บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์คานาสือ 
• สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน
• ซีหนิง เมืองหลวงของมณฑลชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
สถานนี้รถไฟชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เมืองซีหนิง มณฑลชิงไห่
เมืองซีหนิง ชิงไห่
เขาสุริยันต์จันทรา มณฑลชิงไห่ คลิปวีดีโอเที่ยวทัวร์ทิเบต
• มณฑลชิงไห่
• มณฑลชิงไห่
ชื่อย่อ ชิง ‘ชิงไห่’ แปลว่าทะเลสีเขียวซึ่งเป็น ชื่อทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุด ของจีนที่อยู่ในมณฑล มีเมืองหลวงชี่อ ซีหนิง เนื้อที่ทั้ง 721,000 ก.ม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของ หลังคาโลก ( ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ) อยู่เหนือระดับน้ำทะเลราว 1,650-6,860 เมตร พื้นที่เป็น เขาสูง ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าและทะเลทราย
• มณฑลชิงไห่มีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และมณฑลกานสู้ ประเทศจีน ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองทิเบต และมณฑลเสฉวน ประเทศจีน ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลกานสู้ ประเทศจีน ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ และเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน
• ไม่ว่าจะเดินทางไปซินเกียงหรือทิเบต มณฑลชิงไห่เป็นสถานที่ที่ต้องผ่านไปเยือนอย่างแน่นอน แต่พื้นที่ในนั้น ส่วนใหญ่เป็นเขตทะเลทรายโกบีและภูเขาหิมะ ไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตาม ที่มณฑลชิงไห่ มีทรัพยากรต่างๆที่อุดมสมบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน ยังเป็นสวรรค์ของนักผจญภัย
• แม่น้ำฮวงโห มีต้นกำเนิดจากทางภาคกลางมณฑลชิงไห่ ใต้ภูเขามีที่ราบลุ่ม น้ำที่ละลายจากหิมะได้รวมกันอยู่ในที่เดียวกันกลายเป็นทะเลสาบซิงซู่ แต่ยังไม่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฮวงโห มีแม่น้ำข่ารึฉี่ที่ไม่เคยแห้งขอดตลอดปี แม่น้ำสายนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฮวงโห ส่วนทะเลสาบชิงไห่ ที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่ทิเบตนั้น ห่างจากเมืองซีหนิงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ประมาณ 150 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,500 ตารางกิโลเมตร มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,200 เมตร ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่มีพื้นที่กว้างที่สุดของจีนและเป็นทะเลสาบน้ำ เค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีนด้วย แม้ว่าฤดูร้อน ที่นี่จะมีอุณหภูมิแค่ 15 องศาเท่านั้น จึงเป็นแหล่งพักร้อนที่ดีมาก
• มณฑลชิงไห่ มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ได้ค้นพบแร่ธาตต่างๆกว่า 120 ชนิด บางชนิดมีปริมาณการเก็บสะสมเป็นอันดับแรกของจีนด้วย ส่วนแม่น้ำต่างๆที่ไหลลงจากภูเขานั้น สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานน้ำได้จำนวนมาก มณฑลชิงไห่จึงได้สมญานานว่าเป็นเจดีร์น้ำแห่งชนชาติจีน คาดว่าพลังงานน้ำสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ 18 ล้านกิโลวัตต์
