บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• โรงแรม : รีสอร์ท : บ้านพัก ประเทศลาว
• ประเทศลาว : สำหรับข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท ประเทศลาว ทางเราได้รวบรวมเพื่อให้สมาชิกได้ไปเลือกใช้บริการกัน รวมทั้งการจัดหาข้อมูล รูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ มาฝากให้ดูกันครับ....
โรงแรมกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
โรงแรมกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว

ร้านอาหารประเทศลาว

ร้านอาหารประเทศลาว

ร้านอาหารประเทศลาว

ร้านอาหารประเทศลาว
ร้านอาหารกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
ร้านอาหารกรุงเวียงจันทร์ ประเทศลาว
เมนูอาหารลาว ประเทศลาว
เมนูอาหารลาว ประเทศลาว
โรงแรมเมืองวังเวียง ประเทศลาว
โรงแรมเมืองวังเวียง ประเทศลาว
โรงแรมเมืองวังเวียง ประเทศลาว
โรงแรมเมืองวังเวียง ประเทศลาว
โรงแรมเมืองวังเวียง ประเทศลาว

วังเวียง ริมน้ำซอง

รีสอร์ท วังเวียง

รีสอร์ท วังเวียง

ที่พัก วังเวียง

ที่พักเมืองวังเวียง

ที่พักเมืองวังเวียง

ร้านอาหารวังเวียง

ร้านอาหารวังเวียง
ATTAPEU PROVICE
• Samakysay Hotel
Samakysay Dist.
Tel : (856-36) 211 031

• Attapeu Palace
Ban Watluang Samakkhixai Dist.
Tel : (856-31) 211 204 Fax : (856-31) 211 834

• Alounsothsai GH
Ban Watluang Samakkixai Dist.
Tel : (856-36) 211 250

• Ampone GH
Ban Boungxai Samakkxai Dist.
Tel : (856-31) 211 069

• Red Cross GH
Ban Saisamphanh Samakkixai Dist.
Tel : (856-31) 211 081

• Sousomphon GH
Ban Watluang Samakkhixai Dist.
Tel : (856-31) 211 046

• Thavivanh GH
Ban Xevai Samakkhixai Dist.
Tel (856-36) 211 090

• Thadsombandith GH
Samakysay Dist.
Tel : (856-36)211 650

BOLIKHAMSAI PROVINCE
• Hongxay Hotel
Hongxai Village,Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 212 362

• Manolom Hotel
Phonxai Hotel.Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 212 363

• Phonthip Hotel
Bolikhan Dist.
Tel: (856-30) 523 5093

• Phouthavong Hotel
Nongpong Village Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54) 341 074

• Suankulape Hotel
Paksanh Dist.
Tel: (856-54) 790 733

• Souliya Hotel
Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)341 111

• Saybouathong Hotel
Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)341 186

• Sayo Hotel
Thong Chaleun Village, Khamkeut Dist.
Tel: (856-54)341 029

• Viengvilay Hotel
Ban Syvilay.Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 634

• Vilaisak Hotel
Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 311

• Khamthong GH
No 8A Road,Khankeuth Dist.
Tel: (856-54)341 033

• Leuthvilay GH
4B Road,Sisavad Village Borlikhanh Dist.
Tel: (856-54)242 3645

• Maelieng BouKhai GH
Ban Simoungkhoun, Pakxan Dist.
Tel: (856-54)212 638

• Ouan Kham GH
8 B Road,Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)241 284

• Phavisouk GH
No 13 Road,Sivilay Village,Pakxan Dist
Tel: (856-54)212 768

• Pakxan Phatthana GH
No 13 Road,Ban Mixay Pakxan Dist.
Tel:(856-54) 212 303

• Souky GH
8 B Road,Khamkeuth Dist.
Tel: (856-54)241 367

• Thongmark GH
No 13 Road, Thaphabath Dist.
Tel: (856-54)530 087

• Viengphon GH
13 South RD,Pakkading Dist.
Tel: (856-54)233 7871

• Huasieth Resoth
13 South RD,Paksanh Dist.
Tel: (856-54)212 300

KHAMMOUAN PROVINCE
• Khammouan Hotel
Setthathirath Street Thakhek Dist.
Tel : (856-51) 212 216 Fax : (856-51) 212 370

• Thakhekmai Hotel
Vientiane Street, Thakhek Dist.
Tel : (856-51) 212 048

• Sousomboune GH
Setthathirat Street Thakhek Dist
Tel : (856-51) 212 225

LUANG NAMTHA PROVINCE
• Hongtha Hotel
Ban Xaysomboune, Namtha Dist.
Tel : (856-86) 312 207-8

• Oudomsinh Hotel
Ban Oudomsinh, Namtha Dist.
Tel : (856-86) 312 077

• Singchaleune Hotel
Chieng Gnuen Village Namtha Dist..
Tel.(856-81) 212 347

• Boat Landing GH
Ban kon
Tel.(856-86) 312 398
www. theboatlanding.com

• Bus Station GH
Ban khon
Tel.(856-86) 212 090

• Bounvong GH
Ban Nongboua Vieng Villg
Tel.(856-86) 212 393

• DanNeua GH
Ban Xiengchay, Sing Dist.
Tel.(856-81) 212 376

• Darasavath GH
Ban Nongbouavieng Namtha Dist…
Tel.(856-86) 211 299

• Koesouphon GH
Ban Nongbouavieng
Tel.(856-086) 212 979

• Kourlao GH
Ban Xaysomboun, Namtha Dist...
Tel.(856-86) 211 111

• Luangnamtha GH
Ban Nathon Village Namtha Dist...
Tel.(856-86) 312 087

• Manichan GH
Ban Xiengchay ,Sing Dist..
Tel.(856-81)312 209

• Moungsing GH
Ban Xiengchay ,Sing Dist..
Tel.(856-81)212 371

• Nongbouavieng GH
Namtha Dist.
Tel.(856-86)312 359

• Phaikham GH
Ban Phonxay,Sing Dist..
Tel.(856-86)312 302

• Phoutath GH
Ban Phonxay,Namtha Dist.
Tel.(856-86)312 302

• Phoutath GH
Tath Village
Tel.(856-81)312 083

• Puoui GH
Ban Singcaleun, Sing Dist.
Tel.(856-86)212 348

• Palan GH
Ban Oudomsinh Village,Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 439

