งอยู่ก่อนแล้ว นั่นคือวัดที่ประจันหน้ากับป้อมใหญ่ในปัจจุบัน และมีชื่อเรียกว่า ซ่งซุง แปลว่า "ป้อมเล็ก" นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าช่วงทศวรรษที่ 8 คุรุรินโปเซเคยเสด็จมาประสาทพรให้กับดินแดนแถบนี้ และตรัสพยากรณ์ไว้ว่า "บนขุนเขาด้านที่มีสัณฐานประดุจงวงช้าง บุรุษผู้มีนามว่า นัมเกลจะมาสร้างป้อมขึ้นไว้"
• ก่อนที่ซับดรุง งาวัง นัมเกลจะลุแก่มรณภาพในปี ค.ศ. 1651 ได้แต่งตั้งสังฆราชองค์แรกที่เรียกว่า เจเคนโปมาดูแลศาสนาจักร พร้อมกับแต่งตั้งผู้มีอำนาจเด็ดขาดทางโลกในตำแหน่ง ดรุกเดชิ
• หลังจากที่ดรุง งาวัง นัมเกล มรณภาพ ประมุขทางโลกและทางธรรมยังคงประทับที่พูนักฮาซองและติชิโชซอง แห่งละ 6 เดือน เช่นเดียวกับข้าราชการบริหารประเทศและคณะสงฆ์หลวง จวบจนกระทั่งปี ค.ศ.1952 กษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์วังชุกทรงโปรดให้ทิมพูเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียว ปูนาคาซองจึงถูกลดความสำคัญลงเหลือเพียงศูนย์กลางบริหารระดับเขต อย่างไรก็ตาม ท่านสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์หลวงยังคงย้ายไปมาอยู่ระหว่างปูนาคาซองกับตาชิโชซองดังเช่นสมัยแรกเริ่ม
• ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) : เป็นป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 โดยฉับดรุง งาวังนัมเกลโดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ (แม่น้ำพ่อ) และ แม่น้ำโม (แม่น้ำแม่) ท่านซับดรุงใช้ที่นี่เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาว เพราะตั้งอยู่ในเขตที่ต่ำที่มีอากาศอุ่นกว่า คณะผู้บริหารราชการแผ่นดินจึงได้ย้ายจากทิมพูมายังปูนาคาเป็นประจำทุกปี ป้อมปราการถูกทำลายหลายครั้ง จากไฟไหม้และภัยธรรมชาติแต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง
• ปูนาคาซอง มีขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 72 เมตร หอกลางสูง 6 ชั้น มีรูปทรงสัณฐานคล้ายเรือยักษ์ โดมทองของปูนาคาซองสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2219 ส่วนสะพานที่ใช้เสาสองข้างถ่วงน้ำหนักกัน ที่ข้ามแม่น้ำโม และแม่น้ำโพ สองสายที่ไหลมาบรรจบกันนั้น สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2463-2473 พังไปแล้ว และได้มีการสร้างสะพานแขวนขึ้นมาข้ามแม่น้ำโมแทนสะพานเดิม และได้อัญเชิญพระพุทธรูปรันจุงกัรชาปานีที่นำมาจากอารามราลุงในทิเบตขึ้นประดิษฐานไว้ รันจุงกัรซาปานีคือรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
• มีเรื่องเล่าต่อกันมาว่า ตอนทำพิธีฌาปนกิจซากสังขารของท่านซังปา กาเร เยเช โดร์จี ผู้ตั้งนิกายดรุ๊กปะขึ้นในทิเบต มีปาฏิหารย์บังเกิดเป้นพระพุทธรูปรันจุงกัรซาปานีขึ้นจากอัฐิส่วนข้อกระดูกสันหลังของท่าน ชาวทิเบตนับถือบูชาพระพุทธรูปองค์นี้มากถึงขนาดยกทัพตามมาตีป้อมปูนาคาเพื่อชิงคืนกลับไป แต่สู้ทัพภูฏานไม่ได้จึงต้องถอยร่นกลับไป เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นต้นกำเนิดของขบวนแห่เซร์ดา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายฤดูหนาว
• ซับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นประมุขทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนาจักร มีปูนาคาคาซองเป็นที่ประทับจวบจนกระทั่งปี ค.ศ. 1641 ได้สร้างซองแห่งใหม่ที่ทิมพู ให้ชื่อว่า ติชิโชซอง ด้วยว่า ปูนาคาซอง อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร โดยเฉลี่ยจึงอบอุ่นกว่าทิมพู ซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ครั้นตาชิโซซองสร้าเสร็จ ท่านให้พูนักฮาเป็น Winter Capital (เดือนพฤศจิกายน-เมษายน) ในขณะที่ทิมพูเป็น Summer Capital (พฤษภาคม-ตุลาคม)
• เกิดไฟไหม้ที่ปูนาคาซองขึ้นสองครั้ง หลังไฟไหม้ครั้งที่สอง มีการสร้างโบสถ์ใหม่เพิ่มเติมระหว่างการซ่อมแซม โบสถ์ลามะเป็นที่ประดิษฐานรูปจำลองของท่านซับดรุง นาวัง นัมเกล ต่อมา ปูนาคาซองถูกไฟไหม้อีกหลายครั้งหลายหน ทั้งยังเกิดแผ่นดินไหวในศตวรรษที่ 18 และเกิดความเสียหายร้ายแรงเกิดจากน้ำท่วมใหญ่ในศตวรรษที่ 19 ครั้งนั้นมีคนตายหลายสิบคน ทำให้บันทึกทางประวัติศาสตร์สูญหายไปเป็นจำนวนมาก แต่พระบรมสารีริกธาตุที่ซับดรุง งาวัง นัมเกลแอบซ่อนมาจากทิเบตซึ่งเก็บไว้ในพูนักฮาซองนี้กลับไม่ได้รับความเสียหาย
• หลังทิมพูได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของภูฏานอย่างถาวร แต่องค์กรสงฆ์ส่วนกลางยังรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมเอาไว้อยู่ โดยจะย้ายจากทิมพูมาอยู่ที่ปูนาคาซองในช่วงฤดูหนาวนานหกเดือนเต็ม ท่านซับดรุงมรณภาพลงในปี 1651 ขระปลีกวิเวกอยู่ที่ปูนาคาซอง ซากสังขารของท่านได้รับการเก็บรักษาเอาไว้ในวิหารมาเซ็นซึ่งตั้งอยู่ภายในป้อมด้วย และภายในปูนาคาซองอีกเช่นกันเป็นสถานที่พระเจ้าอูเก็น วังชุก ปฐมกษัตริย์แห่งภูฏานทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ค.ศ.1907
• ปูนาคาซองเป็นศูนย์กลางด้านการบริหารปกครองของเขตปูนาคา ลานชั้นแรกจึงเป็นที่ตั้งของกรมกองการปกครองต่าง ๆและมีสถูปใหญ่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1981 ตั้งอยู่ข้าง ๆ ต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง ลานชั้นสองนั้น ปัจจุบันไม่มีเหลืออยู่อีกแล้ว เพราะมีการสร้างวิหารขึ้นเพื่อบูชาเทพจักรสัมวระในนิกายตันตระเมื่อ ปีค.ศ. 1983 ภายในป้อมมีศาสนสถานทั้งหมด 21 หลัง หลังใหญ่สุดคือศาลาการเปรียญซึ่งตั้งอยู่ที่ลานชั้นสามทางตอนบสุดของป้อม องค์ประกอบทุกส่วน ทั้งเสา ภาพจิตรกรรม พระพุทธรูปดินเหนียวและรูปปั้นท่านซับดรุง ล้วนสะท้อนถึงฝีมือในเชิงช่างอันเป็นเลิศของชาวภูฏาน
• เทศกาลเซซูปูนาคาซอง : เทศกาลเซซูที่ปูนาคาซอง จัดการแสดงในงานฉลองเทศกาลไม่เหมือนที่อื่น เพราะปูนาคาซอง มีเรื่องราวที่คนจดจำเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ กล่าวคือ เมื่อครั้งท่าน ซับดรุง นาวัง นัมเกล อยู่ที่เมืองพาโร กองทัพทิเบตได้ยกกำลังมาปิดล้อมปูนาคาซอง และออกคำสั่งบังคับให้ภูฏานส่งมอบพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ที่เก็บรักษาอยู่ในปูนาคาซอง เพื่อจะนำกลับไปบูชาที่ทิเบต แต่ท่านซับดรุง นัมเกล สามารถเอาชนะศึกด้วยปัญญา โดยท่านซับดรุง นัมเกล ยกพวกออกไปที่ริมน้ำให้กองทัพทิเบตเห็น แล้วแกล้งทำเป็นลอยอังคารพระพุทธองค์ลงแม่น้ำไป กองทัพทิเบตเห็นดังนั้น จึงคิดว่าพระบรมสารีริกธาตะของพระพุทธเจ้าลอยน้ำไปแล้ว จึงยกทัพกลับไปทิเบต