• มณฑลชิงไห่ยังมีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นหนึ่งในสี่เขตปศุสัตว์ของจีน ทั้งมณฑลได้เลี้ยงสัตว์พันธุ์ต่างๆกว่า 400 ชนิด มีพืชป่าไม้กว่า 1000 ชนิด ส่วนมากเป็นสมุนไพร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าสนใจ ที่สำคัญคือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในมณฑลชิงไห่ผสมกลมกลืนกันอย่างดี ทำให้มณฑลชิงไห่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียว มีเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่ชื่อ "เกาะนก" ซึ่งมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่ มีวัดนิกายลามะที่มีชื่อเสียง มีมัสยิดของชาวมุสลิม เป็นต้น
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลชิงไห่
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
• ซีหนิง : เมืองหลวงของมณฑลชิงไห่ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน
• ซีหนิง (Xining) เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้ชื่อว่า “จงกั๋วเชี่ยตู” หรือ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน เพราะสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2,291 เมตร ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) มีสภาพอากาศแบบกึ่งแห้งแล้ง ฤดูหนาวไม่หนาวมาก ฤดูร้อนไม่อบอ้าว อากาศดีโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี ซีหนิงเป็นเมืองบนเส้นทางสายไหมสายใต้ อายุเก่าแก่ราว 2,100 ปี และเป็นเส้นทางเชื่อมดินแดนจีนสมัยราชวงศ์ถังกับดินแดนถู่ปอ หรือทิเบต ในปัจจุบัน
• ซีหนิงอยู่ระหว่างเขตการเกษตรกับเขตปศุสัตว์ และระหว่างวัฒนธรรมฮั่นกับวัฒนธรรมทิเบต เป็นเมืองศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ที่มีจำนวนประชากร เกินกว่า 1 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย 34 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าฮั่น หุย ทิเบต ถู่ มองโกล และซ่าลา ฯลฯ
• ซีหนิงเป็นจุดที่ต้องแวะผ่านใน "เส้นทางสายไหม" โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับ ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ของจีนเป็นต้นมา ซีหนิงเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญและเป็นเมืองสำคัญทางการทหารในภาคตะวันตก เฉียงเหนือของจีนจนได้รับสมญานามว่าเป็น "ชัยภูมิระหว่างชิงไห่กับทิเบต"
• บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เคยผ่านเส้นทางสายนี้คือ เจ้าหญิงเหวินเฉิง พระราชธิดาจักรพรรดิถังไท่จง เนื่องมาจากเมื่อพระเจ้าซองต์เซ็น กัมโป หรือ “ซงจ้านกานปู้” ได้สถาปนาอำนาจทางการเมืองเหนือดินแดนทิเบตในพุทธศตวรรษที่ 12 แล้ว ทรงสู่ขอพระราชธิดาจักรรพรรดิราชวงศ์ถัง เจ้าหญิงเหวินเฉิงจึงทรงเดินทางไกลกว่า 3,000 กิโลเมตร จากราชธานี “ซีอาน” ผ่าน “ซีหนิง” ซึ่งเวลานั้น เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมใต้ ไปอภิเษกสมรสกับกษัตริย์ทิเบตพร้อมทั้งนำศาสนาพุทธนิกายมหายานไปน้อมนำใจให้พระเจ้าซองต์เซ็น กัมโป ประกาศเป็นศาสนาประจำชาติ แทนความเชื่อในศาสนา “บอน” หรือลัทธิถือผีที่มีอยู่เดิม
• นอกจากนั้น ซีหนิง ยังเป็นเส้นทางที่กองทัพแดงของประธานเหมาเจ๋อตงใช้เป็นเส้นทางหลักในการเข้ายึดครองดินแดนทิเบต ใน ปี พ.ศ. 2493 ด้วย
• ปัจจุบัน “ซีหนิง” มีความสำคัญในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต ที่ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟสูงที่สุดในโลก ผลของการเร่งพัฒนาภาคตะวันตกและระบบการคมนาคมขนส่งสมัยใหม่ ให้ทันสมัยรวดเร็วยิ่งขึ้น และการเปิดบริการรถไฟสายชิงไห่-ทิเบต ทำให้ซีหนิงกลายเป็นชุมทางรถไฟในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต ขณะที่สนามบินซีหนิงก็มีการเปิดเที่ยวบินสู่หัวเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ
• แหล่งท่องเที่ยวในซีหนิง นอกจากวัดถาเอ่อร์ หรือวัดคุมบุม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองซีหนิงไป 25 กิโลเมตรแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมยาทิเบตจินเฮอแห่งชิงไห่ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาลงสีหลิ่ววานชิงไห่ วัดหวู่ถุนเชี่ย ที่อำเภอถงเหริน และลานใจเมืองซีหนิง ซึ่งในวันที่อากาศดีจะมีชาวทิเบตจำนวนมาก ออกมาเต้น “กัวจาง” ซึ่งเป็นระบำพื้นเมืองของชาวทิเบต

• แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในซีหนิง
• วัดถาเอ่อร์ซื่อ (Ta'er Monastery) หรือที่ชาวทิเบตเรียก “คุมบุม” เป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นที่ประสูติของชงคาปา (Tsong-kha-pa, ค.ศ. 1357-1419) หรือ จงขะปะ ผู้ก่อตั้งนิกายหมวกเหลืองหรือนิกายเกลุกของพุทธศาสนานิกายสรวาสติวาท (ทิเบต) และเป็นคลังมณีทางพุทธศิลป์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1560 สมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่รวม 2,500 ไร่ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง รวมพื้นที่ใช้สอย 450,000 ตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต อยู่ห่างจากเมืองซีหนิงประมาณ 26 กิโลเมตร
• วัดถาเอ่อร์ซื่อ ประกอบด้วย วิหารหลวง หรือ “วิหารหลังคาทองคำ” และวิหารบริวารรายล้อมอีกมายหลายหลัง ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และพระโพธิสัตว์ซึ่งมีมากมายแตกต่างกันไป
• ลักษณะวิหารภายในวัดถาเอ่อร์ จะมีลักษณะวิหารคล้ายคลึงกัน โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ “ตง” หรือ ไม้เครื่องเรือนที่วางบนคานสำหรับรองพื้นกระดานหรือฟาก ซึ่งศิลปะเรือนไม้ของจีนและทิเบต นอกจากไม่ปิดตงแล้วยังทาสีฉูดฉาดอวดความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของวัดถาเอ่อร์ โดยสีหลักที่ใช้ในศิลปะทิเบตล้วนเกี่ยวข้องกับศาสนา คือ สีขาว แทนความหมายถึง ความกรุณา สีแดง หมายถึง ปัญญา สีเหลือง คือ ความอ่อนโยน สีน้ำเงิน แทน จิตวิญญาร และสีดำ คือ อำนาจ
• วิหารหลังคาทองคำ ของวัดถาเอ่อร์ซื่อ เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานสถูปเงินประดับเพชรนิลจินดาวาววาม ภายในบรรจุสรีระสังขารของท่านจงขะปะ โดยในระหว่างที่ท่านจงขะปะ แบกรับภารกิจปฏิรูปศาสนาอันหนักหน่วง ท่านจงขะปะไม่ได้กลับบ้านเยี่ยมโยมแม่หลายปี จนโยมแม่คิดถึงจึงส่งจดหมายไปถามข่าวคราว ท่านจงขะปะตอบว่า ยังกลับไปเยี่ยมบ้านไม่ได้ เพราะมีงานสำคัญที่ต้องทำให้บรรลุ ท่านแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา โดยใช้เลือดของท่านเขียนจดหมายฉบับดังกล่าว ส่งกลับมาให้แม่พร้อมกับเส้นผมของท่าน เพื่อยืนยันว่าท่านยังมีชีวิตอยู่
• เชื่อกันว่า จุดที่ตั้งของวิหารหลังคาทองคำนี้คือ จุดที่ฝักรกของท่านจงขะปะ ซึ่งตามตำนานเล่าว่า ต่อมามีต้นโพธิ์งอกขึ้นจากจุดดังกล่าว โดยโพธิ์มงคลต้นนี้มีใบสะพรั่งนับแสนใบ แต่ละใบมีรูปสิงห์เฝ้ามองพระพุทธเจ้าปรากฎอยู่ จนเป็นที่มาของชื่อวัดในภาษาทิเบตว่า “คุมบุม” แปลว่า รูปพระแสนองค์ ทำให้มารดาท่านจงขะปะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า จึงสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะมีการสร้างวัดขึ้นภายหลัง ในพ.ศ. 2119 (ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
