บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์หุบเขาเทวดา 
• บริการนำเที่ยว สัมนา ดูงานในประเทศ-ต่างประเทศ โทร. 0 2969 3664, 093 6468915
• โปรแกรมทัวร์จีน 2566
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์อู่ฮั่น หุบเขาเทวดา
• WUHAN541 : อู่ฮั่น หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ยุทธการผาแดง ล่องเรืออู้หลี่โจว หมู่บ้านหวงหลิ่ง พระใหญ่ตงหลิง
• วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2566
5 D 4 N
อู่ฮั่น FD
อู่ฮั่น FD
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TG-658 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง พระใหญ่เล่อซาน หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2566
6 D 5 N
เฉิงตู TG
เฉิงตู TG
ทัวร์แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง
• วันที่ 22 - 27 ตุลาคม 2566 (เต็ม)
• วันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2566 (เปิดจอง)
6 D 5 N
คุนหมิง TG
คุนหมิง TG
ซานซี อูไถซาน • XI-AN764 : ซีอาน อู่ไถซาน ถ้ำหยุนกังสือคู อารามลอยฟ้า เมืองโบราณผิงเหยา ไท่หยวน สุสานทหารจิ๋นซี
• วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2567
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ซีอาน สายไหม • XI-AN765 : เส้นทางสายไหม ซีอาน ภูเขาสายรุ้ง เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ สุสานทหารจิ๋นซี
• วันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2566
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ทัวร์เส้นทางสายไหม • CANAT29 : ซีอาน ลั่วหยาง เส้นทางสายไหม จางเย่ ภูเขาสีรุ้ง ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ทูรูฟาน อูรูมูฉี (บินภายใน)
• วันที่ 10 - 19 พฤศจิกายน 2566
10 D 9 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET51 : ทิเบต ลาซา วังโปตาลา รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง หลานโจว ซีอาน โชว์เส้นทางสายไหม (บินเข้าคุนหมิง-กลับซีอาน)
• วันที่ 3 - 10 ธันวาคม 2566
8 D 7 N
คุนหมิง TG
ซีอาน FD
ทัวร์ทิเบต • TIBET105 : ทิเบต ลาซา รถไฟหลังคาโลก เส้นทางสายไหม หลานโจว ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ซีอาน (บินเข้าคุนหมิง-กลับซีอาน)
• วันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2566
11 D 10 N
คุนหมิง TG
ซีอาน FD
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-655B : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน หยุนไถซาน ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน สุสานกวนอู โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 30 ธันวาคม - 4 มกราคม 2567
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ทัวร์ซีอาน • XI-AN-545 : ซีอาน ลั่วหยาง สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2566
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ทัวร์ฉงชิ่ง • FD-CH4 : ฉงชิ่ง สุ้ยหนิง วัดเจ้าแม่กวนอิม ต้าจู๋ หน้าผาพระพุทธรูปหิน อู่หลง เขานางฟ้า หลุมฟ้า สะพานสวรรค์ หงหย่าต้ง ล่องเรือ
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
• วันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
5 D 4 N
ฉงชิ่ง FD
ฉงชิ่ง FD
ทัวร์หุบเขาเทวดา • WUHAN659 : อู่ฮั่น จิ่วเจียง วัดตงหลิง หมู่บ้านหวงหลิ่ง หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ ภูเขาหลิงซาน ยุทธการผาแดง
• วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 5 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง พระใหญ่เล่อซาน หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2566 (เต็ม)
• วันที่ 2 - 7 พฤศจิกายน 2566 (เต็ม)
6 D 5 N
เฉิงตู TG
เฉิงตู TG
 • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง เขาง้อไบ้ พระใหญ่เล่อซาน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
• วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2566 (เต็ม)
• วันที่ 7 - 14 พฤศจิกายน 2566 (เต็ม)
8 D 7 N
เฉิงตู TG
เฉิงตู TG
 • XI-AN-541 : ซีอาน ลั่วหยาง สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม
• วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2566
6 D 5 N
ซีอาน 9C
ซีอาน 9C
• CA-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือ หลวงพ่อโตเล่อซาน วัดต้าสือ โชว์ทิเบต
• วันที่ 17 - 22 ตุลาคม 2566 (เปิดจอง)
6 D 5 N
เฉิงตู CA
เฉิงตู CA
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย 2566