• Saykhonglohgsak GH
Ban Phonesay Village Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 257

• Saengdeuane GH
Ban Xingchay, Sing Dist.
Tel.(856-86)212 069

• Singmixay GH
Ban Xingchay, Sing Dist.
Tel.(856-81)212 346

• Sinsavanh GH
Ban Xaysomboune, Namtha Dist.
Tel.(856-86)211 141

• Soulivong GH
Ban Oudomsinh Village
Namtha Dist.
Tel.(856-86)321 253

• Tayleu GH
Ban Phonsay Village
Tel.(856-86)211 266

• Tailue GH
Ban Xiengchay, Sing Dist.
Tel.(856-81)212 375

• Tai Neua GH
Chieng Chay Village
Tel.(856-81)212 358

• Viengphon GH
Cieng Chay Village

• Viengxay GH
Ban Chiengchai Village,
Tel.(856-81)312 372

• Vila GH
Ban NongbouaVieng,
Namtha Dist..
Tel.(856-86)312 425

OUDOMXAI PROVINCE
• Chien Chieng Hotel
Ban Baumphoung Village
Tel.(856-81)312 486

• Phousan Hotel
Ban Nonglaeng Village
Xai Dist.
Tel.(856-81)211 439

• Phouxai Hotel
Navanenoy Village
Tel.(856-81)312 140

• Singthong Hotel
Ban NongLaeng Village
Xai Dist.
Tel.(856-81)211 061

• Xaysi Hotel
Ban vang Hai Village
Tel:(856-81)312 450

• Boua khao GH
Nah Laoh Village
Tel:(856-81)312 269

• Bounmy GH
Pak Baeng Village
Tel:(856-81)212 294

• Dokbouadeng I GH
Bouam Pheung Village
Tel:(856-81)312 875

• Dokbouadeng II
Navanenoy Village
Tel:(856-81)312 075

• Donvila Sak GH
Pak Baeng Village
Tel:(856-81)212 315

• Dongsanguan GH
Ban Bouampheung Village Xai Dist.
Tel.(856-81)513 985

• Kongkhaidan Neu GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)413 128

• Khoun Keo GH
Nong Maeng Da Village
Tel.(856-81)313 483

• Kouam Mali GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Linda I GH
Road No.2 Ban Bouamfeuang, Xai Dist.
Tel.(856-81)312 437

• Linda II GH
Pa Sak Village
Tel.(856-81)211 242

• Long Oor GH
Don Keop Village
Tel.(856-81)312 127

• Lithavisay GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)212 175

• Manitongvang GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81)312 056

• Mitha Pap GH
Mon Tai Village
Tel.(856-81)211 450

• Mi Mi GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Nong Laeng GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81)108 649

• Phoutath GH
Navane noy Village
Tel.(856-81)210 797

• Peksome Phon GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)211 916

• Pak Baeng GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phon Tip GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phantha Vong GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81)

• Phone Thong GH
Baeng Louang Village
Tel.(856-81)

• Sinh Peth GH
Navane Noy Village
Tel.(856-81)109 874

• Souknali GH
Navanenoy Village
Tel.(856-81)211 155

• Some Boune GH
Pa Sak Village
Tel.(856-81)312 214

• Seuan Na Lath GH
Bouam Phoung Village
Tel.(856-81)312 384

• Sailome Yane GH
Poh xay Village
Tel.(856-81)211 377

• Sing Oudome GH
Vang Hai Village
Tel.(856-81)211 422

• Sai Namse GH
Home Say Village
Tel.(856-81)

• Vinla Salika GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81) 212 306

• Vathsa Nah GH
Pak Baeng Village
Tel.(856-81) 212 302

• Vongpachith GH
Navanenoy Village
Tel.(856-81) 312 455

• Yang Lu GH
Nong Laeng Village
Tel.(856-81) 312 107

• Luangxay Resort
Kheamkhong Village Pakbeng Dist.
Tel.(856-81) 212 296

• Ngoi Hai Resort
Chan Da Lade Village
Tel.(856-81) 020 5517178

• Pak Baeng Lod Resort
Outh Sama Village
Tel.(856-81) 212 304

• Vang Kham Salika Resort
Syphansalika Village
Tel.(856-81) 020 5580075

PHONGHALI PHOVINCE
• Phoufa Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 031

• Phongsali Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 042

• Saoli Hotel
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 811

• Vipli Phone Hotel
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 111

• Bouavan Gh
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 807

• Gny houa GH
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 186

• Hong Thong GH
Boun Tai Dist.
Tel.(856-88) 210 803

• Jienyiern GH
Boun Neua Dist.

• Khem Num Lane GH
Boun Tai Dist.
Tel.(856-88) 210 873

• Kamsokmai GH
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 033

• Kethsana GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 821

• Kamou GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 884

• LaoBur GH
Boun Neua Dist.

• Muongsamphan GH
Samphan Dist.

• Nangpeth GH
Samphan Dist.

• Oudom GH
Boun Neua
Tel.(856-88) 210 788

• Ouseang GH
Boun Neua Dist.

• Phouxang GH
Gnod Ou Dist.

• Seasali Gh
Phongsali Dist.
Tel.(856-88) 210 165

• Singsavanh GH
Khoua Dist.
Tel.(856-88) 210 812

• Saengkham GH
Gnod Ou Dist.
Tel.(856-88) 210 988

• Sangmany GH
Boun Neua Dist.

• Thongsana Gh
Boun Tai Dist.