• วิหารอายุยืน ในวัดถาเอ่อร์ซื่อ สร้างในจุดที่โยมแม่ของท่านจงขะปะเคยชอบมานั่งพักเหนื่อยหลังจากการทำงานหาบน้ำเป็นประจำ ส่วนสถูปสันติภาพที่อยู่ระหว่างวิหารอายุยืน กับวิหารหลังคาทองคำ ก็สร้างขึ้นด้วยศรัทธาสูงส่งของท่านปันเชนลามะองค์ที่ 14 ประมุขแห่งทิเบต รองจากท่านทาไลลามะ ใน พ.ศ. 2447
• ในพ.ศ. 2493 สันติสุขในทิเบตก็ถูกรบกวนจากการเข้ายึดครองจีน โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2509-2518 ที่จีนตกอยู่ภายใต้อำนาจของ “กลุ่มสี่คน” นำโดย นางเจียงชิง ภรรยาคนที่สี่ของประธานเหมาเจ๋อตง สมคบคิดกันแย่งชิงอำนาจการนำในพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยใช้การ “ปฏิวัติวัฒนธรรม” เป็นข้ออ้าง ซึ่งไม่เพียงมีคนดีที่เป็นศัตรูของ “กลุ่มสี่คน” ถูกกำจัดอย่างอยุติธรรมแล้ว ยังมีหนังสือวรรณคดีอันทรงคุณค่ามากมายที่ถูกเผา วัดวาอารามอันล้ำค่าด้วยพุทธศิลป์ชั้นเยี่ยมหลายแห่งถูกทำลาย รวมทั้งวัดถ่าเอ่อร์ และวิหารหลังคาทองคำแห่งนี้ด้วย
• จนกระทั่ง พ.ศ. 2523 จึงมีการฟื้นฟูบูรณะวัดถาเอ่อร์ซื่อ หรือวัดคุมบุมขึ้นใหม่ แม้มิอาจทดแทนที่ถูกทำลายไปได้ทั้งหมด แต่วัดนี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา” คือ หนึ่ง การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง สอง การเย็บปักผ้าพระบฎ หรือ “ทังกา” และสาม การปั้นแกะสลักเนยจามรีเป็นรูปดอกไม้คล้ายพานบายศรีถวายเป็นพุทธบูชา หรือ “ตอร์มา”
• วัดถาเอ่อร์ซื่อ ยังเป็น 1 ใน 6 มหาบูชาสถาน ของชาวพุทธสายวัชรนิกายสวมหมวกเหลือง ซึ่ง ก็คือชาวทิเบตส่วนใหญ่ อันประกอบด้วย วัดลาซา วัดโจคัง วัดจาเซปูหลุน วัดกานตาน ในเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต กับวัดลาฝู่ในมณฑลกานชู และวัดถาเอ่อร์ ในมณฑลชิงไห่แห่งนี้
• ในวัดถาเอ่อร์ซื่อ สิ่งที่วิหารทุกหลังมีเหมือนกันหมดคือ “กงล้อมนตรา” ที่มีสีและขนาดแตกต่างกันไป สำหรับผู้แสวงบุญได้หมุนเพื่อทำสมาธิและเป็นตัวช่วยสวดมนต์ให้ได้มากจบ ด้วยเชื่อว่าเป็นวิธีการสั่งสมอานิสงส์ผลบุญให้ไปถึงนิพพานได้
• วัดเป่ยฉาน (Bei Chan) ซึ่งเป็นวัดแขวนเชิงผาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน ส่วนมัสญิดตงกวน (Dongguan Mosque) เป็นหนึ่งใน 4 มัสญิดใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
• สุเหร่าตงกวน (Dongguan Mosque) ชื่อเต็มว่า “ตงกวนชิงเจินต้าซื่อ” ตัวสุเหร่าก่อสร้างตามแบบศิลปกรรมของชาวหุย มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ศักราชหงอู่ ราวปี ค.ศ. 1380 มีพื้นที่ 1,102 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในสี่สุเหร่าใหญ่ในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมุสลิมและเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่สำคัญของเมืองซีหนิง นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันอบรมและสอนศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศจีนและ ต่างประเทศ
