บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ซินเจียง คาซัคสถาน 
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
• ศรีลังกา โคลัมโบ อนุราธปุระ โปโลนนารุวะ สิกิริยา ดัมบูลล่า แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว (5 วัน 4 คืน)
ศรีลังกา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา
ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ดอกบัวบูชา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
ดอกบัวบูชา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
• ก่อนเดินทาง : ข้อมูลทั่วไปประเทศศรีลังกา
• เมืองหลวงศรีลังกา กรุงโคลัมโบ (Colombo)
• ชื่อประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
• วันสำคัญ วันชาติ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
• เมืองสำคัญ เมืองแคนดี้ (Kandy)
• ระบบการปกครอง ปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐภายใต้ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร
• ภูมิศาสตร์
- มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์ ไข่มุก หรือหยดน้ำ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 54 ของโลก พื้นที่ 65,610 ตารางกิโลเมตร (เล็กกว่าไทย 8 เท่า)
• ภูมิอากาศ เป็นแบบประเทศเขตร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียสตลอดปี
• ประชากร ประชากร 20 ล้านคน
• ภาษา ที่ใช้พูดกันคือ สิงหล ทมิฬและอังกฤษ ภาษาทางราชการคือ สิงหล
• ศาสนา ศาสนาพุทธ 69 เปอร์เซ็นต์ ฮินดู 15 เปอร์เซ็นต์ คริสต์ 8 เปอร์เซ็นต์ อิสลาม 8 เปอร์เซ็นต์
• เวลา ช้ากว่าไทย 1.30 ชั่วโมง
• เงินตรา ศรีลังการูปี (1 รูปี มี 100 เซ็นต์) ธนบัตรมีใบละ 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 คิดเป็นเงินไทยง่ายๆ 100 รูปี เท่ากับ 35 บาท
• พอซอน ฮูดาวา (Poson Udawa) เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนมิถุนายน เป็นวันที่พระมหินท์แสดงธรรมให้กับพระจ้าเทวานัมปิยะติสสะที่มหินตาเล ใกล้กับเมืองอนุราธปุระเป้นครั้งแรก มีประชาชนมาร่วมงานเป็นแสนคนทุกปี
• เวลาทำงาน ราชการ 08.30 – 16.30 น. ร้านค้าส่วนใหญ่เปิด 10.00 – 18.00 น. ในวันจันทร์ถึงเสาร์ วันอาทิตย์เปิดถึง 14.00 น.
• ธนาคาร เปิด 09.00 – 13.30 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้น Seylan Bank เปิด 09.00 – 20.00 น. และวันเสาร์เปิด 09.00 – 11.00 น.
• เทศกาลสำคัญ “เพราเฮรา” (Perahera) หรือเทศกาลแห่งพระเขี้ยวแก้ว จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเพื่อขอพรขอฝน มีช้างร่วมขบวนกว่า 100 เชือก ประชาชนเดินพาเหรด 1,000 คน เต้นรำ รำคบไฟ
• ไฟฟ้า ระบบ 220-240 โวลต์ 50 ไซเคิล ปลั๊กไฟเป็นแบบขากลม 3 ขา ควรมี Adapter ติดตัวไปด้วย
• วีซ่า คนไทยเข้าศรีลังกาโดยไม่ต้องทำ วีซ่า และสามารถอยู่ได้นานถึง 30 วัน รวมทั้งขอต่อ ได้ถึง 90 วัน
• ศุลกากร อนุญาตให้นำเข้าเหล้าได้คนละไม่เกิน 2 ลิตร ไวน์ 2 ขวด บุหรี่ 200 มวน ซิการ์ 50 มวน น้ำหอมตามความเหมาะสม หากมีเงินสดเกิน 10,000 USD
• โทรศัพท์ อัตราค่าโทรศัพท์ทางไกลมีอัตราค่อนข้างแพง
• หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น
ตำรวจ 01-433333
ดับเพลิง – รถพยาบาล 01-422222
อุบัติเหตุช่วยเหลือ 01-691111
เวลาบินเครื่องบิน 073-2677 , 073-2377
ศูนย์นักท่องเที่ยว 01-437571 , 01-437059-60
ตรวจคนเข้าเมือง วีซ่า 01-597510-3
รถไฟ 01435838
แท็กซี่ 01-688688
• การเดินทางไปศรีลังกา เดินทางโดยเครื่องบิน มี 5 สายการบิน บินจากกรุงเทพฯไปยังกรุงโคลัมโบ วันละ 2 – 5 เที่ยวบิน คือ การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลน์ส มาเลเซียนแอร์ไลน์ส คาเธ่ย์แปซิฟิค ศรีลังกาแอร์ไลน์ส ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง
• วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - โคลัมโบ - เมืองเนคอมโบ
• 21.00 น. ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ โดยสายการบิน SRI LANKAN AIRLINES
• 22.50 น. ถึง สนามบินดารานายเก ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองเนคอมโบ เข้าพักโรงแรม CLUB DOLPHIN HOTEL (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