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์พุทธคยา • INDIA-545 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี คงคาอารตี สารนาท (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม 2567
5 D 4 N
คยา B3
คยา B3
ทัวร์อินเดียพุทธคยา • INDIA-879 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
8 D 7 N
คยา B3
คยา B3
ทัวร์พุทธคยาพาราณสี • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา)
• วันที่ 30 ธันวาคม - 6 มกราคม 2567
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567
8 D 7 N
คยา WE
คยา WE
พุทธคยา โอริสสา • ORISSA-756 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี โอริสสา รัตนคีรี ลลิตคีรี อุทัยคีรี วิหารโคนาร์ค (บินตรงพุทธคยา-กลับโอริสสา)
• วันที่ 15 - 21 พฤศจิกายน 2566
• วันที่ 6 – 12 ธันวาคม 2566
7 D 5 N
คยา WE
โอริสสา 6E
ทัวร์สาญจีสถูป • GAYA-756 : พุทธคยา ราชคฤห์ นาลันทา พาราณสี สารนาท แม่น้ำคงคา โพปาล สถูปสาญจี พระราชวังป้อมแดง เดลี
• วันที่ 15 – 21 ธันวาคม 2566
• วันที่ 7 - 13 กุมภาพันธ์ 2567
7 D 5 N
คยา WE
เดลี TG
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • INDIA-503 : ทัวร์ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ไหว้พระพิฆเนศ ออรังกาบัด ถ้ำช้าง ถ้ำกัณเหรี มุมไบ
• วันที่ 7 - 12 ธันวาคม 2566
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 4 N
มุมไบ TG
มุมไบ TG
ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ศรีนาคา ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล
• วันที่ 10 - 17 ธันวาคม 2566
• วันที่ 10 - 17 เมษายน 2567
8 D 6 N
เดลี TG
เดลี TG
• โปรแกรมทัวร์จอย 2567
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ทิเบต
10 D 9 N
ซีอาน FD
เนปาล WE
ทัวร์เส้นทางสายไหม
11 D 9 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
ทัวร์ปูเน่ ไหว้พระพิฆเนศ • PUNE645 : ทัวรไหว้พระพิฆเนศ เมืองปูเน่ เมืองต้นกำเนิดพระพิฆเนศ วัดสิทธิวินายัก มุมไบ
• วันที่ 17 – 22 มกราคม 2567
• วันที่ 22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567
6 D 4 N
มุมไบ TG
มุมไบ TG
ทัวร์ถ้ำอชันตา ไหว้พระพิฆเนศ • PUNE865 : ทัวร์ไหว้พระพิฆเนศ ไหว้ครบ 8 วัด เมืองปูเน่ ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า ออรังกาบัด วัดสิทธิวินายัก มุมไบ
• วันที่ 7 - 14 มกราคม 2567
• วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2567
8 D 6 N
มุมไบ TG
มุมไบ TG
• แพ็คเก็จทัวร์ (เดินทางได้ทุกวัน)
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
ทัวร์ภูฏาน
5 D 4 N
พาโร KB
พาโร KB
ทัวร์นครวัด
3 D 2 N
เสียมเรียบ FD
เสียมเรียบ FD
ทัวร์เนปาล
5 D 4 N
กาฐมาณฑุ
กาฐมาณฑ
ทัวร์พม่า • MM12 : พม่า 3 วัน 2 คืน ย่างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม
3 D 2 N
• แพ็คเกจทัวร์ - กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน (คลิ๊กที่โปรแกรม)
CODE : ทัวร์ประเทศจีน
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
7 D 6 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
5 D 4 N
ซีอาน FD
ซีอาน FD
• P-TIBET655 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา วัดเดรปุง วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา วัดเซรา ตลาดแปดเหลี่ยม ทะเลสาบ Yamdrok Tso
6 D 5 N
คุนหมิง MU
คุนหมิง MU
7 D 6 N
คุนหมิง MU
ซีอาน FD
• P-TIBET195 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา Everest Base Camp รถไฟหลังคาโลก ซีอาน พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา Yamdrok Tso เมืองซิกาท์เซ่
11 D 9 N
คุนหมิง MU
ซีอาน FD
• P-TIBET104 : ซีอาน รถไฟหลังคาโลก ทิเบต Everest Base Camp เนปาล พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา ซิกาท์เซ่ กาฐมาณฑุ ปาทัน
10 D 9 N
ซีอาน FD
เนปาล WE
• P-TIBET985 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา Everest Base Camp เนปาล พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง นอร์บุหลิงฆา ซิกาท์เซ่ กาฐมาณฑุ ปาทัน
9 D 8 N
คุนหมิง MU
เนปาล WE
CODE : ทัวร์เนปาล
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
4 D 3 N
กาฐมาณฑ
กาฐมาณฑ
5 D 4 N
กาฐมาณฑุ
กาฐมาณฑ
CODE : ทัวร์เวียดนาม
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
4 D 3 N
ฮานอย
ฮานอย
5 D 4 N
ฮานอย
ฮานอย
CODE : ทัวร์แนะนำ
จำนวนวัน
บินเข้า
บินออก
• PU541 : ภูฏาน 5 วัน - พาโร ทิมพู ปูนาคา วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน (คนเดียวก็เที่ยวได้)
5 D 4 N
พาโร
พาโร
9 D 8 N
พาโร
พาโร
4 D 3 N