บริษัททัวร์ โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์
ทัวร์ซีอาน 
• สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
• ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ เชียงใหม่
     ชาวกะเหรี่ยงที่บ้านเด่น ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม แต่เดิมปลูกถั่วและผักบางชนิด ผลผลิตไม่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ กระทั่งปี พุทธศักราช 2522 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ มีการส่งเสริมด้านอาชีพ พืชพันธุ์ ผัก และผลไม้เมืองหนาว
     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่รับผิดชอบ 244 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 19 หมู่บ้าน เป็นชาวกะเหรี่ยงทั้งสิ้น ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ป่าสนและป่าเต็งรังขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 960 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.3 องศาเซลเซียส
กิจกรรมท่องเที่ยว
   - ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาว อาทิ บ๊วย พลับ พลัม สาลี่ ฯลฯ
   - ชมแปลงสาธิตผักและผลไม้ของชาวกะเหรี่ยง
   - ฟาร์มปศุสัตว์ ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
   - ประเพณีเลี้ยงผี เป็นการขอขมาและขอพรจากผีเจ้าบ้านเจ้าเมือง ให้ทำกิจการงานสำเร็จ
   - พิธีมัดมือ เป็นพิธีทำบุญเรียกขวัญแก่สมาชิกในหมู่บ้าน จัดปีละ 1-2 ครั้ง
   - พิธีเลี้ยงแก้บน จัดขึ้นเพื่อปัดเป่าทุกข์ให้แก่ผู้ป่วย
   - พิธีต้อนรับแขก จะชงชาสูตรเฉพาะต้อนรับ โดยผสมเกลือลงในน้ำชาเล็กน้อย
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
   - เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 2 เส้นทาง
    เส้นทางที่ 1 ชมป่าสนสองใบ เป็นป่าสนธรรมชาติ มีกล้วยไม้ป่าและนกประจำถิ่นหลายชนิด อยู่ห่างจากศูนย์ฯ 3 กิโลเมตร (เส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเดินเท้าอีก 2 กิโลเมตร
    เส้นทางที่ 2 ชมป่าสนสามใบ มีพรรณป่าไม้และนกหายากหลายชนิด เป็นทางเดินเท้าห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร
   - จุดชมวิวทะเลหมอก อยู่ช่วงต่อระหว่างบ้านเด่น อำเภอแม่แจ่ม กับบ้านห้วยตอง อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
   - น้ำตกห้วยฮ่อม เป็นน้ำตกที่เป็นกิ่วน้ำ (ตาน้ำ) ของลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำปาย
   - อ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ เป็นอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน มีภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าสนสวยงาม

ของฝาก
   - งานหัตถกรรมชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาทิ ผ้าทอ มี ผ้าปัก เครื่องจักสาน
   - พืชผัก ผลไม้เมืองหนาว

ที่พัก + ร้านอาหาร
   - บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 4 หลัง รับรองได้หลังละ 10 คน ราคา 150 บาท/คน/คืน
   - เต็นท์บริการขนาด 4 คน ราคา 100 บาท/หลัง/คืน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่ 50 บาท/หลัง/คืน
   - พักแบบโฮมสเตย์ มีจำนวน 2 หลัง
   - ไม่มีร้านอาหารบริการภายในศูนย์ฯ แต่มีบริการในหมู่บ้านใกล้เคียง

