บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย
• เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
สารคดีตามรอยพระพุทธเจ้า ตอน...เมืองเลห์ ลาดัก ประเทศอินเดีย
• ลาดักห์ (Ladakh) : ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
• ลาดักห์ (Ladakh) คือดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม กล่าวได้ว่านี่คือสุดเขตแดนตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาหิมะที่สูงถึง 7,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ขึ้นไปโอบล้อมเลห์ (Leh) อันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของแคว้นแคชเมียร์และจัมมู ให้กลายเป็นดินแดนลี้ลับ ที่ยากแก่การเข้าถึง ดาลักห์เคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรใหญ่ที่สุดที่เคยรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นชุมทางการค้าขายของ 1 ใน 3 เส้นทางสำคัญแห่งหิมาลัยโบราณ อันได้แก่ เส้นทางสายแพรไหม เส้นทางเกลือ และ เส้นทางเครื่องเทศ โดยลาลักห์ทำหน้าที่เป็นชุมทางค้าขายสำคัญของพ่อค้าชาววาณิชที่เดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายกันบนเส้นทางแพรไหมทางบกเชื่อมต่อกับเอเชียกลาง เอเชียตะวันตก ตะวันออกกลาง และยุโรปเข้าด้วยกัน ลาดักห์ จึงไม่ต่างกับเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนใคร
• ลาดักห์ ตั้งอยู่ตอนเหนือของประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับฑิเบต อยู่ห่างจากเมืองนิวเดลฮี (New Delhi) เป็นระยะทาง 615 กิโลเมตร ภายใต้การปกครองของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ (Jammu & Kashmir) ซึ่งประกอบด้วย 3 แคว้นคือ แคว้นจัมมู แคว้นแคชเมียร์ และ แคว้นลาดักห์ โดยมี เลห์ (Leh) เป็นเมืองหลวงของลาดักห์ มีภูมิประเทศที่ถือว่าตั้งอยู่บนที่ราบสูงที่สุดของอินเดีย โอบล้อมด้วยเทือกเขาทั้งสามด้านคือ ทางด้านเหนือติดกับเทือกเขาคุนลุน (Kunlun) ทางด้านตะวันตกติดกับเทือกเขาคาราโครัม (Karakoram Range) และทางด้านทิศใต้ ติดกับเทือกเขาหิมาลัย (Himalaya)
• เมืองลาดักห์ ประกอบด้วยหุบเขาใหญ่ 5 หุบเขา คือ หุบเขาสินธุ (Indus Valley) หุบเขานูบร้า (Nubra Valley) หุบเขาชูมัทถัง (Chumathang Valley) หุบเขาซูรู (Suru Valley) และ หุบเขาซันสการ์ (Zanskar Valley) โดยมีหุบเขาสินธุเป็นหุบเขาที่สำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของ เลห์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแค้วนลาดักห์
• แต่เดิมลาดักห์เป็นอาณาใหญ่ ครองอาณาเขตกว้างขวาง ทิศเหนือ ครอบคลุมไปถึงหุบเขาลุ่มน้ำสินธุ แคว้นบัลติสสถาน (ปัจจุบันคือเมือง สการ์ดุ ประเทศปากีสถาน) ทางด้านตะวันตกครอบคลุมไปถึงหุบเขาแคชเมียร์และจัมมู ทางด้านทิศใต้จนถึงทิศตะวันออกครอบคลุมหุบเขาซันสการ์ หุบเขาลาฮุลและสปิติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในรัฐหิมาจัลประเทศ และทะเลสาบพันกอง (Pangong Lake) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองของจีน
• ลาดักห์ ทิเบตน้อย (Little Tibet)
