บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เชียงใหม่

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดำเนินการเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ให้มีพื้นที่ทำกินด้วยการปลูกพืชทดแทนฝิ่นเพิ่มรายได้จากการทำเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาให้ดียิ่งขึ้นตามลำดับ อีกทั้งยังสร้างแนวป้องกันการบุกรุกแผ้วถางป่าเปลี่ยนการทำไร่เลื่อนลอยให้เป็นเกษตรแบบยั่งยืน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและด้วยพระอัจฉริยภาพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์จึงไม่เคยขาดซึ่งความสมบูรณ์ของไม้กับชุมชน คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้กับชุมชน คนสามารถร่วมกับป่าได้แบบพึ่งพาอาศัยกันและกัน
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินนทนนท์นั้น นอกจากคอยให้คำแนะนำและส่งเสริมด้านการเกษตรแก่เกษตรกรชาวเขาแล้ว ยังประกอบด้วยสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ ซึ่งดำเนินงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์เกษตรอีกด้วย ศูนย์ฯ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,380 เมตร สภาพอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ส่วนเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ อากาศจะค่อนข้างเย็น
การเดินทาง
     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ถึง กม. 57 ก่อนถึงอำเภอจอมทอง 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1009 สายจอมทอง-อินทนนท์ ก่อนถึง กม. 31 มีทางแยกเข้าหมู่บ้านขุนกลางให้เลี้ยวขวาไปประมาณ 1 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
หมายเหต- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท แต่ควรเช็คสภาพและผู้ขับขี่ควรมีประสบการณ์อาจใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จุดจอด ณ ตลาดสดจอมทอง บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง หรือที่ทางขึ้นดอยอินทนนท์ บริเวณด่าน 1 ราคาเหมา 500-1,000 บาท (ราคานี้อาจขึ้นลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว)
กิจกรรมท่องเที่ยว
     - บ้านแม่กลางหลวง ชมการทำนาแบบขั้นบันได แปลงปลูกกาแฟ และแปลงสตรอเบอรี่
     - บ้านขุนกลาง ชมแปลงปลูกดอกไม้ ไม้เมืองหนาว
     - งานวิจัยประมงที่สูง ชมการเพาะเลี้ยงปลาเทราท์ (Trout)
     - บ้านแม่กลาง บ้านผาหมอน ชมความเป็นอยู่และวัฒนธรรมพื้นบ้าน
     - บ้านสบหาด ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และงานหัตถกรรมผ้าทอมือท้องถิ่น
     - เส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยหัวเสือ
     - เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่กลางหลวง-น้ำตกผาดอกเสี้ยว
     - น้ำตกสิริภูมิ ใช้เส้นทางเดินเท้า 680 เมตร บริเวณน้ำตกมีสาวนไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งชื่อ “สวนหลวงสิริภูมิ”
     - น้ำตกวชิรธาร มีความสูงประมาณ 80 เมตร จะสวยงามมากในยามบ่าย
ของฝาก
     - ผักและผลไม้เมืองหนาวปลอดสารพิษตามฤดูกาล
     - พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กาแฟสำเร็จรูป (อราบิก้า) ดอกไม้แห้ง
     - ผ้าทอมือต่างๆ
ที่พัก + ร้านอาหาร
     - มีร้านอาหารบริการภายในสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ อาหารแนะนำ อาทิ ปลาเทราท์นึ่งเซเลอลี่
     - ไม่มีบ้านพักรับรองบริการภายในสถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
     - พักแบบโฮมสเตย์ที่บ้านอ่างกาน้อย บ้านผาหมอน และบ้านขุนกลาง
     - ส่วนที่บ้านแม่กลางหลวงเปิดให้พักแบบโฮมเสตย์และวิลเลจสเตย์
สถานที่ติดต่อ
      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
      โทร. 0-5393-9658-93

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11
• คุณโจ้ (พรชนก) โทร.093-6468915
•
ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2563
• วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2563
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ซีอาน
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2563
• วันที่ 17 - 24 ตุลาคม 2563
ต๋ากู่ปิงชวน
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
ทัวร์ลาวใต้
• LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม (รถ)
• วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2563
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
ทัวร์น่าน
ทัวร์กระบี่
• KRB-2 : กระบี่ เกาะปอดะ เกาะพีพี เกาะกระดาน ถ้ำมรกต สระมรกต น้ำตกร้อน
• วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2563
• วันที่ 30 ธันวาคม - 3 มกราคม
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์