• การแสดงของพระและฆราวาสในเทศกาลเซซูที่พูนักฮาซ็อง ให้คนนับร้อยแต่งตัวถืออาวุธเป็นนักรบกองทัพทิเบต มายืนส่งเสียงโห่ร้อง ทำกิริยาคุกคามอยู่หน้าซอง ต่อมาทางฝ่ายพระ ซึ่งนำโดยท่านเจ เคนโป ของปูนาคาซอง เดินนำพระในวัดออกไปที่แม่น้ำ ท่ามกลางเสียงเป่าปี่ตีกลองเสียงดังอึกทึก เมื่อถึงริมน้ำ ท่านเจ เคนโป ก็ขว้างผลส้มลงไปในน้ำ
• การแสดงในงานเทศกาลเซซูนี้ จึงจัดแสดงขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของท่านซับดรุง นาวัง นัมเกล และเป็นการถวายเครื่องบูชาพระแม่คงคาด้วย หลังจากนั้นท่านเจ เคนโป จะถูกแวดล้อมด้วยคนทั้งหมดที่จะช่วยกันแบกท่านกลับเข้าปูนาคาซอง และมีการจุดพลุเล่นดอกไม้ไฟฉลองกันอย่างเป็นการเอิกเกริก

เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปป้อมพูนาคา
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปปูนาคาซอง
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
รูปพูนาคา
เมืองปูนาคา ปูนาคาซอง อดีตราชธานีของภูฏาน
ป้อมปูนาคา ภูฏาน

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง

ปูนาคาซอง
ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน 
ภูฏาน
• ภูฏาน ประเทศภูฏาน ดินแดนมังกรสายฟ้า ประเทศที่อยู่อ้อมกอดหิมาลัย อยู่ระหว่างประเทศอินเดียกับจีน ภูฏาน ดินแดนที่หลายๆคน ยกให้เป็นดัง"สวรรค์บนพื้นพิภพ"
ราชวงศ์ภูฎาน
• ราชวงศ์ภูฎาน เจ้าชายจิกมี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า "เจ้าชายจิกมี่" กษัตริย์รัชกาลที่ 5 ของภูฏาน
ภูฏาน
• ภูฏาน เที่ยวภูฏาน ผมเดินทางมาถึงเมืองพาโร ก็โชคดีที่เขามีการจัดงานระบำหน้ากาก ซึ่งงานระบำหน้ากากที่พาโรซอง ถือว่าเป็นงานใหญ่งานหนึ่ง
ทาชิโชซอง ทิมพูซอง
• ทาชิโชซอง ทิมพูซอง ทาชิโชซอง เป็นสถาปัตยกรรมภูฏานที่งดงาม เป็นที่ทำการของรัฐบาล ประกอบด้วยคณะสงฆ์ และข้าราชการระดับสูง
ทัวร์ภูฎาน
• ทัวร์ภูฎาน เตรียมตัวเที่ยวภูฏาน ภูฏานเปิดรับนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คน ภูฏานเป็นประเทศเดียวในโลกที่ห้ามไม่ให้ซื้อและขาย สูบบุหรี่ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด
วัดชันกังคา
• วัดชันกังคา เมมโมเรียลชอร์เตน วัดชันกังคาเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู พระลามะทิเบตเป็นผู้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมืองทิมพู
วัดทักซัง
• วัดทักซัง วัดทักซัง เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศภูฏาน ตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร ชายเขตเมืองพาโร วัดตักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด
วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน
• วัดนันนารี สวนสัตว์ภูฏาน ทาคิน เป็นสัตว์ที่หายาก เพราะมีอยู่ในประเทศภูฏานเพียงแห่งเดียวและอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ มีลักษณะคล้ายวัวผสมแพะตัวใหญ่
ระบำหน้ากากภูฏาน
