บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• ตามรอยคนไทในอัสสัม ประเทศอินเดีย
ตามรอยคนไทยในอัสสัม SpiritofASIA (1)
• เสือก่าฟ้าปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์อาหม
• เจ้าหลวงเสือก่าฟ้า (Chao-Lung Sukapha) ผู้สถาปนาราชวงศ์อาหม ได้ชื่อว่าเป็นบรรพบุรุษของชาวอัสสัม
• เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าเป็นโอรสองค์ที่สามของเจ้าพูช้างขาง หรือ เจ้าช้างยืน ซึ่งมีเชื้อสายของกษัตริย์เมืองรีเมืองรามแห่งราชวงศ์ขุนลอง
• เจ้าพูช้างขาง ซึ่งอภิเษกสมรสกับราชธิดาของเจ้าไทปุงแห่งเมืองเชียงแส ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าแห่ง เมืองมิตเก่งลาว ใน ค.ศ. 1202
• ในปี พ.ศ. 1752 เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าซึ่งมีพระชันษา 23 พรรษา ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ในราชอาณาจักรเมืองมิตเก่งลาว ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยพระปรีชาสามารถเป็นเวลา 18 ปี
• ปี พ.ศ. 1770 เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าทรงมอบราชอาณาจักรของพระองค์แก่เจ้าเมืองเมาลุง สาเหตุเพราะเกิดความขัดแย้งกับเสือข่านฟ้า ผู้ปกครองแคว้นจุนลุง ซึ่งมีพรมแดนติดกัน เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าทรงทราบเป็นอย่างดีว่าเสือข่านฟ้ามีความเข้มแข็งกว่าพระองค์มาก พระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยละทิ้งบ้านเมืองไปอยู่ที่เมืองลุง ซึ่งเป็นเมืองที่เจ้าชายน้อยสานฟ้าทรงปกครองอยู่
• เมื่อตอนเจ้าหลวงเสือก่าฟ้าเสด็จออกจากเมือง พระองค์ได้พากำลังพลจำนวนมากติดตามไปด้วย ซึ่งประกอบด้วยกองทหาร ข้าทาสบริวารของพระองค์และประชาชน เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจากจากเจ้าน้อยสานฟ้า ซึ่งได้อัญเชิญพระองค์เข้าไปพำนักอยู่ในนครหลวง เมื่อเจ้าน้อยสานฟ้าได้ทรงทราบจากเจ้าหลวงเสือก่าฟ้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าต้องละทิ้งบ้านเมืองมาเช่นนี้แล้ว เจ้าน้อยสานฟ้าก็มีพระประสงค์จะให้เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าได้มีราชอาณาจักรใหม่ปกครองทางด้านตะวันตกของแคว้นนรา ที่อยู่ในพื้นที่ชินด์วินซึ่งตอนนั้นเป็นที่อาศัยของชนเผ่าต่างๆ ประจวบกับเวลานั้น เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าได้รับคำเชิญจากขุนพลสามลองฟ้า ก็จึงได้เสด็จไปยังอัสสัม (ซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า เสามาร์ (Saumar)
• ในระหว่างทางเสด็จไปเมืองทุนสุนคำ(Mong Dun Sun Kham) นั้น เจ้าหลวงเสือก่าฟ้าได้สู้รบกับผู้ที่มาขัดขวางอยู่บ่อยครั้งและก็มีชัยชนะทุกครั้ง สำหรับพวกที่ยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์ก็จะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในสถานที่อยู่เดิมต่อไปได้แต่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นและต้องส่งราชบรรณาการไปให้ และในที่สุดเมื่อได้เสด็จไปถึง เมืองลักนี เมืองกู่ พระองค์ก็ได้พบสถานที่เหมาะสมที่เจ้ตัมดอย (ชไลเทพ) จึงได้สถาปนาเมืองนี้เป็นเมืองหลวงถาวรในปี พ.ศ. 1795 ทรงปกครองราชอาณาจักรแห่งนี้เป็นเวลา 18 ปี และเรียกราชอาณาจักรของพระองค์ว่า เมืองทุนสุนคำ (แปลว่า ดินแดนที่เต็มไปด้วยสวนทอง หรือ ดินแดนผลไม้ทอง) ซึ่งมีอาณาเขตไปไกลจรดภูเขาปาดไก่ และพระองค์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุ 77 พรรษา หรือในปี พ.ศ. 1811
