บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา
• ข้อมูลที่พัก โรงแรมอยุธยา
• โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
ที่อยู่ 139/1-2 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
http://www.cavallicasaresort.com/
• โรงแรมเดอะ ลิม่า เพลส
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา
http://www.limaplace.com
• โรงแรมอู่ทอง อินน์
ตั้งอยู่เลขที่ 210 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.uthonginn.com
• โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 27/2 หมู่ 11 ตำบลกระมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
http://www.krungsririver.com
• บ้านสวน เกสเฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 23/1 ถนนจักรพรรดิ์ ตำบลประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
http://www.baansuanguesthouse.com
• กระท่อมเจ้าพระยา
ตั้งอยู่เลขที่ 45/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.chowprayahut.com
• ดิ โอลด์ พาเลซ รีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่ 1/35 หมู่ 5 ใกล้วัดหน้าพระเมรุ ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.theoldpalaceresort.com
• ผักไห่ แอ๊คคลูซีพ เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 32/1 หมู่ 1 อำเภอผักไห่ อยุธยา 13120
http://www.pukhai.com
• พียูเกสท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 20/1 หมู่ 4 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรียุธยา อยุธยา
http://www.puguesthouse.com
• อินทรากร รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตั้งอยู่เลขที่9/1 หมู่ 4 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา อยุธยา
http://www.intarakornresort.com
• บ้านคุณพระ
ตั้งอยู่เลขที่ 48 หมู่ 3 ถนนอู่ทอง จังหวัดอยุธยา
http://www.bannkunpra.com
• ศรีปทุม ลองสเตย์ รีสอร์ท
รีสอร์ทที่พักหลากหลายรูปแบบ และกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลาย
http://www.longstay.co.th
• อยุธยาการ์เด้นฮัท
ตั้งอยู่เลขที่ 26 หมู่ 6 ตำบลหันตรา อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
http://www.ayutthayagardenhut.com
• อินทรกรณ์ เกสท์เฮ้าส์
ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 4 ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.guesthouse-ayutthaya.com
• โรงแรม อโยธยา
ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ถนนเทศบาลสาย 2 อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://www.ayothayahotel.com
• โรงแรม อโยธยา ริเวอร์ไซด์
ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ 10 ตำบลกะมัง
http://www.ayothayariverside.co
m