เครื่องบินศรีลังกา

อาหารบนเครื่อง

สนามบินดารานายเก ศรีลังกา

แลกเงินสนามบินดารานายเก

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ
• วันที่ 2 : เมืองเนคอมโบ - เมืองอนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิชายะ เจดีย์ถูปาราม เจดีย์เชตวัน เจดีย์อภัยคีรี
• หลังจากตื่นเช้ามาชมบรรยากาศชายทะเลหน้าที่พัก CLUB DOLPHIN HOTEL

ห้องอาหารโรงแรมศรีลังกา

ห้องอาหารโรงแรมศรีลังกา

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ

โรงแรมศรีลังกาเมืองเนคอมโบ
• จบรายการอาหารเช้า ก็เดินทางสู่ เมืองอนุราธปุระ (เมืองมรดกโลก) นครหลวงแห่งแรกของศรีลังกา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เดินทางสู่เมืองอนุราธปุระ

แวะพักระหว่างทาง

แวะพักระหว่างทาง

วัดอิสุรุมุณิยะ ศรีลังกา
แวะพักระหว่างทาง เส้นทางสู่เมืองอนุราธปุระ
ศรีลังกา
แวะพักระหว่างทาง เส้นทางสู่เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
เส้นทางสู่เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
• ถึง เมืองอนุราธปุระ แวะทานอาหารกลางวันกันที่โรงแรม
• สำหรับรายการเที่ยวศรีลังกาภาคบ่าย เที่ยวชมเมืองมรดกโลก เมืองเก่าอนุราธปุระ เมืองหลวงแห่งแรกของศรีลังกา เที่ยว วัดอิสุรุมุณิยะ วัดที่สร้างโดยสร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ 2 พันกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่จัดเก็บรูปประติมากรรมต่างๆเอาไว้ ชม รูปสลักหินคู่รัก The Lover ซึ่งเป็นรูปแห่งตำนานรักของเจ้าชายสาลิยะ พระราชโอรสของพระเจ้าทุฎฐคามณี ที่ทรงสละราชบังลังก์เพราะความรักที่มีต่อหญิงในวรรณะต่ำและเป็นรูปที่รัฐบาลศรีลังกาได้นำไปตีพิมพ์เป็นดวงตราไปรษณีย์มาแล้ว จากนั้นก็มานมัสการ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิกาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปีพ.ศ. 235 จากนั้นก็มาเที่ยวชม เมืองเก่าอนุราธปุระ นมัสการ เจดีย์รุวันเวลิ หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ มีขนาดกว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 300 และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นมัสการ เจดีย์เชตวัน เป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างด้วยอิฐทั้งองค์ สร้างในสมัยพระเจ้ามหาเสนะ ครองราช พ.ศ. 819 – 846 เป็นเจดีย์ มีความสูง 122 เมตร และชม เจดีย์อภัยคีรี เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีความสำคัญมาก ตั้งอยู่ในวัดอภัยคีรีวิหาร สร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย เมื่อราว 2,100 ปีมาแล้ว สูง 113 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 110 เมตร

