บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• สถานที่ท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองซินเจียง ประเทศจีน
• เขตปกครองตนเองซินเจียง อูรูมูฉี ประเทศจีน
• ถูกใจหน้านี้ กด "ถูกใจ" แชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะครับ...
รูปมณฑลซินเจียง ประเทศจีน
ซินเจียง ประเทศจีน
รูปมณฑลซินเจียง ประเทศจีน
ซินเจียง ประเทศจีน
รูปมณฑลซินเจียง ประเทศจีน
ซินเจียง ประเทศจีน
รูปสนามบินอูหลูมูฉี ซินเจียง
สนามบินอูหลูมูฉี ซินเจียง
รูปมณฑลซินเจียง
ซินเจียง
รูปมณฑลซินเจียง
ซินเจียง อูหลูมูฉี
รูปมณฑลซินเจียง
ซินเจียง อูหลูมูฉี
ของฝากซินเจียง
ของฝาก ซินเจียง อูหลูมูฉี
• บันทึกการเดินทาง เที่ยวซินเจียง คานาสือ
• ซินเจียง อุทยานคานาสือ
• เดือนมิถุนายน 2552 ผมเองได้รับเชิญมาสำรวจเส้นทางเขตปกครองตนเองซินเจียง เป้าหมายของทริปนี้คืออุทยานคานาส หรือ คานาสือ แหล่งท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวจีนคุยนักคุยหนาว่า "เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของโลก"
• การเดินทางของผมเริ่มต้นจากสนามเซินเจิ้น แล้วต่อเครื่องภายในมาลงสนามบินอูรูมูฉี มณฑลซินเจียง
• ถึง สนามบินอูรูมูฉี สนามบินที่ค่อนข้างใหญ่ และยังเขียนด้วย 2 ภาษาอีกด้วยคือ ภาษาจีนกลางและภาษาอุยกูร์ จากนั้นก็เดินทางไปเที่ยวดูสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) ซึ่งที่นี่มีสินค้าทางการเกษตรมากมาย จำพวกผลไม้ เช่นแคนตาลูป รสชาดอร่อยมาก หวาน หอม กรอบ แล้วก็ทับทิมที่สีแดงสด จำพวกองุ่นก็เยอะ ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของที่นี่ นอกนั้นก็มี มีดเหล็กซินเจียง, เสื้อผ้า, และของที่ระลึกมากมาย บรรยากาศของเมืองนี้ก็ดูไม่เหมือนเมืองจีน ผู้คนก็คล้ายๆกับแขกอาหรับ หน้าตาหล่อเหลา สาวๆก็สวย บ้านเมืองก็เหมือนกับแขกตะวันออกกลาง
• สำหรับรายการเย็นนี้ ไกด์บอกว่าจะพาไปดูโชว์ แต่ผมจำชื่อภาษาจีนไม่ได้ก็ขอเรียกว่าโชว์ซินเจียงดีกว่า...
• การเดินทางมาเมืองอูรูมูฉี ซินเจียง
• การเดินทางมาเมืองอูรูมูฉี สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง แต่ขอแนะนำแบบเอาที่นั่งเครื่องไม่นานดีกว่า
1.เส้นทาง กรุงเทพฯ - คุนหมิง แล้วต่อเครื่องภายในไปเมืองอูรูมูฉี เส้นทางเส้นนี้น่าจะใกล้ที่สุดครับ
2.เส้นทาง กรุงเทพฯ - กวางเจา แล้วต่อเครื่องภายในไปเมืองอูรูมูฉี เส้นทางเส้นนี้ก็ดีครับ
ทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ เขตปกครองตนเองซินเจียง
เมืองอูรูมูฉี เขตปกครองตนเองซินเจียง
เที่ยวซินเจียง ตลาดเอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) เมืองอูรูมูฉี
เที่ยวซินเจียง ตลาดเอ้อเต้าเฉียว (ตลาดต้าปาจา) เมืองอูรูมูฉี
• เขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ ซินเจียง
• เมืองเอก อูรูมูฉี ชื่อเดิม ซีเฉิง แปลว่า เมืองทางตะวันตก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ นับเป็นพื้นที่เขตปกครองที่ใหญ่ที่สุดของจีน
• ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศมองโกเลีย
• ทิศดะวันตกติดกับประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กิซสถาน และทาจิกิสถาน
• ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอัฟกานิสถาน ปากีสถาน และอินเดีย มีชายแดนยาวถึง 5,600 กิโลเมตร
• มีพื้นที่ 1.66 ล้านตร.กม แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 เมือง 70 อำเภอ และ 844 หมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีหมู่บ้านชนส่วนน้อยถึง 42 หมู่บ้าน ในเมืองใหญ่ทั้ง 13 เมือง เป็นเขตปกครองตนเองของชนส่วนน้อยถึง 5 เมือง
• ภูมิประเทศ เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นพื้นที่ทะเลทรายโกบี 22 % พื้นที่ภูเขา 37% พื้นที่เนินเขาเตี้ยๆ 19% และพื้นที่ราบ 44% โดยแบ่งเป็น 5 เขตสำคัญ ได้แก่
• บริเวณเทือกเขาอาเอ่อไท่ซันทางทิศเหนือมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000-3,000 เมตร เป็นเขตเชื่อมต่อของดินแดน 3 ประเทศ จีน-มองโกล-รัสเซีย
• บริเวณที่ราบจุ่นก๋าเอ่อทางเหนือของเทือกเขาเทียนซัน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 200-1,000 เมตร มีพื้นที่ราว 380,000 ตร.กม. ผืนดินทางฝั่งตะวันตกลาดต่ำ แต่ทางตะวันออกยกตัวสูง