สถานที่พัก
(ราคาที่พักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงแรม และเกสต์เฮาส์ริมน้ำ
กรุงศรีริเวอร์ โฮเต็ล (ทางเข้าสถานีรถไฟ) ๒๗/๒ ม.๑๑ ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๓๗๗๗ จำนวน ๑๐๖ ห้อง ราคา ๑,๘๐๐-๗,๖๑๘ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
บ้านคุณพระ ๔๘ ม.๓ ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๗๔๒, E-mail: bannkunpra@ai-ayutthaya.com จำนวน ๑๕ ห้อง ราคาห้องนอนรวม (นอนได้ 4 คน) เตียงละ ๒๕๐ บาท ราคาห้องเดี่ยว ๔๐๐-๖๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๑,๐๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
ริเวอร์ วิว เพลส ก ๓๕/๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๙–๓๐ จำนวน ๗๘ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๒,๕๐๐ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท ๘๙ ม.๑๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๙๖๐๐-๔๙ โทรสาร ๐ ๓๕๒๔ ๙๖๒๕-๒๗ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๒๕๖ ๐๘๙๐ ต่อ ๓๐๓-๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๑ ๙๐๘๙, ๐ ๒๖๕๑ ๙๐๖๕ www.woraburi.com จำนวน ๑๗๒ ห้อง ราคา ๒,๒๐๐ บาท
อโยธยา ริเวอร์ ไซด์ (ทางเข้าสถานีรถไฟ) น.๙๑ ม.๑๐ ถ.ป่าโค ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗ จำนวน ๑๐๒ ห้อง ราคา ๑,๐๔๐-๒,๕๐๐ บาท (มีบริการเรือรอบเกาะ)
อโยธยา ริเวอร์ ไซด์ เฮาส์ (ติดกับวัดกษัตราธิราช) ๑๗/๒ ม.๗ ต.บ้านป้อม โทร. ๐๘ ๑๖๔๔ ๕๓๒๘, ๐๘ ๑๙๓๒ ๖๑๖๒ กรุงเทพฯโทร.๐ ๒๕๘๕ ๖๐๐๑, ๐ ๒๙๑๐ ๘๗๙๗ จำนวน ๗ ห้อง ราคา ห้องเดี่ยว ๓๐๐ บาท(ห้องพัดลม) บนเรือมี ๒ ห้องราคา ๑,๐๐๐ บาท(ห้องพัดลม) และ ๑,๒๐๐ บาท(ห้องปรับอากาศ)
โรงแรม และเกสต์เฮาส์ในเมือง
แกรนด์ พาเร้นท์ โฮม ๒๒/๖ ม.๒ ซ. มัณฑนา ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๑๔๘๐, ๐๘ ๖๓๘๓ ๔๗๙๑ จำนวน ๑๐ ห้องราคา ๑๕๐-๖๐๐ บาท (ห้องพัดลม-แอร์)
จิตต์วิไล เพลส ๓๘/๗ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๘๑๗๗, ๐๘ ๙๖๙๖ ๔๙๙๖, ๐๘ ๑๙๙๑ ๒๑๖๖ จำนวน ๗๐ ห้อง ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท ห้องพักรายเดือน ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท
ซันไรซ์ เพลส (ใกล้ท่ารถไปกรุงเทพฯ) ๖/๓ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๒๕, ๐๘ ๑๖๘๖ ๙๕๔๙, ๐๘ ๑๙๙๑ ๗๔๘๗ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๕๐-๔๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๕๐๐-๖๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
ดิ โอลด์ พาเลส รีสอร์ท (หน้าวัดหน้าพระเมรุ) ๑/๓๕ ม.๕ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๓๔ จำนวน ๖ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท(ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ) บังกะโล ๗ หลัง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
ดิ โอลด์ เพลส เกสต์เฮาส์ ค.๑๐๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๖๑, ๐๘ ๑๗๘๐๘ ๙๓๒๑ จำนวน ๑๑ ห้อง ราคา ห้องเดี่ยว ๒๐๐ บาท(พัดลม+ห้องน้ำรวม) ราคา ๓๕๐ บาท (พัดลม+ห้องน้ำในตัว) และ ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
โตโต้ เกสต์เฮาส์ ๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๑๐๐–๔๐๐ บาท
ไทยไท บังกะโล ๑๓/๑ ถ.นเรศวร ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๗๐๒ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
โทนี่ เพลส ๑๒/๑๘ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๗๘ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๒๐๐ - ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ - ๗๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
ธงชัย เกสต์เฮาส์ ๙/๖ ม.๑๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๒๑๐ จำนวน ๓๘ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านจิตต์วิไล ๙/๒๓ ม.๓ ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๒๕๙-๖๐ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านจันทนะ ง.๑๒/๒๒ ถ.นเรศวร สาย ๑ (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๓๒๐๐, ๐๘ ๙๘๘๕ ๐๒๕๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๒๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านไม้ รีสอร์ท ๓๘/๑๙ ม.๘ ต.บ้านพรหม โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๓๘๖๓, ๐๘ ๑๔๕๐ ๒๘๘๔ จำนวน ๙ หลัง ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
บ้านสวน เกสต์เฮาส์ ๒๓/๑ ถ. จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๓๙๔ จำนวน ๑๗ ห้อง ราคา (ห้องพัดลม) ๓๐๐ บาท ราคา (ห้องปรับอากาศ) ๔๐๐ บาท บังกะโล ๓ หลัง ราคา ๖๐๐ บาท
บ้านอินทรากร ๑๙/๑ ม.๔ ต.คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๗๗๔, ๐๘ ๖๙๘๒ ๘๐๐๔, ๐ ๓๐๓๑ ๘๖๙๗ จำนวน ๑๐ ห้อง ราคา ๓๕๐-๕๐๐ บาท
บ้านอยุธยา ๔๘/๓ ซ.ไผ่ลิง ๓ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๐๕, ๐๘ ๑๓๖๒ ๓๕๓๔ จำนวน ๔ ห้อง ราคา ๕๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
พี ยู เกสต์เฮาส์ ง.๒๐/๑ (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๒๑๓ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๗๐๐ บาท(ห้องปรับอากาศ)
พรรษพร (พี.เอส.) เกสต์เฮาส์ (ซอยหลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) ๑๔/๔ ม.๓ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๑๒๐-๑๕๐ บาท
โรส อินน์ ๓๓/๒๓ ม.๖ ถ.วัดพระญาติ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๑๔๙-๕๐ จำนวน ๕๐ ห้อง ราคา ๔๐๐-๔๘๐ บาท
โลตัส เกสท์เฮาส์ ง.๒๐ ถ.ป่ามะพร้าว (สายหนึ่ง) ต.หอรัตนไชย โทร.๐ ๓๕๒๕ ๑๙๘๘, ๐๘ ๙๕๓๑ ๑๖๘๐, ๐ ๓๕๓๒ ๘๒๗๒ จำนวน ๙ ห้อง ราคา ๓๐๐ บาท
เวียงฟ้า ๑/๘ ถ.โรจนะ (ตรงข้ามกับหอพักนักศึกษาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๒๕๒, E-mail: wiangfa@hotmail.com จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๔๐๐-๖๐๐ บาท
ศรีอยุธยา ๑๐/๑ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๓๐๔๑ จำนวน ๗๒ ห้อง ราคา ๙๐๐-๑,๔๐๐ บาท
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในธุรกิจสวนหลวง(อาคารสวนหลวง) ๙๖ ม.๒ ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย (ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗ จำนวน ๒๕ ห้อง ราคา ห้องนอนรวม ๑๒ คน ๕๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ห้องเดี่ยว ๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ) / ห้องรวม ๖ คน ๖๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อยุธยา เกสต์เฮาส์ ๑๒/๓๔ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๓๐๐-๓๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๕๐-๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อยุธยา โฮสเทล (ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ) ๗ ม.๒ ถ.โรจนะ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๙๔๑ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๓๐๐–๔๐๐ บาท
อโยธยา โฮเต็ล (บริเวณตลาดเจ้าพรหม) ๑๒ ม.๔ ถ.เทศบาลสาย ๒ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙-๕๐ จำนวน ๑๐๑ ห้อง ราคา ๑,๒๐๐-๓,๕๐๐ บาท
อยุธยา โฮมสเตย์ (เกาะลอย) สามารถติดต่อได้ที่ ๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย ต.หัวรอ โทร.๐๘ ๑๒๙๐ ๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ จำนวน ๖ ห้อง ราคา ๖๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๑,๓๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
อู่ทอง อินน์ ๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๕๓๑-๔๐ จำนวน ๒๐๗ ห้อง ราคา ๑,๖๐๐-๔,๐๐๐ บาท
อู่ทอง โฮเต็ล จ.๘๖ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๓๐๐๐, ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๖๓ จำนวน ๖๗ ห้อง ราคา ๒๔๐–๓๘๐ บาท
โอลด์ บี เจ เกสต์เฮาส์ (บรรจง) ๑๖/๗ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย (หลังธนาคารเพื่อการเกษตรฯ) โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๒๖ จำนวน ๘ ห้อง ราคา ๑๖๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๓๕๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
เดอะ ลิม่า เพลส ที่อยู่ : 139 หมู่ 2 ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา โทร : 035 801808 - 10, 086-8892389 แฟกซ์ : 035 801800

