บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• เส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก เส้นทางโรแมนติก
เส้นทางสู่โซนามาร์
เส้นทางสู่โซนามาร์
เส้นทางสู่โซนามาร์
ระหว่างเส้นทางสู่โซนามาร์ค
ทุ่งหญ้าแห่งโซนามาร์ค
ทุ่งหญ้าแห่งโซนามาร์ค
โซนามาร์ค แคชเมียร์
โซนามาร์ค แคชเมียร์
โซนามาร์ค แคชเมียร์
โซนามาร์ค แคชเมียร์
โซนามาร์ค แคชเมียร์
ทุ่งหญ้าแห่งโซนามาร์ค
โซนามาร์ค แคชเมียร์
ทุ่งหญ้าแห่งโซนามาร์ค
โซนามาร์ค แคชเมียร์
วิวทิวทัศน์โซนามาร์ค
โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
โซนามาร์ค แคชเมียร์
โซนามาร์ค แหล่งท่องเที่ยวระหว่างเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
โซนามาร์ค แคชเมียร์
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
คลิปเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
เส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
วิวทิวทัศน์บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
วิวทิวทัศน์บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
วิวทิวทัศน์บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางสู่เมืองคาร์กิล

• เมืองคาร์กิล (Kargil)
• เมืองคาร์กิล (Kargil)
: เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลั และเคยอยู่ใจกลางความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถาน มีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดปี ฤดูร้อนในตอนกลางวันจะอากาศอบอุ่น แต่กลางคืนจะกลับมาหนาวเย็น

คลิปเมืองคาร์กิล เมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
เมืองคาร์กิล เมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
เมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล เมืองที่อยู่ระหว่างเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
เมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
โรงแรมเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
โรงแรมเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
โรงแรมเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
โรงแรมเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
บรรยากาศเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
ถ่ายรูปกับสาวเมืองคาร์กิล
เมืองคาร์กิล
รถจิ๊ปเดินทาง
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่เลห์ ลาดัก
เส้นทางจากแคชเมียร์ สู่เมืองเลห์ลาดัก ประเทศอินเดีย
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
คลิปวิวทิวทัศน์บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองเลห์ ลาดัก (1)
คลิปวิวทิวทัศน์บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองเลห์ ลาดัก (2)
วัดมุลเบก (MULBEKH GOMPA) บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองเลห์ ลาดัก
วัดมุลเบก
พระศรีอริยเมตตรัย วัดมุลเบก (MULBEKH GOMPA) บนเส้นทางจากโซนามาร์คสู่เมืองเลห์ ลาดัก
วัดมุลเบก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
วัดมุลเบก
วัดมุลเบก
วัดมุลเบก
พระศรีอริยเมตตรัย
วัดมุลเบก
พระศรีอริยเมตตรัย
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
วิวทิวทัศน์บนเส้นทาง แคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
วัดลามายูรู (Lamayru Monastery) : บนเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
วัดลามายูรู
แผ่นดินโลกพระจันทร์ บนเส้นทาง แคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
รถจี๊ปที่ใช้เดินทางบนเส้นทางแคชเมียร์ - เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
วัดลามายูรู
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
วัดลามายูรู
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
วัดลามายูรู
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
วัดลามายูรู
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เส้นทางแคชเมียร์ เลห์ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก
เดินทางสู่ เลห์ ลาดัก
ถ้ำอชันต้า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์