บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ แคชเมียร์ ทุ่งแห่งดอกไม้
• พาฮาลแกม (Pahalgam)
• สถานที่ตั้ง : รัฐจามู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย พาฮาลแกม อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 95 กิโลเมตร
• พาฮาลแกม แหล่งปิกนิกยอดนิยมของชาวแคชเมียร์และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น พาฮาลแกมขึ้นชื่อด้านความงดงามของทิวทัศน์ที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาตระกูลหิมาลัย ป่าสนเขียวสด และแม่น้ำ Liddar อันใสเย็น ดอกไม้ป่าจะบานสะพรั่งในฤดูร้อน โดยเฉพาะที่นี่เป็นแหล่งปลูกหญ้าฝรั่นซึ่งเป็นพืชดอกสีม่วงที่นิยมใช้ประโยชน์จากเกสรสีแดงของมันในการผสมสุรา อาหาร รวมถึงลูกอมลูกกวาดให้มีกลิ่นหอม
• พาฮาลแกม ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่พักผ่อนปิกนิก ตกปลาเทราต์ และขี่ม้าชมวิวเท่านั้น ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมของทุกปี ผู้แสวงบุญชาวฮินดูจำนวนมากจะมาประกอบพิธีกรรมยาตราเพื่อไปสักการะถ้ำอัมรนาถอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นที่ประทับของพระศิวะ เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Amarnath Yatra
• ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม : เดือนเมษายน - กันยายน
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ เดือนเมษายน 2011

ทุ่งดอกไม้ แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้ แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้ แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์
ทุ่งดอกไม้บานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม แคชเมียร์
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม แคชเมียร์
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม แคชเมียร์
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม แคชเมียร์
ทุ่งดอกไม้บานที่พาฮาแกม แคชเมียร์

แม่น้ำริดด้า พาฮาแกม

หน้าโรงแรมที่พาฮาแกม

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

ภูเขาหิมะที่พาฮาแกม

หน้าโรงแรมที่พาฮาแกม

แม่น้ำริดด้า พาฮาแกม

หน้าโรงแรมที่พาฮาแกม

แม่น้ำริดด้า พาฮาแกม

โรงแรมที่พาฮาแกรม แคชเมียร์

แม่น้ำริดด้า พาฮาแกม

หน้าโรงแรมที่พาฮาแกม

โรงแรมที่พาฮาแกรม แคชเมียร์

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

หมู่บ้านพาฮาแกม แคชเมียร์

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์

สวนแอปเปิ้ล แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด
บรรยากาศสวยๆที่หน้าโรงแรม เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่หน้าโรงแรม เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศของหมู่บ้านพาฮาแกม หมู่บ้านกลางหุบเขาที่แคชเมียร์
ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆหน้าโรงแรมที่พาฮาแกม แคชเมียร์
คลิปวีดีโอ เที่ยวพาฮาแกม แคชเมียร์ ต้นเดือนธันวาคม 1
คลิปวีดีโอ เที่ยวพาฮาแกม แคชเมียร์ ต้นเดือนธันวาคม 2
คลิปวีดีโอ ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์ ต้นเดือนธันวาคม 1
คลิปวีดีโอ ขี่ม้าที่พาฮาแกม แคชเมียร์ ต้นเดือนธันวาคม 2
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ ต้นเดือนมีนาคม 2010

ทิวทัศน์ทางไปเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์ทางไปเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์ทางไปเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์ทางไปเมืองพาฮาแกม

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
ภูเขาหิมะที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

โรงแรมพาฮาแกม

โรงแรมพาฮาแกม

โรงแรมพาฮาแกม

ขี่ม้าเมืองพาฮาแกม

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ เดือนธันวาคม 2010

เส้นทางไปเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

โรงแรมเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่โรงแรมเมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

โรงแรมเมืองพาฮาแกม

โรงแรมเมืองพาฮาแกม

โรงแรมเมืองพาฮาแกม

โรงแรมเมืองพาฮาแกม

ขี่ม้าเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ขี่ม้าเมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

ทิวทัศน์เมืองพาฮาแกม

เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาแกม

เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาแกม
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ เดือนเมษายน 2012

เดินทางสู่พาฮาแกม

ทุ่งดอกไม้ระหว่างทาง

ทุ่งดอกไม้ระหว่างทาง

แวะพักระหว่างทาง
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด แคชเมียร์

เส้นทางไปพาฮาแกม

โรงแรมที่พาฮาแกม

โรงแรมที่พาฮาแกม

เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาแกม

โรงแรมที่พาฮาแกม

วิวสวยๆที่พาฮาแกม

วิวสวยๆที่พาฮาแกม

วิวสวยๆที่พาฮาแกม
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
ดอกแอปเปิ้ล ที่สวนแอปเปิ้ล

สวนแอปเปิ้ล แคชเมียร์

สวนแอปเปิ้ล แคชเมียร์

เที่ยวสวนแอปเปิ้ล แคชเมียร์

สวนแอปเปิ้ล แคชเมียร์
• พาฮาแกม หุบเขาแกะ เดือนเมษายน 2010
ทุ่งดอกมัสตาร์ดบานระหว่างเส้นทางไปพาฮาแกม
บรรยากาศสวยๆที่เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

ทุ่งดอกมัสตาร์ด

ทุ่งดอกมัสตาร์ด

ทุ่งดอกมัสตาร์ด

เส้นทางไปเมืองพาฮาแกม

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์

เมืองพาฮาแกม แคชเมียร์
แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์ภูเก็ต พีพี
ทัวร์นครศรีธรรมราช
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์