• ทะเลสาบชิงไห่ (Qinghai Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีพื้นที่ 4,583 ตรกม. มีระยะทางห่างจากเมืองซีหนิง 150 กิโลเมตร สหประชาชาติจัดให้เป็น " พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งสำคัญของโลก" มีจุดเด่นคือมีน้ำจึงไหลเข้าอย่างเดียว โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 4,500 ตารางกิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 3,196 เมตร มีความยาวจากตะวันออกถึงตะวันตก 106 กิโลเมตร และมีความกว้างจากใต้ถึงเหนือ 63 กิโลเมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 19 เมตร และลึกที่สุด 39 เมตร โดยมีภูเขาโอบล้อมอยู่ทุกทิศทาน้ำในทะเลสาบจะใสเป็นสีฟ้าและสีซับฟายสามารถมองลึกลงไปได้ถึง 8-9 เมตร ทิวทัศน์โดยรอบเป็นทุ่งหญ้า ฉากหลังเป็นภูเขาทะมึนตัดกับท้องฟ้าสีสดใสไร้มลภาวะ ส่งเสริมให้ทะเลสาบสวยงามโดดเด่น ทะเลสาบชิงไห่หูเป็นเส้นทางสำคัญของเส้นทางสายไหม บนเกาะต่างๆในทะเลสาบเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด และเป็นแหล่งดูนกและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีนตะวันตกเฉียงเหนือ

• เมืองซีหนิง เป็นบ้านเกิดของสิ่งนำโชค"หญิงหญิง" หนึ่งใน มาสคอตของงานกีฬาโอลิมปิคกรุงปักกิ่ง2008 เล่ากันว่า ยังเป็นบ้านเกิดของดอกทิวลิป ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติเนเธอร์แลนด์ อีกด้วย นักท่องเที่ยวทั่วไปอาจจะคิดว่า ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตมีความ สูงเหนือระดับทะเลค่อนข้างมาก เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำและอ๊อกซิเจน พืชพันธุ์ต่างๆ โดยเฉพาะดอกไม้อาจจะปลูกยาก แต่ความเป็นจริงแล้ว ภูมิประเทศและภูมิอากาศของที่นี่ อากาศบนที่ราบสูงเย็นสบาย อุณหภูมิกลางวันกับกลางคืนต่าง กันมาก กลางวันแดดเจิดจ้า จึงทำให้ดอกไม้ชนิดต่างๆ มีสีสดใสสวยงามมาก และยังเป็นที่มีลักษณะพิเศษที่เหมาะสำหรับการปลูกดอกทิวลิปมาก ปัจจุบัน ดอกทิวลิปได้กลายเป็นฉากของทัศนียอันภาพสวยงาม ฉากหนึ่งของเมืองซีหนิง ตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมา เมืองซีหนิงได้จัด เทศกาลดอกทิวลิปในเดือนพฤษภาคมทุกปี โดยมีการตกแต่งดอก ทิวลิปกว่า 4 ล้านต้นให้เป็นรูปต่างๆตามจัตุรัส และถนนสายสำคัญต่างๆ

เขาสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลชิงไห่
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลชิงไห่
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
• เขาสุริยันจันทรา (เนินเขาสีแดง) หรือ ยื่อเอวี้ยซาน บริเวณที่เรียกว่า ยื่อเอวี้ยซานนั้น อยู่ห่างจากเมืองซีหนิง ประมาณ 90 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอหวงเหวียนเสี้ยน เนินดินมีดินทรายออกไปทางสีแดง และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างพวกเป่ยเว่ย (เว่ยเหนือ) กับพวกชนเผ่าถูอวี้หุน และระหว่างราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ถู่โปของทิเบต
• ตามตำนานเล่าว่า เมื่อองค์หญิงเหวินเฉิง องค์หญิงแห่งราชวงศ์ถัง ออกเดินทางจากเมืองฉางอานในเดือนอ้าย ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ค.ศ. 641 องค์หญิง เพื่อเป็นฑูตไมตรีระหว่างราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ถู่โปของทิเบต และคณะได้ผ่านเมืองเสียหยาง หล่งซี หลินเซี่ย แล้วข้ามลำน้ำหวงเหอ เข้าสู่ชิงไห่ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก จนถึงชื่อหลิ่งหรือยื่อเอวี้ยซาน ได้หยุดพักและพบปะกับองค์หญิงหงฮว่า ที่เป็นเจ้าสาวการเมือง ถูกส่งให้แต่งงานกับอ๋องของเผ่าถู่อวี้หุน ก่อนหน้านี้ โดยมีการจัดเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริก
