บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
• ทะเลสาบหลูกูหู ชนเผ่าโมซัว ชนเผ่าแห่งตำนานเมืองลี่เจียง
เส้นทางสู่ทะเลสาบหลูกูหู
เส้นทางสู่ทะเลสาบหลูกูหู
เส้นทางสู่ทะเลสาบหลูกูหู
เส้นทางสู่ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ที่พักทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
• ทะเลสาบหลูกูหู
• หลูกูหู หรือ ทะเลสาบหลูกู (หู ภาษาจีนแปลว่าทะเลสาบ ดังนั้นจะเรียกว่าทะเลสาบหลูกูก็ได้ หรือจะเรียกทะเลสาบหลูกูหู ก็ไม่ผิดครับ)
• หลูกูหู หรือ ทะเลสาบหลูกู เป็นทะเลสาบน้ำจืดกว้างใหญ่ที่อยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,680 เมตร ผิวน้ำมีพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร ล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทัศนียภาพงดงาม ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูง อยู่บนรอยต่อระหว่างมณฑลเสฉวนกับมณฑลยูนนาน บนที่ราบสูงยูนนาน - กุ้ยโจวในประเทศจีน ห่างจากลี่เจียงประมาณ 270 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6 ชั่วโมง)
• เนื่องจากทะเลสาบหลูกูหูไม่มีมลภาวะ น้ำจึงบริสุทธิ์ใสสะอาด มีเกาะในทะเลสาบทั้งหมด 8 แห่ง มีอ่าวและชายหาดตลอดแนว ทะเลสาบหลูกูหูเสมือนหนึ่งอัญมณีที่ประดับในอ้อมอกของภูเขาได้รับฉายาว่า "พื้นที่บริสุทธิ์ในทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน" บริเวณรอบข้างทะเลสาบหลูกูหู มีป่าดิบที่หนาทึบ ยามอากาศดี ท้องฟ้าสีครามและเมฆสีขาว ที่สะท้อนกับท้องน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบายสดชื่นและวิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่ได้มาสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้
• กิจกรรมท่องเที่ยวทะเลสาบหลูกูหู
• ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู ชมความงามของทะเลสาบหลูกูหู
• นั่งรถชมวิวทิวทัศน์รอบทะเลสาบหลูกูหู
• นั่งกระเช้าขึ้นเขาเก๋อมู่ ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
• เที่ยวชมหมู่บ้านชนเผ่าโมซัว รอบๆทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือ ทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหู
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหู
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหู
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ล่องเรือทะเลสาบหลูกูหู
ผู้ชายเผ่าโมซัว
ผู้ชายเผ่าโมซัว
เจดีย์แบบทิเบต
เจดีย์แบบทิเบต
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหูของชนเผ่าโมซัว
เรือล่องทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
กระเช้าที่ทะเลสาบหลูกูหู ขึ้นภูเขาเทพธิดาเก๋อมู่ หรือ ภูเขาสิงโต
กระเช้าขึ้นภูเขาเทพธิดาเก๋อมู่
ถนนรอบทะเลสาบหลูกูหู
ถนนรอบทะเลสาบ
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ที่พักทะเลสาบหลูกูหู
ทะเลสาบหลูกูหู
ที่พักทะเลสาบหลูกูหู
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาเก๋อมู่
จุดชมวิวภูเขาเก๋อมู่
จุดชมวิวภูเขาเก๋อมู่
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
ชมวิวทะเลสาบหลูกูหู
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
บ้านของชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
• ชนเผ่าโมซัว
• เผ่าโมซัว ชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบหลูกูหู ชาวโมโซยังรักษาธรรมเนียมดั้งเดิมของครอบครัว โดยที่ผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านจนกระทั่งทุกวันนี้ ผู้หญิงที่อายุมากที่สุดจะเป็นผู้ปกครองในครอบครัว