SAVANNAKHET PRO
• Dokpheksavanh Hotel
Chaimuong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 189

• Hungthip Hotel
Phetsarath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41)212 262 Fax: (856-41) 212 860

• Lattanasavanh Hotel
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 428

• Nanhai Hotel
Latsavongseuk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 371 Fax: (856-41) 212 916

• Phonepaseuth Hotel
Santisouk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 158 Fax: (856-41) 212 916

• Phonevilay Hotel
Phetsalath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 284

• Pounlaody Hotel
Outhoumphon Dist.
Tel: (856-41) 433 1026

• Santiphap Hotel
Chaleummuong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 177

• Savanbanhao Hotel
Sennan Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 202 Fax: (856-41) 212 944

• Xangpeuk Hotel
Kaysone District.
Tel: (856-41)

• Anousone GH
Sysavangvong Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 339

• Chansamone GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0077

• Champhone GH
Champhone Dist.
Tel: (856-41) 311 046

• Daoheung GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 215 256

• Daengsavanh GH
Kaysone District.

• Hongthong GH
13 Number Street, Champhone Dist.
Tel: (856-41) 214 985

• Homkeao GH
Kaisone Sreet, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Khounthalilack GH
Xiengsa Street, Kaysone District,
Tel: (856-41) 212 797

Lina GH
Chaokin Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 404

Lamngeunh GH
No.9 Street, Phine Dist.
Tel: (856-41) 214 971

Malapheth GH
Chomkeo Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 517

Mekhongchamkat GH
Kaisone Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Mekhong GH
Tahea Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 522

Nilamonpaphao GH
9 Number Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 342

Olod GH
9 Number Street,
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 831

Pasanmith GH
Oudomsin Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 026

Pathoumphone GH
Santisouk Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0361

Phetnakhon GH
13 Number Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0416

Phonsavangtai GH
Sivilai Street, Kkaysone District.
Tel: (856-20) 213 284

Phonnimith GH
Dindengkeha Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0720

Sonxay GH
9 Number Street, Outhuomphone Dist.
Tel: (856-41) 431 276

Savansoukchai GH
Payapouy Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 321

Savansaykhong GH
Tahea Street, Kaysone District.
Tel: 9856-41) 212 775

Souphaphone GH
Chaimuang Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 214 150

Savanphatthana GH
Senna Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 955

Soulinsouk GH
Makkasavan Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 436

Savansomchai GH
Chaokin Street, Kaysone District.
Tel: (856-20) 554 0729

Sodachan GH
Dindengkeha Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 354

Tongphaxay GH
13 Number Street, Outhoumphone Dist.
Tel: (856-41) 431 102

Vilaysack GH
Ladsadanai Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 213 604

Vidary GH
Chomkeo Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 270

Vienghxai GH
9 Number Street, Xepon Dist.
Tel: (856-41) 214 895

Vannysouk GH
Dkhanpasa Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 521

Vany-Siew GH
Songkhonr Dist.
Tel: (856-41) 530 310

Xayamoungkhoune GH
Lasavongseuk Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 426

Xaysouk GH
Phetsalath Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 207

Xokamnouay GH
Chaimeuang Street, Kaysone District.
Tel: (856-41) 214 928

Savanhsyekhong Resort
Kaysone District.
Tel: (856-41) 212 755

SALAVAN PROVINCE
Axim
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 062

Chindavone
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 065

Keophonesavanh GH
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 186

Nangtim GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 214 176

Somly GH
Saravanh Dist.
Tel: (856-34) 212 475

Siphaseuth GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 214 185

Sayse Tad Lo GH and Resort
Lao Ngam Dist
Tel/Fax: (856-34) 214 054
Mobile:(856-020) 557/8177,5762473

Somdy GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 256 041

Souphavanh GH
Salavanh Dist
Tel: (856-34) 211 558

Santi GH
Laogam Dist.
Tel: (856-34) 213 181

Sinsamay II
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 776

Singsomvang GH
Laogam Dist.
Tel: (856-34) 300 071

Tathloth GH
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 214 480

Thiphaphone
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 063

Xaykham Gh
Salavanh Dist.
Tel: (856-34) 211 776

SAYABOULI PROVINCE.
Xayabouli Mai Hotel
Xayabouli Dist. Simuang Village
Tel: (856-74) 211 116

Eliphanglot Hotel
Hongsa Dist. Phonesay Village
Tel: (856-74) 211 788

BouaThong GH
Natornoy Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 637

Boungvong GH
Sikhoun Village Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 529

Daochan GH
Xayabouli Dist. Nonesavanh Vill.
Tel: (856-74) 244 168

Hongkha
Hongsa Dist. Phonesay
Tel: (856-74) 211 787

Hongkham GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 38

Hongvilay GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 068

Khaemkhong GH
Pak Lai Dist. Nasavang Vill.
Tel: (856-74) 211 733

Khamsamay GH
Pak Lai Dist. Nasavang Vill.
Tel: (856-74) 209802918
Fax: (856-74)

Keoaloun GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Lamdouane GH
Pak Lai Dist. Ssavathsomphou Vill.
Tel: (856-74) 209803451

Minta GH
Chomephet Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74) 211 84

Namping GH 1
Sisa Adsompou Vill, Palai Dist
Tel: (856-74) 211 765 (020) 9977068, 9872770

Pavina GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 608

Phoungeun GH
Naxing Vill, Phieng Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Sailomyen GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 156

Saynamkae GH
Phonesa Arth Village
Hongsa Dist.
Tel: (856-74) 211 786

Sisuphan GH
Phonesa Arth Village Hongsa Dist.
Tel: (856-74) 211 791

Silivanh GH
Siphoum Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74) 211 813

Somboun GH
Nasavang Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 763

Saengchaleun GH
Nasavng Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 995

Tou Tou GH
Dokngeun Vill. Xayabouli Dist.
Tel: (856-74) 211 119

Thantavanh GH
Simuang Vill. Xayabouli Dist. Tel: (856-74) 211 162

Thaokand GH
Siphoum Vill. Kandthao Dist.
Tel: (856-74)

