บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• สถานที่ท่องเที่ยว มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
• สำนักบู๊ตึ้ง อู่ตังซาน เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย
ทางเข้าเขาบู๊ตึ๊ง
ทางเข้าเขาบู๊ตึ๊ง
ทางเข้าเขาบู๊ตึ๊ง
ร้านของฝากทางเชิงเขา
ทางเข้าเขาบู๊ตึ๊ง
ร้านของฝากทางเชิงเขา
รถนำเที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
รถนำเที่ยวบู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
• เที่ยวเขาอู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
• บู้ตึ้ง เมืองเสียงฝาน เมืองโบราณทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ย ใช้เวลาเดินทางจากอู่ฮั่นประมาณ 5 ชั่วโมง
• "บู๊ตึ๊ง" ภาษาจีนกลางเรียก "อู่ตังซาน" หรือ "เขาอู่ตัง" เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะจุดต้นกำเนิดของปรัชญาคำสอนของ "ลัทธิเต๋า" มีเรื่องเล่าสืบมาว่า "ปรมาจารย์เจินอู่" หรือ "เสวียนอู่" ได้มาบำเพ็ญตบะจนกระทั่งสำเร็จเป็นเซียนหรือเทพบนยอดเขาแห่งนี้ เขาบู๊ตึ๊งจึงได้กลายมาเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ ของนักพรตลัทธิเต๋ามาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นที่กำเนิดของวิชากังฟูฉบับบู๊ตึ๊งอีกด้วย จนปัจจุบัน บนเขาอู่ตังยังเป็นสำนักเรียนของลัทธิเต๋า ยังมีนักพรตผู้ฝึกตนและผู้สนใจเข้ามาหาความรู้อยู่ไม่ขาดสาย ทั้งความรู้เชิงปรัชญาของลัทธิเต๋าและเรียนวิชากังฟูควบคู่กันไป
• เที่ยวเขาอู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง)
• เราต้องใช้เวลา 1 วัน คือแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่ายคือ
• ตอนเช้า ไปนั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดไฮไลน์ของเขาบู๊ตึ้ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดที่สูงที่สุดถึง 1,612 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ตำหนักทอง หรือ วิหารทอง ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่าจะนำแต่โชคลาภมาให้ เป็นที่ตั้งของเทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้ หรือเฮี้ยงบู้ซัว (คนไทยรู้จักในชื่อเจ้าพ่อเสือ) ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าของลัทธิเต๋า เที่ยวชม วังไท่เหอกง
• ตอนบ่าย เที่ยวชม ตำหนักจวนหวิน เที่ยว วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง และชม วังหนานเหยียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
• เที่ยวบู้ตึ๊ง ช่วงไหนดี
• เขาบู๊ตึ๊ง มีความสวยตลอดปี ในฤดูใบไม้ผลิเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้ ในฤดูใบไม้ร่วง บนเทือกเขาปกคลุมด้วยสีเหลืองส้มของใบไม้ผลัดใบเปลี่ยนสี และในฤดูหนาวก็จะมีหิมะตกปกคลุมขาวโพลน
• นักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ที่ขึ้นเขาบู๊ตึ๊ง ก็เพื่อจะไปขอพรขอโชคลาภ เพราะเชื่อกันว่า เทพเจ้าเจินอู่ที่อยู่บนตำหนักทองบนยอดเขาบู๊ตึ๊ง ท่านสามารถดลบันดาลให้โชคลาภตามที่เราขอและประทานความสำเร็จในหน้าที่การงาน ประทานโชคอำนวยชัยให้ ดังนั้นจะเห็นคนจีนมากมายที่เดินทางขึ้นเขาเพื่อไปไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายโดยไม่ได้กลัวการเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบากของการเดินทาง
• เห็นยอดเขาแล้วเกือบถอดใจ ต้องบอกตรงๆว่า แค่เห็นยอดเขาที่ตั้งของตำหนักทองแล้วแทบไม่อยากเดินขึ้นไปเลย ดูแล้วมันชันมาก แต่เมื่อเดินขึ้นไปถึงตัวตำหนักก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไม่รู้สึกเหนื่อย อาจเป็นเพราะวิวทิวทัศน์ระหว่างทางหรือบุญของเราที่ให้ได้มาถึงยอดเขาบู๊ตึ๊ง...
