บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
คลิป เที่ยวรัฐอัสสัม SpiritofASIA (1)
• รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
• สถานที่ตั้ง : อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและอยู่ทางตอนใต้ของหิมาลัยตะวันออก
• เมืองหลวง : เมืองทิสปุระ เป็นเมืองหลวง ตั้งอย่ในเขตเมืองกูวาฮาตี
• ประชากร : รัฐอัสสัม มีประชากรประมาณ 26 ล้านคน
• พื้นที่ : รัฐอัสสัมมีพื้นที่ประมาณ 78,438 ตารางกิโลเมตร
• รัฐอัสสัม เป็นรัฐตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย อยู่ทางตอนใต้ของหิมาลัยตะวันออก มีลุ่มแม่น้ำพรหมบุตร และแม่น้ำพารัก เป็นแม่น้ำหลัก
• รัฐอัสสัม รายล้อมด้วยรัฐพี่น้องทั้งเจ็ด อันได้แก่ อรุณาจัลประเทศ นาคาแลนด์ มณีปุระ มิโซรัม ตริปุระ และ เมฆาลัย ได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐ 7 พี่น้อง (Seven Sister States) ซึ่งรัฐเหล่านี้เชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของอินเดีย โดยผ่านพื้นที่แคบในเบงกอลตะวันตก นอกจากนี้ รัฐอัสสัมยังมีเขตแดนติดกับบังกลาเทศทางตะวันตกเฉียงใต้ ภูฏานทางเหนือและเมียนม่าหรือพม่าทางตอนใต้
• อัสสัม มีวัฒนธรรม ประชากรและภูมิอากาศในลักษณะเดียวกันกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นส่วนสำคัญของนโยบายมองตะวันออกของอินเดีย
• รัฐอัสสัม มีชนกลุ่มต่างๆ อาศัยอยู่มากมายหลายกลุ่มเผ่าพันธ์ แต่มีกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่าไท Tai อาศัยอยู่ประมาณ 600 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมี 6 กลุ่ม ได้แก่ไทอาหม ไทคำตี่ ไทคำยัง ไทผาเก ไทอายตอน และไทตรุง ชนกลุ่มชนเหล่านี้คือสิ่งที่น่าสนใจ เพราะยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เอาไว้ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและภาษาไทที่มีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยภาคเหนืออยู่มากทีเดียว
• รัฐอัสสัม มีชื่อเสียงด้านแหล่งใบชา ปิโตรเลียม เลี้ยงไหม และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ยังประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์แรดนอเดียว จากสภาพสูญพันธุ์ในอุทยานแห่งชาติกาจิรังคา (Kaziranga National Park), เสือในอุทยานแห่งชาติมนัส (Manas National Park) และจัดหาแหล่งอาศัยสุดท้ายของสัตว์ป่าสำหรับช้างเอเชียด้วย
• อัสสัม เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในฐานะแห่งท่องเที่ยวชมสัตว์ป่า ทั้งอุทยานกาจิรังคาและอุทยานมนัส ก็ได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ นอกจากนี้ อัสสัมยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะป่าต้นสาละ และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนลดลงมาก อัสสัมเป็นพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก จึงมีพืชพรรณที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำพรหมบุตร และลำน้ำสาขากับทะเลสาบรูปเกือกม้า ที่ให้ความชุ่มชื้นและความสวยงามแก่ภูมิประเทศ
คลิป เที่ยวรัฐอัสสัม SpiritofASIA (2)
• ไทอาหม รัฐอัสสัม
• ไทอาหม คือกลุ่มคนไทกลุ่มหนึ่งที่อาศัยในรัฐอัสสัมของประเทศอินเดีย