อำเภออุทัย
กระท่อมเจ้าพระยา ๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ ห้องพัก ๑๐ ห้อง ราคา ๙๐๐ บาท บังกะโล ๔ หลัง ราคา ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท (ริมน้ำ)
แกรนด์ การ์เด้น รีสอร์ท ๒๐/๒ ม.๑ ถ.แยกวัดกะสังข์ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๖๘๘-๙ จำนวน ๒๐ ห้อง ราคา ๔๘๐-๕๔๐ บาท (ปรับอากาศ)
ทิพย์วิมาน รีสอร์ท ๙ ม.๖ ถ.หัวลาน-ดอนพุทรา ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๘๐๘-๑๒ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๕๕๐-๑,๕๐๐ บาท
ไทยไท พาเลซ ๑๙/๒ ม.๒ ถ.สายเอเซีย ต.ธนู (ติดถนนสายเอเซีย) โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๒๓๓๘-๔๐ จำนวน ๑๒๒ ห้อง ราคา ๔๐๐–๙๐๐ บาท
ปลายนา รีสอร์ท ๒๕/๙๙ ม.๑๐ ต.ข้าวเม่า โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๕๓๘ จำนวน ๗๕ ห้อง ราคา ๒๐๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
มายเฮาส์ เกสต์เฮาส์ (ใกล้โรงพยาบาลราชธานี) ๕๙/๘-๙ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๙๓-๔ จำนวน ๑๕ ห้อง ราคา ๓๗๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
โรจนะพล โฮเต็ล ๖๔/๖ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๘๕-๘ จำนวน ๖๕ ห้อง ๓๙๐-๕๒๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)
เรือนเดิม รีสอร์ท ๒๘ ถ.สายเอเชีย (ริมทางหลวงหมายเลข ๓๒) ต.ธนู จำนวน ๑๓ ห้อง ราคา ๒๐๐-๔๐๐ บาท
อยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล (ใกล้สถานีรถโดยสารไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ๕๕/๕ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๙๑ จำนวน ๑๖๐ ห้อง ราคา ๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท

อำเภอบางไทร
ปียวรรณรีสอร์ท (บ้านสวนสี่ภาคบางไทร) ๒/๑ ม.๑ ต.เชียงรากน้อย ติดต่อ บ.ลำปางชัย จำกัด โทร.๐ ๓๕๓๖ ๖๖๓๐ กรุงเทพฯ โทร. ๐ ๒๖๑๙ ๗๙๙๗, ๐ ๒๖๑๙ ๘๓๕๐, ๐ ๒๖๑๙ ๕๖๕๘-๙, ๐๘ ๑๘๙๐ ๒๐๑๒ จำนวน ๒๒ ห้อง ราคา ๗๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท และบ้านทรงไทยแฝด ๑ หลัง ๕,๐๐๐ บาท ครึ่งหลัง ๒,๕๐๐ บาท
โฮมสเตย์อำเภอบางไทร ๔๗ ม.๓ ต.บางพลี โทร. ๐ ๓๕๓๗ ๑๗๓๒, ๐๘ ๑๖๘๔ ๓๑๘๖ ราคาที่พัก ๕๐๐ บาท / คืน / คน

อำเภอบางปะอิน
บ้านเรือไอร์แลนด์ รีสอร์ท โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๐๒๒๐ บังกะโล ๘ ห้อง ราคา ๑,๕๐๐ บาท บ้านเรือ ๘ หลัง ราคา ๑,๕๐๐ บาท
พระอินทร์ราชา ๑๓๖ ม.๗ ต.เชียงรากน้อย โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๐๘๑ จำนวน ๕๓ ห้อง ราคา ๒๗๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา๕๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)

อำเภอวังน้อย
ศูนย์พัฒนาบุคคลากร ปตท. ๗๑ ม.๒ ถ.พหลโยธิน กม.ที่ ๗๘ ต.สนับทึบ โทร. ๐ ๒๕๓๗ ๓๐๐๐ จำนวน ๖๐ ห้อง ราคา ๘๐๐-๒,๐๐๐ บาท

อำเภอเสนา
โฮมสเตย์คลองรางจระเข้ (ตั้งอยู่ริมคลองรางจระเข้) ๒๖ ม.๑๐ ต.บ้านโพธิ์ ค่าบริการคืนละ ๕๐๐ บาท/คน ชาวต่างชาติ ๗๐๐ บาท/คน อาหาร ๒ มื้อ โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๘๐๕๘, ๐๘ ๙๘๘๑ ๑๐๔๒

อำเภอท่าเรือ
ท่าเรือ ๗๗/๑๐ ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๓๓๘๘ จำนวน ๑๘ ห้อง ราคา ๑๕๐ บาท (ห้องพัดลม) ราคา ๔๐๐ บาท (ห้องปรับอากาศ)