สถานที่ติดต่อ 
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5321-6433
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (สวนป่าบ้านวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
    บ้านวัดจันทร์แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในท้องที่ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ก็ตาม แต่ชื่อเสียงนี้กลับคุ้นหูสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยตามป่าเขายิ่งนัก นักท่องเที่ยวในภาคเหนือไม่น้อยรอคอยโอกาสที่จะได้สัมผัสธรรมชาติ ไม่ใช่เพียงเพราะความงดงามของธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็นสภาพผืนป่าสนธรรมชาติรับกลิ่นไปวัฒธรรมชาวบ้าน ท่ามกลางผืนป่าสนราวกับอยู่แถบประเทศยุโรป แต่บ้านวัดจันทร์เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย ที่รอคอยการเดินทางมาของท่าน
    กิจกรรมที่น่าสนใจในสวนป่าบ้านวัดจันทร์
1. เดินป่าศึกษาธรรมชาติเป็นป่าสนสองใบ และสนสามใบ ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าสนโดยมัคคุเทศก์ผู้นำทาง
2. เที่ยวชมป่าไผ่หก ซึ่งเป็นป่าที่มีลำต้นใหญ่มาก ชาวบ้านท้องถิ่นนิยมไปสร้างบ้านเรือน
3. เยี่ยมชมวิถีชาวบ้านยามค่ำคืน พร้อมจิบน้ำชาเลิศรสกับชาวปากกะยอ
4. ปั่นจักรยานเสือภูเขาเพื่อเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์อย่างลงตัว พร้อมกับการดื่มด่ำกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์
    ป่าสนบ้านวัดจันทร์ ผืนดินแห่งนี้ชาวกะเหรี่ยง มูเสคี (หมายถึง ต้นน้ำแม่แจ่ม) ได้พึ่งพาอาศัยดำรงชีวิตมานับร้อยปีพวกเขาช่วยกันดูผืนป่าแห่งนี้อย่างดี เหมือนเป็นสมาชิกครอบครัวเลยว่าได้ ตามธรรมเนียมกระเหรี่ยงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่จะนำสายสะดือของเด็กไปผูกไว้กับต้นไม้กำหนดว่าเป็นต้นไม้ของครอบครัวใครจะมาตัดไม่ได้ สนที่ขึ้นที่นี่เป็นสนเขาทั้งสองใบและสามใบที่จะขึ้นเฉพาะในที่สูง 1,00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไปทำให้บ้านวัดจันทร์มีผืนป่าสนธรรมชาติที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของประเทศก็ว่าได้
   ที่พักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
   บ้านพักสนเขา 1 – 5 พักได้ 3 คนหลังละ 500 บาท
   บ้านพักสนเขา 6 – 7 พักได้ 5 คนหลังละ 800 บาท
   บ้าน VIP 1 – 2 พักได้ 2 คนหลังละ 1,000 บาท
   ห้องนอนรวม 1 – 2 พักได้หลังละ 6 คนราคา 1,800 บาท
  