• บริเวณเทือกเขาเทียนซัน สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,000-5,000 เมตร ยอดสูงสุดมีความสูง 7,443 เมตรที่ยอดทัวมู่เอ่อ บริเวณนี้มีที่ราบฮามี่ ถูหลู่ฟาน หุบเขาอีหลี
• บริเวณที่ราบถาหลี่มู่ ทางตอนใต้ของเทือกเขาเทียนซัน มีพื้นที่ราว 530,000 ตร.กม. มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 700-1,300 เมตร บรเวณตอนกลางเป็นพื้นที่ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศ คือ ทะเลทรายถ่าเค่อลามากัน มีพื้นที่ 337,600 ตร.กม.
• บริเวณเทือกเขาคุนหลุน (คุนลุ้น) อาเอ่อจินซัน และที่ราบสูงพ่าหมีเอ่อ รวมเรียก แนวเทือกเขาคุนหลุน มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลราว 5,000-6,000 เมตร บริเวณดังกล่าวมียอดเขาที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก คือยอดเขาเฉียวเกอหลี่ มีความสูง 8,611 เมตร
• ทรัพยากร มีทรัพยากรสัตว์ป่า 699 ชนิด พืชป่ามีมากนับหลายพันชนิด เป็นพืชเศรษฐกิจกว่าพันชนิด ที่สำคัญได้แก่ ปอ ยางพาราเป็นต้น สำหรับแร่ธาตุที่สำรวจพบปริมาณแล้วมี 122 ชนิด แร่ที่มีปริมาณมากอยู่ในอันดับต้นของประเทศ ได้แก่ เบริลเลี่ยม โซเดียมไนเตรท ไมก้า และดินทำเครื่องเคลือบ เป็นต้น เฉพาะแร่เหล็กมีปริมาณสะสมที่ได้สำรวจแล้ว 730 ล้านตัน
• ภูมิอากาศ สภาพอากาศแห้งแล้ง อุณหภูมิต่ำสุดเดือนมกราคม -20 ถึง -10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเดือนกรกฎาคมราว 27 องศา ทั่วมณฑลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีราว 150 มิลลิเมตร โดยเฉพาะบริเวณเมืองยั่วเชียง เมืองถูหลู่ฟานปริมาณน้ำฝนต่ำสุดราว 10-20 มิลลิเมตร ฤดูร้อนที่เมืองถูหลู่ฟานมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียสราว 30-40 วัน จากอดีตได้ชื่อว่าเป็น เมืองแห่งไฟ
• ซินเจียงได้รับการประกาศจากสถาบันการแพทย์ธรรมชาตินานาชาติให้เป็นเขตพื้นที่ที่มีประชากรอายุยืนยาวของโลก มีประชากรที่มีอายุร้อยปีขึ้นไปถึง 865คน จากกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศจีน 3,765 คน
• ในเขตนี้มีประชากรชาวฮั่น 7.5 ล้านคน คิดเป็น 40.61% ของประชากรทั้งเขต นอกจากนี้เป็นชนชาติต่างๆ 47 กลุ่ม ที่สำคัญได้แก่ อุยกูร์ ฮาซัค มุสลิม มองโกล แมนจู รัสเซีย ถ่าจี้เค่อ ทาถาเอ่อร์ ต๋าว่อเอ่อร์
โชว์ซินเจียง โชว์วัฒนธรรมของชนเผ่าอุยกูร์
รูปโชว์ซินเจียง
โชว์ซินเจียง อูรูมูฉี
รูปโชว์ซินเจียง
โชว์ซินเจียง อูรูมูฉี
รูปโชว์ซินเจียง
โชว์ซินเจียง อูรูมูฉี
รูปโชว์ซินเจียง
โชว์ซินเจียง อูรูมูฉี
• เขตปกครองตนเองซินเจียง
• เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นพรมแดนที่กั้นระหว่างดินแดนเอเชียกลางกับประเทศจีน ในประวัติศาสตร์แล้ว ซินเจียงถือเป็นจุดนัดพบสำคัญทางการค้าและวัฒนธรรม เนื่องจากเคยเป็นพื้นที่หยุดพักผู้คนและสินค้าของ เส้นทางสายไหม ส่งผลให้ดินแดนแห่งนี้ได้รับมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นอย่างยิ่ง
• กลุ่มชนพื้นเมืองของมณฑลซินเจียงคือชาวอุยกูร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนมุสลิมที่มีลักษณะชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม เป็นพวกเติร์ก อันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากชาวฮั่นที่เป็นผู้ปกครองและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ที่ครอบครองดินแดนส่วนที่เหลือของจีน การดำรงอยู่ของชาวอุยกูร์นี่เองที่ทำให้ซินเจียงกลายเป็นมณฑลเดียวของประเทศจีนที่มีชาวมุสลิมเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่
• ซินเจียงถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์สามารถเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจีนได้สำเร็จใน ปี พ.ศ.2492 (ค.ศ.1949) ซินเจียงก็มีสถานะเป็น "เขตปกครองตนเอง" ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
• ในมุมมองของรัฐบาลกลาง ซินเจียงถือเป็นส่วนหนึ่งของจีนตลอดมา โดยรัฐบาลของจีนพยายามกลืนกลายชาวอุยกูร์ในซินเจียง ด้วยนโยบายการส่งชาวฮั่นจำนวนมากเข้าไปอยู่อาศัยในซินเจียง จากที่ในปี พ.ศ. 2496 มีชาวฮั่นอยู่ในซินเจียงเพียง 5 แสนคน แต่ในปี พ.ศ.2543 มีชาวฮั่นในมณฑลแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นเป็น 7.5 ล้านคน หรือถือเป็นร้อยละ 42 ของประชาก นอกจากนั้นชาวฮั่นยังกลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของเมืองอูรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงเสียด้วย