• เที่ยวบู้ตึ๊ง
• ในช่วงเทศกาล ตรุษจีน วันชาติจีน (1-10 ตุลาคม) และวันแรงงาน (1-7 พฤษภาคม) ของทุกปี ก็ไม่แนะนำให้ไปเที่ยวภูเขาบู๊ตึ๊ง เพราะคนจีนไปเที่ยวกันมาก ท่านต้องรอต่อคิวขึ้นเขา ขึ้นกระเช้า นะครับ
• สอบถามทัวร์เที่ยวเขาบู๊ตึ้ง อู่ตังซาน ได้ที่ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ โทร.02 - 969 3664 หรือ อีเมล์ gotothailand88@hotmail.com นะครับ
ร้านของฝากทางขึ้นเขาบู๊ตึ๊ง (อู่ตังซาน)
ร้านของฝากทางขึ้นเขาบู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน

ทางขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
ขึ้นกระเช้าเขาบู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊งเพื่อไปชมจินเตี้ยน (ตำหนักทอง)
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
• เขาอู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
• เขาอู่ตังซาน (เขาบู๊ตึ้ง) มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปีพ.ศ. 2537
• เขาอู่ตังซาน หรือ เขาบู๊ตึ๊ง ในภาษาจีนฮกเกี้ยน เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ สถานที่ที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี
• เขาบู๊ตึ๊ง เป็นสถานที่ที่รวมสิ่งก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีนหลายยุคหลายสมัยเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หยวน เรื่อยมากระทั่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวมกันนับได้กว่าพันปี
• เขาบู๊ตึ๊ง ได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่ตึกโบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตังซาน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2537
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊งเพื่อไปชมจินเตี้ยน (ตำหนักทอง)
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
หมู่ตึกโบราณสถาน วังไท่เหอกง บนเทือกเขาอู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ทางเดินขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊งเพื่อไปไหว้เทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้ หรือ เฮี้ยงบู๊ซัว ที่จินเตี้ยน (ตำหนักทอง)
ทางขึ้นเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
• เขาบู๊ตึ๊ง
• เขาบู้ตึ๊ง หรือ อู่ตังซาน ในภาษาจีนกลาง มีอีกชื่อว่า ไท่เหอซาน เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของลัทธิเต๋า ที่เล่าสืบมาว่า ปรมาจารย์เจินอู่ หรือเทพเจ้าเสวียนอู่ ลัทธิเต๋า ได้บำเพ็ญตบะบนยอดเขาแห่งนี้ รู้สึกติดอกติดใจกับเทือกเขาที่เสมือนเป็นแดนสุขาวดี ได้ใช้วิชาทั้งบุ๋นและบู้ต่อกรกับภิกษุหลายรูปของฝ่ายพุทธจนได้รับชัยชนะ สามารถยึดเขาแห่งนี้เป็นที่พำนักสร้างอารามและเขาบู้ตึ๊งได้กลายมาเป็นแหล่งฝึกวิชาและเข้าฌานของนักพรตลัทธิเต๋ามาหลายยุคหลายสมัยรวมกันพันกว่าปี และเขาบู้ตึ๊งยังเป็นที่กำเนิดสุดยอดวิชากังฟูที่โด่งดัง ตามที่เราเคยคุ้นหูคุ้นตาในนิยายกำลังภายในด้วย
• เขตโบราณสถานบนเขาบู้ตึ๊ง มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 321 ตร.กม. ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นหมู่ตึกโบราณ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และส่วนที่เป็นทิวทัศน์ธรรมชาติ