• องค์หญิงเหวินเฉิงได้นำเอาศิลปะความรู้วิทยาการต่างๆ ของจีนอาทิ อักษรศาสตร์ การดนตรี การเพาะปลูก ทอผ้า การทำกระดาษและหมึก ฯลฯ ไปเผยแพร่ยังดินแดนอันห่างไกลนี้ แคว้นถู่ฟานและราชวงศ์ถังจึงรักษาไมตรีอันดีสืบมา (แม้ว่าภายหลังแคว้นถู่ฟานได้เกิดข้อขัดแย้งกับราชสำนักถังในรัชสมัยต่อมา แต่องค์หญิงเหวินเฉิงยังคงได้รับการเคารพเทิดทูนอย่างสูงในหมู่ชนชาวทิเบต จวบจนปัจจุบัน)
• ต้าวถ่างเหอ แปลว่า สายน้ำย้อนกลับ ต้าวห่างเถอ ไม่เพียงแต่เป็นชื่อแม่น้ำ แต่เป็นชุมชนขนาดย่อม เรียกว่า “ต้าวถ่างเหอเจิ้น” อยู่ห่างจากเมือง ซีหนิง 96 กิโลเมตร มีสวนที่มีรูปสลักขององค์หญิงเหวินเฉิงตั้งอยู่กลางแจ้ง มีตำนานเกี่ยวกับองค์หญิงเหวินฉิงว่า เป็นธิดาบุญธรรมโปรของจักรพรรดิถังไท่จงและมเหสี ราชวงศ์ถัง ก่อนออกเดินทางไปเป็นเจ้าสาวยังดินแดนถู่โป ทิเบต พระมเหสีได้ให้กระจกส่องหน้าแก่องค์หญิงเหวินเฉิง พร้อมรับสั่งว่า หากคิดถึงบ้านและพระมารดา ก็ขอให้เอากระจกขึ้นสอ่ง ก็จะมองเห็นพระมารดาที่เมืองฉางอานได้
• องค์หญิงเหวินเฉิน ยืนอยู่บนเนิน ชื่อหลิ่ง มองกลับไปเห็นฝั่งเมืองจีน หมายจะส่องกระจกดูให้หายคิดถึงบ้าน ความที่อารมณ์กำลังเศร้าสร้อยไม่ทันระวัง จึงทำกระจกหลุดจากมือแตกเป็นสองเสี่ยง จิตใจก็ยิ่งเศร้าหมอง น้ำตาเมื่อหยดถึงพื้น ก็กลายเป็นสายธารไหลตามทางเดินขององค์หญิง และด้วยความที่ภูมิประเทศจีนนั้น ด้านตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง แต่ด้านตะวันออกพื้นที่ลาดต่ำลง แม่น้ำสายต่างๆ จึงมักไหลจากทางตะวันตกไปสู่ด้านตะวันออก องค์หญิงเหวินเฉิงมองเห็นสายน้ำที่ไหลสวนทาง จึงรำพึงรำพันว่า “ดูสิ แม้แต่สายน้ำลำธาร ก็ยังไหลจากทางนี้ไปฉางอาน มีแต่ตัวข้าเท่านั้น กลับตอ้งเดินทางจากฉางอานมายังฝั่งนี้”....ธรรมชาติได้ยินเสียงรำพันขององค์หญิง ไม่อาจทนต่อความเศร้าโศกของนางได้ จึงบันดาลให้สายน้ำเส้นนั้น ไหลย้อนกลับไปทางตะวันตก เพื่อเป็นเพื่อนตามส่งองค์หญิง ต่อมาจึงได้ชื่อว่า “ต้าวถ่างเหอ” สายน้ำไม่ย้อนกลับ
เขาสุริยันจันทรา สถานที่ท่องเที่ยวมณฑลชิงไห่
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
อนุสาวรีย์เจ้าหญิงเหวินเฉิง
อนุสาวรีย์เจ้าหญิงเหวินเฉิง
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
เขาสุริยันจันทรา ซีหนิง
เขาสุริยันจันทรา
อนุสาวรีย์เจ้าหญิงเหวินเฉิง
อนุสาวรีย์เจ้าหญิงเหวินเฉิง
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
จีน ประเทศจีน ทัวร์จีน เที่ยวจีน ปักกิ่ง ทิเบต สิบสองปันนา จางเจียเจี้ย เซี่ยงไฮ้
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศจีน 
• สิบสองปันนา ตามหาคนไทพลัดถิ่นในแผ่นดินจีน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองสิบสองปันนา เชียงรุ้ง เมืองหล้า วัดหลวงเมืองลื้อ เมืองกหลั่นป้า
• ปักกิ่ง สถานที่ท่องเที่ยวปักกิ่ง วัดลามะหย่งเหอกง พระราชวังต้องห้ามกู้กง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีน หอฟ้าเทียนถาน
• คุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”
• เซี่ยงไฮ้ มหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซีเกียง สถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้ หังโจว ซูโจว อู๋ซี
• ทิเบต สถานที่ท่องเที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง วัดเซร่า ตลาดแปดเหลี่ยม รถไฟสายหลังคาโลกและสถานที่ท่องเที่ยวทิเบตมากมาย
• จางเจียเจี้ย สถานที่ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาเทียนจื่อซาน ภูเขาเทียนเหมินซาน เมืองโบราณฟงหวงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย
• ฉงชิ่ง เส้นทางสายมรดกโลก มหานครครแห่งสาวงาม ด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทำให้สาวๆเมืองฉงชิ่งมีผิวขาวสวยงาม การแต่งตัวก็ทันสมัย
• ฮาร์บิ้น มณฑลเฮยหลงเจียง ฮาร์บิ้นมีสมญานามว่า "ไข่มุกบนคอหงส์" เป็นสถานที่จัดงาน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งนานาชาติของประเทศจีน
• อู่ฮั่น เที่ยวอู่ฮั่น แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย หอนกกระเรียนเหลือง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง บ้านขงเบ้ง
• จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์ มรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ในบริเวณอำเภอจิ่วจ้ายโกว จังหวัดอาป้า อยู่ห่างจากเมืองเฉิงตูประมาณ 330 กิโลเมตร
• ซีอาน สุสานจิ๋นซี เมืองลั่วหยาง "ถ้าอยากเห็นปัจจุบันของจีนต้องไปปักกิ่ง ดูอนาคตของจีนต้องไปเซี่ยงไฮ้ และถ้าอยากเห็นอดีตของจีนต้องไปซีอาน"
• คานาสือ หรืออุทยานคานาส เป็นดินแดนท่ามกลางการโอบล้อมของเทือกเขาอัลไต โดยอยู่บริเวณตอนเหนือสุดของเขตปกครองตนเองซินเจียง
• กุ้ยหลิน สถานที่ท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง เขางวงช้าง เมืองลับแล ถ้ำขลุ่ยอ้อ เมืองหยางซั่ว เขาเหยาซานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
• ซัวเถา เที่ยวซัวเถา แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองซัวเถา แต้จิ๋ว หย่งติ้ง เซี่ยะเหมิน เส้นทางไหว้เจ้า ศาลเจ้าพ่อเสือ ศาลไต่ฮงกง ศาลเจ้าแม่ทับทิม
• เสิ่นหนงเจี้ย มรดกโลกทางธรรมชาติ เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า ตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย มีพรรณไม้ในยุคจูราสิคและยุคน้ำแข็ง

•สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประเทศจีน
• เมืองสิบสองปันนา
• เส้นทาง ทิเบต - ชิงไห่ - กานซู่
• เที่ยวสิบสองปันนา
• เส้นทางคุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
• เมืองฉงชิ่ง อู่หลง สุ้ยหนิง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
• เมืองอู่ฮั่น แม่น้ำแยงซีเกียง ภูเขาบู๊ตึ๊ง
• เที่ยวต้าหลี่ ลี่เจียง
• เส้นทาง เมืองเถิงชง มณฑลยูนนาน
• เส้นทาง เจิ้งโจว - ซีอาน สุสานจิ๋นซี
• เส้นทาง จางเจียเจี้ย มณฑลหูหนาน
• ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
• เส้นทาง ฮาร์บิน เฮยหลงเจียง
• กุ้ยหลิน หยางซั่ว ล่องแม่น้ำหลีเจียง
• เส้นทาง ซินเจียง คานาสือ
• เส้นทาง เฉิงตู คังติ้ง จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้
• เมืองซัวเถา แต้จิ๋ว เซี่ยะเหมิน
• เมืองโม่ซี หลู่ติ้ง
• เส้นทางมณฑลซานซี
• เมืองซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง • ภูเขาสี่ดรุณี ซื่อกู่เหนียงซาน
• ลารุงการ์ เมืองเซอต๋า • เต้าเฉิง เมืองแห่งสรวงสวรรค์
• เมืองตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม • ย่าติง แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย
• ถ้ำน้ำแข็งหิมะพันปี
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20, 20-27 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 61,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม, 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว

• วันที่ 26 - 31 กรกฎาคม, 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)