• ข้อมูลร้านอาหาร จังหวัดอยุธยา

ร้านอาหาร
อำเภอพระนครศรีอยุธยา
ก๋วยเตี๋ยววัดใหญ่ (ตรงข้ามวัดใหญ่ชัยมงคล) ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๖๗๙ (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)
ก๋วยเตี๋ยวเรือ หน้าชุมสายองค์การโทรศัพท์ ถ.บางเอียน (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น)
ก๋วยเตี๋ยวเรือวัดจีน (หรือวัดรัตนชัย) (อยู่ในวัดจีนอยู่ใกล้กับป้อมเพชร) ต.หอรัตนไชย (ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อ)
กิ่งแก้ว-ก้านทอง ค. ๕/๑๗ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๙๓ (ข้าวขาหมู,ข้าวน่องเหล้าแดง, ข้าวหมูแดง)
ไก่ย่างแม่ผ่องสี ง. ๑๐/๒๘-๒๙ ม.๔ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๕๕๔, ๐ ๔๑๓๖ ๒๓๖๖ (ไก่ย่างสูตรพิเศษ)
ข้าวต้มกำลังภายใน ถ.นเรศวร ข้างคิวท่ารถตู้ไปกรุงเทพฯ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๓๔ (อาหารจีน)
คุณแอ๊ด (ยีเลาะห์เจ้าเก่า) ๖๐-๖๑ ม.๓ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๑๐๕ (อาหารอิสลาม, ข้าวหมกไก่, มัสมั่นแพะ)
คุ้มขุนเมือง ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (อาหารไทย, เวียดนาม)
ครัวคุณสุ (ตรงข้ามสวนสมเด็จพระสุโยทัย) ๔๘/๑ ม.๒ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๓๕๔๙, ๐ ๕๑๘๔ ๒๖๐๕, ๐๘ ๙๔๑๔ ๙๒๘๒ (ปูนิ่มผัดพริกไทยดำ,ปลาแม่น้ำ,ต้มยำปลากระทิง,)
ครัวต้นน้ำ ถ. ๒๖/๒ ถ.อู่ทอง (ตรงข้ามวิทยาเขตพณิชยการราชมงคล) โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๕๑๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ครัวต้ม - ตุ๋น (ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯ) ๑๘/๕ ม.๕ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๘๗ (ต้มยำปลากะพงแดง,ข้าวคลุกกะปิ,ก๋วยเตี๋ยวต้มยำปลา)
ครัวแตน ๗/๗ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๓๗๕ (อาหารไทย, ตามสั่ง, ผัดเผ็ดกระดูกหมูอ่อนใบยี่หร่า)
ครัวเรือนไม้ไทย ๖/๔๓ ม. ๖ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย
ครัวสวนหลวง อาคารสวนหลวง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย (ข้างศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๙๗, ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๗(อาหารไทย)
ครัวย่าบัว ๔๖ ม.๒ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๗๒๕ (ปลาน้ำเงินแกงป่า ต้มยำต่าง ๆ)
ครัวอู่ทอง ๔๑ /๒ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๗๒๙ (อาหารเวียดนาม,แหนมซี่โครงหมูอ่อน, แกงคั่วหอยขม)
เจริญรุ่งเรือง ๘/๓ ม.๔ ถ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๔๖๑ , ๐ ๓๐๑๘ ๖๒๖๓, ๐ ๗๑๑๘ ๙๙๑๓ (ก๋วยเตี๋ยวทะเล,ผัดไททะเล,ยำทะเล)
ซี ซี อินเตอร์ฟู้ด ๗/๓๓ ถ.จักรพรรดิ์ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๓๔, ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๐ ( อาหารตามสั่ง อาหารไทย อาหารทะเล)
ซีฟู้ดพาร์ค ที แอนด์ เจ ๕๕/๑๗ ม.๑ ต.ธนู (ตรงข้ามโรงแรมอยุธยาแกรนด์) โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๒๕๕-๖ (อาหารทะเล, ญี่ปุ่น)
ดวงพร (ตลาดเจ้าพรหม) ๙ /๔๙ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๕๖๖ (อาหารจีน)
ตะเพียนทอง ในโรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๔๘๓-๘ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น)
ตำหนักแก้ว ๑๖๖ ม.๒ ถ.ชัยมงคล ๕ ต.ไผ่ลิง (ทางเข้าสนามกีฬาประชาชน) โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๑๕๐-๑ (อาหารไทย, จีน)
โตโต้ เกสต์เฮาส์ ๖/๕ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๒๖๕๘ (อาหารไทย, ตามสั่ง)
เทพนิมิตร ในโรงแรมอโยธยา ง. ๑๒ ม.๔ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๒๔๙ (อาหารไทย)
เนื้อย่างเกาหลี (ข้างสนามกีฬาจังหวัด) ถ.โรจนะ
นิมิตรดี (หน้าโรงเรียนประตูชัย) ๒๐/๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๐๓๓ (อาหารป่า)
นางกวักบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๖๒๘ (อาหารตามสั่ง)
นายฮวดข้าวขาหมู เชิงสะพานปรีดีฯ
บอนไซ ๑๙/๒๓ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๖๖๗ (เนื้อย่างเกาหลี)
บ้านอู่ทอง ๔๑/๒ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๒๙๓ (อาหารไทย, เวียดนาม, แหนมซี่โครงหมูอ่อน, แกงคั่วหอยขม)
ป่าสักคอฟฟี่ช้อป ในโรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ทางเข้าสถานีรถไฟอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
ฟาร์มกุ้งหลวง (ตลาดกลางเพื่อการเกษตร) ๙๘/๔ ม.๓ ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๕๘๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
มะละกอ ๙/๓๖ ถ.ชีกุน ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๑๗๑๒ ๕๗๗๙ (อาหารไทย เปิดเวลา ๐๙.๓๐-๒๒.๐๐ น.)
มังสวิรัติ (ทางไปท่ารถ ๙๙) ๙๑ /๑ ถ.คลองมะขามเรียง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๒๓ (แกงเขียวหวาน, หมูพริกไทยดำ)
มาเรียม ๖๙/๖ ม.๓ ถ.บางเอียน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๐๑๑๐
ริเวอร์ไอร์แลนด์ คอทเทจ ๑๕/๒๖ ม.๒ เกาะลอย ต.หัวรอ โทร.๐๘ ๑๒๙๐ ๖๖๓๐, ๐๘ ๑๔๓๔ ๑๘๕๘ (อาหารจำพวกปลาแม่น้ำ)
เรือนไทยไม้สวย (เลยวัดใหญ่ชัยมงคลประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๘/๒ ม.๓ ต.คลองสวนพลู โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๙๗๗-๙ (อาหารไทย,ปลา-กุ้งแม่,น้ำแกงคั่วหอยขม, น้ำพริก-ยำชนิดต่าง ๆ)
ลูกศิษย์เท้ง ด.23/5 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๒๔๖, ๐๘ ๙๑๐๗ ๔๒๙๖ (ปูจ๋า หอยจ๊อ อาหารจีน อาหารจำพวกปลา)
ลุงแอ๊ดปลาเผาบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๒๖๙๒ (ปลาเผาต่าง ๆ )
เลขาบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๗๔๖ ข้าวโปะ, ต้มยำปลาม้า,ส้มตำต่าง ๆ )
ศูนย์อาหารแม่ช้อยนางรำ บริเวณตลาดน้ำศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๙๒๓๔-๔๑
สยาม ๑๑/๓ ม.๑ ถ. มหาราช ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๗๐ (ปลาช่อนลุยสวน, แหนมเนือง)
สะแกวัลย์ ๑๙ ถ.วัดป่าโค ใกล้สถานีรถไฟ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๖๙ (อาหารไทย)
ส้มตำบึงพระราม ในบริเวณสวนสาธารณะบึงพระราม
ส้มตำหัวแหลม บริเวณหน้าสรรพาวุธซ่อมยาง
อู่ทองอินน์ คาเฟ่ ในโรงแรมอู่ทองอินน์ ถ.โรจนะ โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖-๙ (อาหารไทย, จีน, ญี่ปุ่น, ฝรั่ง)
แอ๊ว ๑๗ ม.๓ ต.คลองสระบัว โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๑๙๙ (ไข่เจียวคลองสระบัว,ปลาแม่น้ำ)
อำนวยบึงพระราม ถ.ป่าโทน ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๘๕ (ส้มตำ, อาหารตามสั่ง)
๒๙ สเต๊ก ง.๘ ๑๔/๑๕ ถ.ป่ามะพร้าว (สาย๑) ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๑๗๕๕ (สเต๊กหมู, ไก่ นกกระจอกเทศ, อาหารไทย)
ร้านอาหารริมน้ำ
กระท่อมเจ้าพระยา (ข้างอนุสาวรีย์พระสุริโยทัย) ๔๕/๑ ม.๘ ต.บ้านใหม่ โทร. ๐ ๓๕๓๙ ๘๒๐๐-๑ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ, ฉู่ฉี่ปลาน้ำเงิน, ต้มยำปลาม้า)
กานต์กิตติ ๗ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๑ (อาหารไทย, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย,แกงส้มชะอมทอด, ปลาช่อนลุยสวน,หมี่กรอบ) มีบริการล่องเรือ
กู่เฉิง (โรงแรมกรุงศรีริเวอร์) ๒๗ / ๒ ถ.โรจนะ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๓๓๓ ต่อ ๓๑
ครัวป้อมเพชร ๑๓ /๕ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๓๓๕๔ (ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ,ปูผัดผงกะหรี่,ต้มยำกุ้งแม่น้ำมะพร้าวอ่อน)
คุ้มกรุงศรี (เลยสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ไปประมาณ ๕๐๐ เมตร) ๑๕/๑ ม.๖ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๗๖, ๐ ๓๕๒๑ ๐๒๑๑ (อาหารไทย, ส้มตำปลากรอบ, ปลาช่อนเผา,กุ้งชาววัง, แกงส้มมะพร้าวอ่อน) มีบริการล่องเรือ
