บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• ข้อมูลท่ิองเที่ยวประเทศตุรกี 
• เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี วีซ่าตุรกี

ท่องเที่ยวตุรกี

ถนนระหว่างเมืองตุรกี

ถนนระหว่างเมืองตุรกี

อิสตันบูล ตุรกี
ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุกคาเล่
รูปประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุกคาเล่
ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุกคาเล่
รูปประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองปามุกคาเล่

ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

ประเทศตุรกี ปราสาทปุยฝ้าย

• เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี วีซ่าตุรกี
• สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
• เอกสารที่ต้องเตรียมที่ใช้ยื่นวีซ่าตุรกี
1.หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมทั้งถ่ายเอกสารสำเนาหน้าแรก
2.จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุชื่อ ตำแหน่ง วันเริ่มต้นทำงานจนถึงปัจจุบัน และระบุวันและเวลาไปกลับให้ตรงตามตั๋วเครื่องบิน
3.ใบจองตั๋วเครื่องบินไปกลับ และใบจองที่พัก(ในกรณีไม่มีจดหมายเชิญ)
4.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
4.กรณีไปประชุมหรือธุรกิจ ต้องมีใบเชิญตัวจริงจากทางบริษัทหรือองค์กรของตุรกี กรณีเชิญส่วนบุคคล ต้องมีจดหมายเชิญตัวจริงจาก Noteri เท่านั้น (ไม่รับแบบสแกนหรือแฟกซ์ไม่ว่ากรณีใดๆก้อตาม)
5.กรอกแบบฟอร์มให้ครบ พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป ( download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.mfa.gov.tr ฟอร์มวีซ่าจะอยู่ในช่องที่เขียนว่า Consular info )
6.ค่าธรรมเนียมแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว (single) 1,066 บาท และเดินทางเข้า-ออกหลายครั้ง (multiple) 3,567 บาท (กรุณาเตรียมเงินให้พอดี)
7.ใส่เอกสารทั้งหมดมาในแฟ้ม A4 พร้อมติดชื่อภาษาอังกฤษให้เรียบร้อย
• ภายหลังการยื่นเอกสารขอวีซ่าและได้รับการอนุมัติแล้ว จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการ /สามารถรับวีซ่าตามวันที่ระบุในใบนัด โดยไม่จำเป็นต้องโทรสอบถาม
• รายละเอียดการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางไทย (Visa)
หนังสือเดินทางทูตและราชการ-สามารถยกเว้นการตรวจลงตรา ระยะพำนัก 90 วัน
หนังสือเดินทางธรรมดา-ต้องผ่านการตรวจลงตรา ณ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย

• สำหรับหนังสือเดินทางไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่
สถานเอกอัครราชฑูตตุรกีประจำประเทศไทย (Embassy of the Republic of Turkey)
66/1 ซ.จัดสรร ถนนสุทธิสาร ห้วยขวาง กรุงเทพ ฯ 10310
โทรศัพท์. 02-2747262-3 แฟกซ์ 02-274-7261
อีเมล์ : tcturkbe.cscoms.com
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
• การเดินทางมายังสถานฑูตตุรกี มาจากทางแยก อ.ส.ม.ท. ให้ตรงมาเรื่อยๆบนถนนรัชดาผ่านแยกห้วยขวางเมื่อมาถึงแยกสุทธิสาร ให้เลี้ยวขวามาประมาณ 1 กม.กว่าๆ จะเห็นซอยอยู่ทางขวามือชื่อซอยจัดสรร เลี้ยวขวาเข้าไปสุดแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านไปประมาณ 3-4 ประตูจะเห็นมีป้อมยามอยู่ทางซ้ายมือ แจ้ง รปภ. ว่าจะมาทำวีซ่าแล้วเขาก็จะขอบัตรประชาชนเรา
ถ้าสะดวกทางรถไฟใต้ดินก็ลงสถานีสุทธิสาร ออกทางออกที่ 3 แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปสถานฑูตตุรกี
• หน่วยงานของไทยในตุรกี
• สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี (Royal Thai Embassy)
Cankaya Cad. Kader Sok. 45/3-4
06700 Gaziosmanpasa,
Ankara, Republic of Turkey
Tel. (90 312) 437 4318 / 437 5248
Fax (90 312) 437 8459
E-mail : thaiank@ttmail.com
• สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครอิสตันบูล (Thai Trade Centre)
Ayanoglu Ishani,
Mete Cad. No. 20/3
Taksim 80090, Istanbul
Tel (90 212) 292-0910-11
Fax (90 212) 292-0912
E-mail: ttcist@turk.net
• สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำนครอิสตันบูล (Royal Thai Consulate-General) No. 90 Dersan Han,
Gummsuyu, Taksim, Istanbul, Turkey
Tel. (90 212) 292 8651-52, 292 8366
Fax (90 212) 292 9770 249 4309
E-mail: mhayrie@escortnet.com
• การเข้าเมือง
1.ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ที่ประเทศตุรกีได้ไม่เกิน 90 วัน
2.สำหรับนักเรียนหรือผู้ที่มาทำงาน ขอวีซ่าเพื่ออยู่ที่ประเทศตุรกีได้ครั้งละ 1 ปี
3.ส่วนผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและราชการไม่ต้องขอวีซ่า สามารถพำนักอยู่ได้ 90 วัน
• ศุลกากร : สินค้าปลอดภาษีสามารถซื้อ และนำเข้า-ออก จากสนามบินนานาชาติตุรกีได้ตามจำนวนที่สมเหตุสมผล ห้ามซื้อหรือขายหรือส่งออกวัตถุโบราณอายุตั้งแต่ 200 ปีขึ้นไป

เส้นทางท่องเที่ยวตุรกี
เส้นทางท่องเที่ยวตุรกี
เส้นทางท่องเที่ยวตุรกี
เส้นทางท่องเที่ยวตุรกี

• วันหยุดประจำปี
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
23 เมษายน วันตั้งสภาแห่งชาติ ซึ่งต่อมาสถาปนาเป็นวันเด็ก
19 พฤษภาคม วันเยาวชนและกีฬา
30 สิงหาคม วันฉลองชัยชนะ เพื่อรำลึกถึงสงครามในปี ค.ศ.1922
29 ตุลาคม วันชาติ
นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ เชแคร์โบรัม (Seker Bairam) เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมรับประทานขนมหวานหลังหมดการถือศีลอด (RamaZan-รามาซาน) มุสลิมชาติอื่นเรียกว่า รอมฎอน (Ramadan) และ คูร์บันไบรัม (Kurban Bairam) เทศกาลฆ่าแกะเพื่อเอาเนื้อแจกจ่ายแก่คนยากจน วันของเทศกาลเหล่านี้ขึ้นกับปฏิทินมุสลิม