• ชาวโมซัว ชาย-หญิง จะไม่แต่งงานกัน แต่อยู่ด้วยกันเป็นครั้งคราว โดยฝ่ายผู้ชายจะไปหาผู้หญิงในยามค่ำคืน ชาวโมซัวเมื่อมีอายุถึง 13 ปี จะมีการจัดพิธีฉลองการบรรลุนิติภาวะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเด็กได้โตเป็นหนุ่ม-สาวแล้ว จากนั้นก็จะมีห้องนอนของตัวเองและสามารถหาคู่รักได้อย่างเสรี หากชายหญิงรักกัน ฝ่ายชายก็จะมอบเครื่องประดับทั้งทอง เงินหรือหยก ลูกประคำและแถบผ้าไหมให้ฝ่ายหญิงตามกำลังทรัพย์ของตน ส่วนหญิงสาวก็จะนำเครื่องประดับที่ตนเองชอบให้ฝ่ายชาย นับเป็นสิ่งยืนยันความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนสนิทพิเศษที่เรียกว่า "อาเซี่ย” ผู้ชายจะช่วยทำงานที่บ้านตนเองในกลางวันและไปค้างคืนที่บ้านผู้หญิงในกลางคืน เช้ารุ่งขึ้นก็กลับบ้าน ความสัมพันธ์ของ "อาเซี่ย" จะยั่งยืนแค่ไหนขึ้นอยู่กับความรักของสองฝ่าย นั่นหมายถึงเป็นคู่รักกันตลอดชีวิต หรืออาจคบกันเพียงไม่กี่วันก็ได้ หากสองฝ่ายไม่รักกันอีกแล้ว ก็จะยกเลิกความสัมพันธ์ "อาเซี่ย" กันอย่างอัตโนมัติ เนื่องจากชายกับหญิงไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน จึงไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง พวกเขาให้เกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อผู้หญิงคลอดบุตรแล้ว แม่หรือพี่สาวน้องสาวของฝ่ายชายก็จะนำสิ่งของจำนวนมากไปเยี่ยม แม้ฝ่ายชายไม่ต้องดูแลลูก แต่เมื่อรู้ว่า เด็กคนไหนเป็นลูกของตนเองก็ต้องไปเยี่ยมและช่วยดูแลเป็นประจำ ส่วนลูกก็จะไหว้คุณพ่อในยามจัดพิธีเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวเต็มตัวและต้องไปกล่าวอวยพรปีใหม่ที่บ้านพ่อ
บ้านของชนเผ่าโมซัว
บ้านชนเผ่าโมซัว
ดอกรักเร่ที่ทะเลสาบหลูกูหู
ดอกรักเร่ที่ทะเลสาบหลูกูหู
ชนเผ่าโมซัว
ชนเผ่าโมซัว ทะเลสาบหลูกูหู
ชนเผ่าโมซัว
ชนเผ่าโมซัว ทะเลสาบหลูกูหู
ดอกรักเร่ที่บ้านโมซัว
ดอกรักเร่ที่บ้านโมซัว
ดอกรักเร่ที่บ้านโมซัว
ดอกรักเร่ที่บ้านโมซัว
ร้านของฝากที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากที่หลูกูหู
ร้านของฝากที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากที่หลูกูหู
ร้านของฝากที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากที่หลูกูหู
ร้านของฝากที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากที่หลูกูหู
ร้านของฝากชนเผ่าโมซัว ที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากชนเผ่าโมซัว
ของฝากจากชนเผ่าโมซัว
ร้านของฝากชนเผ่าโมซัว
กิจกรรมรอบกองไฟของชนเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
กิจกรรมรอบกองไฟของชนเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าโมซัว
โชว์วัฒนธรรมชนเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
รอบกองไฟกับเผ่าโมซัว
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
โรงแรมที่ทะเลสาบหลูกูหู
ร้านของฝากริมทะเลสาบ
ร้านของฝากริมทะเลสาบ
สาวชนเผ่าโมซัว
สาวชนเผ่าโมซัว
ชนเผ่าโมซัว
สาวชนเผ่าโมซัว
โชว์วัฒนธรรมเผ่าโมซัว
โชว์วัฒนธรรมเผ่าโมซัว
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• ตงชวน ภูเขาเจ็ดสี
• ฮุ่ยเจ๋อ มองโกเลียใต้
 
 
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ซินเจียง สายไหม
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 16 - 23 มิถุนายน
เที่ยวเจาะลึก - พัก 5 ดาว
55,995.-
55,995.-
55,995.-
20
20
20
14
20
20
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
wait
8
wait
2
wait
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
2
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม
• วันที่ 28 ธ.ค. - 4 ม.ค.
• วันที่ 9 - 16 กุมภาพันธ์
48,995.-
50,995.-
49,995.-
20
20
20
20
20
20
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)