บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ : บ้านพระแม่มารี
• บันทึกการเดินทาง...เที่ยวตุรกี...วิหารเทพีอาร์เทมิส สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ : บ้านพระแม่มารี

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส

วิหารเทพีอาร์เทมิส
วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
รูปวิหารเทพีอาร์เทมิส
• วิหารเทพีอาร์เทมิส (The Temple of Artemis) : 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
• วิหารเทพีอาร์เทมิส ตุรกี เป็นวิหารสร้างด้วยหินอ่อน เลียบแบบศิลปะแบบกรีกโบราณ สร้างเพื่อถวายเทพเจ้าอาร์เทมีส หรือเทพเจ้าอารเตมิซ (เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ของกรีก) ผู้มาจากสวรรค์ ผู้ช่วยชาวเมืองให้พ้นจากหายนะและภัยพิบัติได้ อยู่ในเมืองอีเฟซุสบนชายฝั่งแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้ คือประเทศตุรกี ในรัชสมัยของกษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งกรีก จัดเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งจนกลายเป็นที่รู้จักว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคเก่า
• วิหารเทพีอาร์เทมิสนี้มีเนื้อที่ถึง 54,720 ตารางฟุต ตัวอาคารมีความกว้างถึง 400 ฟุต บริเวณโดยรอบวัดแห่งนี้กิน เนื้อที่เกือบ 2 เอเคอร์ และมีเสาหินตั้งตระหง่านรอบตัวอาคารมากกว่า 100 เสาหิน แต่ละเสาหินมีเส้นผ่านศุนย์กลาง 6 ฟุต ความสูง 60 ฟุต หลังคาปูด้วยกระเบื้องหินอ่อน ภายในโบสถ์เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าชื่อว่า อาร์ทิมีส หรืออีกชื่อหนึ่ง ว่าไดอาน่า เป็นเทพธิดาแห่งดวงจันทร์ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ชาวเอฟซุสเคารพและนับถือเป็นขวัญกำลังใจเป็นอย่างมาก จนพวกเขายกให้เป็นเทพธิดาประจำเมือง พร้อมทั้งสร้างวิหารเทพธิดาอาร์ทีมิสหลังแรกให้เมือ่ประมาณ 700 ปีก่อนคริสกาล ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณนอกเมืองเอเฟซุสเส้นทางจากเซลจุกไปเมืองคูซาดาซึ (Kushadasi) ประชาชนจะนำสิ่งของมาสักการะบูชา ส่วนมากเป็นสิ่งของมีค่ามากมาย
• หลังจากวิหารหลังแรกถูกทำลายและมีการสร้างวิหารขึ้นมาใหม่ราว 570 ปีก่อนคริสตกาล เป็นวิหารหินอ่อนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เวลาสร้างถึง 120 ปี โดยสถาปนิกในยุคนั้นออกแบบให้เลือกสร้างบนพื้นที่ชื้นแฉะ เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนจากแรงแผ่นดินไหวที่เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสมัยนั้น
• ต่อมาวิหารถูก ฮีโรสตราตัส (Herotratus) เผาทำลาย ในวันที่ 21 กรกฎาคม 256 ปี ก่อนคริสตกาล เพียงเพื่อต้องการให้ชื่อของตัวเองเป็นอมตะเท่านั้น ชาวเติร์กในยุคนั้นเชื่อว่า การที่เทพธิดาอาร์ทีมิสผู้ศักดิ์สิทธิ์ไม่สามารถรักษาวิหารไว้ได้ นักประวัติศาสตร์กรีก ในยุคนั้น ได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นเพราะวันที่วิหารโดนเผานั้น ตรงกับวันประสูติของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งมาเซโดเนีย เทพธิดาจึงมีภารกิจต้องไปจัดการให้การประสูติของพระองค์
• หลังจากนั้นชาวเมืองเอเฟซุสได้พยายามสร้างวิหารขึ้นใหม่ให้สวยงามและยิ่งใหญ่กว่าเดิม แต่ ในปี 330 ก่อนคริสตกาล ช่วงที่กำลังก่อสร้างอยู่นั้น พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยกทัพเข้าสู่อนาโตเลียและได้เสด็จมายังเอเฟซุส ได้เสนอแนะว่า พระองค์จะช่วยสร้างวิหารหลังนี้ต่อให้เสร็จ แต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากชาวเมืองเอเฟซุสไปว่า “มันไม่เหมาะที่เทพจะสร้างวิหารให้กับเทพด้วยกัน”