เจ้าพระยามารวย ๙/๕ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๖๙๒, ๐๘ ๑๘๕๒ ๓๐๗๙, ๐๘ ๑๙๔๘ ๓๕๘๕ (ขาหมูตุ๋นยาจีนทอดกรอบ,ปลาช่อนซาดิส, เอ็นหมูต้มยำแห้ง) มีบริการล่องเรือ
ชายน้ำ จ.๓๖/๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๕ ๒๐๑๓, ๐๘ ๑๖๙๖ ๒๔๓๙ (อาหารจีน, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งเผา, กุ้งทอดกระเทียม, ทอดมันปลากราย)
ไทรทองริเวอร์ (หลังจวนผู้ว่า) ๔๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๙, ๐ ๓๕๒๔ ๔๕๗๕ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปลากะพง ๓ รส, แกงส้มปลาช่อน) มีบริการเรือรอบเกาะ
บ้านคุณพระ (เยื้องวิทยาลัยอาชีวะศึกษา) ๔๘ ถ.ป่าโทน ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๗๘, ๐๘ ๑๔๔๒ ๒๗๔๒ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งแช่น้ำปลา)
บ้านไม้ริมน้ำ ๓๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๕๑๖, ๐ ๓๕๒๑ ๑๕๒๖ (ปลาช่อนริมน้ำ,ปลาเนื้ออ่อนฉู่ฉี่) มีบริการล่องเรือ
บ้านวัชราชัย ๙ ม.๗ ต.บ้านป้อม (เข้าทางวัดกษัตราธิราช) โทร. ๐ ๓๕๓๒ ๑๓๓๓, ๐ ๓๕๒๕ ๕๒๘๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปลาช่อนลุยสวน, ปลาทับทิมสมุนไพร, ปลาช่อนเผาเกลือ, ต้มโคล้งปลาสลิดใบมะขามอ่อน)
เปิบพิสดาร แม่ช้อยนางรำ (เข้าทางวัดกษัตราธิราช) ต.บ้านป้อม (กุ้งเผา,ปลาเผา,ต้มยำต่างๆ)
แพกรุงเก่า ข.๔ ม.๒ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๕๕, ๐ ๓๕๒๔ ๓๔๕๕, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๑๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งแม่น้ำเผา,ปลาน้ำเงินราดพริก, แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย)
แพศรีทอง (ใกล้วัดสุวรรณดาราม) ข. ๘/๑ ม.๒ ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๑๐ (แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากราย, ปลาน้ำเงินราดพริก)
แพอาหารอโยธยา (โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซค์) ๙๑/ ๑ ม.๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๓ ๔๘๗๓-๗ (อาหารไทย,จีน,ฝรั่ง, เมี่ยงปลาช่อน)
แพอาหารเทวราช ๗๔/๗ ม.๑ ต.กะมัง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๒๒๔, ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๙๗, ๐ ๓๕๒๔ ๔๑๒๔ (อาหารไทย,จีน) มีบริการล่องเรือ
ริเวอร์วิวเพลส โรงแรมริเวอร์วิวเพลส ก.๓๕/๕ ม.๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๙-๓๐, ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๔
เรือไม้ไทย (เลยโรงพยาบาลจังหวัดไปประมาณ ๑ กิโลเมตร) ๖/๔๓ ม.๖ ต.ประตูชัย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๑๗๗ (อาหารไทย, ปลาแม่น้ำ, ปลาทับทิมทอดม้วน, ต้มยำปลาคัง, ปลาช่อนลุยสวน) มีบริการล่องเรือ
เรือนกัญญา (ตรงข้ามสวนสมเด็จศรีนครินทร์) ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร. ๐๘ ๙๑๓๐ ๒๐๘๘ (ปลาช่อนเผา,ไก่ทอดตะไคร้,ส้มตำปูม้า) มีบริการล่องเรือ
เรือนรับรอง ๑๓/๑-๒ ม.๒ ถ.อู่ทอง โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๑๐๓๖, ๐ ๓๕๒๔ ๓๐๙๐ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ทอดมันกุ้ง, ปลาช่อนแดดเดียว,กุ้ง-ปลาแม่น้ำ) มีบริการล่องเรือ
เรือนแพ (ตรงข้ามโรงแรมกรุงศรีริเวอร์) ข. ๓๖/๑ ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๑๘๐๗, ๐ ๓๕๒๔ ๑๙๖๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ริมคลอง ทางไปวัดหน้าพระเมรุ (อาหารไทย, ปลาต่าง ๆ, เนื้อย่างเกาหลี)
สมบัติเจ้าพระยา (เลยร้านอาหารไทรทองไปประมาณ ๒๐๐ เมตร) ๑๙ ม.๓ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย โทร.๐ ๓๕๓๒ ๒๒๕๙, ๐๘ ๑๙๔๗ ๕๐๑๖, ๐ ๓๐๐๓ ๐๕๖๘ (แกงส้มปลาช่อนทอด,ทอดมันกุ้ง, ส้มตำปูม้า)
สำรวยปลาเผา ตรงข้ามสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (อาหารไทย, ปลาช่อนเผา, ยำต่างๆ)
อิราชัยมาเสะ (โรงแรมอู่ทองอินน์) ๒๑๐ ม.๕ ถ.โรจนะ ต.ไผ่ลิง โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๓๖ (อาหารญี่ปุ่น)