• กษัตริย์เสือก่าฟ้า เป็นผู้นำอารยธรรมเกษตรกรรมปลูกข้าวมาสู่อัสสัม พร้อมกับได้ทรงสร้างระบบคูคลองและระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำนอนติลูที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ก่อนหน้าที่กษัตริย์เสือก่าฟ้าจะเดินทางเข้ามาในอัสสัมนั้น ประชาชนในดินแดนแถบบี้ทำการเกษตรแบบเผาป่าแบบเลื่อนลอยและปลูกข้าวในนาดอน พระองค์ได้ทำการปรับปรุงดินแดนรกร้างว่างเปล่าให้เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เกิดผลิตผลในทางการเกษตรอย่างไม่มีขีดจำกัด นอกจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังทรงนำการไถนาแบบใช้ควายตัวเดียวลากไถมาใช้ในอัสสัมนี้เป็นบุคคลแรกอีกด้วย
• ศิลปะการทอผ้า ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชาวไทอาหมที่นำโดยกษัตริย์เสือก่าฟ้านำมาแนะนำแก่ประชาชนในอัสสัม พวกไทอาหมได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยพวกผู้หญิงไทอาหมจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนี้ พวกผู้หญิงไทยอาหมมีความชำนาญในศิลปะการทอผ้ามาก สามารถทอผ้าชนิดเศษที่เรียกว่ากะบะ (ผ้ากฐิน) ได้เสร็จภายในคืนเดียวนับตั้งแต่ทำการปั่นด้ายไปจนถึงทอเป็นผ้า ท่านมหาตมคานธี รัฐบุรุษของอินเดีย ก็เคยมาเยี่ยมชมการทอผ้าของผู้หญิงไทอาหมในระหว่างการเยือนอัสสัมเมื่อปี พ.ศ. 2466 และกล่าวว่าพวกผู้หญิงสามารถทอผ้าด้วยกี่กระตุกได้สวยงามมาก
• สาเหตุการล่มสลายของราชอาณาจักรอาหม
• สาเหตุที่ทำให้เกิดการล่มสลายของราชอาณาจักรอาหมนั้น เกิดจาการแตกแยกและต่อสู้กันของหมู่อำมาตย์ในตอนช่วงท้ายของราชวงศ์และเกิดการปะทะกันทางศาสนา ระหว่ากลุ่มที่เชื่อในศาสนาฮินดูที่เผยแพร่ลัทธิไวษณะในอัสสัม จนลุกลามใหญ่โตจนกลายเป็นการจลาจลภายในราชอาณาจักรที่เรียกว่ากบฏโมอาโมเรียน (Moamorian Rebellion) ซึ่งส่งผลให้เกิดความอ่อนแอทั้งทางด้านอำนาจทางการเมือง โครงสร้างทางสังคมและเศรษฐกิจของราชอาณาจักร และได้ส่งผลต่อไปทำให้เกิดความไร้ความสามารถของกองทัพอาหมที่จะทำการต่อต้านการรุกรานของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจากการรุกรานของพม่า
• การสิ้นสุดของอาณาจักรอาหม
• อำนาจของราชอาณาจักรอาหมเสื่อมลงในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 18 เมื่อเมืองหลวงของอาณาจักรอาหมถูกยึดในระหว่างเหตุการณ์การกบฏโมอาโมเรีย ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 กองทัพพม่าได้เข้ามารุกรานราชอาณาจักรอาหมและได้ตั้งกษัตริย์อาหมที่เป็นเพียงหุ่นของพม่า เมื่อพม่าพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามอังกฤษ-พม่า ซึ่งส่งผลให้มีการลงนามในสนธิสัญญายันดาโบ(Treaty of Yandabo) ในปี พ.ศ. 2369 ทำให้อังกฤษผนวกราชอาณาจักรอาหมไปเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในบริติชอินเดียและเป็นการสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักรอาหมตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงบัดนี้
• เมื่อสนธิสัญญายันดาโบ (Teaty of Yandabo) ระหว่างอังกฤษกับพม่ามีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2369 ความรุ่งเรืองมาเป็นเวลา 600 ปีของการปกครองของราชอาณาจักรอาหมก็ได้ดับวูบลง และอัสสัมได้สูญเสียอำนาจอธิปไตยของตนเองไป โดยอัสสัมพร้อมด้วยรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนืออีก 2-3 รัฐก็ได้ตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษจวบจนกระทั่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2490 เป็นวันที่อินเดียได้รับการปลดปล่อยให้ได้รับเอกราชจากอังกฤษ
ตามรอยคนไทยในอัสสัม SpiritofASIA (2)
• ชุมชนไทหมู่บ้านน้ำผาเก (Namphake) ในรัฐอัสสัม
• คนไทน้ำผาเก คือพวกไทกลุ่มเดียวกับที่อพยพมาพร้อมกับเจ้าฟ้าหลวงเสือก่าฟ้า ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์อาหม แต่เดิมอาศัยอยู่ที่เมืองดอนสวนคำ แต่พอครั้นอังกฤษเข้ายึดครองเมืองนี้แล้ว ก็พากันอพยพมาสร้างหมู่บ้านที่นำผาเก่
