บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• อุทยานแห่งชาติออบขาน เชียงใหม่
    อุทยานแห่งชาติออบขาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 574 ตารางกิโลเมตร (341,875 ไร่) อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน-แม่วาง ท้องที่ตำบลแม่วิน ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง , ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และป่าช้าง-แม่ขนิน ท้องที่ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียนสูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม และนอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญอีกหลายชนิด
ลักษณะภูมิประเทศ

   ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก เป็นแนวเทือกเขาติดต่อมาจากเทือกเขา ในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาส่วนใหญ่จะไม่สูงมากนัก ยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ ยอดขุนเตียนสูง 1,550 เมตร ดอยขุนห้วยพระเจ้าสูง 1,443 เมตร ดอยขุนวินสูง 1,424 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นต้น กำเนิดแม่น้ำ ลำห้วยสารสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำลาน แม่น้ำเตียน ห้วยแม่วิน ห้วยแม่โต๋ ห้วยแม่ขมิน ห้วยหละหลวง เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลักษณะพื้นที่ มีความลาดชันสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบขนาดเล็กตามริมแม่น้ำ ลำห้วย และที่ราบเชิงเขาเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่
ลักษณะภูมิอากาศ
   ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างจะร้อนในฤดูร้อน อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว และมีฝนตกชุก เป็นช่วงระยะสั้นๆ ในฤดูฝน ฤดูร้อนค่อนข้างยาวนาน
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูง-ต่ำสลับซับซ้อน สภาพป่าจึงมีหลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กะบก กระบาก ยมหอม แดงน้ำ สมพง ยาง ไม้กอ จำปีป่า ทะโล้ อบเชย กำยวน สนสองใบ สนสามใบ ไม้สัก ประดู่ ตะแบก ตะคร้อ ตีนนก สมอไทย และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ
   สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา เก้ง หมี เสือปลา กระจง อีเห็น กระต่ายป่า หมูป่า ลิง นางอาย พังพอน เม่น กระรอก กระแต หนูต่างๆ เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยว
• ออบขาน เป็นลักษณะของจุดเด่นทางธรรมชาติที่แปลก และสวยงามอยู่บริเวณลำน้ำแม่ขาน ใกล้จุดแบ่งเขตอำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบขาน (ชั่วคราว) เกิดจากลำน้ำแม่ขานไหลกัดเซาะหน้าผาสองฝั่งแม่น้ำ ให้มีลักษณะเว้าๆ แหว่งคด
• ออบไฮ เป็นออบขานขนาดเล็กคล้ายออบขาน ยาวประมาณ 40 เมตร อยู่บริเวณลำน้ำแม่ขานเหนือ ออบขาน ห่างจากออบขาน ประมาณ 1 กม.
• ผาตูบ เป็นหน้าผาขนาดเล็ก ตั้งตระหง่านติดเชิงเขา อยู่บริเวณลำน้ำน่าน เหนือออบไฮ และ ห่างจากออบไฮ ประมาณ 2 กม. จากฐานของผาตูบเป็นลานหินราบเรียบมาจดลำน้ำแม่ขาน
• ถ้ำตั๊กแตน เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณ ป่าฝั่งซ้ายห้วยขนิน ในท้องที่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ใกล้กับโครงการหลวงน้ำซุ้ม ปากถ้ำเป็นโพรงกว้างมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก ความลึกของถ้ำยังไม่ได้สำเร็จ เนื่องจากภายในถ้ำเย็นและอับชื้นมาก เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งทองเที่ยว และจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยาน ในบริเวณนี้
• ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก เป็นถ้ำขนาดกลางอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำตั๊กแตน ยังไม่ได้สำรวจ
• น้ำตกแม่เตียน เป็นน้ำตกชั้นเดียวเกิดจากน้ำแม่เตียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเตียนของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
• น้ำตกแม่สะป๊อก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากห้วยแม่สะป๊อก อยู่ในโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
• น้ำตกห้วยแม่วิน อยู่บริเวณตอนกลางห้วยแม่วิน ระหว่างบ้านห้วยหยวก บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง ประกอบด้วยน้ำตก 3 ชั้น ชั้นที่1 เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากบ้านห้วยหยวก (บ้านกะเหรี่ยง) ประมาณ 20 เมตร น้ำตกชั้นที่ 3 ห่างจากชั้นที่ 2 ประมาณ 800 เมตร ความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 9 เมตร การเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่วิน ต้องเดินเท้าจากบ้านห้วยหยวก ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงได้
การเดินทาง
   มีเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่ ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติด้วย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269 (หางดง-สะเมิง) ถนน ร.พ.ช. หมายเลข 12066 (สะเมิง- บ่อแก้ว) ร.พ.ช. หมายเลข 12040 (บ่อแก้ว-แม่เฮ) ถนน ร.พ.ช. หมายเลข 12039 (แม่แฮ-สบวิน) ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1103 (สบวิน-สันป่าตอง)
การติดต่อ
   อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 55140 โทรศัพท์ : (053) 818348
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น

สอบถามทัวร์ทาง Line
• ติดต่อโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ (เปิดทำการแล้วครับ)
• กรุ๊ปเหมาในประเทศ-ต่างประเทศ สัมนา ดูงาน เที่ยวส่วนตัว
• สำนักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-36
• ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241
• ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915
• ID Line : oceansmile
• โปรแกรมทัวร์
นครวัด
• KHM-12 : นครวัด นครธม เบ็งเมเลีย บันทายสรี ปราสาทตาพรหม (FD)
• กรุ๊ป 2 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์น้ำตกทีลอซู
• TAK-2 : อุ้มผาง - ล่องแก่ง - น้ำตกทีลอซู - ดอยหัวหมด - ริมเมย
• กรุ๊ปหมู่คณะเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ลาวใต้ • LAO-1 : ลาวใต้ ปากเซ ปราสาทวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง แก่งหลี่ผี ตาดผาส้วม
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
หลวงพระบาง หนองเขียว • LAO-4: นั่งรถไฟความเร็วสูง หลวงพระบาง หนองเขียว พระราชวังหลวง วังเวียง เวียงจันทน์ (4 วัน)
• กรุ๊ป 6 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์หลวงพระบาง
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ
ทัวร์ศรีลังกา • SR-51 : ศรีลังกา วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา กอลล์ โคลัมโบ วัดคงคาราม
• วันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคม
ทัวร์เนปาล • Nepal-431 : เนปาล กาฐมาณฑุ เมืองปักตะปูร์ เมืองปาทัน ธุลิเขล
• กรุ๊ป 4 ท่านเดินทางได้ทุกวัน
ทัวร์ถ้ำอชันต้า
ทัวร์อินเดีย
ทัวร์แคชเมียร์ • INDIA-761 : แคชเมียร์ ล่องเรือทะเลสาบดาล พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2565
• วันที่ 30 ธันวาคม - 5 มกราคม
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล อัคราฟอร์ท พาฮาลแกม ศรีนาคา กุลมาร์ค โซนามาร์ค (TG)
• วันที่ 9 - 16 เมษายน 2566
• วันที่ 12 - 19 เมษายน 2566
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-39 แฟ็กซ์ 0-2944 0825
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ใบอนุญาตเลขที่ 11/5028)
เจาะลึก...ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ กับโอเชี่ยนสไมล์ทัวร์