วัดอิสุรุมุณิยะ ศรีลังกา

เจดีย์รุวันเวลิ ศรีลังกา

รอบเจดีย์รุวันเวลิ ศรีลังกา

โลหะปราสาท เมืองอนุราธปุระ

เจดีย์ถูปาราม เมืองอนุราธปุระ

มูนสโตน เมืองเก่าอนุราธปุระ

อ่างเก็บน้ำติสสะ ศรีลังกา

เจดีย์อภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ
วัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
รูปสลักหินคู่รัก The Lover วัดอิสุรุมุณิยะ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
ศรีลังกา รูปสลักหินคู่รัก The Lover วัดอิสุรุมุณิยะ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
ศรีลังกา ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
ศรีลังกา ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา
เจดีย์รุวันเวลิ เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา เจดีย์รุวันเวลิ เมืองเก่าอนุราธปุระ
เจดีย์ถูปาราม เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา เจดีย์ถูปาราม เมืองเก่าอนุราธปุระ

เจดีย์ถูปาราม ศรีลังกา

โลหะปราสาท เมืองอนุราธปุระ

เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา

เจดีย์รุวันเวลิ เมืองอนุราธปุระ

• เที่ยวเมืองเก่า "อนุราธปุระ มรดกโลกศรีลังกา"
• อนุราธปุระ (Anuradhapura) ราชธานีแห่งแรกของศรีลังกา อยู่ทางตอนเหนือของประเทศห่างจากกรุงโคลอมโบ 206 กิโลเมตร ในปีพุทธศักราชที่ 1 พระเจ้าวิชัยจากแคว้นคุชราต ประเทศอินเดียได้แผ่อาณาเขตครองแผ่นดินศรีลังกาเป็นครั้งแรกที่เมืองตัมพปัณณิ ทรงรวบรวมแว่นแคว้นน้อยใหญ่ ส่งอำมาตย์อนุราธและปุโรหิตอุปติสสะ ไปสร้างเมืองอันมีชื่อเดียวกับท่านทั้งสองคืออนุราธคาม และอุปติสสคาม พระเจ้าวิชัยทรงครองราชย์ได้ไม่นานก็สิ้นรัชกาล แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีพระโอรสสืบทอด อุปติสสะจึงสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ และต่อมาได้อัญเชิญ เจ้าชายปัณฑุวาสุเทพ ราชนัดดาในพระเจ้าวิชัยขึ้นครองราชย์สืบต่อ ณ เมืองอุปติสสคาม
• ครั้นถึงรัชกาลที่ 5 พระเจ้าปัณฑุกาภัย ทรงเลือกเอาเมืองอนุราธปุระขึ้นเป็นราชธานีและสร้างความรุ่งเรืองต่อเนื่องยาวนานถึง 1,500 ปี กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตั้งพระทัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการสร้างเมืองเสมือนดังบรมราชานุสรณ์ ด้วยเหตุนี้อนุราธปุระจึงได้ชื่อว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระมหาเจดีย์และปราสาทราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก”
• พระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช นำกิ่งต้นโพธิ์ซึ่งตอนมาจากต้นโพธิ์ที่พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในประเทศอินเดีย นำมาถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ และทรงปลูกในสวนเมฆวัน นับแต่นั้นมาอาณาบริเวณนี้ได้รับการยกย่องเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณค่าต่อชีวิตชาวศรีลังกาเป็นต้นมา
• พระศรีมหาโพธิ์อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไป 9 ศอก มีกำแพงล้อมถึง 4 ชั้น มีเจ้าหน้าที่ในชุดขาวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเพื่ออารักขา มิให้เกิดเหตุเหมือนเช่นที่เคยเกิดในพุทธคยา ชั้นในสุดล้อมด้วยลูกกรงทองคำ 344 ต้น ด้วยเหตุที่เป็นต้นไม้อายุยืนที่สุดในโลกถึง 2,000 กว่าปี ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ มีเสาเหล็กค้ำไว้ถึง 3 ต้น เพื่อกันกิ่งห้อยตกหรือฉีกขาดอันอาจเป็นอันตรายถึงลำต้น เดิมเชื่อว่าปลูกในพื้นราบและต่อมาได้นำดินถมจนสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงถึง 9 ศอก คาดว่าส่วนที่โผล่พ้นดินคือส่วนกลางของลำต้น แต่ไม่มีใครกล้าขุดพิสูจน์เพราะเกรงกระทบกระเทือน