• เทศกาลสำคัญ
• เดือนมกราคม
เทศกาลชนอูฐ หมู่บ้านในเซลจุด ใกล้เอเฟส และอิสมีร์
เทศกาลแสดงช็อกโกแล็ตของตุรกี เป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมงานและผู้ผลิตเข้าร่วมฉลองเกี่ยวกับช็อกโก แล็ต เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับช็อกโกแล็ต ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในเวลา 3 วันนี้แสดงงานศิลปะที่ทำจากช็อคโกแล็ต การประกวดแข่งขันถ่ายรูป และการเขียนบรรยายเกี่ยวกับความหวานของช็อคโกแล็ต
• เดือนเมษายน
เทศกาลภายนตร์นานาชาติอิสตันบูล
เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองเอเฟซุส
เทศกาลทิวลิป ชานกรุงอิสตันบูล
เทศกาลนกหายชนิดหนึ่ง (Birecik kelaynak fesitval)
• เดือนพฤษภาคม
เทศกาลศิลปะนานาชาติที่อังการา
เทศกาลดนตรีและขนบธรรมเนียบพื้นบ้าน
เทศกาลเรือยอชต์นานาชาติที่มาร์มาริส
ฟอร์มูล่าวัน ตุรกี กรังด์ปรีซ์ เป็นเจ้าแห่งกีฬาด้านเครื่องยนต์ ที่ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งชิงรางวัลมากมาย ที่ล่อใจให้แสดงความสามารถออกมา ความเร็วและเสียงดังจากเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่โปรดปรานของคนชอบความเร็ว
• เดือนมิถุนายน
เทศกาลศิลปะและวัฒธรรมที่อิสตันบูล
เทศกาลดนตรีและศิลปะที่มาร์มาริส
เทศกาลเมืองแพร์กามุม
เทศกาลศิลปะเมืองคัปปาโตเจีย
• เดือนกรกฎาคม
เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
เทศกาลดนตรีและขนบธรรมเนียมพื้นบ้านที่บูร์ซาพื้นบ้านที่บูร์ซา
เทศกาลระบำพื้นบ้านนานาชาติ
เทศกาลกระเบื้องเซรามิก
การฉลองนัสเรดดิน โฮจา (Nasreddin hoca celebartions)
เทศกาลฮิตไตต์
• เดือนสิงหาคม
เทศกาลเมืองทรอย
เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและหัตถกรรม
เทศกาลกีฬาทางน้ำ ดนตรีและการละเล่มพื้นบ้าน ที่โฟจา
เทศกาลงานของตกแต่งบ้านอิสตัลบูล เป็นงานประจำปีที่ศูนย์จัดนิทรรศการอิสตัลบูลทูยัพ ที่นำสิ่งของตกแต่งต่างๆในแบบที่แตกต่างกันไป งานเปิดทั้งในเชิงการค้าและสาธารณะ นำสิ่งต่างที่ทำจากจานชามแก้วไปจนถึงสีย้อม,เซรามิกส์ ,ลูกปัด,ลูกไม้,ผลิตัณฑ์หนังฝอกและผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยมือต่างๆ
