บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• แขวงสาละวัน : "เมืองแห่งภูเขาและผืนป่า"

• สถานที่ตั้ง : อยู่ระหว่างแขวงสะหวันนะเขต แขวงเซกองและแขวงจำปาสัก
• เมืองหลวง : เมืองสาละวัน
• จากแขวงจำปาสักขึ้นไปทางเหนือจะถึงแขวงสาละวัน แขวงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไรนัก แต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ มีภูเขาใหญ่ จัดเป็น 1 ใน 4 แขวงแห่งที่ราบสูงบอละเวน ที่ได้รับการยกย่องว่ามีธรรมชาติที่ดีมาก เมืองหลวงชื่อ “สาละวัน” ถ้ามาเที่ยวน้ำตกตาดฟานและตาดเยือง จะเดินทางต่อไปอีกไม่ไกลก็ถึงแล้ว
• สาละวันเป็นเมืองสำคัญหนึ่งของลาวใต้ แม้จะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กใจกลางของป่าทึบและภูเขาสูง แต่ก็อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารมีที่ราบอยู่ริมแม่น้ำโขง ทิศเหนือติดกับแขวงสะหวันนะเขต ทิศใต้ติดกับปากเซและเซกอง ทิศตะวันออกมีภูเขาเป็นพรมแดนกั้นกับประเทศเวียดนาม ทิศตะวันตกตรงข้ามกับจังหวัดอุบลราชธานี
• แขวงสาละวันมีประชากร 260,000 คน มีเชื้อชาติมอญ-เขมร ตะโอย ละไว กะตัง อาลัก ละเวน งาย ตง ปากอ คะไน กะตู และกะโด
สาละวัน เดิมชื่อ เมืองมำ เป็นเมืองชายแดนของอดีตอาณาจักรจำปาสัก ได้รับผลกระทบเสียหายร้ายแรงสมัยสงครามอินโดจีน และจากการสู้รบระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาของลาว
แหล่งท่องเที่ยว
• สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง : ตังอยู่ อำเภอเชียงทอง อยู่ทางทิศตะวันตกของแขวง สวนอุทยานแห่งชาติเชียงทอง เป็นสวนป่าไม้ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 995 ตารางกิโลเมตรทางด้านตะวันตกของแขวง เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหายาก บรรยากาศคล้ายกับอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี นักท่องเที่ยวสามารถเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติได้ แต่ควรมีคนนำทางเพราะมีสัตว์ป่าหลายชนิด และยังเป็นจุดชทปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ คือเมื่อเดินขึ้นเขาไปถึงยอดหน้าผา จะเห็นภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นลายแดงบนหน้าผาพลิ้วไหวสวยงามเหมือนที่ผาแต้ม

• น้ำตกเซเซด : ตั้งอยู่ในเขตบ้านแบ่ง ห่างจากตัวเมืองมาทางทิศใต้ 20 กิโลเมตร สามารถเหมารถตุ๊กตุ๊กที่ท่ารถสถานีขนส่งสาละวัน ราคา 200,000 กีบ/วัน หรือนั่งรถไปลงที่บ้านแบ่งและต่อรถไปอีก 10 กิโลเมตร น้ำตกนี้เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของสาละวัน ไม่สูงชันและกว้างใหญ่ แต่สายน้ำสีฟ้าใสที่ไหลลัดเลาะมาตามโขดหินสูง 5 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำและมีความร่มรื่นของพรรณไม้ที่สวยงาม น้ำตกเซเซดเป็นต้นน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำเซเซดและเป็นสาขาเล็กของแม่น้ำเซโดน
• น้ำตกตาดเลาะ : ตั้งอยู่ห่างตัวเมืองสาละวันมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 28 กิโลเมตร ตาดเลาะเป็นน้ำตกที่เกิดจากสายน้ำเซเซไหลลัดเลาะผ่านหมู่บ้านลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ชาวบ้านจึงเรียกว่า ตาดเลาะ เป็นน้ำตกที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในลาว และจำหน่ายกระแสไฟฟ้ามายังเมืองไทย ตัวน้ำตกสูง 10 เมตร จุดเด่นอยู่ที่สายน้ำที่ไหลผ่านชั้นของตัวน้ำตกลดหลั่นลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ สามารถเล่นน้ำได้มีจุดนั่งชมวิวทิวทัศน์ และสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกจาดรังซึ่งอยู่ด้านบนของน้ำตกตาดเลาะได้ บริเวณนี้มีที่พักหลายแห่งไว้ให้บริการจะเปิดในรูปแบบของเรือนพักที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย เช่น Sayse Tad Lo Guesthouse&Resort เป็นรีสอร์ทที่สวยมาก โทร. (856 34) 211886, 020 564 2489