• ยุคค้นของลาดักห์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อราวศตวรรษที่ 1 โดยลาดักห์ตกเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาจักรกูชาน (Kushan หรือ กุชนา : Kushana) ศาสนาพุทธได้เข้ามาเผยแพร่ในเลห์โดยมาจากแคว้นแคชเมียร์ ในขณะที่ทางด้านลาดักห์ด้านตะวันออกและทิเบตยังคงนับถือลัทธิเพิน (Bon) ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 8 ลาดักห์ถูกดึงเข้าไปร่วมกับสงครามแย่งชิงดินแดน ระหว่างจีนและทิเบต โดยจีนพยายามแห่อิทธิพลลงมาทางเอเชียกลาง และทิเบตตะวันตกโดย อาณาจักรกูเก (Guge Kingdom) ซึ่งกำลังเข้มแข็ง ได้เข้ารุกรานลาดักห์จนยึดได้สำเร็จ จากนั้น กษัตริย์แห่งกูเก ได้แยกลาดักห์ออกเป็นหลายส่วน เพื่อแบ่งให้โอรสของพระองค์ปกครอง คือ มาร์ยุล (Maryul) ปกครองลาดักห์ โอรสองค์ต่อมาคือ เด ซุก ดกน (IDe stsug mgon) ปกครองซันสการ์ และโอรสองค์สุดท้าย บีคราว สิหส์ (bKra Shis) ปกครองกูเกปูรัง (Guge-Purang) ซึ่งเป็นเมืองแม่เดิมของอาณาจักรกูเก
• ต่อมาในปี ค.ศ. 842 อาณาจักรทิเบตล่มสลาย หนิงมา-โกน (Nyima-Gon) ผู้สืบเชื้อสายทิเบต จึงก่อตั้งราชวงศ์แรกของลาดักส์ขึ้น แต่ว่า ลาดักห์ในยุคนี้ประสบกับปัญหานานับปการ กระทั่งถึงศตวรรษที่ 13 การมาถึงของศาสนาอิสลาม ทำให้ลาดักส์ต้องหันไปรับเอาศานาพุทธแบบทิเบต (นิกายวัชรยาน) เข้ามาอย่างเต็มตัวเพื่อเป็นเกราะป้องกัน แต่อย่างไรก็ตาม กองกำลังชาวเปอร์เซียได้รุกรานอย่างหนักอยู่ราว 200 ปี จนกระทั่งพื้นที่บางส่วนของลาดักห์ต้องเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลาม และแตกแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ลาดักห์บน ปกครองโดยกษัตริย์แห่ เลห์และเซย์ (King of Leh and Shey) และลาดักห์ล่าง ปกครองโดย กษัตริย์แห่งบาสโก้ (King of Basgo)
• ศตวรรษที่ 16 กษัตริย์บากัน (Bhagan King) แห่งบาสโก้ ได้รวบรวมลาดักห์ให้เป็นปึกแผ่นแว่นแคว้นเดียวกันอีกครั้ง แล้วสถาปนา ราชวงศ์นัมเกียล (Namgyal Dynasty) และยังคงสืบเชื้อสายมาจนทุกวันนี้ ซึ่งช่วงเวลานี้ นับเป็นช่วงยุคทองของลาดักห์ โดยเฉพาะในช่วงรัชสมัย กษัตริย์ ตาชิ นัมเกียล (Tashi Namgyal)
• ต้นศตวรรษที่ 17 กษัตริย์เซงเก นัมเกียล (Senngge Namgyal) ผู้ได้รับสมญานามว่า กษัตริย์สิงโต ทรงเป็นผู้นำที่รับสมญานามว่า กษัตริย์สิงโต ทรงเป็นผู้นำที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงมากที่สุดของดาลักห์ ได้ทรงทำนุบำรุงวัดวาอารามและพระราชวังต่างๆ ในเมืองเลห์ที่ถูกทำลายลง เช่น วัดเฮมิส (Hemis Gompa) และพระราชวังเลห์ (Leh Palace) เมื่อครั้งที่ถูกเปอร์เซียรุกราน กระทั่งราชวงศ์โมกุลเสื่อมอำนาจลง ศาสนาซิกข์ได้แผ่อำนาจเข้าครอบคลุมแคว้นปัญจาบ (Panjab) และแคว้นแคชเมียร์ จนกระทั่ง ในปี ค.ศ. 1834 กุหลาบ สิงห์ (Gulab Singh) กษัตริย์แห่งราชวงศ์ราชบุตร บุกตีแคว้นลาดักห์ส่งผลให้ เซเป นัมเกียล (Tshespal Namgyal) กษัตริย์องค์สุดท้ายของลาดักห์ยอมสละบัลลังก์จากเลห์แล้วไปอยู่ที่พระราชวังสต็ก (Stok Palace) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1947 อินเดียประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ปากีสถานแยกประเทศ แคว้นลาดักห์จึงตกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ โดยมีอำนาจการปกครองสั่งตรงลงมาจากเมืองศรีนาการ์ (Srinagar)
