บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง เชียงใหม่

       ด้วยแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพและขาดการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านอาชีพที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลและให้ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 ณ บ้านห้วยตอง หมู่ 10 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จุดประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรที่เหมาะสมแก่เกษตรชาวเขา นำรายได้ที่มั่นคงแน่นอนมาสู่ชุมชน หยุดการบุรุกป่าจากการทำไร่เลื่อนลอย และสกัดกั้นการปลูกพืชเสพติด
       ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา มีที่ราบบริเวณหุบเขาเหมาะแก่การทำนาและปลูกพืชส่วนพื้นที่ลาดเชิงเขาเหมาะสำหรับปลูกไม้ผลและพืชไร่ อุณหภูมิเฉลี่ย 17 องศาเซลเซียส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 980 เมตร พื้นที่รับผิดชอบ 102.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,802 ไร่ ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน 609 ครัวเรือน ประกอบด้วยชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง
การเดินทาง
   จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหมายเลข 108 สายเชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอสันป่าตองประมาณ 700 เมตร ให้เลี้ยวขวาไปตำบลบ้านกาด ผ่านอำเภอแม่วางและปางช้างแม่วิน กระทั่งถึงวัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอยู่ห่างไปประมาณ 500 เมตร ระยะทางแยกอำเภอสันป่าตองถึงศูนย์ฯ 48 กิโลเมตร หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ถนนลาดยางเดินทางได้ตลอดทั้งปี แต่ไม่ควรบรรทุกสัมภาระจนหนักเกิน เพราะเป็นเส้นทางขึ้นเขาและคดเคี้ยว (ไม่มีบริการรถยนต์รับจ้าง)
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวภายในศูนย์ฯ
   - ชมแปลงผัก ไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวของชาวเขา
   - ชมการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กวาง หมูเหมยซาน ไก่กระดูกดำ ไก่ฝรั่งเศส (ไก่เบรด) และนกกระจอกเทศ)
   - เทศกาลขึ้นปีใหม่ชาวกะเหรี่ยง ปกาเกอญอ จัดช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
   - เทศกาลขึ้นปีใหม่ม้ง จัดช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
   - ประเพณีเกี่ยวข้าว “อิแคว” จะมีการละเล่นช่วงเดือนพฤศจิกายน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - น้ำตกห้วยกระแส ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ชมพรรณไม้นานาชนิดและป่าสนสามใบ
   - น้ำตกโป่งสมิต ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 4 กิโลเมตร น้ำมาในช่วงหน้าฝน
   - น้ำตกห้วยเย็น บ้านห้วยเย็น น้ำมากตลอดปี
ของฝาก
   - ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจำพวกผ้าทอ งานแกะสลักไม้และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง รับรองได้หลังละ 6 คน ราคา 300 บาท/หลัง/คืน
   - เต็นท์บริการขนาด 2 คน ราคา 80 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน 2 ถุง กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน
   - ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ
สถานที่ติดต่อ
   ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360 โทร. 0-5324-8061

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean11 - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณเอฟ โทร.081-710-1711
• ID Line : 0847587773 - E-mail : oceansmilef23@gmail.com
• คุณมาร์ โทร.098-828-3886, 099-247-5824
• ID Line : 0988283886 - E-mail : miss.sunma.p@gmail.com
• คุณส้ม โทร.084-758-7776, 099-064-1196
• ID Line : oceansmile3 - E-Mail :oceansmile025@ gmail.com
• คุณฟ้า โทร.086-064-4490, 087-554-1552
• ID Line : perzper - E-Mail : danaya.ph09@gmail.com
• กรุ๊ปเหมาหมู่คณะหรือติดต่อเร่งด่วน
• โทร.064-715 8559, 093-646 8915 คุณโจ้ (พรชนก) หรือ ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์นครวัด
• KHM-1 : นครวัด นครธม บันทายสรี พนมกุเลน ล่องเรือโตนเลสาบ
• วันที่ 14 - 16 กรกฏาคม 2562
• วันที่ 27 - 29 กรกฏาคม 2562
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์ฉงชิ่ง
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ทิเบต รถไฟหลังคาโลก
ทัวร์อินเดีย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พาราณสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 7 - 14 ธันวาคม 2562
• วันที่ 28 ธันวาคม - 4 มกราคม 2562
ทัวร์ย่าติง เต้าเฉิง
ฮานอย ซาปา
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์โปรโมชั่น
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์