บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน
• โชว์ทิเบต นครลาซา ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา คลิปวีดีโอทัวร์ทิเบต
• โชว์ทิเบต เป็นการการแสดงการฟ้อนรำของชนกลุ่มน้อยชาวทิเบตและชาวเจียง เป็นการเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิต วัฒนธรรม การละเล่นและประเพณีต่างๆ ให้ท่านได้ทราบถึงความเป็นมาในการสร้างรัฐสร้างชาติ จนมาหล่อหลอมรวมกันเป็นชาติจีนในที่สุด
• โชว์ทิเบตที่นครลาซา มีการแต่งชุดเสื้อผ้า ฉากและการจัดแสงสีไว้อย่างสวยสดงดงาม สำหรับใครที่ไปเที่ยวนครลาซา ทิเบต ก็ไม่น่าพราดกับการแสดงชุดนี้นะครับ...
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
• โชว์ทิเบต ระบำพื้นบ้านทิเบต
• กล่าวกันว่าชาวธิเบตเกือบทุกคนสามารถร้องเพลงและเต้นรำได้ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ระบำธิเบตก็มีมากมายหลายชนิดมาก ล้วนสืบทอดและสั่งสมประสบกาลตั้งแต่อดีตตามลัทธิความเชื่อ Bon-Po ซึ่งถือเสมือนศาสนาดั้งเดิมที่เชื่อในพลังอำนาจของธรรมชาติและอานุภาพแห่ง ป่าไม้สิงสาราสัตว์ในดินแดนทุ่งกว้างอันไพศาลประกอบกับวัฒนธรรมความเชื่อ พื้นถิ่นของชาวบ้าน
• ระบำศาสนา อย่างระบำ Qamo ที่โด่งดังเป็นตัวอย่างของการผสานความเชื่อตามลัทธิ Bon อันถือเป็นศาสนาพื้นถิ่นดั้งเดิม กับพุทธศาสนาแบบตันตระในสายวชิรยาน Padmasambhava ซึ่งเป็นพระจาก Kashmir ไม่เพียงนำพุทธศาสนามาสู่ธิเบต อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบำพื้นบ้านที่เป็นลัทธิความเชื่อของ Bon-Poโดยการลดความสำคัญของ “วิญญาณปีศาจ”มาเป็นระบำพ่อมดสมัยใหม่ (Sorcerer’s dance) การบูชายันต์แบบเดิมก็ถูกตัดออกไปเนื่องจากขัดหลักห้ามฆ่าสัตว์ในพุทธศาสนา แต่ยังคงระบำเลียนท่าสัตว์อย่างเช่นระบำกวาง ระบำวัว ระบำโครงกระดูก และได้เพิ่มระบำผู้พิทักษ์ (พิทักษ์ธรรมะ) และสรุปท้ายด้วยหลักธรรมตามแนวทางตันตระเสมอ เช่นระบำการสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเสือ หรือระบำของชายผู้เป็นอมตะ เป็นต้น
• ระบำที่เป็นแบบพื้นบ้านมีมากมาย แต่ที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานคือ ระบำกัวซี่ (Guoxie) ซึ่งแปลว่าหมู่บ้าน มักแสดงออกถึงความปีติยินดีหลังการเก็บเกี่ยว Guoxi จะเป็นจังหวะ 2/4 และจะเริ่มต้นด้วยการร้องว่า “Xiu, Xiu, Xiu” ซึ่งแปลได้ว่าเริ่ม คล้ายกับพูดว่า “เอ้า... หนึ่ง สอง สาม เริ่ม” ทำนองนั้น และจะจบด้วย “Xiexiu” หรือแปลว่า Finale หลังจากที่กล่าวคำว่า “Ah, Jia, hei!” ตามด้วยภาษาธิเบตซึ่งแปลแล้วได้ความว่า “ไม่มีดินแดนใดในโลกที่สวยงามเท่าแผ่นดินมาตุภูมิของเรา ไม่มีบ้านที่ไหนสุขสบายเท่าบ้านของเรา ไม่มีหนุ่มสาวที่ใดที่มีความสุขเท่าพวกเรา และไม่มีชนชาติใดจะโชคดีเท่าชนชาติเรา”
"จัวอู่" ระบำกลองคาดเอว ระบำพื้นบ้านทิเบตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล
• ประชาชนที่อาศัยอยู่บนที่ราบสูงทิเบตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทุกคนร้องรำทำเพลงได้เก่ง การแสดงพื้นบ้านของทิเบตหลายๆ ชนิดเป็นศิลปกรรมเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล
• ในภาษาท้องถิ่นทิเบต "จัวอู่" หมายความว่า ระบำกลองคาดเอว ระบำชนิดนี้ส่วนใหญ่จะแสดงในพิธีเปิดงาน และพิธีปิดงานที่สำคัญต่างๆ "จัวอู่" มีประวัติมากว่า 1300 ปี เป็นส่วนประกอบของวัฒนธรรมระบำพื้นบ้านชนชาติทิเบต และเป็นระบำที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งของจีน ตลอดจนของโลกด้วย
• เกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดระบำ "จัวอู่" มีนิทานเล่ากันว่า เมื่อกลางศตวรรษที่ 8 เจ้าครองถิ่นทิเบตสั่งให้ก่อสร้างวัดแห่งแรกของทิเบตที่ฝั่งเหนือของแม่น้ำ หยาลูจ้างปู้เจียง ตอนกลางวัน คนงานก่อสร้างได้เร่งทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย แต่เมื่อตกกลางคืน กำแพงวัดที่เพิ่งสร้างขึ้นในตอนกลางวันก็ถูกพวกผีปีศาจทำลายจนพัง ด้วยเหตุนี้ พระของวัดนี้ไปเชิญหนุ่มที่เป็นพี่น้องกัน 7 คน มาเต้นระบำ "จัวอู่" เพื่อช่วยขับไล่พวกผีปีศาจ หลังจากนั้น ระบำ "จัวอู่" ก็ได้เผยแพร่ออกไปในทิเบต
• หมู่บ้าน เตรนโก (Trengo) อำเภอคองการ์ (konggar) ของเขตปกครองตนเองทิเบตเป็นแหล่งกำเนิดระบำ "จัวอู่" ชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็ก เมื่อได้ยินเสียงกลองดังขึ้น ก็จะเต้นระบำ"จัวอู่" ตามจังหวะ ตาซิ ดูนตรุบ(Tashi Dundrub) อายุ 80 ปีเป็นศิลปกรระบำ "จัวอู่" ที่มีชื่อในทิเบต และเป็นผู้สืบทอดระบำ "จัวอู่" ที่มีอายุมากที่สุดในหมู่บ้านเตรนโก (Trengo) ทุกวันนี้ เมื่อพวกหนุ่มๆ สาวๆ ฝึกเต้นระบำ "จัวอู่" ตามสาธารณะสถานของหมู่บ้าน ตาซิ ดูนตรุบ(Tashi Dundrub) มักจะนั่งดูที่ข้างๆ เมื่อเห็นใครเต้นผิดท่าหรือรำไม่สวย เขาจะรีบบอกให้แก้ทันที ในสายตาของตาซิ ดูนตรุบ(Tashi Dundrub) ระบำ"จัวอู่"เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก เพราะ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษตกทอดมาให้ชนรุ่นหลัง ทว่า เมื่อ 50 ปีที่แล้ว การเต้นระบำ "จัวอู่" ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านรู้สึกมีความสุขเลย
• เนื่องจำในตอนนั้น ชาวบ้านฝึกเต้น ระบำ "จัวอู่" เพื่อถูกเกณฑ์ไปรับใช้ขุนนาง พระ และผู้ดีโดยเฉพาะ ในวันขึ้นปีใหม่ทิเบตของแต่ละปี ชาวบ้านส่วนใหญ่จะอยู่พร้อมหน้ากับสมาชิกในครอบครัว แต่ผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปเต้นระบำ "จัวอู่" ต้องพลัดจากสมาชิกในครอบครัว เดินทางไปเมืองลาซาโดยลำพัง เพื่อแสดงระบำ"จัวอู่"ให้พวกขุนนาง พระ และผู้ดีชม ตอนนั้น ผู้ที่ไปแสดง ระบำ "จัวอู่" ไม่เพียงแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทน น้ำดื่มก็ไม่มีให้ ดังนั้น ผู้ที่เต้นระบำ "จัวอู่" ส่วนใหญ่ไม่ได้เต้นด้วยความสมัครใจ และ ไม่ได้ตั้งใจฝึกเต้น
• แต่ภายหลังดำเนินการปฏิรูปแบบประชาธิปไตยที่ทิเบต โดยเฉพาะอย่างยิ่งดำเนินการปฏิรูปและเปิดประตูสู่ภายนอกเมื่อปลาย ทศวรรษที่1970 รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัฒนธรรมของชนชาติ เสียงกลองคล้องเอวของระบำ "จัวอู่" ได้ดังขึ้นอย่างคึกคักตามหมู่บ้านต่างๆ ในทิเบต ระบำ "จัวอู่" ศิลปกรรมอันเก่าแก่และลี้ลับนี้ได้ปรากฎเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนทั้งหลายด้วย โฉมหน้าใหม่
• ก่อนหน้าที่ทิเบตดำเนินการปฏิรูปแบบประชาธิปไตย ระบำ "จัวอู่" ได้แต่แสดงในงานที่ทางวัดหรือทางการทิเบตจัดขึ้นเท่านั้น ไม่อนุมัติให้แสดงในโอกาสอื่นๆ แต่ปัจจุบัน ระบำ "จัวอู่"ได้กลายเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งของชาวบ้านไปแล้ว ชาวบ้านนิยมเต้นระบำ "จัวอู่" ตามสาธารณะสถานต่างๆในยามว่างจาก การทำงาน ทุกวันนี้ ระบำ "จัวอู่"ได้รับการอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยิ่ง
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต นครลาซา สีสันแห่งหลังคาโลก
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
โชว์ทิเบต
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)