• ในปี ค.ศ. 1949 จีนเปิดชายแดน จึงส่งผลให้หุบเขานูบร้าในลาดักห์ และมณฑลซินเจียงในจีน ปิดเส้นทางการค้าขาย ในเส้นทางสายแพรไหมโบราณไปด้วยเช่นกัน หลังจากนั้นถัดมาอีก 1 ปี จีนเริ่มบุกทิเบต และในปี ค.ศ. 1959ทำให้เริ่มมีผู้คนอพยพจากทิเบตเพื่อหนีภัยสงครามเข้าสู่ลาดักห์และอินเดีย รวมถึงองค์ดาไลลามะองค์ที่ 14 (องค์ปัจจุบัน) นี้ด้วย จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1962 จีนปิดพรมแดนเชื่อมต่อลาดักห์-ทิเบตในทุกจุดนั่นทำให้ปิดประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ลาดักห์-ทิเบตที่มียาวนานมากว่า 700 ปีจบลง แต่ว่าด้วยอิทธิพลของทิเบต ทั้งในด้านการเมือง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การค้าขายและวิถีชีวิตของชาวทิเบตได้เข้ามาเผยแพร่ในลาดักห์ก่อนนี้อยู่แล้ว รวมถึงการหลั่งไหลอพยพของชาวทิเบตอีกหลายหมื่นคน ทำให้ดาลักห์ กลายเป็น “ทิเบตน้อย” หรือ Litte Tibet ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า มีความเป็นทิเบตแท้มากกว่าดินแดนทิเบตเดิมเสียอีก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
กงล้อมนตรา เมืองเลห์ ลาดัก เมืองแห่งวัฒนธรรมทิเบต ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
ตลาดเมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
กงล้อมนตรา เลห์ ลาดัก
• แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและน่าสนใจในเลห์ ลาดักห์
วัดเฮมิส (Hemis Gompa) : วัดลามะนิกายหมวกแดง เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
ท่านปัทมสัมภวะ คุรุรินโปเช วัดเฮมิส (Hemis Gompa) เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
วัดเฮมิส เมืองลาดักห์
วัดธิคเซย์ (Thiksey Gompa) : วัดลามะนิกายหมวกเหลือง (โปตาลาน้อยแห่งลาดักห์)
เลห์ ลาดัก
พระศรีอริยะเมตตรัย พระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดแห่งเลห์ลาดัก ที่ วัดธิคเซย์ (Thiksey Gompa)
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
เที่ยววัดธิคเซย์ เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
วัดธิคเซย์ เมืองเลห์ ลาดัก
พระราชวังเชย์ (Shey Palace) เมืองลาดักห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ (Leh Palace) เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเชย์ เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
พระราชวังเลห์ เมืองเลห์
จุดชมวิวเมืองเลห์ ที่ สตอคพาเลซ : พระราชวังสต็อค (Stok Palace)
เลห์ ลาดัก
เลห์ ลาดัก
สตอคพาเลซ เมืองเลห์
เลห์ ลาดัก
สตอคพาเลซ เมืองเลห์
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวสตอคพาเลซ
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวสตอคพาเลซ
วัดลามายูรู (Lamayru Monastery) : บนเส้นทางเลห์ลาดักห์ - แคชเมียร์
เลห์ ลาดักห์
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
เลห์ ลาดักห์
วัดมาลายูรู เลห์ลาดัก
ธงมนตราที่จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก เมืองเลห์ลาดัก (สูงจากระดับน้ำทะเล 5,502 เมตร)
เลห์ ลาดักห์
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
เลห์ ลาดักห์
จุดชมวิวถนนที่สูงที่สุดในโลก
ถ้ำอชันต้า
• รูปและสถานที่ท่องเที่ยว เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
อินเดีย ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย ประเทศอินเดีย
• สถานที่ท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย  
อินเดีย
• อินเดีย ประเทศอินเดีย ดินแดนหลากศาสนาหลายวัฒนธรรม ดินแดนแห่งพุทธภูมิ ดินแดนแห่งการแสวงบุญ อินเดียมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิด...
