สถานที่ท่องเที่ยว โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย เชียงใหม่

       เป็นเวลานานมาแล้วที่ชาวบ้านชุมชนบ้านแกน้อยยึดการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพเสริมด้วยการปลูกข้าวไร่เลี้ยงตัวและครอบครัว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมเยือนในปี พ.ศ. 2523 ทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่อันแร้นแค้นของพสกนิกรบ้านแกน้อย จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานเบื้องต้น และมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงรับเอาบ้านแกน้อยเข้าร่วมในโครงการหลวง
       มิถุนายน 2523 ถึง พฤษภาคม 2529 ได้รับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในรูปของโครงการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นและการพัฒนาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงเกษตรฯ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้คัดสรรบุคลากรและวัสดุการเกษตรบางส่วนมาสมทบ
       ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 2 บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ 91.53 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,210 ไร่ จำนวน 12 หมู่บ้าน 521 ครัวเรือน ประชากร 2,787 คน ประกอบด้วย มูเซอแดง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ ลักษณะพื้นที่คล้ายแอ่งกะทะล้อมรอบด้วยหุบเขาไม่สูงชัน มีลำน้ำแม่แตงและแม่แกนไหลผ่าน
การเดินทาง
     จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึงสามแยกเมืองงายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านเมืองงาย-เมืองนะ ถึงแยกทางเข้าบ้านแกน้อยให้เลี้ยวซ้ายตรงไป ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางราว 3 ชั่วโมงครึ่ง
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้ทุกประเภท ยกเว้นฤดูฝนต้องใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายเชียงใหม่-ฝาง และสายเชียงดาว-เมืองนะ
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิต ผัก ผลไม้ และดอกไม้ภายในศูนย์
   - ชมแปลงสาธิตการปลุกป่าของชาวบ้าน
   - พิธีปีใหม่กินวอ จัดขึ้นในช่วงต้นปี
   - พิธีเลี้ยงเจ้าที่ จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และพฤษภาคม
   - พิธีสร้างศาลา ก่อกองทราย จัดขึ้นในเดือนตุลาคม-ธันวาคม
   - พิธีกรรมการกินข้าวใหม่ จัดขึ้นในเดือนมีนาคม
   - ถ้ำไชยา ห่างจากศูนย์ฯ 5 กิโลเมตร
   - ถ้ำบ้านห้วยถ้ำ ห่างจากศูนย์ฯ 7 กิโลเมตร
   - น้ำตกห้วยจันทร์ ห่างจากศูนย์ฯ 4.5 กิโลเมตร
   - จุดชมวิวบริเวณศาลเจ้าแม่กวนอิม ห่างจากศูนย์ฯ 3.5 กิโลเมตร
ของฝาก
   - หัตถกรรมกระดาษ (ใช้ในพิธีศพ) อาทิ โคมไฟ ม้า สิงโต ช้าง
   - ย่ามลาหู่, ผ้าทอ
   - ผลิตภัณฑ์กระดาษสา
ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ จำนวน 1 หลัง รับรองได้ 20 คน ราคม 30 บาท/คน/คืน
   - เต็นท์บริการ ขนาด 2 คน ราคา 120 บาท/หลัง/คืน ถุงนอนราคา 30 บาท/ถุง/คน/คืน (มีบริการไม่เกิน 10 ถุงนอน) กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 30 บาท/หลัง/คืน
   - มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ
สถานที่ติดต่อ
   - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
     โทร. 0-5322-9521

เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น
โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
• สอบถามข้อมูลท่องเที่ยวทางไลน์... @oceansmiletour หรือ โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39
• โปรแกรมทัวร์แนะนำ
ทัวร์พม่า
ทัวร์ดาลัด
ทัวร์กุ้ยหลิน
ทัวร์นครวัด
ทัวร์คุนหมิง แชงกรีล่า
ทัวร์ลาวใต้
ทัวร์จางเจียเจี้ย
ทัวร์ฮาร์บิ้น
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์อินเดียทัชมาฮาล
ทัวร์ศรีลังกา
ทัวร์อินเดีย เนปาล
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล
ทัวร์อินเดียการบินไทย
• INDIA-877 : อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี แม่น้ำคงคา พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
ทัวร์อินเดีย เนปาล
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์