• หมู่บ้านน้ำผาเก (Namphake) อยู่ในเมืองนหารกาติยะ (Naharkatiya) รัฐอัสสัม เป็นหมู่บ้านของชุมชนไทผาเก่ (Tai Phake) เป็นชุมชนที่มีตำนาน ประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากชุมชนของชนเผ่าอื่น อยู่ห่างจากเมืองนหารการติยะ 6 กิโลเมตร ห่างจากเมืองดิบรูคารห์ (Dibrugarh) 37 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบุรีดิฮิง มีบ้านเรือนรวมกันประมาณ 150 หลังคาเรือน (ประมาณ 5 พันคน)
• ภาษา คนไทน้ำผาเกพูดได้สองภาษา คือ ภาษาไทและภาษาอัสสัม
• ศาสนา นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้าน มีการถวายอาหารและสบงจีวรแก่พระสงฆ์ มีพิธีทอดกฐิน เวลาเกิดความขัดแย้งกันของคนในหมู่บ้าน จะไม่ไปแจ้งตำรวจให้จัดมาจัดการ แต่จะไปหาพระเพื่อให้พระมาช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิทาทระหว่างกัน
• การแต่งกาย ผู้หญิงไทผาเก นิยมแต่งตัวแบบชาวไทใหญ่ คือจะแต่งตามวัย วัยเด็กหญิง หญิงสาว หญิงชรา จะแต่งคนละแบบกัน แต่โดยรวมก็คือจะแต่งกายด้วยการสวมผ้าซิ่นยาวกรอมเท้า เสื้อทรงกระบอก โพกผ้า ส่วนผู้ชายก็สวมโสร่งและสวมเสือแขนยาว เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อผ้าที่ทอใช้กันเอง
• ลักษณะการสร้างบ้าน บ้านของชุมชนไทผาเก มีลักษณะพิเศษ คือ เป็นบ้านทำด้วยไม้ไผ่ผสมไม้จริง ใต้ถุนสูง ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่น้ำท่วมถึง ในบริเวณพื้นที่ปลูกบ้านจะมีที่ดินสำหรับปลูกผัก ทำสวนครัว และสวนดอกไม้
• วัฒนธรรมการกิน ชาวไทน้ำผาเก กินข้าวสวย หุงข้าวกิน เมื่อเกิดเจ็บป่วยก็ไม่ยอมพึ่งยาแผนปัจจุบันแต่จะใช้ยาแผนโบราณประเภทสมุนไพร
• สำหรับในการเลือกคู่ครอง ชุมชนน้ำผาเก นิยมแต่งงานกันระหว่างชายหญิงชุมชนเดียวกัน แต่ก็ไม่ถึงกับมีกฎห้ามมิให้แต่งงานกับคนชุมชนอื่น
ตามรอยคนไทยในอัสสัม SpiritofASIA (3)
• วัดพระพุทธศาสนาบ้านน้ำผาเก (Namphake Buddhist Monastery)
• วัดน้ำผาเก (Namphake village) เป็นวัดที่มีความสวยงามมาก ในวัดมีศูนย์ฝึกกัมมัฏฐาน มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นที่สัปปายะสำหรับผู้ฝักใฝ่ทางธรรม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเยือนอยู่เสมอ ที่ตั้งของวัดอยู่ไม่ไกลจากหนองน้ำเมืองจิริงตา ( Nong Mungchiringta) เสาหินพระเจ้าอโศก (Ashoka Pillar) และบ้านโบราณของชาวไทอาหม
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยเสด็จไปเยือนหมู่บ้านแห่งนี้ในปี พ.ศ. 2552 และได้ทรงสนทนากับชาวบ้านด้วยภาษาไทย ปรากฏว่าภาษาไทอาหมและภาษาไทยสมัยใหม่ของประเทศไทยพอที่จะใช้สื่อสารเข้าใจกันได้
• ท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันของวัดพระพุทธศาสนานำผาเก่ ชื่อว่า ท่านคยานลาล มหาเถระ (Gyanlal Mahathera) เมื่อแรกสร้างวัดในปี พ.ศ. 2393 ในโบสถ์มีพระพุทธรูปเพียง 2 องค์ แต่ปัจจุบันมีพระพุทธรูปมากถึง 230 องค์ พระพุทธรูปเหล่านี้มาจากประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศศรีลังกา
• ท่านเจ้าอาวาสเล่าว่า ชาวไทอาหมที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพวกที่อพยพมาจากประเทศพม่าในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 เป็นพวกที่รักสันติ เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างกัน ก็จะให้ท่านเจ้าอาวาสวัดทำหน้าที่ตัดสินและคำตัดสินของท่านก็ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านทุกคน
       
อัสสัม
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางรัฐอัสสัม
• เที่ยวอัสสัม กาจิรังคา ซาฟารีแห่งเอเชีย
• อัสสัม เก็บรูปมาฝากจากอัสสัม อินเดีย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์