• เดือนกันยายน
เทศกาลนานาชาติที่อิสมีย์
เทศกาลเก็บเกี่ยวองุ่นนานาชาติ
• เดือนตุลาคม
เทศกาลศิลปะเมืองอิสตัลบูล เป็นการแสดงเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยจากแกลเลอรี่ มหาวิทยาลัย และองค์กรทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง เริ่มครั้งแรกในปี 2002 เพื่อให้ศิลปินชาวตุรกีมีโอกาสแสดงผลงงานของพวกเขาในระดับสากลซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่มีผู้เข้าร่วมเป็นศิลปิน นักสะสมงานศิลปะ และสถาบันทางด้านดนตรี ส่วนทางด้านศิลปะเยาวชน เป็นการแสดงเกี่ยวกับการถ่ายภาพ วิดิโอ เสียง การแสดง และศิลปะดิจิตอล
สัปดาห์แห่งการออกแบบ มีผลงานการออกแบบมากมายในงานสัปดาห์แห่งการออกแบบที่เมืองอิสตันบูล เข้าร่วมโดยหลากหลายธุรกิจและงานออกแบบส่วนตัว จากทั่วทุกมุมโลก จัดขึ้นที่สะพานกาลาต้า ซึ่งมีพื้นที่ว่างสำหรับจัดงานได้อย่างอิสระ แสดงการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ และแนวโน้มการออกแบบ มาแสดงนิทรรศการแสดงและจัดงาน พื้นที่จัดงานอยู่รอบๆคร่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชีย มีที่ให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้านการออกแบบ
การสนทนา การแข่งขันตลอดบริเวณที่จัดงาน
• เดือนพฤศจิกายน
วันที่10 เป็นวันถึงแก่อสัญกรรมของอตาเติร์ก
ไม่ใช่วันหยุดแต่มีการไว้อาลัย
• เดือนธันวาคม
เทศกาลเซนต์นิโคลัส มีการฉลองในโบสถ์เซนต์นิโคลัส
(เซนต์นิโคลัสเป็นซานตาคลอสตัวจริง) ที่เดมเรใกล้ อันตาเลีย
งานแสดงแฟชั่นนานาชาติเมืองอิสตัลบูล งานแสดงแฟชั่นนานาชาติเมืองอิสตัลบูล จัดขึ้น 2 ครั้ง ในแต่ละปี เป็นแสดงแฟชั่นที่แสดงถึงแนวโน้มของของเสื้อผ้า ที่กำลังจะมาถึงในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่มของตุรกี ได้นำคอลเลคชั่นเสื้อผ้ามาแสดงในงาน ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดชั้นในและเครื่องประดับต่างๆ ผู้ที่มาร่วมงามมีทั้งผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ยี่ห้อชื่อดังต่างๆ ผู้ค้าขาย และร้านค้าต่างๆมากมาย คนรุ่นใหม่จากโรงเรียนสอน
• โทรศัพท์หมายเลขฉุกเฉิน : รถพยาบาล 112 ตำรวจ 155 เหตุฉุกเฉิน115 ดับเพลิง110