Thaokan GH
Houay Aoum Vill, Phieng Dist.
Tel: (856-74) 211 013

Vannasone GH
Sisavang Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 211 767

Namping Resort
Namsong Vill. Pak Lai Dist.
Tel: (856-74) 020 9977068

SEKONG PROVINCE
• Sekong Hotel
Bane Nonemysay Village
Tel: (856-038) 211 039

• Sekong GH
Bane Wathluang Village
Tel: (856-038) 211 086

XIENGKHUOANG PROVINCE
• Daophone Hotel
Tel:(856-61) 312 092

• Vansanathonghaihin Hotel
Tel:(856-61) 213 710

• Duangkeomany Hotel
Tel:(856-20) 569 5052

• Mali Hotel
Ban Phonsavan, Pak Dist.
Tel:(856-61) 312 031 Fax:(856-61) 312 395

• Phonesavan Hotel
Ban Phonsavan Neua.
Tel:(856-61) 312 206

• Phouxang Hotel
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 097

• Phouphadeng Hotel
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 897

• Phousang Hotel
Tel:( 856-61) 312 097

• Pithsamai Hotel
Tel:(856-61) 211 678

• Vansana Plain of Jars Hotel
Ban Phonsavanh
Tel:(856-61) 213 170-6 Fax:(856-61) 213 174

• Xiengkhuangai Hotel
Tel:(856-61) 312 206

• Angpathong GH
Tel:(856-61) 312 448

• Banna GH
Tel:(856-61) 212 484

• Berha GH
Tel:(856-61)312 349

• Dokpherngkhaao Gh
Tel:(856-61) 312 403

• Dokkhoun GH
Tel:(856-61) 312 189

• Haihin GH
Tel:(856-61) 312 252

• Kongkeo GH
Tel:(856-61) 211 354

• Keoudoune GH
Tel:(856-61) 211 003

• Khuokha GH
Tel:(856-61) 211 216

• Moungphoun GH
Tel:(856-61) 312 046

• Nai GH
Tel:(856-61) 312 454

• Namhonyai GH
Kham District
Tel:(856-030) 517 0572

• Phimmahaxay GH
Tel:(856-61) 312 099

• Phonesa-art GH
Tel:(856-20) 566 0913

• Phoukam GH
Tel:(856-61) 312 121

• Phouchan GH
Ban Phonsavan
Tel:(856-61) 312 113

• Saengtavan GH
Tel:(856-61) 211 131

• Samphanduangpakop GH
Tel:(856-61) 312 053

• Sipaserth GH
Tel:(856-61) 312 075

• Sayphoun GH
Tel:(856-61) 212 464

• Sayphasouk GH
Tel:(856-20) 766 0670

• Sengdeuane GH
Tel:(856-61) 252 415

• Souksakhone GH
Tel:(856-20) 547 3224

• Thiengchalern GH
Tel:(856-61) 211 774

• Vingthong GH
Tel:(856-61) 312 044

• Vavangsayswa GH
Tel:(856-20) 577 0614

• Van Ahloun GH
Tel:(856-61) 312 078

• Yongnengvang GH
Tel:(856-20) 566 0190

• Phouchan Resort
Tel:(856-61) 312 264

BOKEO PROVICE
• Keo Oudomphone Hotel
Saykang Street, Ban Houexaitai Village
Tel : (856-84) 211 504 Fax : (856-84) 312 006

• Keochampa Hotel
Saykang Street, Ban Houexai Neua Village
Tel : (856-84) 211 505

• Mekong Hotel
Saykang Street, Ban Houexaitai Village
Tel : (856-84) 211 274

• Thaivisinh Hotel
Saykang Street, Ban Houexai Neua Village
Tel : (856-84) 211 502

• Arimid GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84) 211 040

• Chalensinh GH
Kemkong Street, Ton Pheung Dist.
Tel : (856-84) 211 593

• Houexay GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84) 211 064

• Manilath GH
Saykang Street, Houexay Dist.
Tel : (856-84)211 503

• Phetdakham Gest House
SaiKang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 198

• Thaivisnh Guest House
Saikang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 155

• Resort Yoddoy
Saikang Rd, Houexai Dist.
Tel : (856-84) 211 076

• Vangview Resort
Saikang Rd, Houexai District
Tel : (856-84) 211 444

CHAMPASAK PROVINCE
• Champasak Palace Hotel
No 13 Rd,Pakse dist.
Tel: (856-31)212 263 Fax: (856-31)212 781

• Champa Residence Hotel
No 13 Rd,pakse Dist.
Tel:(856-31)212 120

• Houay Gnangkham Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 755-6 Fax: (856-31) 212 756

• Laohuong Hotel
Phati Street,Xamneua Dist.
Tel:(856-64) 312 018
Fax: (856-64) 312 213

• Phansai Hotel
Phanti Streets,Xamneua Dist.
Tel:(856-64) 312 115

• Indocruse Boatel
Ban watluang .Pakse Dist.
Tel:(856-64) 312 836

• Pakse Hotet
No 5 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 131

• Phonsavanh Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 842

• Salachampa Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 646

• Soukhamlane Hotel
No 13 road, Pakse Dist.
Tel:(856-31) 212 002

• Muongkhong GH
Ben Kangkhong,khong Dist
Tel:(856-31) 213 011
Tel:(856-31) 212 503

• Saladonekhong GH
Ban Kangkhong, Khong Dist.
Tel: (856-31) 212 725

• Salawatphou GH
No 14 Road, Champasak Dist.
Tel : (856-31) 212 213

• Vannapha GH
Ban Thong, Pakse Dist.
Tel : (856-31) 212 502

• Vannapha GH
Ban Thaluang, Pakse Dist.
Tel : (856-31) 212 502

• Villa Muongkhong GH
Khong Dist.
Tel : (856-31) 212 011, 212 503

HUAPHAN PROVICE
• Laohung Hotel
Tel : (856-64) 312 018

• Phasay Hotel
Tel : (856-64) 312 115

• Thavisay Hotel
Tel : (856-20) 571 2392
Viengsay District

• Keamnong GH
Tel : (856-20) 566 5062
Viengsay District

• Bounhhome GH
Unit 46 Ban Phanay, Xamneau District
Tel : (856-064) 312 223

• Danxam GH
Tel : (856-64) 312 407

• Kaemxam GH
Phati Street,Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 111

