บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• ทัวร์สิกขิม เที่ยวหมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านกลางหุบเขาหิมาลัย
ทัวร์สิกขิม
รถจิ๊บเดินทางไปลาชุง
ทัวร์สิกขิม
น้ำตกนากา ทางไปลาชุง
ทัวร์สิกขิม
วิวทิวทัศน์เมืองลาชุง
ทัวร์สิกขิม
ดอกกุหลาบพันปีเมืองลาชุง
น้ำตกนากา ระหว่างทางไปหมู่บ้านลาชุง
ทัวร์สิกขิม
หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านกลางหุบเขาหิมาลัย
ทัวร์สิกขิม

• หมู่บ้านลาชุง (Lachung) : หมู่บ้านกลางหุบเขา
• ลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก เมืองลาชุง เป็นเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ อยู่ทางตอนเหนือของสิกขิม และมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน โดยประชากรของเมืองนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเลปซาและชาวทิเบต
• ลาชุง เคยเป็นแหล่งการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบตมาก่อน ส่วนภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาเนปาลี เลปซา และภาษาภูเทีย ลาชุง เป็นดินแดนที่อยู่ท้ายสุดบนภูเขาสูง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนบนภูเขาสูง
• โดยเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลอินเดียก็ได้ส่งเสริมให้ลาชุงเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีไฮไลต์อยู่ที่หุบเขายุมถังและวัดลาชุง ทั้งนี้ในช่วงหน้าหนาวจะมีโอกาสขึ้นไปไม่ได้สูงมาก เพราะหิมะจะปิดทางขึ้นเหนือหมด
• ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ ห่างจากเมืองกังต็อกราว 116 กิโลเมตร ผู้คนหมู่บ้านแห่งนี้ เรียกขานกันว่าชาวลาชุงปา บรรพบุรุษสืบเชื้อสายมาจากชาวคัมปา (ทิเบตตะวันออก) และความที่ชาวลาชุงปา มีส่วนในประวัติศาสตร์การก่อตั้งอาณาจักรสิกขิมจึงได้รับสิทธิพิเศษจากราชสำนัก แม้เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นแคว้นของอินเดีย ทางการก็ยังให้สิทธิพิเศษแก่ชาวลาชุงปา ซึ่งไม่เพียงเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวในสิกขิมที่ปกครองตนเองโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่เรียกว่า จุมซา คอยดูแลกันเองแล้ว ยังดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวในประเทศอินเดีย ที่ได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ
• หมู่บ้านลาชุง เป็นจุดสุดท้ายในภาคเหนือที่ทางการอนุญาตให้พักแรมค้างคืนในการท่องเที่ยวสิกขิม

ดอกไม้บานที่หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ดอกไม้บานที่หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ดอกไม้บานที่หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ดอกไม้บานที่หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ดอกไม้บานที่หมู่บ้านลาชุง สิกขิม
ทัวร์สิกขิม
ทัวร์สิกขิม หมู่บ้านลาชุง
โรงแรมเมืองลาชุง
• สถานที่ท่องเที่ยว หมู่บ้านลาเชน หุบเขาธอปต้า รัฐสิกขิม ประเทศอินเดีย
หุบเขาธอปต้า สิกขิม
ทัวร์สิกขิม หมู่บ้านลาเชน

• หมู่บ้านลาเชน (Lachen)
• เมืองลาเชน เป็นเมืองเล็กๆ อยู่ห่างจากเมืองกังต็อก 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,735 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนความสูง 2,850 เมตร ซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามมาก อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น หมู่บ้างธางกู่ (Thangu) หรือหุบเขาชอบตา (Chopta Valley)
• หมู่บ้างธางกู่ (Thangu) : อยู่ห่างจากเมืองลาเซนประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรไม่มากนัก และมีความสวยงามเหมือนกับภาพวาด โดยระยะทางก่อนจะถึงหมู่บ้านธางกู่ จะมีภูเขาตลอดแนว มีทุ่งหญ้าขึ้นเรียงราย สลับกับบ้านไม้ที่สวยงาม และค่ายทหารเป็นระยะๆ นอกจากนั้นที่หมู่บ้างธางกู่ ยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดินป่า ไปยังหุบเขาชอปตาและหุบเขามูกูถัง (Muguthang) อีกด้วย
• หุบเขาธอปต้า (Chopta Valley) : เป็นหุบเขาพื้นที่ราบขนาดใหญ่ ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงชัน ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ดอกไม้ป่าจะบานสะพรั่งบนหุบเขา ส่วนเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม จะเป็นสถานที่ที่เล่นสกีหรือใช้ทำกิจกรรมเดินข้ามแม่น้ำที่จับตัวกันเป็นน้ำแข็ง
• วัดลาเชน (Lachen Monastery) สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 ถือเป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่ง ภายในมีรูปวาด “กงล้อแห่งชีวิต” (The Wheel of Life) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธที่มักพบตามบริเวณวัดในสิกขิม ส่วนภายนอกบริเวณวัดจัดเป็นลานกว้างซึ่งจะใช้เป็นลานเต้นระบำหน้ากาก หรือ Chaam Dance ที่จะจัดขึ้นปีละครั้ง ในอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม

• เพลลิง (Pelling)
• เมืองเพลลิง เป็นเมืองเล็กๆ ที่สวยงามอีกเมืองหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตกของสิกขิม ห่างจากเมืองสิลิกูริประมาณ 133 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกังต็อกประมาณ 125 กิโลเมตร โดยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติของเมืองเพลลิงนี้ เป็นสิ่งที่ชักจูงให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันตลอดทั้งปี
• ทะเลสาบแคชเชอเพลรี่ (Khecheopalri Lake) ทะเลสาบแห่งนี้รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ wishing lake เป็นทะเลสาบที่เงียบสงบ ล้อมรอบไปด้วยป่าไม้เขียวขจี และเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมมาขอพรทั้งคนที่นับถือศาสนาพุทธและศานาฮินดู ทั้งนี้ จะห้ามไม่ให้มีกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำต่างๆ ที่นี่เป็นอันขาด

• หยกสม (Yuksom)
• เมืองหยกสม เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของสิกขิม อยู่ห่างจากเมืองเพลลิง ประมาณ 33 กิโลเมตร และห่างจากเมืองกังต็อกประมาณ 124 กิโลเมตร โดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,780 เมตร
• ซึ่งชื่อ หยกสม Yuksom นั้นแปลว่า จุดนัดพบของลามะ 3 องค์ อันหมายถึง พระลามะชาวทิเบตทั้ง 3 องค์(ทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทางใต้) ที่เป็นผู้ตั้ง First Chogyal of Sikkim ในปี ค.ศ. 1641 โดยมีพุนชก นัมเกล (Phuntsog Namgyal) เป็นกษัตริย์องค์แรกที่ปกครองสิกขิม ก่อนที่ในปีค.ศ. 1670 เทนซุง นัมเกล (Tensung Namgyal) ลูกชายของพุนชก นัมเกล จะเปลี่ยนเมืองหลวงจากเมืองหยกสมไปเป็นเมืองแร๊บเด็นเซ (Rabsentse) แทน
• วัดเปมายองเซ (Pemayoangte Gompa) หมายถึง ดอกบัวอันสูงส่ง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดของที่นี่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดของศาสนาพุทธนิกาย Nyingmapa ในสิกขิมก็ว่าได้ และถึงแม้ว่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมวัดแห่งนี้กันมาหลายครั้งหลายหน รวมถึง การซ่อมแซมภายในครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2002 ก็ตาม
• โดยตัวโบสถ์ของวัดเปมายองเซ จะมีทั้งห้องเก็บคัมภียร์หรือตำราต่างๆ ห้องสำหรับทำพิธีกรรมและที่ตั้งของ แซงด็อกเพลรี หรือ โมเดลไม้แกะสลักรูปปราสาท 7 ชั้น ที่ทำเลียนแบบที่พำนักบนสรวงสวรรค์ของ Guru Padmasambhava ภายในโมเดลจะมีทั้งสายรุ้ง นางฟ้า และเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ (โมเดลอันนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 5 ปี โดยคนคนเดียวนามว่า Dungzin Rinpoche)

ธารน้ำแข็งหุบเขาธอปต้า สิกขิม
ทัวร์สิกขิม หมู่บ้านลาเชน
ธารน้ำแข็งหุบเขาธอปต้า สิกขิม
ทัวร์สิกขิม หมู่บ้านลาเชน
ธารน้ำแข็งหุบเขาธอปต้า สิกขิม
ทัวร์สิกขิม หมู่บ้านลาเชน
สิกขิม เที่ยวสิกขิม
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว สิกขิม เส้นทางสวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์พม่า
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565
• วันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ • Bali-541 : ทัวร์บาหลี - บุโรพุทโธ วัดเบซากีห์ คินตามณี อูบุด ระบำบาหลี วัดพรามนันท์
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
• INDIA-503 : ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง เมืองมุมไบ (TG)
• วันที่ 13 - 17 กรกฏาคม 2565
• วันที่ 13 - 17 ตุลาคม 2565
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา WE)
• วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน
• วันที่ 4 - 11 ธันวาคม 2565
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
ทัวร์เลห์ลาดัก • ID-14 : ทัวร์เลห์ ลาดัก ถนนที่สูงที่สุดในโลก วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ พระราชวังเลห์ นูบราวัลเลย์ (TG)
• วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2565
ทัวร์นรวัด
• KHM-2 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ล่องโตนเลสาบ
• วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565
• วันที่ 13 - 15 ตุลาคม 2565
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์