ท่องเที่ยวตุรกี วิหารเซนต์โซเฟีย
ท่องเที่ยวตุรกี วิหารเซนต์โซเฟีย
ท่องเที่ยวตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าสีฟ้า นครอิสตันบูล
ท่องเที่ยวตุรกี สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าสีฟ้า นครอิสตันบูล
• ตุรกี : สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในตุรกี
1.ในการรับเลี้ยงอาหารจากชาวท้องถิ่น ให้ตักอาหารจากจานที่ใกล้ตัวที่สุดถ้าเป็นจานรวม
2.รับประทานอาหารให้หมดจานเสมอ ชาวตุรกีถือว่าการทานอาหารไม่หมดเหมือนดูถูกผู้ปรุง
3.กล่าวคำว่า เอเลนิเซ ซาคลึก (ขอให้มือของคุณแข็งแรง) เพื่อขอบคุณเจ้าภาพสำหรับการปรุงอาหาร
4.ตรวจสอบสภาพอากาศและดูสถานที่ที่ต้องไปก่อนเดินทาง เพื่อเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม อย่างเช่น ถ้าต้องเข้า5. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างมัสยิดก็ต้องแต่งกายมิดชิด ขึ้นบนเขาสูงควรเตรียมแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย หรือไปเที่ยวเมืองน้ำแร่ร้อนอย่างที่ปามุคคาเลก็นำชุดว่ายน้ำไปใส่แช่น้ำแร่
6.แสงแดดที่ตุรกีเจิดจ้าไม่น้อย ควรนำหมวกปีกกว้างไปด้วย และนำร่มพกพาติดตัวไปสักคันก็ดี นอกจากจะกันแดดแล้ว ยังใช้กันฝนที่อาจจะตกเป็นบางเวลา
7.เพื่อความสะดวกไร้กังวลในการช้อปปิ้งอย่าลืมพกบัตรเครดิตกสิกรไทย และก่อนออกเดินทางจากเมืิองไทย อย่าลืมเตรียมขอเพิ่มวงเงินฉุกเฉินชั่วคราวจากบัตรเครดิตกสิกรไทย ติดต่อที่ 02 888 8888
8.ตุรกีเป็นเมืองที่มีความทันสมัย และผู้คนมีทัศนคติเปิดกว้างคล้ายกับประเทศยุโรป แต่ความที่เป็นประเทศมุสลิมจึงอาจต้องระมัดระวังในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่อง อาหารการกินและการแต่งกายเข้ามัสยิด
9. ในการรับเลี้ยงอาหารจากชาวท้องถิ่น ไม่ควรรับประทานจากจานที่อยู่ทางซ้ายมือโดยตรง
10.ที่โต๊ะเลี้ยงอาหาร ไม่ควรนั่งติดกับคนต่างเพศ นอกจากเจ้าภาพจะจัดให้
11.ไม่ควรดื่มน้ำก๊อก เพราะน้ำประปาในตุรกีผสมคลอรีนในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายได้ ควรดื่มน้ำดื่มที่ขายเป็นขวด ก่อนเข้าพักในโรงแรมให้ซื้อน้ำดื่มเข้าไปด้วย เพราะตามโรงแรมไม่มีน้ำดื่มฟรีให้ และราคาค่าน้ำสูงกว่าข้างนอกเป็นเท่าตัว
12.เมื่อ เข้าไปในสถานที่สำคัญ ทั้งมัสยิด พระราชวัง พิพิธภัณฑ์ ไม่ควรจับต้องสิ่งใดทั้งสิ้น ส่วนใหญ่สถานที่เหล่านี้มักจะให้สวมถุงพลาสติกครอบรองเท้าอีกชั้นเพื่อรักษา พื้นไม้ไม่ให้สึกหรอ และบางที่อาจมีพรมลาดไว้เพื่อให้เดินบนพรม ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อย่าฝ่าฝืนกฎใดๆ ก็ตามที่กำหนดไว้
13.ห้าม นำโบราณวัตถุออกนอกประเทศตุรกีอย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ซื้อพรมมา จะต้องขอหนังสือรับรองจากทางพิพิธภัณฑ์เพื่อยืนยันว่าพรมนั้นไม่ใช่ของเก่า
14.ระมัดระวังห้ามนำเข้ายาเสพติด ไข่ของหม่อนไหม ดินและพืชพันธุ์เพื่อการเกษตรเครื่องเล่มเกมส์ต่าง ๆ วัสดุที่ห่อหรือปิดป้ายปลอม ฯลฯ
เมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน
รูปเมืองคัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน
เมืองเอเฟซุส (Ephesus) หรือเอเฟส (Efes) : มหานครโบราณของโรมัน
รูปเมืองเอเฟซุส

คัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน

เกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย

เกอเรเม่ เมืองคัปปาโดเจีย

คัปปาโดเจีย มหานครใต้ดิน

โรงละครเอเฟซุส

เมืองเอเฟซุส หรือ เอเฟส

ห้องสมุดเซลซุส เอเฟซุส

เมืองเอเฟซุส หรือ เอเฟส

• ตุรกี : เกร็ดความรู้เกี่ยวกับตุรกี
1.การแต่งกาย แต่งกายตามสภาพอากาศ ควรเตรียมร่มไปในฤดูหนาว เตรียมแว่นกันแดดและหมวดไปในฤดูร้อน การเข้าชมสุเหร่าสำหรับสตรีควรนุ่งห่มเสื้อผ้ามิดชิด ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปิดขาและแขน ควรเตรียมผ้าคลุมศีรษะไปด้วย ส่วนผู้ชายควรหลีกเลี่ยงการนุ่งกางเกงขาสั้น
2.การบริการรับค่าทิปทุกแห่ง จ่ายเป็นเงินยูโรหรือเงินดอลลาร์ได้ โรงแรมและร้านอาหารจ่าย 10 - 5
เปอร์เซ็นต์ของใบเสร็จ ยกเว้นร้านอาหารริมทางที่ราคาถูก ไม่ต้องจ่ายทิป
3.อย่าพลาดการลองเคบับ (kebap) เป็นอาหารตุรกีขนานแท้และดั้งเดิม ที่มีต้นกำเนิดจากอาหารของชนเผ่าเติร์กเมื่อกว่าพันปีมาแล้ว เป็นการปรุงโดยนำเนื้อมาต้ม อบ ย่าง เช่น “ชีชเคบาบึ” จะมีพริกหวาน มะเขือเทศ และหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นผสมรวมกับเนื้อชิ้นเล็กๆ นำไปเสียบกับชีช (เหล็กเสียบ) และนำไปย่างบนตะแกรง “กุเว็ช” คือเนื้ออบในหม้อพร้อมผักสด “ทานดึร์เคบาบึ” เป็นอาหารพื้นเมืองของคอนยา เป็นการนำลูกแกะอบทั้งตัวในเตาอบที่สร้างด้วยอิฐ ร้านเคบับที่ขึ้นชื่อของกรุงอิสตันบูลคือ Kebap House (Tel. (212) 241 24 60)
4.การไปเยือนอิสตัลบูล เพื่อให้ได้บรรยากาศตุรกีจริง ต้องแวะเที่ยวสไปซ์ มาร์เกตหรือตลาดเครื่องเทศ นอกจากมีเครื่องเทศขายมากมายแล้ว ยังมีสินค้าของฝากที่คนไทยนิยมซื้อติดมือกลีบเมืองไทยกันมากก็คือ ชาแอปเปิ้ลอันขึ้นชื่อของตุรกี, เตอร์กิซ ดีไลท์ ขนมหวานสไตล์ตุรกีที่โด่งดังไปไกล, ดวงตาสีฟ้า (Evil Eyes) เครื่องรางปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายตามความเชื่อของชาวตุรกี ที่ปัจจุบันเป็นของฝากขั้นดีราคาเยา นอกจากนี้สไปซ์ มาร์เกต ก็ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย คล้ายๆ กับที่แกรนด์บาร์ซาร์ เพียงแต่ว่าราคาถูกกว่า
5.นักท่องเที่ยวอาจพบว่ามีคนพื้นเมืองชาวตุรกี เดินตามนักท่องเที่ยวที่เป็นคนเอเซีย พร้อมทั้งส่งเสียงแซวว่า “ชินชิน ชิปปอน ชิปปอน” เพราะคนหน้าที่เอเชียที่ไปเที่ยวตุรกีส่วนใหญ่เป็นคนจีนและญี่ปุ่น อาจจะก่อความรำคาญบ้างเล็กน้อย สำหรับชาวตุรกีเมื่อรู้จักกันเป็นการส่วนตัว คนตุรกีมักใจกว้างและมีน้ำใจ คนตุรกีมีความสนใจในด้านการเมืองมากด้วย

แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ตลาดสไปซ์ มาร์เกต กรุงอิสตันบูล
รูปตลาดสไปซ์ มาร์เกต กรุงอิสตันบูล
แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี เมืองคัปปาโดเจีย
รูปของฝากตุรกี เมืองคัปปาโดเจีย
เที่ยวตุรกี นครอิสตันบูล
ท่องเที่ยวตุรกี