• Keosithong GH
Tel : (856-64) 312 512

• Longmar GH
Tel : 856-64) 312 230

• Outhaithany GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 121

• Phanxam GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 255

• Phatphousay GH
Tel : (856-64) 312 943

Phanxay GH
Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 115

• Phengphan GH
Tel : (856-64) 312 006

Phetmisay GH
Tel : (856-64) 312 254

• Phonechalern GH
Tel : (856-64) 314 302

• Phouthanou GH
Tel : (856-64) 312 735

• Phouluang GH
Tel : (856-64) 312 169

• Phouthong GH
041 Phati Stret, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 271

• Singphasert GH
Tel : (856-64) 312 990

• Souliyo GH
Tel : (856-64) 312 462

• Thamuong GH
Phati Street, Xamneua Dist.
Tel : (856-64) 312 141

LUANG PRABANG PRO
• Haysoke Hotel
224/PB Phouvao Rd,
Tel.(71)212 278 , 254488 Fax. (856-71) 254499

• Manoluck Hotel
Phouvao Street, Ban Pongkham, Luangprabang
Tel.(856-71)212 250 Fax. (856-71) 212 508

• Mouangluang Hotel
Bounkhong Street, Ban Thatluang, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 263 Fax. (856-71) 212 263

• Naviengkham Hotel
Phothisanse Street,Ban Naviengkham, Luangprabang Distrct.
Tel.(856-71)212 439 Fax. (856-71) 212 739

• New Luangprabang Hotel
Sisavangvong Street, Ban Pakham, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 194 Fax. (856-71) 212 534

• Phousi Hotel
Setthathirath Street Road, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 717 Fax. (856-71) 212 719

• Vientiane office:
Tel.(856-21)212 633-4 Fax. (856-21) 212 635

Rama Hotel
Vixunnarath Street, Ban Visoun, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 247 Fax. (856-71) 212 266

• Sirivongvanh Hotel
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 278

• Souvannaphoum Hotel
Phothisarath Road, Namphou square, Luangprabang Dist..
Tel.(856-71)212 200 Fax. (856-71) 216 306

• Sanakeo Hotel
Ban Phongkham,Phouvao Rd.
Tel.(856-71)252 992 Fax. (856-71) 253 050

• Villasanti Hotel
Sakkarine Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 267

• Banlao GH
Manolom Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 078 Fax. (856-71) 212 438

• Boun Gnine GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 274

• Bounthan GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 111

• Chaligna GH
Souvannaphoum Street,
Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)252 154

• Calao GH
Hounkhong Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 100

• Desa GH
Hounkhong Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 026

• Duangchampa GH
Kingkitsarath Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 420

• Huangpasueth GH
Bubpha Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)570 032

• Keopathou GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist.
Tel.(856-71)212 195

• Keovansy GH
Phouvao Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)252 195

• Khone GH
Vixoun Street, Luangprabang Dist.

• Khounsavanh GH
Tomkham Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 297

• Manilath GH
Vixounnarath Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 297 Mobile(856-20) 512 842

• Mekong GH
57/7 khaemkhong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 752

• Meunna GH
Chaoxomphou Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 261

• Mixay GH
Pasamun Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)213 035

• Maniphone GH
Phouvao Street, Ban Pongkham, Luangprabang Dist.
Tel/Fax : (856-71)212 636

• Paphai GH
Ban Paphai, Luangprabang Dist
Tel:(856-71)212 752

• Pathoumphone GH
Soukkaseum Street, Luangprabang Dist..

• Phetmanithone GH
Chaoxomphou Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 452

• Phounesab GH
Sisavangvong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)212 975

• Rattana GH
Sisavangvong Street, Luangprabang Dist
Tel.(856-71)252 255

• Saysamphan GH
13 North Rd, Way to Naviengkham Market, Ban nasaphan
Tel.(856-71)260 388 Mobile(856-20) 567 0002

VIENTIANE CAPITAL
• Anou Hotel
1-3 Hengboun Street, P.O. Box:3655
Tel:(856-21) 213 630-4 Fax:(856-21) 213 635

• Asian Pavillion Hotel
379 Samsenthai Road,
Tel:(856-21)213 340 Fax:(856-21)213 432

• Bousavanh Hotel
Ban Nongbouathong Neua
Tel:(856-21) 540 095-6 Fax:(856-21) 540 097
Mobile:(856-20) 540 2541-561 1993

• Bouchadakham Hotel
Dongpalane Rd, Ban Dong phalan
Tel:(856-21) 452 053-4 Fax:(856-21) 412 729
Mobile:(856-20) 5512 117

• Day Inn Hotel
059/3 Pangkham Rd,
Tel:(856-21) 214 792, 222 985 Fax:(856-21) 222 984

• Duangdeuane Hotel
Keo Kumman Rd, Chanthabouli Dist. P.O.Box:6881
Tel:(856-21) 222 301-3 Fax:(856-21) 222 300

• Don Chan Palace Hotel
Fangum Road, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21)244 288 Fax:(856-21) 244 111-2

• Ekalath Metropol Hotel
Samsenthai Road, P.O.Box:3179 Chanthabouli Dist
Tel:(856-21) 213 420-1 Fax:(856-21) 213 421

• Fong Vimanthong Hotel
Kasone Phomvihane Ave, Ban Phoophanao.P.O box 2746
Tel:(856-21)900 445-7 Fax:(856-21) 900 448

• Green Park Boutique Hotel
248 Khouvieng Pd, P.O.Box:9698
Tel:(856-21) 263 063 Fax:(856-21) 263 064
www.greenparkvientiane.com

