บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• กุลมาร์ค เที่ยวแคชเมียร์ ลานสกีหิมะและทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้
• เที่ยวแคชเมียร์ เดือนเมษายน 2011
• กุลมาร์ค (Gulmarg)
• สถานที่ตั้ง : รัฐจามู-แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย กุลมาร์ค อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา ประมาณ 58 กิโลเมตร
• กุลมาร์ค เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมักนิยมมาเที่ยวกันช่วงฤดูหนาวเพื่อเล่นสกีและถ้าในช่วงฤดูร้อนที่กุลมาร์คก้อจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ส่วนบนยอดเขาก็จะมีหิมะปกคลุม
• การมาเที่ยวกุลมาร์ค ก็จะต้องมานั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา จากสถานีรถกระเช้าเบื้องล่าง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก็มาถึงสถานีที่ 1 ก็จะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง มีแนวสนกับทิวเขากว้างไกล ยอดเขาส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยภูเขาน้ำแข็ง แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ทุ่งหญ้านี้ก็กลายเป็นลานสกีที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหนา สำหรับสถานีที่ 2 ก็เป็นสถานีที่ตั้งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้าไกลแบบ 360 องศา
• ฤดูการท่องเที่ยวที่สวยงาม
: เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ชมบรรยากาศของภูเขาหิมะที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งและเล่นสกีน้ำแข็ง
: เดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าที่เขียวขจี ทุ่งดอกไม้ป่าที่ตัดกับภูเขาหิมะในช่วงฤดูร้อน
: เดือนสิงหาคม - กันยายน ชมบรรยากาศของทุ่งหญ้าและป่าเปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

ระหว่างทางสู่กุลมาร์ค

ระหว่างทางสู่กุลมาร์ค

ระหว่างทางสู่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะกุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ เล่นหิมะที่กุลมาร์ค
ภัตตาคารอาหารกลางวันที่กุลมาร์ค

ร้านอาหารที่กุลมาร์ค

อาหารกลางวันที่กุลมาร์ค

อาหารกลางวันที่กุลมาร์ค

อาหารกลางวันที่กุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค

สนามกอล์ฟกุลมาร์ค

รถที่ใช้ในการเดินทาง

โชเฟอร์รถที่แคชเมียร์

นั่งกระเช้ากุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

เที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค

ลานหิมะกุลมาร์ค
• เที่ยวแคชเมียร์ ต้นเดือนเมษายน 2010

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ สัมผัสบรรยากาศที่สวยสุดๆของกุลมาร์ค (Gulmarg)
เที่ยวแคชเมียร์ สัมผัสบรรยากาศที่สวยสุดๆของกุลมาร์ค (Gulmarg)

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค
• กุลมาร์ค ต้นเดือนมีนาคม 2010

ทางไปกุลมาร์ค

ทางไปกุลมาร์ค

ทางไปกุลมาร์ค

ทางไปกุลมาร์ค

กระเช้าที่กุลมาร์ค

กระเช้าที่กุลมาร์ค

กระเช้าที่กุลมาร์ค

กระเช้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ นั่งกระเช้าสู่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากุลมาร์ค
สัมผัสบรรยากาศภูเขาหิมะที่กุลมาร์ค (Gulmarg)

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค

ภูเขาหิมะ กุลมาร์ค
• เที่ยวแคชเมียร์ - ทัชมาฮาล เดือนธันวาคม 2010

เส้นทางสู่กุลมาร์ค

แวะพักระหว่างทาง

เส้นทางสู่กุลมาร์ค

สนามกอล์ฟที่กุลมาร์ค

กอล์ฟคลับที่กุลมาร์ค

กอล์ฟคลับที่กุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ กอล์ฟคลับที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ นั่งกระเช้าสู่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ ชมทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ ชมทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ ชมทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ ชมทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค
เที่ยวแคชเมียร์ หิมะต้นฤดูที่กุลมาร์ค

กระเช้าขึ้นยอดเขากุลมาร์ค

กระเช้าขึ้นยอดเขากุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าที่กุลมาร์ค

หิมะแรกที่กุลมาร์ค

หิมะแรกที่กุลมาร์ค

หิมะแรกที่กุลมาร์ค

หิมะแรกที่กุลมาร์ค
• ท่องเที่ยวแคชเมียร์ เดือนกรกฏาคม 2011

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค

ทุ่งหญ้าแห่งกุลมาร์ค
วิวทิวทัศน์ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
วิวทิวทัศน์ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
วิวทิวทัศน์ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
ทุ่งดอกไม้ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
ทุ่งดอกไม้ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
ทุ่งดอกไม้ของกุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
กุลมาร์ค (เดือนกรกฏาคม-สิงหาคม)
คลิปวีดีโอเที่ยวแคชเมียร์ กระเช้าไฟฟ้ากุลมาร์ค
คลิปวีดีโอเที่ยวแคชเมียร์ กุลมาร์ค ต้นเดือนธันวาคม

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์

ทุ่งดอกไม้กุลมาร์ค แคชเมียร์
แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-มีนาคม 2564
ทัวร์ภูเก็ต พีพี PHK-324 : ภูเก็ต ล่องเรือยอร์ช เกาะเฮ เกาะพีพี เกาะไข่ ล่องอ่าวพังงา เกาะปันหยี ดำน้ำดูปะการัง
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
KRN-432 : ชุมพร สุราษฎร์ ล่องอ่าวพังงา กระบี่ ไหว้พระธาตุนคร ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สระมรกต หมู่บ้านคีรีวง วัดยางใหญ่ (ไปรถ-กลับเครื่อง)
• กรุ๊ป 6 ท่าน เดินทางได้ทุกวัน
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์