บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
• ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้แห่งมณฑลยูนนาน ประเทศจีน

เส้นทางสู่เมืองฮุ่ยเจ๋อ

เมืองระหว่างทางฮุ่ยเจ๋อ

เมืองโบราณฮุ่ยเจ๋อ

เมืองโบราณฮุ่ยเจ๋อ
เมืองระหว่างเส้นทางไปฮุ่ยเจ๋อ
เมืองระหว่างเส้นทางไปฮุ่ยเจ๋อ
เมืองโบราณฮุ่ยเจ๋อ มณฑลยูนนาน
เมืองโบราณฮุ่ยเจ๋อ

โรงแรมเมืองฮุ่ยเจ๋อ

ห้องพักโรงแรมฮุ่ยเจ๋อ

อาหารเมืองฮุ่ยเจ๋อ

หินหมูสามชั้น

ระหว่างเส้นทางไปฮุ่ยเจ๋อ

ระหว่างเส้นทางไปฮุ่ยเจ๋อ

วิวทิวทัศน์ฮุ่ยเจ๋อ

วิวทิวทัศน์ฮุ่ยเจ๋อ
เส้นทางสู่ฮุ่ยเจ๋อ เมืองแห่งภูเขาหญ้า
ฮุ่ยเจ๋อ เมืองแห่งภูเขาหญ้า
คลิปเที่ยวฮุ่ยเจ๋อ เมืองแห่งภูเขาหญ้า
• ฮุ่ยเจ๋อ ทุ่งหญ้าและขุนเขามองโกเลียใต้
• เมืองฮุ่ยเจ๋อ “นครแห่งศาลเจ้า” ฮุ่ยเจ๋อ ตั้งอยู่ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีพื้นที่เพียง 3.6 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่สมัยยราชวงศ์หมิงชิง ได้มีการก่อสร้างสมาคมศาลเจ้ามากถึง 108 แห่ง ซึ่งที่นี่มีประวัติการทำเหมืองแร่ถลุงทองแดง และตะกั่วมานานกว่า 3,000 ปี
• ตัวเมืองฮุ่ยเจ๋อในยุคอดีต เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอฮุ่ยเจ๋อและศาลากลาง จังหวัดตงชวนฟู ด้วยความรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าทองแดง ส่งผลให้การเมืองท้องถิ่น ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมเจริญรุ่งเรืองอย่างที่ไม่เคย มีมาก่อนทำให้ฮุ่ยเจ๋อได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองสมาคม” หรือ “นครแห่งศาลเจ้า” ร่องรอยความเจริญของนครแห่งทองแดงนี้ ปัจจุบันยังคงปรากฎให้เห็น สิ่งปลูกสร้างสมาคมขนาดเล็กใหญ่ตั้งกระจายอยู่ทั่วไป กิจกรรมสมาคมวิชาชีพอันหลากหลาย วัดวาอารามนิกายต่างๆ ศาลเจ้าประจำตระกูล บ้านเรือนที่ปลูกเรียงรายคับคั่งติดกัน เป็นสิ่งบอกเล่าแก่ผู้คนให้รับรู้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดตงชวนฟูในอดีตได้เป็นอย่างดี
• ปัจจุบันภายในเมืองฮุ่ยเจ๋อยังคงรักษาสถานที่ตั้งของสมาคม ระดับมณฑล 8 แห่งไว้ คือสมาคมหูกว่าง (หูหนาน-กว่างตง) เจียงซีฉู่เฉียน(หูเป่ย-กุ้ยโจว) เจียงหนาน (อานฮุย-เจียงซู-เจอเจียง) ยูนนาน ฝูเจี้ยน เสฉวน ฉินจิ้ง (ส่านซี-ซานซี) นอกจากนี้ยังมีสมาคมในระดับจังหวัด(ฟู) และอำเภอเช่น สมาคมเป่าชิ่ง เย่ว์โจว ฉางซา เหิงโจว ซึ่งเป็นหัวเมืองมณฑลหูหนาน สมาคม หยีจาง หลินเจียง ชิงเจียง ซึ่งเป็นหัวเมืองมณฑลเจียงซี เป็นต้น
• ศาลเจ้าอารามนับร้อยแห่งต่างแสดงศักดานุภาพประกอบกับศาลเจ้า บรรพชนของนักธุรกิจที่มีอยู่ในภูมิลำเนาเดิม และวัฒนธรรมพระภูมิเจ้าที่ท้องถิ่นฮุ่ยเจ๋อ จึงก่อตัวขึ้นเป็นเทพยดาที่ศักดิ์สิทธิ์รูปแบบใหม่ ทำให้ตงชวนฟูมีสภาพไม่ต่างกับนครแห่งศาลเจ้า กลายเป็นโลกแห่งเทพนคร เมื่อผู้คนเดินทางมาเที่ยวชมตามศาลเจ้าหรือสมาคมต่างๆ จึงให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่เคร่งขรึม ชื่นชมในศิลปะการแกะสลักสีสันลวดลายและสถาปัตยกรรม และยอมสิโรราบให้กับฝีมือศิลปกรรมของช่างโบราณ ทั้งหมดนี้คือสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพชนได้ทิ้งไว้ให้แก่คนรุ่นหลังโอ
นาขั้นบันได ระหว่างเส้นทางสู่ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
นาขั้นบันไดฮุ่ยเจ๋อ
• ฮุ่ยเจ๋อ ทุ่งหญ้าและขุนเขามองโกเลียใต้
• สำหรับการเที่ยวฮุ่ยเจ๋อคือการมาชมทุ่งหญ้าที่อยู่ในมณฑลยูนนาน วิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาหญ้าที่อยู่บนความสูงระหว่าง 3,000 - 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้ภูเขาหญ้าแห่งนี้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี แต่ถ้าช่วงในฤดูหนาว ทุ่งหญ้าแห่งนี้จะปกคลุมไปด้วยหิมะ แต่พอถึงในฤดูร้อน ทุ่งหญ้าฮุ่ยเจ๋อก็จะกลายเป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าหยี
• ปัจจุบัน ฮุ่ยเจ๋อกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองคุนหมิงและภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อก็อยู่ห่างจากตัวเมืองฮุ่ยเจ๋อแค่ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างเส้นทางที่นั่งรถขึ้นไปบนภูเขาหญาก็ผ่านทุ่งนาขั้นบันได รวมทั้งวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่สวยงาม
ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
เที่ยวภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ

ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ

ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ

เส้นทางเที่ยวฮุ่ยเจ๋อ

ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ

ภูเขาหญ้าฮุ่ยเจ๋อ
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฮุ่ยเจ๋อ ทุ่งหญ้าและขุนเขา
รูปเที่ยวฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
รูปเที่ยวฮุ่ยเจ๋อ
รูปฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
รูปฮุ่ยเจ๋อ ทุ่งหญ้าและขุนเขา
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฝูงแกะที่ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฝูงแกะที่ฮุ่ยเจ๋อ
รูปฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
รูปฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
ฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน
รูปฮุ่ยเจ๋อ ภูเขาหญ้าแห่งยูนนาน

ทุ่งหญ้าที่ฮุ่ยเจ๋อ

เที่ยวฮุ่ยเจ๋อ คุนหมิง

เที่ยวฮุ่ยเจ๋อ คุนหมิง

ทุ่งหญ้าฮุ่ยเจ๋อ คุนหมิง

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

เที่ยวฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้

ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• ตงชวน ภูเขาเจ็ดสี
• ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้
 
 
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)