• ระบำหน้ากากภูฏาน ระบำภูฏานจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ระบำหน้ากาก ซึ่งเป็นระบำเกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อ ส่วนอีกอย่างเป็นระบำเกี่ยวกับเรื่องราววิถีชีวิตของชาวภูฏาน
พูนาคา
• พูนาคา วัดชิมิลาคัง คนภูฏานเชื่อว่าเมื่อพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องคู่ครอง ก็จะมาแสวงบุญที่นี่ เพราะเชื่อว่าวัดชิมิลาคังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
พาโร
• พาโร ประตูสู่ประเทศภูฏาน เมืองพาโรเป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินภูฏานซึ่งมีเพียงสนามบินเดียว เครื่องที่จะมาลงจอดได้ก็มีแต่สายการบินดรุ๊กแอร์เพียงสายเดียว
วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู
• วัดคิชูลาคัง วัดตัมชู วัดคิชูเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน เป็นโบสถ์โบราณซึ่งพระเจ้าซังเซน กัมโป กษัตริย์ทิเบตทรงสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1212
ทิมพู
• ทิมพู เมืองหลวงประเทศภูฏาน ทิมพูหรือในชื่อที่เป็นทางการของภูฏานว่า ตาชิโชซอง เป็นเมืองหลวงของภูฏาน ทิมพูเป็นเมืองที่เจริญที่สุด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง
จุดชมวิวโดชูล่า
• จุดชมวิวโดชูล่า สถูป 108 องค์ สร้างขึ้นเป็นปกป้องคุ้มครองผู้ที่เดินทางผ่านไปมาให้ปลอดภัย รอบๆ บริเวณถูกประดับไปด้วยธงมนต์หลากสีสันเพื่อบูชาเทพแห่งป่าเขา
ปูนาคา
• ปูนาคา ปูนาคาซอง ปูนาคาซอง (Punakha Dzong) เป็นป้อมปราการประจำเมืองปูนาคา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1637 ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม ที่นี่เคยใช้เป็นเมืองหลวงในช่วงฤดูหนาว
• พิพิธภัณฑ์แห่งชาติภูฏาน ตั้งอยู่ในป้อมตาซองที่เป็นหอสังเกตการณ์ในยุคโบราณของพาโรซอง ป้อมตาซองนี้เคยเป็นที่คุมขังอูเก็น วังชุก (ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็นปฐมกษัตริย์ภูฏาน)
วังดีซอง
• วังดี วังดีซอง วังดีซอง ตั้งอยู่เหนือจุดบรรจบของแม่น้ำ 2 สายคือแม่น้ำปูนาคาและแม่น้ำดัง เป็นเมืองในอดีตที่สำคัญของประวัติศาสตร์ภูฏาน วังดีโปดรังซองสร้าง ในปี ค.ศ.1638
โรงแรมภูฏาน
• โรงแรมภูฏาน ร้านอาหารภูฏาน ภูฏาน เป็นประเทศที่นิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารทุกมื้อ อาหารภูฏานนิยมเน้นข้าวและผักเป็นอาหารหลัก
ภาษาภูฏาน
• ภาษาภูฏาน ภาษาภูฏานหรือภาษาซงคา เป็นภาษาประจำชาติของภูฏาน คูซูซังโป=สวัสดี คัดรินเซ=ขอบคุณ ดรุ๊กยุล=แผ่นดินมังกรสายฟ้า
ของฝากภูฏาน
• ของฝากภูฏาน การแต่งกายภูฏาน รัฐบาลรณรงค์ให้ชาวภูฏานใส่ชุดประจำชาติเป็นชุดประจำวัน ชุดผู้ชาย เรียกว่า “โค” ชุดผู้หญิง เรียกว่า “คีร่า”
• ศาสนาพุทธในภูฏาน พุทธศาสนาตันตรยาน ภูฏานเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนามหายานแบบตันตระ เป็นศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ
สายการบินภูฏาน
• สายการบินภูฏาน สายการบินดรุ๊กแอร์ Drukair การเดินทางไปภูฏาน มีสายการบินเดียวที่บินจากรุงเทพฯ ไปภูฏาน เป็นสายการบินแห่งชาติภูฏาน
• สถานที่ท่องเที่ยวประเทศภูฏาน
• ข้อมูลทั่วไปประเทศภูฏาน
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)