เลห์ลาดัก
• เลห์ ลาดัก ลาดักห์ ดินแดนที่ซ่อนเร้นอยู่ตรงกลางระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม ดินแดนที่ได้ขึ้นชื่อว่า "ทิเบตน้อย" ดินแดนลี้ลับที่ยากแก่การเข้าถึง...ดินแดนแห่งโลกพระจันทร์
เที่ยวอินเดีย
• พุทธคยา เที่ยวอินเดีย สำหรับการเกิดมาเป็นชาวพุทธ สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอให้ได้มากราบนมัสการพระมหาเจดีย์พุทธคยา เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและครอบครัว
ทัชมาฮาล
• ทัชมาฮาล สุสานหินอ่อน อนุสรณ์สถานแห่งความรัก ตั้งอยู่ในเมืองอัครา นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งความรักที่สวยที่สุดในโลก
แคชเมียร์
• แคชเมียร์ เที่ยวแคชเมียร์ แคชเมียร์ "ดินแดนแห่งสวรรค์บนดิน" เมืองที่ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบและสายน้ำ สวนดอกไม้ ทิวทัศน์แห่งขุนเขาและงานศิลปะ แคชเมียร์ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของอินเดีย
สิกขิม
• สิกขิม ดินแดนในอ้อมกอดหิมาลัย มียอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาคันชังจุงก้าสูงถึง 8,598 เมตร สิกขิมมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงาม มีหุบเขายุมถังดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”
ถ้ำอชันตา
• ถ้ำอชันตา : ถ้ำพระพุทธศาสนา
• ถ้ำอชันตา มีเกิดมาตั้งแต่ พ.ศ.350 เดิมทีนั้นสร้างโดยพระสงฆ์นิกายหินยาน และช่างแกะสลักส่วนใหญ่ก็เป็นชาวฮินดูที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ
ราชสถาน
• ราชสถาน ดินแดนฟ้าจรดทราย ถ้าอยากดูอินเดียให้คุ้มค่าต้องมาราชสถาน เมืองมหาราชา เมืองแห่งการค้าขาย มหานครแห่งความมั่งคั่งที่ประกอบด้วยนครสีชมพู นครสีฟ้า และนครสีทอง
ทัวร์อินเดีย
• ทัวร์อินเดีย รวมโปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย สังเวชณียสถาน แคชเมียร์ เลห์ลาดัก สิกขิม ถ้ำอชันตา ราชสถาน ไหว้พระพิษเนศ 8 ปาง ตามรอยคนไทยในอัสสัม เมืองโอริสสา
โอริสสา
• โอริสสา รัฐโอริสสาบันทึกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งครอบครัวชาวเมืองกาลิงคะ 8 ครอบครัว ร่วมไปกับพระสังฆมิตตาเถรี บุตรี นำกิ่งของต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปยังประเทศลังกา
• อินเดีย เที่ยวอินเดีย
• แคชเมียร์ แดนแดนโรแมนติก
• สถานที่ท่องเที่ยวอินเดีย
• เดลี ประตูชัย ตลาดจันปาท
• วัดอัครชาดาม วัดดอกบัว
• หอคอยกุตับมินาร์ มรดกโลก
• อินเดีย เส้นทางพระพุทธศาสนา
• เลห์ ลาดัก อ้อมกอดแห่งหิมาลัย
• เส้นทางรัฐมหาราช
• เส้นทางรัฐโอริสสา
• รัตนะคีรี อุทัยคีรี ลาลิตคีรี
• ทัวร์โอริสสา ทะเลสาบชิริกา
• สิกขิม สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย
• รัฐราชสถาน เมืองมหาราชา
• เส้นทางรัฐอัสสัม
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
ทัวร์ซีหนิง ชิงไห่ • XI-AN875 : BEAUTIFUL กานซู – ชิงไห่ ทะเลสาบเกลือ ทุ่ง Rapeseed flower ภูเขาสายรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำเหลือง ล่องเรือทะเลสาบชิงไห่ เขาสุริยันจันทรา (8 วัน 7 คืน - FD)
• ชม ทะเลสาบเกลือฉาข่า เป็นทะเลสาบน้ำเค็ม และ ทะเลสาบชิงไห่
• ชม ทุ่งดอกRapeseed ทะเลดอกมัสตาร์ดที่สวยที่สุดในประเทศจีน
• ชม ทุ่งหญ้าแห่งเทือกเขาฉีเหลียนซาน 1 ใน 6 ทุ่งหญ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชีย
• วันที่ 23 - 30 มิถุนายน 2567 :
ราคา 54,995.-บาท