• ซินเจียง เป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกับเขตปกครองตนเองทิเบต แต่ซินเจียงเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ซึ่งทะเลทรายในซินเจียงนี่ถือว่าเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม พื้นเพของพวกเขาอพยพมาจากตะวันออกกลาง แถวๆตุรกี ซึ่งในอดีตมีการค้าขายกับจีนและเส้นทางค้าขายนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เมื่อระยะเวลาล่วงเลย คนที่อยู่ในละแวกนั้นก็กลมกลืนระหว่างจีนกับตะวันออกกลาง คนซินเจียงเลยมีหน้าตาแบบแขกๆ ผสมกับแบบจีน บางคนหน้าตาเป็นจีนแต่ตาสีเขียว พวกเขาจะสวมเสื้อผ้าแบบมุสลิม ผู้ชายไว้หนวดไว้เครา ถือว่าซินเจียงมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมาก
• การเดินทางไปซินเจียง จากเมืองไทยนับว่าสะดวกพอสมควรครับ คือนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปคุนหมิง จากคุนหมิงก็ต่อเครื่องบินไปอุรุมูฉี เมืองหลวงของซินเจียง ซึ่งนับว่าสะดวกที่สุด ใกล้ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• สภาพภูมิประเทศของซินเจียง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ทางเหนือมีความอุดมสมบูรณ์ มีเทือกเขาเทียนซาน อัลไต คุนหลุน แล้วก็มีทะเลทรายโกบีเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญ บางส่วนที่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ ก็เป็นทุ่งหญ้าซึ่งมีบรรยากาศคล้ายๆ กับประเทศตะวันตก ถ้าดูรูปถ่ายเผินๆ ก็อาจนึกว่าเป็นประเทศในแถบยุโรปได้เลย
• แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ส่วนใหญ่เป็นแหล่งธรรมชาติ เช่น ทุ่งหญ้า ป่าสน แล้วก็ทะเลทราย นอกจากนั้นก็เป็นการไปเที่ยวตามหมู่บ้านเล็กๆ ของชนกลุ่มน้อย ซึ่งมีบรรยากาศของชาวมุสลิม น่าสนใจครับ
• สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โรงแรม ร้านอาหาร นับว่าดี เพราะรัฐบาลจีนเข้าไปส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่แถบนี้มาก โดยให้ชาวจีนจากปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เข้าไปลงทุน มีโรงแรมดีๆ เยอะ
• บรรยากาศท่องเที่ยวซินเจียง ส่วนใหญ่เป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสวย มีฝูงแกะ แล้วก็บรรยากาศแบบคาวบอยจีน
คานาสือ อุทยานคานาส แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของซินเจียง
คานาสือ อุทยานคานาส แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่สุดของซินเจียง