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบน โทร 053 249 349 Fax: 053 260 072
   สำนักงานศึกษาและพัฒนาการท่องเทียว โทร 02 282 3243 ต่อ 102, 103 Fax: 02 282 3875
การเดินทาง
     1. จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ริม เลี้ยวซ้ายที่อำเภอแม่ริม ต่อไปอำเภอสะเมิง ต่อเนื่องสายสะเมิง-วัดจันทร์ อีกประมาณ 93 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 154 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้แต่ต้องลุยสักหน่อย ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายเชียงใหม่-วัดจันทร์ จุดจอด ณ คิวรถทางช้างเผือก
ดูรูปเส้นทางสายเชียงใหม่-สะเมิง-วัดจันทร์
     2. จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสายเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่แม่มาลัย เลี้ยวซ้ายที่ตลาดแม่มาลัย ต่อไปอำเภอปาย ก่อนถึง อ.ปาย 12 กม. เลี้ยวซ้ายต่อเนื่องสายปาย-วัดจันทร์ อีกประมาณ 42 กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงศูนย์ฯ 164 กิโลเมตร
หมายเหตุ.- ใช้รถยนต์ได้แต่ต้องลุยสักหน่อย ยกเว้นฤดูฝนควรใช้รถโฟร์วีลไดร์ฟ หรือใช้บริการรถยนต์รับจ้างสายปาย-วัดจันทร์ จุดจอด ณ คิวรถ อ.ปาย
ดูรูปเส้นทางเชียงใหม่-ปาย-วัดจันทร์
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โรงแรมเชียงใหม่ ห้วยน้ำดัง ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง
ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา งามล่ำค่านครพิงค์
• ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
• ประวัติครูบาศรีวิชัย : นักบุญแห่งล้านนา
• สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
• ดอยสุเทพ พระธาตุดอยสุเทพ : พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม 
• สวนสัตว์เชียงใหม่ หมีแพนด้า
• เวียงกุมกาม : มหานครใต้พิภพ
• พระธาตุจอมทอง : พระธาตุประจำปีเกิด  
ทัวร์โปรโมชั่น
• โปรแกรมทัวร์ 2567
• โปรแกรมทัวร์จีน
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ภูฏาน • PU-546 : ภูฏาน พาโร - ทิมพู - ปูนาคา - วัดทักซัง พาโรซอง ทิมพูซอง ปูนาคาซอง ซิมโทกาซอง คิชูลาคัง สวนสัตว์ภูฏาน
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
• วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม
69,900.-
69,900.-
69,900.-
16
16
16
10
16
16
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
• วันที่ 19 - 25 เมษายน
43,995.-
39,995.-
16
16
4
wait
ซีอาน ดอกโบตั๋น
• CGO-651D : ซีอาน หยุนไถซาน ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
39,900.-
20
7
ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง
• CGO-655D : ซีอาน ถ้ำน้ำแข็ง ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน สุสานทหารจิ๋นซี เจดีย์ห่านป่าใหญ่ โชว์เส้นทางสายไหม (DD)
• วันที่ 12 - 18 เมษายน
บินตรง - พัก 5 ดาว
รวมทิปไกด์-ไม่ขายOption
41,900.-
20
9
ทัวร์จิ่วจ้ายโกว
• TFU-654VZ : เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง อุทยานสวรรค์ต๋ากู่ปิงชวน ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองเก่าซงพาน สะพานหนานเฉียว สวนหมีแพนด้า (ทัวร์ไม่ลงร้าน VZ)
• วันที่ 22 – 27 มีนาคม
• วันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย.
• วันที่ 5 – 10 เมษายน
• วันที่ 12 – 17 เมษายน
• วันที่ 19 – 24 เมษายน
25,990.-
25,990.-
28,990.-
28,990.-
26,990.-
20
20
20
20
20
4
20
20
2
20
ทัวร์ลี่เจียง