• บริเวณโดยรอบมีต้นโพธิ์น้อยใหญ่เรียงรายลดหลั่นกันไปนับได้ 45 ต้น อันมีที่มาจากต้นดั้งเดิมนั่นเอง ในอดีตเคยมีการเพาะแจกจ่ายที่อัญเชิญมาบ้านเราเห็นได้แก่ที่วัดโพธิ์ วัดมหาธาตุ-ท่าพระจันทร์ วัดสระเกศ และที่วัดอัปสรสวรรค์ หากในปัจจุบันถูกควบคุมห้ามนำออกเว้นเสียแต่ได้รับอนุญาตจากกรมพฤกษาศาสตร์ของศรีลังกาเท่านั้น ส่วนรูปปูนปั้นในตู้กระจกด้านหน้าทางเข้า ถ่ายทอดความเป็นมาของหน่อโพธิ์ พระนางสังฆมิตตาเถรีผู้ทรงเลื่อมใสศรัทธา เสด็จออกผนวช และทรงบำเพ็ญเพียรจนได้เป็นพระอรหันต์ในที่สุด
• พระมหาเจดีย์รุวันเวลิ (Ruvanvalisaya Dagaba) หรือที่คนไทยรู้จักอีกชื่อว่า พระมหาเจดีย์สุวรรณมาลิก สร้างขึ้นในปี พ.ศ.382-406 สถูปสีขาวสูงใหญ่ถึง 300 ฟุต เส้นรอบวง 942 ฟุต สร้างในรัชสมัยพระเจ้าทุฏฐคามณีกษัตริย์องค์ที่ 14 ของศรีลังกา ซึ่งภายในมีรูปปั้นยืนพนมมืออยู่ในซุ้มประตูเชื่อกันว่าเป็นพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ บริเวณรอบกำแพงฐานพระเจดีย์มีประติมากรรมรูปช้าง 336 เชือก หันหน้าออกรอบองค์เจดีย์ พระมหาเจดีย์รุวันเวลิ สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะที่มีต่อพระยาเอฬทมิฬ ออกแบบก่อสร้างโดยพระอินทคุตตะ ซึ่งเป็นพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาล ตามตำนานเล่าว่าได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพุทธองค์ไว้ในมหาสถูปแห่งนี้ด้วย
• พระมหาเจดีย์อภัยคีรี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อะเบกิริยา สถูปแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ.454 โดยพระเจ้าคชพาหุ เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาถึง 1,500 รูป ความสูงเดิม 370 ฟุต (113 เมตร) ปัจจุบันส่วนปลายยอดหักทำลายไปบางส่วน องค์พระวิหารนั้นสร้างโดยพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย ถวายแด่พระติสสะมหาเถระ มีเรื่องเล่าถึงสาเหตุเพื่อระลึกเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเพลี่ยงพล้ำแก่ข้าศึกล่าทัพมาถึงบริเวณนี้ แต่ได้สติจากพระภิกษุรูปหนึ่ง จึงเกิดมานะเข้ารบอีกครั้งจนได้ชัยชนะ ส่วนองค์พระเจดีย์ได้รับการบูรณะอยู่แต่ยังไม่เสร็จ ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาซึ่งยาวนาน 2,000 กว่าปี
• ถูปารามเจดีย์ (Thuparamaya) เจดีย์แห่งแรกของศรีลังกา เป็นเจดีย์ขนาดเล็กและเก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ผู้ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาและเป็นองค์อุปถัมภ์ ความสำคัญของเจดีย์นี้สร้างเพื่อบรรจุพระบรมธาตุรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้า) ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นสถานที่ทำสังคายนาครั้งแรกของศรีลังกาหรือเป็นครั้งที่ 4 ของโลกในปี พ.ศ. 236 มีพระมหินทเถระ เป็นประธานและเหล่าพระภิกษุสงฆ์ซึ่งสำเร็จเป็นพระอรหันต์มากถึง 68,000 องค์เข้าร่วมสังคายนา ต่อมาได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์อีก 2 ครั้งคือระหว่างปี พ.ศ. 424-434 โดยพระเจ้าลัญชติสสะ และปี พ.ศ. 1151-1161 โดยพระเจ้าอัคโพธิ ที่ 2
• พระมหาเจดีย์เชตวัน (Jetavana Dagaba) สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามหาเสนะ (พ.ศ. 819-846) ด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์อยู่ภายในห้องกระจก
• อวุกนะ (Awukana) พุทธสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 1043 พระพุทธรูปทรงยืน พระหัตถ์ขวาแนบลำตัว
พระหัตถ์ซ้ายตั้งขึ้นโดยตั้งสันพระกรซึ่งต่างกับที่เราเคยเห็นส่วนใหญ่ ตัวองค์พระนั้นสูงใหญ่ถึง 30 เมตร สร้างขึ้นจากหินบนเขา ซึ่งคำว่า “อวุกนะ” นั้นแปลว่า “สุดของหิน” พระพุทธรูปองค์นี้จึงสลักจากส่วนปลายสุดของเขาหิน
• รูปสลักหินคู่รัก The Lover วัดอิสุรุมุณิยะ สันนิษฐานว่าเป็นภาพสลักแสดงเรื่องราวของเจ้าชายสาลิยะ (Sallya) โอรสของพระเจ้าทุฏฐคามณี (พ.ศ. 382-406) ทรงสละราชบัลลังก์ด้วยไม่อาจตัดความรักที่มีต่อหญิงวรรณะต่ำ

เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
เจดีย์อภัยคีรี เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา
เจดีย์อภัยคีรี เมืองเก่าอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา

อ่างเก็บน้ำติสสะ ศรีลังกา

อ่างเก็บน้ำติสสะ ศรีลังกา

อ่างเก็บน้ำติสสะ ศรีลังกา

เจดีย์อภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ

เจดีย์อภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ

เจดีย์อภัยคีรี เมืองอนุราธปุระ

เที่ยวเมืองเก่าอนุราธปุระ

อภัยคีรีเจดีย์ ศรีลังกา
• ห้องนอนที่โรงแรมเมืองอนุราธปุระ
โรงแรมศรีลังกา เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา
โรงแรมศรีลังกา เมืองอนุราธปุระ

โรงแรมเมืองอนุราธปุระ

โรงแรมเมืองอนุราธปุระ

โรงแรมเมืองอนุราธปุระ

โรงแรมเมืองอนุราธปุระ
ศรีลังกา ทัวร์ศรีลังกา เที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา
• ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศศรีลังกา
ศรีลังกา
• ศรีลังกา ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็กๆ รูปร่างคล้ายไข่มุก หรือลูกแพร์ สำหรับคนไทย ศรีลังกาเป็นเหมือนญาติสนิท ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนปัจจุบัน
ศรีลังกา
• ตอนที่ 1 ศรีลังกา อนุราธปุระ เจดีย์รุวันเวลิ เจดีย์ถูปาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
วัดพระเขี้ยวแก้ว
• วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ พระเขี้ยวแก้ว เป็นสมบัติอันล้ำค่าสำหรับชาวพุทธศรีลังกา ประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้นที่วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดดาลดา มัลลิกาวะ)
ทัวร์ศรีลังกา
• ตอนที่ 2 ทัวร์ศรีลังกา โปโลนนารุวะ สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ของฝากจากศรีลังกา
• ของฝากจากศรีลังกา ร้านขายของที่ระลึกศรีลังกามีมากมาย เช่น พวงกุญแจ แม็กเน็ท หน้ากาก ผ้าบาติก งานแกะสลักไม้ ใบชา อัญมณีต่างๆ
เที่ยวศรีลังกา
• ตอนที่ 3 เที่ยวศรีลังกา ถ้ำดัมบุลลา เมืองแคนดี้ ระบำศรีลังกา ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ระบำศรีลังกา
• ระบำศรีลังกา เป็นการผสมผสานกันระหว่างระบำพื้นเมืองแบบดั้งเดิมกับระบำร่วมสมัย ซึ่งหาชมทั่วๆ ไปได้ยาก ลีลาท่วงท่าของระบำสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของความเป็นศรีลังกา
ประเทศศรีลังกา
• ตอนที่ 4 ประเทศศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว โคลัมโบ วัดคงคาราม ทริปเที่ยวศรีลังกา 5 วัน 4 คืน เก็บรูปและข้อมูลท่องเที่ยวมาฝาก
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• กรุ๊ปจอยทัวร์หน้าร้าน
• XIN879-3U : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ภูเขาหิมะเทียนซาน จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - 3U)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว - บิน เสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 6-13, 13-20 กันยายน, 11-18, 18-25 ตุลาคม 2567 : ราคา 59,995.-บาท
• XIN875-CZ : เจาะลึกเส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง หลานโจว อู่เวย จางเย่ ด่านเจียยี่กวน ตุนหวง ขี่อูฐ สระน้ำวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู ทูรูฟาน อูรูมูฉี (8 วัน 7 คืน - CZ)
• ชมความมหัศจรรย์ของ ภูเขาสายรุ้ง Rainbow Mountain