• เมื่อพูดถึงประเทศอินเดีย ชาวไทยส่วนใหญ่ รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ทัชมาฮาล หรือนึกถึงสังเวชยนียสถาน 4 แห่ง ที่พุทธคยา สารนาถ กุสินารา และลุมพินี (ประเทศเนปาล) แต่อาจจะมีน้อยคนที่รู้จักรัฐอัสสัม
• เรื่องราวในรัฐอัสสัมที่น่าสนใจและมีความเกี่ยวโยงกับประเทศไทย คือ มีคนเชื้อสาย “ไท” อาศัยอยู่ 2 กลุ่ม คือ ไทอาหม และ ไทนำผาเก่ เชื่อกันว่า บรรพบุรุษของชาวไททั้งสองเผ่า อพยพมาจากทางตอนใต้ของจีน ส่วนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ที่พม่า อีกส่วนหนึ่งข้ามผ่านพม่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย กล่าวได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้มีเชื้อสายเผ่าพันธุ์เดียวกับพี่น้องชาวไทยเรานี่เอง หน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย แม้แต่อาหาร และภาษา ก็ยังมีความคล้ายคลึงกับไทย
• ไทอาหม (Tai Ahom) เป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาในอินเดีย ปัจจุบันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัฐอัสสัม ไทอาหมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เมืองศิวสาคร (Sivasargar) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรไทอาหม ที่เคยรุ่งเรืองมาก่อน เป็นผู้ปกครองดินแดนอัสสัมมากว่า 600 ปี ก่อนที่อังกฤษจะเข้ามายึดครองในปี ค.ศ.1826 นาย Tarun Gogoi มุขมนตรีคนปัจจุบันของรัฐอัสสัม (เทียบได้เป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐ) ก็เป็นชาวไทอาหม แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้ ชาวไทอาหมไม่ได้พูดภาษาไทแล้ว โดยใช้ภาษาอัสสัมในชีวิตประจำวันแทน คงเหลือเพียงคัมภีร์อักษรไทโบราณจารึกบนเปลือกไม้ที่ยังเก็บรักษาไว้ และคำสวดในพิธีกรรมบางอย่างที่สืบทอดต่อมาจวบจนทุกวันนี้ ส่วนศาสนา ไทอาหมก็หันไปนับถือศาสนาฮินดูแทนศาสนาพุทธที่แต่เดิมเคยนับถือ
• อย่างไรก็ดี มีกลุ่มคนไทอาหมบางกลุ่ม ที่ต้องการจะฟื้นฟูเอกลักษณ์ โดยเฉพาะทางด้านภาษา จึงได้ตั้งสถาบันไทศึกษาและวิจัยไทขึ้น สถานทูตฯ ได้ตอบรับที่จะมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่สถาบันฯ เพื่อที่จะได้จัดตั้งมุมประเทศไทยในห้องสมุดของสถาบันฯ นอกจากนั้น ก็จะช่วยสนับสนุนเรื่องการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/นักศึกษากับสถาบันการศึกษาในประเทศไทยด้วย
• ไทผาเก (Tai Namphake) เป็นกลุ่มชาวไทที่ยังสามารถรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ชาวไทผาเกนับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาไท ซึ่งมีคำศัพท์หลายคำที่ใกล้เคียงและตรงกับภาษาไทย เช่น ข้าว ปลา พ่อ แม่ การแต่งกาย ก็คล้ายกับชาวไทยภาคเหนือ คือผู้หญิงนุ่งผ้าซิ่น ผู้ชายนุ่งโสร่ง รูปร่างหน้าตาของชาวไทผาเก่ ไม่ได้ผิดแผกไปจากชาวไทยอย่างเราเลย
• นอกจากชาวไทอาหม และไทผาเก ที่อาศัยอยู่ในรัฐอัสสัมแล้ว ยังมีชาวไทอีก 4 กลุ่ม คือ ไทคำตี้ ไทคำยัง ไทอ้ายตอน และไทตรุง ที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย
       
อัสสัม
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางรัฐอัสสัม
• เที่ยวอัสสัม กาจิรังคา ซาฟารีแห่งเอเชีย
• อัสสัม เก็บรูปมาฝากจากอัสสัม อินเดีย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์