• หมู่ตึกโบราณและสถาปัตยกรรม
• บนเขาบู๊ตึ๊ง มีสถาปัตยกรรมนับตั้งแต่สมัยถัง ซ่ง หยวน หมิง และชิง โดยส่วนใหญ่ เป็นอารามหรือวิหารที่มีความสำคัญในศาสนาเต๋า ซึ่งโบราณสถานที่หลงเหลือมาจนทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง ที่เป็นเช่นนี้สืบเนื่องมาจาก กษัตริย์เฉิงจู่จูตี้ (หย่งเล่อ) ทรงเคารพเลื่อมใสในลัทธิเต๋าอย่างแรงกล้า ในรัชสมัยของพระองค์โปรดให้มีการสร้างศาสนสถานขึ้นมากมายนั่นเอง
• โบราณสถานเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ
• ศาลเจ้าห้ามังกร (อู่หลงฉือ) จักรพรรดิถังไท่จง หลี่ซื่อหมิน แห่งราชวงศ์ถัง มีพระราชโองการรับสั่งให้สร้างขึ้น ระหว่างปี ค.ศ.627-649 ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดกระแสเลื่อมใสศรัทธาเทพเจ้าเจินอู่ (เสวียนอู่) ฐานของศานาเต๋าจึงเริ่มหยั่งรากขึ้นบนเขาบู้ตึ๊ง จนกระทั่งมาในสมัยราชวงศ์หมิง ศาสนาเต๋าเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด จนกลายเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทางศาสนาเต๋าทั่วประเทศ และยังเป็นที่ตั้งของวัดแห่งราชสำนักหมิงที่สำคัญด้วย
• ยอดเทียนจู้ ยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,612 เมตร เป็นที่ตั้งของวิหารใหญ่แห่งลัทธิเต๋า จินเตี้ยน สร้างขึ้นเมื่อปีที่ 14 (ค.ศ.1416)ในรัชสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อ แห่งราชวงศ์หมิง มีความสูง 5.5 เมตร กว้าง 5.8 เมตร ภายในวิหาร งามวิจิตรด้วยลวดลายบนเสาเอกและเพดานประดับมุข เป็นที่ประดิษฐานรูปสำริดของเทพเจ้าเจินอู่ (เสวียนอู่) น้ำหนัก 10 ตัน ด้านนอกวิหาร เป็นกำแพงเมืองจื่อจินเฉิง มีความยาว 1,500 เมตร ก่อขึ้นเป็นรูปทรงภูเขา นอกจากนี้ยังมีพระราชวังจื่อเซียว ที่สร้างขึ้นในสมัยหย่งเล่อ ปีที่ 11 (ค.ศ.1413) ที่สามารถอนุรักษ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดมาจนถึงวันนี้
• วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1413 ตั้งอยู่บนจุดอันเป็นมงคลสูงสุดบนเขาบู๊ตึง รูปแบบงานสถาปัตยกรรมงามจำลองแบบของพระราชวังกู้กง ทั้งกำแพง บันได ตำหนัก โครงสร้าง การตกแต่งและบรรยากาศ ล้วนสะท้อนถึงพระราชอำนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่องค์จักรพรรดิ์ซึ่งเลื่อมใสศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตำหนักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดบนเขาบู๊ตึ้ง วังจื่อเซียวกงหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิงเขา สะท้อนถึงหลักเฟิงสุย (ฮวงจุ้ย) ที่รับหยินอุ้มหยาง หลังมีเขาหน้ามีน้ำ เป็นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตามหลักเฟิงสุย
• ตำหนักจวนหวิน หรือ ตำหนักไท่จื่อ ตั้งอยู่บนไหล่เขาไท่จื่อ มีพื้นที่คับแคบ ไม่สามารถสร้างหมู่ตึกให้เป็นแนวเส้นตรงได้ แต่ด้วยพระบรมราชโองการที่ทรงห้ามการแก้ไขลักษณะภูมิลักษณ์ของภูเขา นายช่างผู้ออกแบบการสร้างจึงจำเป็นต้องออกแบบขยายออกทางด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแทน ดังนั้นทางเข้าตำหนักจึงทำเป็นทางเดินคดเคียว ขนาบข้างด้วยกำแพงเก้าโค้ง คล้ายคลึงกับกำแพงสะท้อนเสียงที่หอบูชาฟ้าดินเทียนถานที่กรุงปักกิ่ง บนหอห้าเมฆของตำหนักไทจื่อ มีงานสถาปัตย์ที่เรียกว่า “หนึ่งเสาสิบสองทาง” เป็นการออกแบบก่อสร้างโดยใช้ไม้ต้นเดียวเป็นเสาแต่มีคานถึง 12 ตัวไว้รองรับ
