บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลเสฉวน ประเทศจีน
• เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์ วัฒนธรรมทิเบต

อุโมงค์เอ้อร์หลังซาน

เส้นทางไปเมืองคังติ้ง

เมืองคังติ้ง

แม่น้ำต้าตู้เหอ เมืองหลู่ติ้ง

สะพานหลู่ติ้ง

เมืองซินตูเฉียว

เมืองซินตูเฉียว

เส้นมสงเมืองซินตูเฉียว

เมืองซินตูเฉียว

เมืองซินตูเฉียว

เมืองซินตูเฉียว

โรงแรมเมืองซินตูเฉียว
แม่น้ำต้าตู้เหอ เมืองหลู่ติ้ง
สะพานหลู่ติ้ง เมืองหลู่ติ้ง
วิวทิวทัศน์เมืองซินตูเฉียว บนเส้นทางไปย่าติง
วิวทิวทัศน์เมืองซินตูเฉียว บนเส้นทางไปย่าติง
• เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองเต้าเฉิง ตั้งอยู่ทางทิศใต้บริเวณชายเขตมณฑลของเสฉวน บนเขตปกครองตนเองชาวทิเบตกานจือ
• เมืองเต้าเฉิง ตั้งอยู่บนระดับความสูงน้ำทะเลเฉลี่ยที่ 3750 เมตร สูงสุดที่ 6032 เมตร ต่ำสุดที่ 2000 เมตร มีภูเขาหิมะกงก่าและ ไห่จื่อซาน ที่พาดผ่านจากเหนือสู่ใต้
• เมืองเต้าเฉิง ถูกค้นพบโดยผู้เผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกาชื่อ “ลุค” ในปี 1928 ได้นำภาพถ่ายตีพิมลงในนิตยสาร Nation Geographic หลังจากนั้นได้ทำให้ชาวโลกตื่นเต้นกับการมีอยู่ของสถานที่แห่งนี้ สหประชาชาติได้ส่งคนลงสำรวจสถานที่แห่งนี้เพื่อทำการรับรองและอนุรักษ์เป็นการด่วน
• สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเต้าเฉิง
• หมู่บ้านกูปู้ฉาข่า สถานที่ขึ้นชื่อด้านน้ำแร่ธรรมชาติ ในหมู่บ้านทุกครัวเรือนจะมีการสร้างอ่างอาบน้ำ น้ำแร่เป็นน้ำศักดิ์สิทธ์ที่ไหลลงมาจากภูเขาศักดิ์สิทธ์กงปา
• ทุ่งหญ้าแดง อยู่ห่างจากเมืองเต้าเฉิง 28 กม. ในเวลาปลายเดือน 9 ถึงต้นเดือน 10 ท้องฟ้าสีฟ้าทีสดใส แสงอาทิตย์ที่ตัดลงมาบนทุ่งหญ้าสีแดง สะท้อนขึ้นไปตัดกับต้นสนุ่นสีทอง จะตราตึงใจผู้ที่ได้พบเห็น
• ป่าต้นสนุ่นของเต้าเฉิง คือป่าต้นสนุ่นที่สูงที่สุดในโลก และเป็นป่าปลูกกินอาณาบริเวณ 10 กว่าตารางกิโลเมตร ในพื้นที่คังปาตอนใต้ ในระดับน้ำทะเล 4000 เมตรขึ้นไป สถานที่นี้ยังเต็มไปด้วย ป่าไม้ ลำธาร และรายล้อมไปด้วยเจดีย์สีขาว ป่าต้นสนุ่นนี้ เป็นสวรรค์ของนักถ่ายรูป ในช่วงเดือนกันยายน ป่าต้นสนุ่นจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองทองสวยอร่ามตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสด เมฆขาว ทุ่งหญ้าสีแดง ภูเขาหิมะสีเงินและนำสีเขียวมรกต
• เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า จูนเซินถ่าหลิน หรือวัดเจดีย์ขาว เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า เป็นเจดีย์ขาวที่ใหญ่ที่สุดในเขตกันจือโจว ตรงกลางเป็นเจดีย์สูง 37 เมตร รองลงมาเป็นเจดีย์ล้อมรอบอีก 4 ชั้น จากบนลงล่างเป็นชั้นละ15 - 23 - 31 - 39 เจดีย์ รวมทั้งหมด 108 เจดีย์ล้อมรอบเจดีย์อันใหญ่ ฐานเจดีย์ยังมีคัมภีร์หมุนอีกมากมาย เป็นเจดีย์ที่ชาวธิเบตชอบมากราบไหว้
• วัดปั้งผู่ซื่อ วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเต้าเฉิง อายุกว่า 900 ปี ห่างจากตัวเมือง 30 กม. บนระดับความสูง 3940 เมตร เป็นพุทธทิเบตนิกายขาว ภาษาทิเบตเรียกว่านิกาย”ก๋าจวี่” ผนังหินด้านหลังเขามีสิ่งที่เก่าแก่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาพผนังหิน หรือถ้ำที่ใช้ฝึกตน ตัวหนังสือบนแผ่นหิน มีภาษาโบราณเขียนด้วยเลือดกำเดาของ “ก๋าหม่าปา ตูฉินซงปา” เขียนเป็นภาษาทิเบต มีความหมายว่า”ฉันท่องไปทั่วพื้นที่เมืองคัง สถานที่นี้สวยที่สุด”
• ภูเขาหิมะเขาไห่จื่อซาน ภูเขาหิมะสีขาวโพลน เป็นภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ ตามสายถนนหลักของเมืองนี้จะมีเจดีย์ทิเบต ตั้งเรียงราย ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองอาหลี่ถัง รวมทั้งการ์เซียปกคลุมภูเขาไหจื่อซาน ได้รับการขนานนามว่า “ภูเขานกกระเรียนขาวหิมะหยก” ภูเขาหิมะเขาไห่จื่อซาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมืองเต้าเฉิง คือสิ่งหลงเหลืออยู่จากยุคน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของพื้นที่ ทิเบต,ชิ่งไห่ พื้นที่ส่วนนั้นมีหินแปลกๆ ที่โดนกาลเวลากลัดกล่อนอยู่มากมาย ซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศจีนแล้ว ในเดือนกันยายน ทุ่งหญ้าจะมีสีแดงดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย
• วัดกงก่าหล่างจี๋หลิ่ง ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองเต้าเฉิงลงไปทิศใต้ประมาณ 60 กม. ที่ความสูงระดับน้ำทะเล 3335 เมตร วัดก่อสร้างขึ้นในรัชสมัย”หมิงฉงเจิน” ด้านในมีพระพุทธรูปที่ ดาไลลามะองค์ที่ 5 ประทานมาให้ เรียกว่า “เซี่ยงปา” มีอายุมากกว่า 300 ปีแล้ว
• วัดเต้าเฉิงจั๋วเจี๋ย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านซางตุย อยู่ห่างจากเมืองเป็นระยะทาง 20 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1144 ด้านในมีพระพุทธรูปที่ “ผ้ามู่จู๋ปา”สร้างขึ้นจากดินโคลน พื้นที่บริเวณวัดสามารถพบเจอ ม้าป่า ไก่ป่า
• การเดินทางไปเมืองเต้าเฉิง
• การเดินทางไปเต้าเฉิง : สามารถไปได้จากทาง 2 มณฑล ทั้งมณฑลยูนนาน และ มณฑลเสฉวน
• เส้นทางทางมณฑลยูนนาน ใช้เส้นทาง คุนหมิง – แชงกรีล่า – เต๋อชิง – เต้าเฉิง
• เส้นทางมณฑลเสฉวน ใช้เส้นทาง เฉิงตู – คังติ้ง – ซินตูเฉียว – หลี่ถัง - เต้าเฉิง
• ทางเครื่องบิน ปัจจุบันสนามบินแห่งเมืองเต้าเฉิงย่าติงได้เปิดใช้แล้ว แนะนำใช้เส้นทาง เฉิงตู
วิวทิวทัศน์เมืองหลี่ถัง (Li Tang) เมืองที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก
วิวทิวทัศน์เมืองเต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว) เมืองเต้าเฉิง
ฝูงจามรีในทุ่งหญ้า เขตที่ราบสูงเสฉวน
ฝูงจามรีในทุ่งหญ้า เขตที่ราบสูงเสฉวน
ฝูงจามรีในทุ่งหญ้า เขตที่ราบสูงเสฉวน
เขตที่ราบสูงเสฉวน บนเส้นทางย่าติง
ทุ่งดอกไม้เขตที่ราบสูงเสฉวน บนเส้นทางย่าติง
เขตที่ราบสูงเสฉวน บนเส้นทางย่าติง
เขตที่ราบสูงเสฉวน บนเส้นทางย่าติง
วัดทิเบต เขตที่ราบสูงเสฉวน
วัดทิเบต เขตที่ราบสูงเสฉวน