• TIBET-51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (8 วัน 7 คืน - TG)
• นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา-ซีหนิง ห้องวีไอพี
• เที่ยวพระราชวังโปตาลา และเมืองซิกาท์เซ่ วัดปันเชนลามะ

• ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 77,995.-บาท
• TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• พัก 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขาย Option - บินการบินไทย
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 37,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 39,995.-บาท
• INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (8 วัน 6 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค
• ชม ทัชมาฮาล สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 14 - 21 เมษายน 2567
• ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (10 วัน 8 คืน - TG)
• เที่ยวแคชเมียร์ พาฮาลแกรม โซนามาร์ค
• เที่ยวเลห์ ลาดัก ทะเลสาบพันกอง นูบร้าวัลเลย์
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2567 : ราคา 68,995.-บาท
• TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 11 - 16 ต.ค., 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 7 - 14 พ.ย. : ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
• TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
• CANAT19 : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ซีอาน ลั่วหยาง หลงเหมิน วัดเส้าหลิน ถ้ำม่ายจีซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อุรุมฉี (12 วัน 10 คืน - FD)
• เที่ยวชมเส้นทางสายไหมและเส้นทางพระถังซำจั๋งแบบเจาะลึกยาวๆ
• ชม 3 ถ้ำพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศจีน
• ชม ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์
• พักโรงแรม 5 ดาว - อาหารดี - บินแอร์เอเชียและบินภายใน
• วันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2567 :
ราคา 80,995.-บาท
• INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
• CSX651-FD : จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ เมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู สะพานแก้ว โชว์จิ้งจอกขาว (6 วัน 5 คืน - FD)
• เที่ยวครบ 4 ไฮไลท์ ถ้ำประตูสวรรค์ ภูเขาอวตาร ทะเลสาบเป่าฟงหู และสะพานกระจก
• เที่ยวครบ 2 เมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง และ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
• พิเศษ นอนที่ เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น ชมบรรยากาศยามเย็นและถ่ายรูปสวยๆแสงสีแสงไฟยามค่ำคืน
• ชม โชว์จิ้งจอกขาว ที่โด่งดังแห่งจางเจียเจี้ย - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 36,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • XIN-864 : ซินเจียง อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (8 วัน 6 คืน - UQ)
• ชมดอกไม้ป่าบานปีและใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อบนเส้นทางซินเจียงเหนือ
• เข้า อุทยานคานาสือ 2 วัน เน้นถ่ายรูปสวยๆ
• บินตรงอูรูมูฉี - อาหารดี - โรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว
• วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม, 21 – 28 มิถุนายน 2567 : ราคาเริ่มต้น 54,995.-บาท
   
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)