จินเตี้ยน (ตำหนักทอง) ที่อยู่ของเทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้ หรือ เฮี้ยงบู๊ซัว (คนไทยรู้จักในชื่อเจ้าพ่อเสือ)
ยอดเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
จินเตี้ยน (ตำหนักทอง) ที่อยู่ของเทพเจ้าเจินอู่ต้าตี้ หรือ เฮี้ยงบู๊ซัว บนยอดเขาบู๊ตึ๊ง
ยอดเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ทางขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
ทางขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
ทางขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
ทางขึ้นยอดเขาบู๊ตึ๊ง
ทางขึ้นตำหนักจินเตี้ยน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักทองจินเตี้ยน บู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน (ตำหนักไท่จื่อ) บนเขาอู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
• สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
• บนเขาบู๊ตึ๊ง มักมีชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับสัตว์ และมีความเชื่อรวมถึงที่มาต่างๆกัน เช่น บริเวณรอบๆวิหารจินเตี้ยน เรียก ‘ลานแสวงบุญ’ เนื่องจากทุกปีในวันแรกของฤดูใบไม้ร่วง จะมีมดมีปีกจำนวนมากบินมาเกาะบริเวณดังกล่าว และไม่บินไปไหนจนกระทั่งตายหมดทั้งฝูง ชาวบ้านจึงเชื่อว่า มดมีปีกเหล่านี้บินมาสักการะเทพเจ้าเสวียนอู่ จึงให้ชื่อบริเวณนั้นตามเรื่องมหัศจรรย์ดังกล่าว หรือเช่นบริเวณ ‘เขาอีการับอาหาร’ ‘เสือดำลาดตระเวนเขา’ มีเรื่องที่เล่าสืบมาว่า เมื่อครั้งพระอาจารย์เจินอู่เดินทางมาจาริกแสวงบุญบนเขาบู้ตึ๊ง มีเสือดำคอยเปิดทางขึ้นเขา และมีอีกาคอยนำทางให้ ช่วงเวลาที่ท่านบำเพ็ญตบะ อีกาจะคอยร้องเตือนบอกเวลา เมื่อถึงรุ่งสางของทุกวัน และเสือดำคอยป้องกันระวังภัยให้ เมื่อพระอาจารย์เจินอู่ สำเร็จวิชาบรรลุเป็นเทพเจ้า กาตัวนั้นจึงได้ยศเป็นทหารเทพ ส่วนเสือดำก็เป็นขุนศึกลาดตระเวนบนภูเขาแห่งนี้ ครั้นต่อมา เนื่องจากความเชื่อดั้งเดิมของอุบาสก อุบาสิกาในศาสนาพุทธ ที่ว่า กาดำเป็นสัตว์อัปมงคล ชอบนำเรื่องร้ายมาสู่มากกว่าเรื่องดี ดังนั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโชคร้าย เมื่อพุทธศาสนิกชนได้มาที่เขาบู้ตึ๊งและเดินทางมาถึงบริเวณ ‘เขาอีกา’ จะโยนข้าว หรือข้าวโพดที่นำติดตัวมา ขึ้นไปบนอากาศ แล้วตะโกนว่า ‘อีกามารับอาหาร’ อีกาที่บินมาเป็นฝูง จะกางปีกอ้าปากรับอาหารที่คนโปรยให้ จึงเกิดเป็นชื่อเขาดังกล่าว
• เขาบู๊ตึ๊งได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "หมู่โบราณสถานบนเทือกเขาอู่ตังซาน" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 18 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ที่ภูเก็ต ประเทศไทย
ตำหนักจวนหวิน (ตำหนักไท่จื่อ) บนเขาอู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
รถนำเที่ยวที่ภูเขาบู๊ตึ๊ง
รถนำเที่ยวที่ภูเขาบู๊ตึ๊ง
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ทางเข้าตำหนักจวนหวิน
เขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ทางเข้าตำหนักจวนหวิน
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