• Goldenbowl Hotel
Kaysone Phomvihane Ave
Tel:(856-21) 900 011-24 Fax:(856-21) 900 010
www.goldenbowlhotel.com

• Inter City Hotel
24-25 Fa Ngum Rd, Unit 5, Ban Vientiane Lao PDR.
Tel:(856-21) 242 842-44 Fax:(856-21) 215 137
www.laointerhotel.com

• Khonepashong Hotel
Ban Khamhoung, Saytany Dist.
Tel:(856-21) 710 535 Mob.(856-20) 2225999,5522121,

• Lanexang Hotel
Fa Ngum Road, P.O.Box:280
Tel:(856-21) 214 102,214 106-9 Fax:(856-21) 214 108

• Lao Plasa Hotel
63 Samsenthai Rd, P.O.Box:6708
Tel:(856-21) 222 741-42 Fax:(856-21) 222 740

• Lao Paris Hotel
100 Samsenthai Rd.
Tel:(856-21) 213 440, 222 229 Fax:(856-21) 216 382

• Latsavong Hotel
Kaysone Phomvihane Ave,
Tel:(856-21) 412 607, 414 645-6

• Le Parasol Blanc Hotel
Sibounheuang Street, Chanthabouli Dist. P.O.Box:815
Tel:(856-21) 216 091 Fax:(856-21) 215 628

• Lao Hotel
53/9 Hengboun Street,
Tel:(856-21) 219 280-81 Fax:(856-21) 219 282

• Beau ravage Mekong
Fangum Rd, Ban Seetan Neua P.O.Box:9015
Tel:(856-21) 243 350, 243 375 Fax:(856-21) 243 345
Mobile:(856-20) 561 0422
www.bhrm.com

• Mekong Hotel
Luangprabang Street, P.O.Box:2161
Tel/Fax:(856-21) 212 938, 212 822

• Malayvan Hotel
Kaysone Phomvihane Ave. Ban Chommani Tai
Tel:(856-21) 415 313 Fax:(856-21) 416 949
Mobile:(856-20) 020 2337669,5601568

• Moung Lao-Chaina Hotel
Thadeua Road, Ban Wat Nak P.O.Box:5720
Tel:(856-21) 313 325-8 Fax:(856-21) 312 380

• Novotel Hotel
Samsenthai Road,
Tel:(856-21) 213 570 Fax:(856-21) 213572-3

• La-ong Dao Hotel
Ban phonsinoune, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21) 990 386 Fax:(856-21) 415 286
Mobile:(856-20) 5517 562, 5696 879

• Royal Dokmaideng Hotel
Lanexang Avenue,
Tel:(856-21) 214 455 Fax:(856-21) 214 454

• Samsenthai Hotel
15 Manthatourath Street,P.O.Box:1553
Tel:(856-21) 212 116 Fax:(856-21) 216 287

• Saysana Hotel
Chao Anou Road,
Tel:(856-21) 213 580, 218 636 Fax:(856-21) 213 581

• Salaphet Inn
Sisavad Rd.Ban Sisavad Tai
Tel:(856-21) 217 127 Fax:(856-21) 260 516
Mobile:(856-20) 220 2408

• Senesouk Hotel
Ban Khuntathong
Tel:(856-21) 213 375, 215 567 Fax:(856-21) 217 449

• Thavixay Hotel
Dongmieng T2 Rd.
Tel856-21) 260 534 Mob:(856-20) 512 435
www.laohotelgroup.org

• Theplangsy Hotel
Luangprabang Rd. Ban Khunta Thong
Tel:(856-21) 215 688, 261 768 Fax:(856-21) 223 455

• Taipan Hotel
Francois Ngin Street,
Tel:(856-21) 216 906-9 Fax:(856-21) 216 223

• Vansana Hotel
Phonethan Road, P.O Box:881
Tel:(856-21) 414 189 Fax:(856-21) 413171
www.vansanahote-group.com

• Vientiane Hotel
Luangprabang Road,
Tel:(856-21) 212 928

• Sisavath Hotel
T2 Rd, Sisavath Village
Tel:(856-21) 243 780-2 Fax:(856-21) 216 586, 252 748
Mobile:(856-20) 551 5057

• Sengthiene Hitel
T2 Rd, wattayngaithong Sikottabong District.
Tel:(856-21) 244 339 Fax:(856-21) 244 324

• Chanthapanya Hotel
No 138 Norkeokumman Rd. Ban Mixay, Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 244 284 Fax:(856-21) 244 283
Mob:(856-20) 224 3912

• Phisitxay Hotel
Ban Phonsavanh Tai, Sisattanak Dist.
Tel:(856-21) 264 044, 264 055 Fax:(856-21) 264 066
www.phisitxay-hotel.com

• Dragon Lodge
311-313 Samsenthai Rd. Ban Anou,P.O.Box:2892
Tel:(856-21) 250 112 Fax:(856-21) 250 113

• Arounsavad GH
Thadeua Road,
Tel:(856-21) 313 442

• Chindamay GH
Ban Haisok sihom Road.
Tel:(856-21) 262 125 Fax:(856-21) 262 126

• Chanta GH
Setthathirst Rd. Ban Haisok
Tel/Fax:(856-21) 243 204 Mob:(856-20) 4400593

• Dorkket GH
Samsebthai Rd. Ban Kaoyot
Tel:(856-21) 212 314 Mob:(856-20) 514 435

• Cheunchaleun GH
Renou Rd. Vientaine P.O.Box:99
Tel:(856-21) 413 590 Mob:(856-20) 551 2691

• Heuan Lao GH
Samsenthai Rd. No.055 Ban Simoung
Tel:(856-21) 216 258,216 236 Fax:(856-21) 216 258

• Kanlagna GH
Phonekheng Road.
Tel:(856-21) 216 612

• Haysoke GH
083/1-2 Hengboon Street, Ban Haysoke
Tel:(856-21) 218 844, 240 888 Fax:(856-21) 219 755