• วันที่ 13 - 18 เมษายน
บินตรงลี่เจียง - พัก 5 ดาว

32,995.-

30

wait
สี่ดรุณี ย่าติง
• TG-874 : เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ตันปา ย่าติง เต้าเฉิง หลี่ถัง ซินตูเฉียว หมู่บ้านทิเบต วัดถ่ากงซื่อ หย่าเจียง โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (TG)
• วันที่ 19 – 26 พฤษภาคม
• วันที่ 13 - 20 ตุลาคม
50,995.-
53,995.-
16
16
16
16
ทัวร์ซินเจียง
• วันที่ 19 – 29 พฤษภาคม
• วันที่ 26 พ.ค. - 5 มิ.ย.
73,995.-
74,995.-
16
16
16
16
ทิเบต รถไฟหลังคาโลก • TIBET 51 : คุนหมิง ทิเบต ลาซา วังโปตาลา วัดโจคัง ทะเลสาบ เมืองซิกาท์เซ่ วัดเซร่า รถไฟหลังคาโลก ซีหนิง ซีอาน โชว์ทิเบต (TG)
• วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม
77,995.-
12
4
ภูเขาสี่ดรุณี
• วันที่ 3 - 8 เมษายน
• วันที่ 17 - 22 กรกฎาคม
• วันที่ 24 - 29 กรกฎาคม
• วันที่ 11 - 16 ตุลาคม
36,995.-
37,995.-
37,995.-
43,995.-
16
16
16
16
16
16
16
16
ซินเจียง สายไหม • CANAT19 : ซีอาน ลั่วหยาง  ดอกโบตั๋นบาน ถ้ำหลงเหมิน ภูเขาสายรุ้ง ด่านเจียยี่กวน เมืองตุนหวง ทะเลสาบวงพระจันทร์ ถ้ำโมเกาคู เมืองทูรูฟาน อูรูมฉี
• วันที่ 5 - 15 เมษายน
• วันที่ 10 – 21 พฤษภาคม
• วันที่ 11 – 22 ตุลาคม
80,995.-
78,995.-
82,995.-
16
16
16
12
16
16
• โปรแกรมทัวร์อินเดีย
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
พุทธคยา • INDIA-877 : ทัวร์อินเดีย เนปาล พุทธคยา ราชคฤห์ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี พารานสี (บินตรงพุทธคยา TG)
• วันที่ 24 ก.พ. – 2 มี.ค.
• วันที่ 29 ก.พ. - 7 มี.ค.
52,995.-
50,995.-
20
12
wait
12
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล • INDIA-871: แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ดอกทิวลิปบาน อัคราฟอร์ท พาฮาลแกรม กุลมาร์ค โซนามาร์ค ทะเลสาบดาล (TG)
• วันที่ 14 - 21 เมษายน
58,995.-
16
4
แคชเมียร์ เลห์ลาดัก • ID19 : แคชเมียร์  - เลห์ ลาดัก พาฮาลแกรม โซนามาร์ค ทะเลสาบพันกอง นูบราวัลเลย์ วัดมาลายูรู วัดเฮมิส วัดธิคเซย์ (TG)
• วันที่ 18 – 27 พฤษภาคม
• วันที่ 21 – 30 กันยายน
• วันที่ 11 - 20 ตุลาคม
68,995.-
72,995.-
72,995.-
16
16
16
8
16
16
• โปรแกรมทัวร์ศรีลังกา
วันเดินทาง
ราคา
กรุ๊ป
รับได้
ทัวร์ศรีลังกา • SR 51 : ศรีลังกา ถ้ำดัมบูลล่า สิกิริยา พระราชวังลอยฟ้า วัดพระเขี้ยวแก้ว แคนดี้ กอลล์ โคลัมโบ วัดกัลณียา วัดคงคาราม โชว์ระบำพื้นเมือง (UL)
• วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์
• วันที่ 13 - 17 เมษายน
33,500.-
34,900.-
16
16
6
12
• กรุ๊ปเหมา - แพ็คเก็จทัวร์
ทัวร์ซีอาน • XI-AN 531P : ซีอาน ดอกโบตั๋นบาน สุสานทหารจิ๋นซี ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ตลาดมุสลิม (FD)
• เดือนเมษายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 13,500.-บาท

เส้นทางสายไหม • XI-AN 651P : ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี นั่งรถไฟ เส้นทางสายไหม ภูเขาสายรุ้ง ถ้ำตุนหวง ขี่อูฐทะเลทราย ทะเลสาบวงพระจันทร์ (FD)
• เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567
• ราคากรุ๊ปเริ่มต้น 27,900.-บาท
       
• สอบถามทัวร์เพิ่มเติม   ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.082-3656241   • ID Line : lekocean2
• คุณโจ้ โทร.093-6468915    • ID Line : oceansmile
• รับทำกรุ๊ปเหมา เที่ยวส่วนตัว ดูงาน
• ประเทศจีน (ทุกเมือง) อินเดีย (ทุกเมือง)
• เนปาล ภูฏาน บาหลี ศรีลังกา ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า
บริษัท โอเชี่ยนสไมล์ทัวร์ จำกัด โทร. 0-2969 3664, 0-2949 5134-36
เลขที่ 23/121 ซอยนวมินทร์ 161 แยก1-4 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Hotline 0-936468915, 0-823656241 (ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/5028)