ตลาดสไปซ์ มาร์เกต

ของฝากตุรกี

ตลาดสไปซ์ มาร์เกต

ตลาดสไปซ์ มาร์เกต
ตุรกี
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศตุรกี
ตุรกี
• ตุรกี ประเทศตุรกี ตุรกี (Turkey) ดินแดนสองบุคลิกเพียงหนึ่งเดียวในโลก ที่มีอาณาเขตพาดผ่านแผ่นดินทั้งยุโรปและเอเชียผนึกแน่นเป็นเนื้อเดียว
อาหารตุรกี
• อาหารตุรกี โรงแรมตุรกี อาหารตุรกีส่วนมากประกอบด้วยผักสด เนื้อวัว เนื้อแกะ และอาหารทะเล แป้ง ขนมหวานของตุรกีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้แก่ “เตอร์กิชดีไลท์”
เที่ยวตุรกี
• เที่ยวตุรกี อิสตันบูล อิสตันบูล เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุด เดิมชื่อว่า คอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์
วีซ่าตุรกี
• วีซ่าตุรกี เตรียมตัวท่องเที่ยวตุรกี สำหรับชาวไทยที่จะเดินทางไปประเทศตุรกี จะต้องขอวีซ่า (ยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางฑูตและหนังสือเดินทางราชการ)
ทัวร์ตุรกี
• ทัวร์ตุรกี สุเหร่าสีฟ้า วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque) สัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล วิหารเซนต์โซเฟียเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ของฝากจากตุรกี
• ของฝากจากตุรกี แหล่งช้อปปิ้งตุรกี ของฝากตุรกี อาทิ พรมตุรกี ดวงตาปิศาศ (Evil eye) ตาสีฟ้าของชาวตุรกี กระเบื้องเซรามิก เครื่องเทศ เครื่องหนัง
ประเทศตุรกี
• ประเทศตุรกี ปามุคคาเล ปามุคคาเล่ (Pamukkale) ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดิน
ภาษาตุรกี
• ภาษาตุรกี เรียนภาษาตุรกี ภาษาตุรกี : สวัสดี - Merhaba / สบายดีหรือ - นัชซึลซึนึซ / ลาก่อน - อาล์ลาห์ อีซมาลาดึก / ขอบคุณ - เทเช็คคูร์ เอเดริม /ขอโทษ - โอชูร์ ดิเลริม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN864-UQ : ซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวชม หมู่บ้านไป่ฮาปา หมู่บ้านที่สวยที่สุดของประเทศจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินอุรุมฉีแอร์ไลน์
• วันที่ 13 - 20 ก.ย., 20 - 27 ก.ย., 4 - 11 ต.ค., 11 - 18 ต.ค. 2567 : ราคาเริ่มต้น 69,995.-บาท
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 13, 13 - 20 กันยายน, 11 - 18, 18 - 25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
ทัวร์ซินเจียงใต้ • XIN878-CZ : ซินเจียงใต้ ใบไม้เปลี่ยนสีบนเส้นสายไหม คัชการ์ ทะเลสาบไป๋ซาหู คาราโครัมไฮเวย์ แกรนด์แคนยอนคู่เชอ อุทยานป่าต้นหูหยาง อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชม อุทยานต้นหูหยาง ชมป่าเปลี่ยนสีของต้นหูหยางสีเหลืองทอง
• ชม ทะเลสาบไป๋ซาหู ที่ฉากหลังสวยงามด้วยภูเขาทรายสีขาว
• ชม แกรนด์แคนย่อนคู่เชอ แคนยอนที่สวยที่สุดของซินเจียง
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 4-5 ดาว - บิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
• วันที่ 23 - 30 ตุลาคม 2567 : ราคา 75,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6 - 15 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
• เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 12 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จางเจียเจี้ย • FD651-CSX : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• นอนที่เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น และในเมืองโบราณฟงหวง ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• นั่งรถไฟความเร็วสูง เมืองฟ่งหวง-ฉางซา (ไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ)
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมระดับ 5 ดาว
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม : ราคา 36,995.-บาท, 4 – 9 ธันวาคม : ราคา 35,995.-บาท
• TG-981 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาหิมะต๋ากู่ ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ โชว์ทิเบต โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 อุทยาน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-ต๋ากู่ปิงชวน-เขาง้อไบ้
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)
• เที่ยว จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (เที่ยวเต็มวัน)
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 53,995.-บาท
ทัวร์ฮาร์บิ้น • Habin651 : ฮาร์บิ้น เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมู่บ้านหิมะ THE SNOW TOWN สกีหิมะ Yabuli DREAM HOME ตุ๊กตาหิมะยักษ์ สะพานปิงโจว เกาะพระอาทิตย์ (6 วัน 5 คืน - CZ)
• เที่ยวครบ ยาบูลี่ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME เกาะพระอาทิตย์ ซงฮัวเจียง
• นอนในหมู่บ้านหิมะ SNOW TOWN ถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม งานแกะสลักหิมะ และ งานแกะสลักน้ำแข็ง
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้าน - บิน CHINA SOUTHERN (CZ)
• วันที่ 28 ธ.ค. - 2 ม.ค., 29 ธ.ค. - 3 ม.ค., 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. : ราคา 57,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์ 2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)