• ชม ถ้ำตุนหวง ถ้ำหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ขี่อูฐกลางทะเลทราย
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• ไม่ลงร้านช้อป - อาหารดี - ที่พักโรงแรม 5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน, 5 – 12 กันยายน 2567 : ราคา 69,995.-บาท
ทัวร์คานาสือ • CANAT9-3U : เจาะลึกซินเจียงเหนือ อูรูมูฉี หมู่บ้านเหอมู่ หุบเขาอัลไต อุทยานคานาสือ ธารน้ำห้าสี ภูเขาหิมะเทียนซาน เข้าอุทยานคานาสือ 2 วัน (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม ภูเขาหิมะเขาเทียนซาน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้น (มรดกโลก)
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 5 - 14 ก.ย., 12 - 21 ก.ย., 19 - 28 ก.ย., 10 - 19 ต.ค. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• CANAT59-3U : Beautiful Xinjiang อี้หนิง คานาสือ ทะเลสาบไซลี่มู หุบเขาอัลไต ล่องเรือ หมู่บ้านเหอมู่ แกรนด์แคนย่อน หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• ชมใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ อุทยานคานาสือ และ หมู่บ้านเหอมู่
• เที่ยวครบ ธารน้ำห้าสี แพะเมืองผี แกรนด์แคนย่อน ซินเจียงเหนือ
• เที่ยวชม เมืองอี้หนิง เมืองแห่งสวนดอกไม้ที่สวยที่สุด
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป - บินเสฉวนแอร์ไลน์
• วันที่ 30 ส.ค. – 8 ก.ย., 6 - 14 ก.ย., 13 - 22 ก.ย. 2567 : ราคา 78,995.-บาท
ทัวร์คาซัคสถาน • KAZAK191-3U : เที่ยว 2 ประเทศ ซินเจียง อี้หนิง – อัลมาตี้ คาซัคสถาน ทะเลสาบไซลี่มู่ ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4 ดาว
- ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 30 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567 : ราคา 78,995.-บาท
• KAZAK195-3U : ซินเจียง – อัลมาตี้ ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยว 2 ประเทศ ทะเลสาบไซลีมู ชารีนแคนยอน วิหารเซนคอฟ Shymbulak Ski หมู่บ้านคาจั่นฉี (10 วัน 9 คืน - 3U)
• เที่ยว 2 ประเทศ อูรูมูฉี อี้หนิง ซินเจียง ประเทศจีน และ เมืองอัลมาตี้ คาซัคสถาน
• ชม ชารีนแคนยอน แกรนด์แคนย่อนที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลก
• ชม ทะเลสาบไซลี่มู่ ที่ทอดตัวอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาเทียนซาน
• อาหารดี - โรงแรมระดับ 4-5 ดาว - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 17 – 26 ตุลาคม, 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2567: ราคา 82,995.-บาท
ซีอาน หยุนไถซาน • CGO-651D : เจิ้งโจว ซีอาน หยุนไถซาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• เที่ยว อุทยานหยุนไถซาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 9 - 14 สิงหาคม : ราคา 33,995.-บาท
• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 35,995.-บาท
ทัวร์ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง • CGO-655D : เจิ้งโจว ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (6 วัน 5 คืน - DD)
• เที่ยวครบ 3 เมือง ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว เมืองหลวงจีนในสมัยโบราณ
• ชม ถ้ำน้ำแช็งหมื่นปี สวยงามคล้ายคริสตัลและเที่ยวบ้านเกิดกวนอู
•
เที่ยว สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำผาหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่
• ชม โชว์เส้นทางสายไหม ที่สวยงามอลังการ - อาหารดี