• Kasikam GH
Tel:(856-21) 216 890

• LAkeo GH
Sibounheuang Rd. Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 214 925 Fax:(856-21) 214 930

• Lani I GH
281 Setthathirath Road.
Tel:(856-21) 215 639

• Lani II GH
286 Sailom Street,
Tel:(856-21) 213 022

• Lovan GH
Phanompen Rd. Ban Mixay Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 213 307 Mob:(856-20) 550 9243

• Phornthip GH
72 Inpeng Rd.
Tel/Fax:(856-21) 217 239

• Phonemany GH
Phonthan Rd.(T4) Xaysettha Dist.
Tel:(856-21) 415 028 Mob:(856-20) 020 571 6854, 561 4899

• Sabaidy GH
115 Setthathirath Rd. Mixay 11
Tel:(856-21) 213 929 Fax:(856-21) 241 259

• Sisavad GH II, III
161/160 Sisavad Rd. P.O.Box:6426 Chanthabouri Dist.
Tel:(856-21) 212 560, 223 575-6 Fax:(856-21) 216 586

• Sihom GH
27/1 Sihom, Ban Sihom Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 219 081 Mob:(856-20) 561 9710

• Sweet Home GH
118 Thadeua Rd. Ban Thatkhao
Te:(856-21) 314 046-8 Fax:(856-21) 314 047

• Santisouk GH
77/79 Nokeokummane Rd. Ban Mixay
Tel:(856-21) 215 303

• Saysomboun GH
Ban Sisakhet, Khounburom Rd. Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 216 233 Fax:(856-21) 252 525

• Saylom Yen GH 2
Khouvieng Rd, Vientiane
Mob:(856-20) 566 3826, 561 7290

• Somphone GH
Dongmieng Rd. No.139/02 Unit12 Chanthabuly Dist.
Tel/Fax:(856-21) 240 711 Mob:(856-20) 567 6114

• Soradith GH
150 Ban dongpalane thong P.O.Box:5206
Tel:(856-21) 413 651, 412 233 Fax:(856-21) 413 651

• Syri GH 1
Ban Anou, Next to Nation Stadium.
Tel:(856-21) 212 682

• Syri GH 2
63/6-7 Setthathirath Rd.
Tel/Fax:(856-21) 241 345 Mob:(856-20) 561 6968

• Thongbay GH (Lao Traditional House)
Ban Nongaouang
Tel/Fax:(856-21) 242 292 Mob:(856-20) 566 3809
www.thongbay.laopdr.com

• Vayakorn House
Nokeo Koumman Rd. Ban Mixay
Tel:(856-21) 241 991-12 Fax:(856-21) 241 910

• Vannasinh GH
Anou Village, Unit 09 Chanthabury Dist.
Tel:(856-21) 222 020, 218 707 Mob:(856-20) 551 4849

• Virasack GH
No.002, Thai-Lao friendship Rd. Ban thongkang
Tel:(856-21) 350 445 Mob:(856-20) 5606 191
www.virasack.8m.com

• Viengthong GH
Ban Phiawat No.8 Unit1 Sisattanak Dist.
Tel/Fax:(856-21) 212 095 Mob:(856-20) 5502 075

• Villa Sisavad
117/92 Ban Sisavad Neua, Chantthaboury Dist.
Tel/Fax:(856-21) 212 719
http://villa.sisavad.free.fr

• Keovilay Vanh GH
Ban That Loung Neua Unit4 Sayaettha Dist.
Tel:(856-21) 415 060 Mob:(856-20) 5608 257

• Viengxay GH
168 Nongbounthong Rd.
Tel:(856-21) 262 880 E-mail: Viengxay-gh@hotmail.com

• Vongsam Ang GH
House No.036, Saylom Rd.
Tel:(856-21) 252 737 Mob:(856-20) 551 4512

• Ban Sisaket Unit11
Chanthabouly Dist.
Tel:(856-21) 263 351 Fax:(856-21) 263 043
Mob:(856-20) 221 2999, 990 3474

• Khamkhone GH
Nhokkabath St. Ban Phonxay
Tel:(856-21) 452 312

• Xaysomboun GH
Ban Sisakhet, Khun Burom Rd. Chanthabury Dist.
Tel:(856-21) 216 233 Fax:(856-21) 252 525

• Xokxai GH
T2 Rd. Sibounheoung Village Chanthaboury Dist.
Tel:(856-21) 240 599 Mob:(856-20) 561 7301

• Villa Thatluang GH
109 Saysettha Dist. P.O.Box:420 Vientiane Laos.
Tel:(856-21) 413 370 Fax:(856-21) 412 953

VIENTIANE PROVINCE
Dansavanh Namgnuem Hotel
Namgnuem Village
Tel:(856-23) 020 551 7663

Faifa Hotel
Saeng Savang Village Keo-Oudom Dist.
Mob:(856-23) 601 793

Namxong Hotel
Viang Keo Village. Vangvieng Dist
Tel:(856-23) 511 016

Seng Lao Hotel
47/1, Unit12 Ban Haisok Chao Anou Road Chanthabouli Dist.
Tel:(856-21) 252 653 Fax:(856-21) 252 654

Sengprachanh Hotel
Ban hadsady, Lanexang Rd.
Tel:(856-21) 251 761 Fax:(856-21) 251 762, 251 756-7
Mob:(856-20) 555 5042