• บึงจระเข้ : ตั้งอยู่ในเขตตำบลเซโดน ห่างจากตัวเมือง 80 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างลำบาก ต้องเหมารถกระบะของชาวบ้านเข้าไป ขับเลียบถนนไปหนองบัวทาง และหนองกางดง ตำบลเซโดน บ้านหนองบัวเป็นต้นน้ำของแม่น้ำเซโดน มีจระเข้พันธุ์สยามอยู่มากมาย เช่นเดียวกับที่บ้านหนองกางดง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมการดำรงชีวิตตามธรรมชาติของจระเข้ แต่จะไม่มีโชว์เหมือนเมืองไทย
• หมู่บ้านกะตัง : ตั้งอยู่ในเขตเมืองตุ้มลานตอนเหนือของแขวง ต้องเหมารถตุ๊กตุ๊กไปตามทางหลวงหมายเลข 23 ไปทางเหนือของสาละวันประมาณ 40 กิโลเมตร ราคาค่อนข้างแพงเพราะไปลำบาก หรือจะนั่งรถโดยสารท่าแตง สาละวัน นั่งไปถึงหมู่บ้านได้ หมู่บ้านกะตังเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่ากะตังที่อยู่นวมกันกว่า 30 ครอบครัว ในเขตบ้านหลังยาวประมาณ 100 เมตร ชนเผ่านี้มีชื่อเสียงในด้านทอผ้า เป็นผ้าหน้าแคบแต่สีสันสวยงามมาก สามารถไปพักแบบโฮมสเตย์ได้ ไปศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวและชาวเขาเผ่าต่างๆ ตกเย็นชาวบ้านจะรวมตัวกันก่อกองไฟ มีการเต้นรำของหญิงชนเผ่า คล้ายกับแสดงรับขวัญสมาชิกใหม่ เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่
•
หมู่บ้านตะโอย : ตั้งอยู่ในเขตตำบลตะโอย เลยเมืองตุ้มลานไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ การเดินทางทุรกันดารมาก วิ่งได้แต่รถกระบะ ใช้เส้นทางเดียวกับไปหมู่บ้านกะตัง แต่เลยไปอีก 50 กิโลเมตร สามารถไปสัมผัสชีวิตของชาวเขาเผ่าตะโอยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหุบเขาลึก 300-1,000 เมตร ราว 26,000 คน เผ่านี้คงขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวลาวไว้อย่างเหนียวแน่นสามารถไปพักแบบโฮมสเตย์ได้ แต่อาจไม่สะดวกนัก เพราะชาวเผ่าที่นี่มีจารีตประเพณีการบูชาเทพเจ้านับถือภูตผีอย่างเคร่งครัด การเข้าไปอยู่ที่นี่ไม่ควรแสดงท่าทีลบหลู่ แต่เมื่อนอกเหนือเวลาพิธีกรรมชาวเผ่าก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาชีวิตของพวกเขาอย่างเป็นกันเอง การได้รับประทานอาหารป่า การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้
ที่ราบสูงบอละิเวน
• ที่ราบสูงบอละเวน แปลว่า ที่อยู่ของชาวละเวน เป็นชนกลุ่มน้อยที่มีมากสุดในบริเวณนี้ มีเชื้อสายจากมอญ-เขมร ที่ราบสูงบอละเวนมีความสูงโดยเฉลี่ย 1,200 เมตร อากาศอบอุ่นสบาย เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้า และโรบัสต้าที่ฝรังเศสนำเข้ามาปลูก และยังมีชนเผ่าอาลัก อยู่ในหมู่บ้านหลัก 52 เส้นทางไปน้ำตกเซกะตาม หรือกะตามตก ซึ่งมีฝีมือในการทอผ้าโดยนำเอาลูกปัดมาทอเป็นลวดลายคล้ายศิลปะแบบเขมร

ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
• ที่พักที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวหาได้ค่อนข้างยากลำบาก เพราะแต่ละแห่งอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก จะมีที่พักแบบโรงแรมระดับ 3-4 ดาว เรือนพัก และตึกแถว เรียงรายอยู่รอบตัวเมือง โดยมีศูนย์กลางอยู่ตลาดใหญ่เท่านั้น
ร้านอาหาร