คานาสือ ซินเจียง

คานาสือ ซินเจียง

คานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง

อุทยานคานาสือ ซินเจียง
หมู่บ้านเหอมู่เซียง หมู่บ้านคนเลี้ยงม้า ระหว่างทางไปอุทยานคานาสือ
หมู่บ้านเหอมู่เซียง หมู่บ้านคนเลี้ยงม้า ระหว่างทางไปอุทยานคานาสือ

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง

หมู่บ้านเหอมู่เซียง
ธารน้ำห้าสี หรือ หาดห้าสี ซินเจียง

ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี

ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี

ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี

ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
รูปธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
รูปธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
รูปธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
รูปธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
ธารน้ำห้าสีหรือหาดห้าสี
ขี่อูฐที่เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี ซินเจียง
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
ขึ่อูฐที่แพะเมืองผี
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
ขึ่อูฐที่แพะเมืองผี
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
ขึ่อูฐที่แพะเมืองผี
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
เมืองผีอูเหอเอ่อ (แพะเมืองผี)
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี
รูปแพะเมืองผี ซินเจียง
เมืองผีอูเหอเอ่อ (แพะเมืองผี)
รูปแพะทะเลทราย
เมืองผีอูเหอเอ่อ หรือ แพะเมืองผี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี ซินเจียง
รูปทะเลทรายโกบี
ทะเลทรายโกบี ซินเจียง
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
รูปอ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
อ่าวห้าสี หรือ ภูเขาห้าสี
กลางทะเลทรายโกบี ซินเจียง

ทะเลทรายโกบี ซินเจียง

ทะเลทรายโกบี ซินเจียง

ทะเลทรายโกบี ซินเจียง

ทะเลทรายโกบี ซินเจียง

ทะเลทรายโกบี ซินเจียง

วิถีชีวิตกลางทะเลทราย

วิถีชีวิตกลางทะเลทราย

บ่อน้ำมันในทะเลทราย
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• เส้นทางเขตปกครองตนเองซินเจียง คานาสือ
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)