อำเภอบางไทร
เจ้าพระยากุ้งเผา ๓๓/๑ ม.๕ ต.ราชคราม
ริมน้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สามแยกบางไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๕๐ (อาหารป่า, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
เรือนไทย ๗/๒ ม.๔ ต.ราชคราม โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๐๐๒ (อาหารประเภทปลา-กุ้งแม่น้ำ)
เอมโอษฐ์ อยู่ในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ต.ช้างใหญ่ โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๙๐๑, ๐๘ ๑๕๕๐ ๗๐๓๗ (กุ้งอบเนย,ปลาสำลียำมะม่วง,ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทย)
นอกจากนั้นภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ยังมีร้านอาหารข้าวแกง อาหารตามสั่งและส้มตำให้เลือกรับประทานได้หลายร้านด้วยกัน

อำเภอบางปะอิน
ครัวเด่น (ใกล้วัดโปรดสัตว์) ๒๗ ม.๒ ต.ขนอนหลวง โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๘๓๒๔ (ปลาเผา,ปลาม้าต้มยำ,ฉู่ฉี่ปลาหมอ,ปลาตะเพียนไร้ก้าง)
คุณเซาดะห์ อยู่บริเวณในตลาดเก่าในอำเภอบางปะอิน (อาหารอิสลาม)
คุณมูบีน อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานียะฮ์ (อาหารอิสลาม)
ครัวฟ้า ๒๑๒/๘-๙ ต.บางเลน โทร. ๐ ๓๕๒๒ ๐๙๓๐ (ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู-เนื้อ)
ควีนโรส ๑ ตลาดบ.ข.ส. (อาหารอิสลาม อาหารตามสั่ง)
ควีนโรส ๒ ตลาดเอกเซนเตอร์ (อาหารอิสลาม อาหารตามสั่ง)
เบ๊เต็กเส็ง ๗๓/๖ ประตูน้ำพระอินทร์ ก่อนถึง อ.บางปะอิน โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๑๕๐ (อาหารไทย, จีน,ทะเล)
ต้นน้ำริเวอร์วิว ๒๖ ม.๖ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๐๐๖ (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
ปราสาททอง ๙๖/๖ ประตูน้ำพระอินทร์ โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๐๑๑ (อาหารไทย, จีน)
พลอย ข้างโรงพยาบาลบางปะอิน ถ.บางปะอิน-ศูนย์ศิลปาชีพฯ ต.บ้านเลน โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๒๘๐ (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
ภูตะวัน ๕๘ ม. ๕ ต.คลองจิก โทร. ๐๘ ๑๙๘๖ ๐๐๘๕ (อาหารไทย, จีน)
ยางเดี่ยว (ยางโทน) ริมน้ำหน้าวัดชุมพลฯ โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๑๑๓๕ (อาหารตามสั่ง, ปลา-กุ้งแม่น้ำ)
เราะฮ์มัด ติดโรงพยาบาลบางปะอิน (อาหารอิสลาม, อาหารตามสั่ง)
ฮัจยีโก๊ะ (ลูกชาย) อยู่ข้างมัสยิดเราะห์มานียะฮ์ ถ.พหลโยธิน กม.๕๑ (อาหารอิสลาม )

อำเภออุทัย
กุ้งเพื่อนแพรว ๙๘/๘ ถ.สายเอเชีย โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๐ (อาหารไทย, ปลาแม่น้ำ, ปลาเผา, ปลาคังลวก)
โกลด์ การ์ด โรงแรมโรจนะพล โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๕๘๘๕ (ผับและคาราโอเกะ)
จ่าชัย ๒ ๓๒/๕ ม.๑๐ ถ.สายเอเชีย โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๙๖ (อาหารไทย, แกงส้มชะอมทอด, ปลาคังลวก, แกงคั่วหอยขม)
สวนอาหารริมน้ำ ๙๘/๓๖ ถ.สายเอเชีย โทร. ๐ ๓๕๓๔ ๕๔๙๔ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, กุ้งเผา, ปลาคังลวง,แกงส้มกุ้ง)
อามีนา ๕๑/๑๔ ม.๑ ต.ธนู โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๖๑๘๔

อำเภอวังน้อย
ครัวสำราญ ๔๕/๑ ม.๒ ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๐๗๓ (ปลาทอดกระเทียม,ปลาช่อนทรงเครื่อง)
ต้นเตย ๓๘/๑ ม.๒ ต.วังจุฬา โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๑๔๐๓ (อาหารไทย, ตามสั่ง, สุกี้)
บัวชม ๑๘๔ ม.๓ ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย (ปลากะพงทอดราดน้ำปลา,ปลาช่อนอบฟาง,ต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อน)
วังกุ้ง-วังปลา ๕๐ ม.๑ ต.ลำไทร โทร. ๐ ๓๕๒๗ ๑๒๑๖ (อาหารไทย, จีน, ฝรั่ง, ญี่ปุ่น)
ลุงนวย ๗๒ ม.๑ ต.ลำไทร โทร. ๐ ๓๕๓๖ ๑๒๔๘ (อาหารไทย, ปลา-กุ้งแม่น้ำ, ปูนิ่ม, หอยหลอดผัดฉ่า)

อำเภอบางปะหัน
ครัวบ้านสร้าง ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๕-๘๖
อุดมปลาเผา หน้าวัดพระงาม ถ.สายเอเชีย กม.ที่ ๘๐

อำเภอนครหลวง
คูเหลาไก่รวน ข้างโรงเรียนวัดบ้านซุ้ง ถ.นครหลวง-ภาชี
ลุงม้วน ตลาดใหม่เหนือวัดโตนด ถ.นครหลวง-ท่าเรือ
สวนอาหารซุ้มป่าสัก ๑๑๖ ม.๒ ต.บ่อโพง โทร. ๐ ๓๕๗๒ ๔๕๐๔, ๐ ๓๕๗๒ ๔๕๑๙ (อาหารตามสั่ง, มีเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก)