Am Phon GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 180

Bangalow Riverside GH
Vang Vieng Dist.
Tel:(856-23) 523 426

Bangalow Soukthavon GH
Tel:(856-23) 511 096

Bangalow Thavonsouk GH
Vangvieng Dist.
Tel:(856-23) 511 096

Chaleun Vieng Phon GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 106

Chintana Nom GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 174

Chantha La GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 146

Nana GH
Vieng Keo Village Vangvieng Dist.
Tel:(856-23) 511 036

Song Gnod GH
Moung Xong Village
Tel:(856-23) 511 138

Pani GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23)511 076

Kham Phon GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511062

Dok Khoune II GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 323

Kien Thong GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 069

Vieng Cha Leun GH
Tel:(856-23) 511 097

Vieng Sa Vanh GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 112

Khoun Thong GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 274

Phou Bane GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 037

Phon Saksith GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 284

Phou Kham GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 081

Gneun Phanith GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 150

Vang Vieng GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 058

Dok Khoun I GH
Sysa Vang Village
Tel:(856-23) 511 032

Sai Song GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23)511 130

Vieng Vilay GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 177

Malani GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 083

Phon Savang GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 091

Dok Khoun III GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 165

Syvisay GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 030

Boun Tang GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 328

Sysombat GH
Phone Pheng Village
Tel:(856-23) 511 234

Kham Hong GH
Tha Heutai Village
Tel:(856-23) 241 952

Nang Sounthon GH
Tha Heutai Village
Tel:(856-23) 511 051

Mor Ladok II GH
House Sa Gnao Village
Tel:(856-23) 511 488

Thavisouk GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 340

Pha Seuthsay GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 052

Sysavang GH
Sysavang Village
Tel:(856-23) 511 428

Malin GH
Houe Ngae Village
Tel:(856-23) 604 095

Phree Chith Tavong GH
Moung Song Village
Tel:(856-23) 511 148

Dok Boua GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 125

Mouk Davane GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 038

Suan Mon GH
Phoudindaeng Village
Tel:(856-23) 523 668

V.K.(Vieng Keo) GH
Vieng Keo Village
Tel:(856-23) 511 483

Vang Xay GH
Houe Sa Ngao Village
Tel:(856-23) 511 056

Phan Phou GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 238

Khaemkhong GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 511 201

Vang Vueng Ecoloth GH
Viengsamai Village
Tel:(856-23) 513 785

Saphao thong GH
Vang Vieng Dist.
Tel:(856-23) 511 115

Soun Syvaphap GH
Phoudin Daeng Village
Tel:(856-23) 511 220

Vieng Vily GH
Phonesay Village
Tel:(856-23) 331 165

52 Km GH
52 Km Village
Tel:(856-23) 331 018

Daothong GH
Phonekhamtai Village
Tel:(856-23) 518 295

Daoviengchansamai GH
Mai Village
Tel:(856-23) 213 332

Souan Palay GH
Taothane Village
Tel:(856-23) 331 022

Phothong GH
Syboun Heuong Village
Tel:(856-23) 211 173

Pathsani GH
Mai Village
Tel:(856-23) 331 198

Somchai GH
Phonesavang Village
Tel:(856-23) 331 149

54 Km GH
Hong Leua Village
Tel:(856-23) 331 433

Phathana GH
Phonesytai Village
Tel:(856-23) 21 220

Sysavad H
Syboun Heung Village
Tel:(856-23)

48 Km GH
Phonesay Village
Tel:(856-23) 331 165

Mayangli GH
52 Km Village
Tel:(856-23) 331 457

Souanthong Sith GH
Houey Thone Village
Tel:(856-23) 211 499

Nang Thongpeth GH
Thalath Village
Tel:(856-23) 431 268

Khaem Gnuem GH
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 623 370

Pheth Paseuth GH
Thalath Village
Tel:(856-23) 622 849

Phon Keo GH
Phon Hae Village
Tel:(856-23) 241 345

Many Amphon I GH
Nasang Lek Village
Tel:(856-23) 523 259

Phet Daoheung GH
Dong Village
Tel:(856-23)

Souk Phaphon GH
Bor Village
Tel:(856-23) 241 315

Pha Pao GH
Phone Hae Village
Tel:(856-23) 241 341

Dok Chan GH
Nonesavang Village
Tel:(856-23) 241 345

Vinlahthaphosay GH
Thaphi Phosay Village
Tel:(856-23) 523 259

In Davong GH
Phonesong Village
Tel:(856-23) 206 481

Long Gneuam View Resort
Saeng Savang Village
Tel:(856-23) 216 934

Souan Marknow Resort
Phatang Village
Tel:(856-23) 511 257

Thamchang Resort
Moung Song Dist.
Tel:(856-23) 511 050

Vang Xang Resort
Tel:(856-23) 211 525

Vangvieng Eco-lodge
Viengsamai Village Vangaieng City
Tel:(856-21) 413 370 Fax:(856-21) 412 953
Mob:(856-20) 550 8861
www.vangviengeco-lodge.com

ลาว ประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศลาว
ประเทศลาว
• ลาว ประเทศลาว ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ประเทศที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ ถ้าอยากดูวิถีชีวิตในอดีตประเทศไทยเป็นอย่างไร ก็คงแนะนำให้ไปดูที่ประเทศลาวนะครับ
ทัวร์ลาว
• ทัวร์ลาว สถานที่ท่องเที่ยวลาว รวมสถานที่ท่องเที่ยวประเทศลาว เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง ปากเซ จำปาสัก
หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง "เมืองมรดกโลก ตัวเมืองอันสงบ อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี" หลวงพระบางเมืองหลวงเก่า อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก เก็บรูปมาฝากบนเส้นทางลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู แก่งหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม แหล่งช้อปปิ้งเมืองปากเซ
ทุ่งไหหิน
• ทุ่งไหหิน เชียงขวาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงขวาง ความมหัศจรรย์ของภาชนะมีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย
ปราสาทวัดพู
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตปสาทหินวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละ อาณาจักรขอม และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน
วังเวียง
• วังเวียง เที่ยววังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้้วยธรรมชาติ ทิวเขา สายน้ำซอง ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนกันมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยวลาวใต้
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง มหานทีแห่งแม่น้ำโขง แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ 150 กิโลเมตร ที่น้ำตกคอนพะเพ็งมีร้านอาหาร ปลา่ย่าง ส้มตำ แซ่บๆ อยู่หลายร้าน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวใต้
• เที่ยวลาวเหนือ เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวเหนือ
• สงกรานต์ลาว สงกรานต์ประเทศลาว
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)