เส้นทางไปเมืองหลี่ถัง

เส้นทางไปเมืองหลี่ถัง

เส้นทางไปเมืองหลี่ถัง

จุดชมวิวเมืองหลี่ถัง

จุดชมวิวเมืองหลี่ถัง

จุดชมวิวเมืองหลี่ถัง

เส้นทางไปเมืองเต้าเฉิง

ฝูงจามรีที่เต้าเฉิง

จุดชมวิวระหว่างทาง

จุดชมวิวระหว่างทาง

เมืองเต้าเฉิง

เมืองเต้าเฉิง

เมืองเต้าเฉิง

เมืองเต้าเฉิง

เมืองเต้าเฉิง

บ่อน้ำแร่เต้าเฉิง

เมืองเต้าเฉิง

หมู่บ้านทิเบตเต้าเฉิง

หมู่บ้านทิเบตเต้าเฉิง

เจดีย์เจดีย์ขาวเต้าเฉิงไป่ถ่า

เจดีย์เจดีย์ขาวเต้าเฉิงไป่ถ่า

เจดีย์เจดีย์ขาวเต้าเฉิงไป่ถ่า

เจดีย์เจดีย์ขาวเต้าเฉิงไป่ถ่า

โรงแรมเมืองเต้าเฉิง

ทุ่งหญ้าแดงเต้าเฉิง

ทุ่งหญ้าแดงเต้าเฉิง

เขตทุ่งหญ้าแดงเต้าเฉิง

เขตทุ่งหญ้าแดงเต้าเฉิง

วัดทิเบตที่ราบสูงเสฉวน

วัดทิเบตที่ราบสูงเสฉวน

วัดทิเบตที่ราบสูงเสฉวน

เส้นทางที่ราบสูงเสฉวน
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• เส้นทางมณฑลเสฉวน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ คังติ้ง เต้าเฉิง ย่าติง เซ่อต๋า
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)