• วันที่ 18 - 23 ตุลาคม 2567 : ราคา 33,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกวเล่อซาน • TG-659 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า เมืองโบราณหวงหลงซี โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (6 วัน 5 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 18 - 23 ต.ค., 23 - 28 ต.ค., 1 - 6 พ.ย. และ 7 - 14 พ.ย. 2567
• ราคาเริ่มต้น 41,995.-บาท
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ง้อไบ้ • TG-879 : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง ภูเขาง้อไบ้ ล่องเรือพระใหญ่เล่อซาน เมืองโบราณลั่วไต้ หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 2 อุทยานที่สวยงามแห่งเสฉวน จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง
• ขึ้นเขา ง้อไบ้ 1 ใน 4 พุทธคีรีแห่งประเทศจีน (เที่ยวเต็มวัน)

• เที่ยวเมืองเล่อซาน ล่องเรือ ไหว้พระใหญ่เล่อซาน
• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน

• วันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 49,995.-บาท
ทัวร์ย่าติง สี่ดรุณี • TG-989 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง ใบไม้เปลี่ยนสี เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง ภูเขาหิมะ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (9 วัน 8 คืน - TG)
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานภูเขาสี่ดรุณี ภูเขาแอลป์แห่งเมืองเสฉวน
• ชม ใบไม้เปลี่ยนสีช่วงที่สวยที่สุดที่ อุทยานย่าติง (เข้า 2 วัน)
• ชม เมืองหลี่ถัง บ้านเกิดดาไลลามะและชม ทุ่งหญ้าพระโพธิสัตว์ (ถ่ากง)

• อาหารดี - โรงแรม 4-5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป กรุ๊ป 16 ท่าน
• วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน : ราคา 58,995.-บาท
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า • TG-651 : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า วัดซงจ้านหลิง ภูเขาหิมะมังกรหยก สวนดอกไม้ฮอบบิท เมืองโบราณลี่เจียง (6 วัน 5 คืน - TG)
• นั่งรถไฟความเร็วสูง คุนหมิง-แชงกรีล่า เที่ยวสวนดอกไม้ฮอบบิท
• นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

• อาหารดี - โรงแรม 5 ดาว – บินการบินไทย - ไม่ลงร้านช้อป
• วันที่ 23 – 28 ตุลาคม : 5 – 10 ธันวาคม : ราคา 38,995.-บาท
• วันที่ 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2568 : ราคา 40,995.-บาท
ทัวร์พุทธคยา • INDIA877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท พารานสี (8 วัน 7 คืน - TG)
• เที่ยวครบ 4 สังเวชนียสถาน พุทธคยา กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พาราณสี
• ชม ล่องเรือแม่น้ำคงคา เที่ยวชม วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
• พักโรงแรม 4 ดาว - มีอาหารไทย - มีพระวิทยากร - บินการบินไทย
• วันที่ 8 - 15 ธันวาคม : วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม : 9 - 16 กุมภาพันธ์
2568
ทัวร์ถ้ำอชันต้า • DEL755-TG : ถ้ำอชันต้า ถ้ำเอลโลร่า ทัชมาฮาล ฟาเตห์ปูร์ สิกรี พระราชวังอัคราฟอร์ท มุมไบ ถ้ำช้ำง วัดพระพิฆเนศ เดลี อัครา (6 วัน 5 คืน - TG)
• ชม ถ้ำอชันตา ถ้ำเอลโลร่า เมืองออรังกาบัด
• ชม ถ้ำช้าง และ วัดพระพิฆเนศเมืองมุมไบ
• เที่ยวชม ทัชมาฮาล และ อัคราฟอร์ท เมืองอัครา
• พักโรงแรม 4 ดาว บินการบินไทยและบินภายใน 2 ไฟลท์
• วันที่ 22 - 28 ต.ค., 10 - 16 ธ.ค., 11 - 17 ก.พ. : ราคา 49,995.-บาท
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour   ใบอนุญาตเลขที่ 11/05028
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)