ตำหนักจวนหวิน เขาบู๊ตึ๊ง
ทางเข้าวังจี่อเซียวกง บนเขาบู๊ตึ๊ง
เที่ยวเขาบู๊ตึ๊ง อู่ตังซาน
• อู่ตังซาน บนเส้นทางสายยุทธภพ
• อู่ตังซานหรือสำนักบู๊ตึ๊ง เป็นอารามทางลัทธิเต๋าเป็นสำนักฝ่ายพรต เริ่มต้นจากปรมาจารย์จางซันเฟิง (เตียซำฮง) ได้บำเพ็ญพรตอยู่บนเขาอู่ตัง และต่อมาได้รับศิษย์เอาไว้ได้ถ่ายทอดวิชามวยไท่เก๊กและวิชาอื่นๆ ที่เป็นฝ่ายมวยภายใน โดยสำนักอู่ตังเป็นตัวแทนฝ่ายมวยภายใน ส่วนวัดเส้าหลินเป็นตัวแทนฝ่ายมวยภายนอก ซึ่งทั้งสองสำนักนี้เป็นสำนักศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• อู่ตังซาน คือภูเขาบู๊ตึ๊ง ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ยทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มีอีกชื่อว่าไท่เหอซาน (ไท่หั่วซัว) ข้างบนมีอารามของลัทธิเต๋าและมีผู้บวชเป็นนักพรตบำเพ็ญอยู่ที่นี่ เขาอู่ตังมี 72 ยอดเขา 36 หน้าผาและ 24 ถ้ำ ที่มีชื่อเสียง เล่ากันว่าที่เขาอู่ตังมีนักพรตเจินอู่ มาบำเพ็ญพรตจนสำเร็จเป็นเซียน เง็กเซียนฮ่องเต้มีบัญชาให้เฝ้าพิทักษ์ทางด้านทิศเหนือเจินอู่มีชื่อเดิมว่าเสวียนอู่ (เหี่ยงบู้) ฮ่องเต้เจินจงของราชวงศ์ซ่งได้เปลี่ยนชื่อให้เสียใหม่ว่าเจินอู่
• อู่ตังเฉวียน (บู๊ตึ๊งคุ้ง) คือวิชามวยของอู่ตังหรือบู๊ตึ๊ง อันเป็นวิทยายุทธ์ของสำนักใหญ่สำนักหนึ่งของจีน วิชามวยของสำนักนี้เน้นความสงบมาสยบความเคลื่อนไหว ใช้ความอ่อนนุ่มพิชิตความแข็งแกร่ง ใช้ความช้าเข้าต่อกรกับความเร็ว ใช้ช่วงสั้นเอาชนะช่วงยาว ฝึกฝนทั้งภายในและภายนอก ให้ความสำคัญทั้งทางด้านรูปลักษณ์และจิต
• วิชามวยอู่ตังที่สำคัญ มี มวยไท่จี๋ (ไท่เก๊ก) มวยอู๋จี๋ (มวยบ่อเก๊ก) มมวยอู่ตังไท่อี้อู่สิง (มวยบูตึงไท่อิกโหงวเฮ้ง) มวยอู่ตังอวี๋เหมิน (มวยบูตึงหื่อมึ้ง) อู่ตังปาเสอ (บูตึงโป้ยจี้) อู่ตังจิ่วกงสือปาถุย (บูตึงเกาเก็งจับโป้ยทุ่ย) มวยภายในอู่ตังจางสงซี (มวยภายในบูตึงเตียส่งโคย)
• อาวุธของสำนักอู่ตัง อาวุธที่พบเห็นกันบ่อยของสำนัก
• อู่ตังมีกระบี่ไท่จี๋ (กระบี่ไท่เก๊ก) กระบี่อู่ตัง (กระบี่บูตึง) กระบี่ไป๋หง (กระบี่แป๊ะฮ้ง -กระบี่รุ้งขาว) ดาบไท่จี๋ ดาบไท่จี๋เสวียนเสวียน (ดาบไท่เก๊กเหี่ยงเฮี้ยง) ดาบลิ่วเหอ (ดาบหลักฮะ -ดาบหกสัมพันธ์) ทวนไท่จี๋, ทวนอินฝู (ทวนอิมฮู้) พลองไท่จี๋ พลองอินฝู (พลองอิมฮู้) พลองสงซี (พลองซ่งโคย) เป็นต้น
วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง บนเขาบู๊ตึ๊ง
วังเมฆสีม่วง เขาบู๊ตึ้ง
วังจี่อเซียวกง หรือ วังเมฆสีม่วง บนเขาบู๊ตึ๊ง
วังเมฆสีม่วง เขาบู๊ตึ้ง
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
ทางเข้าวังจื่อเซียวกง
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
ทางเข้าวังจื่อเซียวกง
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
ทางเข้าวังจื่อเซียวกง
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
ทางเข้าวังจื่อเซียวกง
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง (วังเมฆสีม่วง)
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง อู่ตังซาน
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
วังจื่อเซียวกง บู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
โรงแรมที่เขาบู๊ตึ๊ง
อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)