• ในแขวงสาละวัน ตลาดเป็นศูนย์รวมของอาหารรสชาติดีดีมากมาย มีให้เลือกทั้งอาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง มีมะพร้าวน้ำหอมลูกโตที่เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่ มีที่นั่งจิบกาแฟโบราณหรือชาจากใบชาลาว ทานคู่กับซาลาเปาทอดไส้หมูบดและเห็ด มีขนมครก ขนมปังฝรั่งเศส มื้อเที่ยงมีของปิ้งๆ ย่างๆ ให้เลือกหลายอย่าง ราคาประมาณ 2,000 กีบ/ไม้ หรือเป็นอาหารญวนก็มี มื้อเย็นมีเฝอ อาหารเวียดนาม ไว้ให้เลือกมากมาย
การเดินทาง
• ปัจจุบันไม่มีการคมนาคมใดๆ มุ่งหน้าไปถึงแขวงสาละวันได้โดยตรง จะต้องผ่านปากเซก่อน จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 24 ไปถึงอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 629 กิโลเมตร ขับรถไปตามเส้นทางหมายเลข 207 ไปยังด่านพรมแดนช่องเม็ก ไปสู่เมืองปากเซ จะเลือกนั่งรถโดยสารหรือรถแท็กซี่ไปยังเมืองปากเซก็ได้ ระยะทาง 42 กิโลเมตร เมื่อถึงปากเซต้องต่อรถโดยสารสายใต้เข้าแขวงสาละวัน มีรถ 4เที่ยว/วันคือ 07.30, 09.00, 12.15 และ 14.00 น. ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง

ลาว ประเทศลาว เที่ยวลาว ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้
• สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศลาว
ประเทศลาว
• ลาว ประเทศลาว ดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ ประเทศที่สวยงามด้วยวัฒนธรรมและธรรมชาติ ถ้าอยากดูวิถีชีวิตในอดีตประเทศไทยเป็นอย่างไร ก็คงแนะนำให้ไปดูที่ประเทศลาวนะครับ
ทัวร์ลาว
• ทัวร์ลาว สถานที่ท่องเที่ยวลาว รวมสถานที่ท่องเที่ยวประเทศลาว เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง ปากเซ จำปาสัก
หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง "เมืองมรดกโลก ตัวเมืองอันสงบ อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรี" หลวงพระบางเมืองหลวงเก่า อดีตราชธานีศรีสัตนาคนหุตแห่งอาณาจักรล้านช้าง
ลาวใต้ ปากเซ
• เที่ยวลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก เก็บรูปมาฝากบนเส้นทางลาวใต้ ปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู แก่งหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดผาส้วม แหล่งช้อปปิ้งเมืองปากเซ
ทุ่งไหหิน
• ทุ่งไหหิน เชียงขวาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองเชียงขวาง ความมหัศจรรย์ของภาชนะมีรูปทรงคล้ายไหทำด้วยหินทรายมีขนาดใหญ่มากมาย
ปราสาทวัดพู
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตปสาทหินวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละ อาณาจักรขอม และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งต่อมาก็คือประเทศลาวในปัจจุบัน
วังเวียง
• วังเวียง เที่ยววังเวียง “กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้้วยธรรมชาติ ทิวเขา สายน้ำซอง ไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างแวะเวียนกันมาท่องเที่ยวอย่างไม่ขาดสาย
เที่ยวลาวใต้
• เที่ยวลาวใต้ น้ำตกคอนพะเพ็ง มหานทีแห่งแม่น้ำโขง แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ 150 กิโลเมตร ที่น้ำตกคอนพะเพ็งมีร้านอาหาร ปลา่ย่าง ส้มตำ แซ่บๆ อยู่หลายร้าน
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศลาว
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวใต้
• เที่ยวลาวเหนือ เวียงจันทร์ วังเวียง เชียงขวาง หลวงพระบาง
• ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม
• รูปและข้อมูลท่องเที่ยวเส้นทางลาวเหนือ
• สงกรานต์ลาว สงกรานต์ประเทศลาว
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)