อำเภอมหาราช
เจ้าปลุก ๑ ๒๓/๔ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๓๘ ๖๒๙๑, ๐ ๖๐๔๑ ๑๓๗๘ (ปลาเผาต่าง ๆ)
เจ้าปลุก ๒ ๓๙/๑ ม.๕ ต.เจ้าปลุก โทร. ๐ ๓๕๗๑ ๒๒๓๑ (ปลาเผาต่าง ๆ)

อำเภอเสนา
ก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกเจ้าเจ็ด ป้าปุ๊ ป้าแป๊ะ (อยู่ใกล้วัดเจ้าเจ็ด)
ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเจ็ด เขตชุมชนเทศบาลเจ้าเจ็ด
จุ้งบริการ ๒ ถ.ริมน้ำ โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๑๘๕ (อาหารป่า, ปลาแม่น้ำ)
จ้าวเป้า ริมน้ำ ก.๒๔๐/๒ ต.เสนา (ตลาดบ้านแพน) โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๒๔๑ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ อาหารป่า)
โอ โภชนา (ตลาดริมแม่น้ำเสนา) ๒๕๒/๒๑ ต.เสนา โทร. ๐ ๓๕๒๐๘ ๑๒๕๕, ๐ ๖๗๕๘ ๒๕๕๕

อำเภอบางบาล
ครัวน้อง ริมแม่น้ำน้อยเชิงสะพานสีกุก ถ.อยุธยา-สุพรรณบุรี โทร. ๐ ๓๕๒๘ ๙๒๘๘-๙ (อาหารไทย, กุ้ง-ปลาแม่น้ำ)

รายชื่อบริษัทนำเที่ยว
กานต์กิตติทราเวล ง. ๖/๙ ม.๘ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒ ๕๒๖๐๖, ๐ ๑๕๕๒ ๘๘๓๖
คลาสสิค ทัวร์ ๑๒/๔ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๔๙๗๘, ๐ ๑๘๓๒ ๔๘๔๙
เดอะซันทราเวล เซอร์วิส ๑๒ /๓๔ ม.๔ ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๐๘ ๑๘๒๓ ๑๒๘๓, ๐ ๓๕๒๓ ๒๘๖๘
นิสสิน ทราเวล เซอร์วิส ไทยแลนด์ ๑๖ ม.๔ ต.อุทัย อ.อุทัย โทร. ๐ ๓๕๓๕ ๖๘๖๘-๗๐
มัลติ ทราเวล ๑๒๖ ม.๓ ต.คลองสวนพูล อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๑ ๓๘๒๘-๓๐ ต่อ ๑๒๑, ๑๑๐, ๑๓๐, ๑๔๒
พรหมเอื้อ ทราเวล เซอร์วิส ๘๑/๕๒ ม.๑๑ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๖ ๒๓๘๔
อยุธยา โบ๊ท แอนด์ ทราเวล ๕/๓๕๔ ม.๕ ซ.นนทบุรี ๔๒ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร. ๐๘ ๑๔๕๖ ๙๘๖๒, ๐๘ ๙๔๕๖ ๓๗๐๐ (นำเที่ยวแบบกึ่งผจญภัยและล่องเรือชมโบราณสถานในจังหวัดอยุธยา)
อยุธยา อินเตอร์ เซอร์วิส ๔๙/๒๐ ถ.มหาราช ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๕๕๓๖, ๐๘ ๑๘๔๙ ๔๖๘๗, ๐๘ ๙๒๔๓ ๙๖๖๘
เอ็น ริช ทัวร์ ๒๔/๙๐๒ หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.วิภาวดีรังสิต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๘ ๑๙๙๔ ๙๑๓๓
เอ็น เอช แทรเวล แอนด์ บิซเนส ตรงข้ามโรงแรมอยุธยาแกรนด์ ๕๑/๒๑๐ ม.๑ ถ.โรจนะ ต.ธนู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๒๑ ๒๔๖๐, ๐๘ ๑๔๓๒ ๙๘๓๖

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๓๓ ๖๖๔๗
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๓๓ ๖๕๕๐
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๖๐๘, ๐ ๓๕๒๔ ๒๒๒๕
ตำรวจท่องเที่ยว ๐ ๓๕๒๔ ๑๔๔๖, ๐ ๓๕๒๔ ๒๓๕๒, ๑๑๕๕
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๗๒๘, ๐ ๓๕๒๑ ๑๘๘๘, ๐ ๓๕๓๒ ๒๕๕๕, ๑๖๖๙
โรงพยาบาลราชธานี ๐ ๓๕๓๓ ๕๕๕๕–๖๑
สถานีเดินรถโดยสารประจำทาง ๐ ๓๕๓๓ ๕๓๐๔
สถานีรถไฟอยุธยา ๐ ๓๕๒๔ ๑๕๒๑
ตำรวจทางหลวง ๑๑๙๓

"ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย"

คัดลอกจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
กองข่าวสารการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
โปรดแจ้ง งานพัฒนาข้อมูลท่องเที่ยว
โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๔๑-๒๑๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๔๐
E-mail: infodev@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคกลาง เขต ๖ (พระนครศรีอยุธยา)
๑๐๘/๒๒ ม. ๔ ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐ ๓๕ ๒๔ ๖๐๗๖-๗ โทรสาร ๐ ๓๕ ๒๔ ๖๐๗๘
E-mail: tatyutya@tat.or.th
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ปทุมธานี นนทบุรี

"ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย"

อยุธยา จังหวัดอยุธยา ประวัติศาสตร์อยุธยา โรงแรมอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
• ข้อมูลท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)