• ต่อมาวิหารเทพีอาร์เทมิส ได้ถูกทำลายลงอีกครั้งโดยชาวกอธ (Goth) ในปี ค.ศ. 262 โดยไม่มีการบูรณะหรือสร้างวิหารอาร์ทีมิสขึ้นใหม่ เพราะชาวเมืองในยุคต่อมาได้หันมานับถือคริสต์แทนการนับถือเทพ นับเป็นการปิดฉากการก่อสร้างวิหารเทพธิดาอาร์ทีมิสลงอย่างถาวร เหลือแต่ซากปรักหักพังเก็บไว้ชมอยู่ในกรุงอิสตันบลู ประเทศตุรกี
• ดินแดนแถบนี้หลังจากที่พวกกรีกหมดอำนาจลง,ยังมีพวกเปอเชียกับพวกมาเซโดเนีย(ยุคของอเล็กซานดรา) แล้วก็พวกโรมันเข้ามาครอบครอง.แต่ละชนชาติดังกล่าวให้ความเคารพและเพิ่มพูนสิ่งประดับประดาแก่วิหารของเทพอารเตมิซเรื่อยมา(มีโบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากที่นี่ที่เป็นของยุคต่างๆในพิพิธภัณฑ์ของเมืองเอเฟซุส) เมื่อคริสต์ศาสนาเข้ามีอิทธิพลเหนือระบบเทพเจ้าหลายองค์(polytheism) วิหารนี้ถูกทำลาย เสาหินและหินก้อนใหญ่
ถูกนำไปสร้างวหารเซนต์โซเฟียที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลกับวัดของเซนต์จอห์นที่เมืองเซลสุค ใกล้เมืองเอเฟซุส
วิหารเทพีอาร์เทมิส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ
รูปวิหารเทพีอาร์เทมิส
รูปพระแม่มารี บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
รูปพระแม่มารี บ้านพระแม่มารี
• บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
• สถานที่ศักดิ์ซึ่งพระแม่มารีเสด็จมากับนักบุญจอห์นใน ค.ศ. 37-48 และสิ้นพระชนม์ลงที่นี่ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงสวด ภายในมีรูปบูชาที่มักมีผู้มาอธิษฐานขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ดังมีไม้เท้าและเฝือกที่ผู้มาแสวงบุญทิ้งไว้เป็นสิ่งยืนยัน ชาวกรีกออร์โธดอกซ์จะมาชุมนุมกันที่โรงสวดทุกวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อฉลองเทศกาลพระแม่มารีเสด็จสู่สวรรค์ รวมถึงพิธีสวดบูชาที่เรียกว่า พานาเกีย
• บ้านพระแม่มารีถูกค้นพบค่อนข้างปาฏิหารย์ คือพบโดยแม่ชีชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) แม่ชีแอนนาป่วยหนักเป็นโรคประหลาด ไม่สามารถเดินเหินไปไหนมาไหนได้ แต่เธอกลับนิมิตเห็นบ้านของพระแม่มารี และเธอได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลง มีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในที่สุดในปี ค.ศ. 1891 แรกที่พบนั้น บ้านหลังนี้ หลังคาพังลงมาและมีรูปเคารพของพระแม่มารีอยู่ใกล้ๆ
• ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปเคารพาของพระแม่มารี แต่ห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายรูปและด้านนอกของบ้านพระแม่มารีมีก๊อกสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็นกำแพงอธิษฐาน (Wishing wall) ที่มีราวเหล็กที่เต็มไปด้วยเศษผ้าและกระดาษนับร้อยชิ้น ที่สมัยก่อนคนจะนำผ้าฝ้ายผืนเล็กๆ มาผูกไว้แล้วอธิษฐาน
บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
รูปบ้านพระแม่มารี
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพระแม่มารี
คำอธิษฐานขอพรที่บ้านพระแม่มารี : (House of Virgin Mary)
คำอธิษฐานขอพรที่บ้านพระแม่มารี

เส้นทางไปบ้านพระแม่มารี

เส้นทางไปบ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี

บ้านพระแม่มารี
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)